Intrebare - Care este cota de TVA aplicabilă la emiterea unei facturi de avans pentru un apartament în construcție livrat ca parte a politicii sociale? Raspuns Potrivit prevederilor din Codul fiscal cota redusă de 5% TVA se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă...
Intrebare - Despagubirile sub forma daunelor morale sunt scutite de la plata impozitului pe venit? Raspuns Codul fiscal reglementează ca fiind venituri neimpozabile, din punct de vedere al impozitului pe venit, despăgubirile în bani sau în natură primite de către o persoană fizică ca urmare a unui prejudiciu material suferit de...
Intrebare - Cum se calculează, încasează/declară impozitul pentru venitul obținut din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal prin acte juridice între vii la notar? Raspuns Codul fiscal dispune că impozitul datorat pentru venitul obținut din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin...
Intrebare - Un pictor care a încasat contravaloarea unui tablou vândut unei persoane fizice, un artist care a participat în calitate de interpret la un eveniment organizat de o persoană fizică și a încasat o sumă de bani de la această persoană fizică datorează impozit pentru aceste venituri? Raspuns Conform Codului...
Intrebare - Se datorează impozit pentru dividendele plătite de o persoană juridică română către un fond deschis de investiții din România care este acționar? Raspuns Codul fiscal prevede că impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române. Fondul deschis...
Intrebare - La calculul rezultatului fiscal sumele incasate cu titlu de despãgubiri în baza unei hotãrâri judecãtorești naționale sunt venituri impozabile ? Raspuns Sumele incasate de un contribuabul platitor de impozit pe profit cu titlu de despãgubiri în baza unei hotãrâri judecãtorești naționale nu sunt reglementate de Codul fiscal în categoria...
Intrebare - Instituțiile publice, autoritățile publice și organismele de televiziune sau radiodifuziune care sunt beneficiare ale sponsorizării au obligația de a se înscrie în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale? Raspuns Codul fiscal dispune că sunt deductibile la calculul rezultatului fiscal cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi...
Intrebare - Cine are obligația preluării obligaţiei fiscale care nu a fost îndeplinită de debitor? Raspuns Codul de procedură fiscală prevede că în cazul în care obligaţia fiscală nu a fost îndeplinită de debitor, debitori devin, în condiţiile legii, următoarele persoane: a) moştenitorul care a acceptat succesiunea debitorului, în condiţiile dreptului comun; b)...
Va supunem atentiei un material oficial (2 pagini) - elaborat de DGRFP Brasov (institutie careia ii multumim pentru posibilitatea preluarii informatiilor) - ce prezinta procedura de inregistrarea contractului de fiducie la organul fiscal (material publicat în data de 10.06.2020). Speram sa va fie de folos. ATENTIE SI LA MATERIALELE DE...
Intrebare - Când își produce efectele cesiunea creanţelor fiscale ale contribuabilului/plătitorului privind dreptul de rambursare a TVA? Raspuns Codul de procedură fiscală prevede că creanţele fiscale privind drepturi de rambursare sau de restituire ale contribuabilului/plătitorului pot fi cesionate numai după stabilirea lor prin decizie de restituire. Cesiunea produce efecte faţă de organul...
Intrebare - Pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale contribuabilul/plătitorul fără domiciliu fiscal în România trebuie să desemneze un împuternicit? Raspuns Codul de procedură fiscală dispune că în relaţiile cu organul fiscal contribuabilul/plătitorul fără domiciliu fiscal în România, care are obligaţia de a depune declaraţii la organul fiscal, trebuie să desemneze un împuternicit, cu...
Intrebare - Care este termenul de depunere a contestatției formulată împotriva unui act administrativ fiscal ? Raspuns Conform Codului de procedură fiscală, contestația se depune în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancțiunea decăderii. Dacă actul administrativ fiscal nu conține informații cu privire la posibilitatea...
Intrebare - Un contribuabil declarat inactiv care a fost reactivat poate fi scos din evidenta Cazierului fiscal ? Raspuns Scoaterea din evidenţă a contribuabililor care au informaţii înscrise în cazierul fiscal se realizează în situaţia în care contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat. ✅ ABONEAZA-TE LA NOUL NOSTRU CANAL DE...
Intrebare - Când nu este obligat organul fiscal, înaintea luării deciziei, să asigure contribuabilului/plătitorului posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere cu privire la faptele și împrejurările relevante în luarea deciziei? Raspuns Potrivit dispozițiilor Codului de procedură fiscală, organul fiscal nu este obligat să asigure contribuabilului/plătitorului exprimarea punctului de vedere, atunci...
In conformitate cu Legea nr. 70/2015 - pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (Art. 5.): Plafoanele-limită nu se aplică, pentru următoarele operaţiuni: ...
error: Conținutul este protejat !!