Potrivit Codului fiscal, titlu de participare este orice actiune sau altã parte socialã într-o societate în nume colectiv, societate în comanditã simplã, societate pe actiuni, societate în comanditã pe actiuni, societate cu rãspundere limitatã sau într-o altã persoanã juridicã ori la un fond deschis de investitii. Rezultatul fiscal se...
Avand in vedere - ultimele variante ale Legii bugetului asigurărilor sociale de stat si ale Legii bugetului de stat, publicate în Monitoarele Oficiale aferente, Codul Fiscal si alte acte normative incidente, iata in continuare cotele de contributii ce trebuie platite de catre anagajator si angajat in 2017. Cotele sunt...
Va supunem atentiei, o informare oficiala - via AJFP Arges - referitor la modificările si completarile aduse Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal în ceea ce priveşte impozitul pe profit și impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Speram sa va fie de folos. FOARTE UTIL: - Modificări ale Normelor Metodologice de...
Agenția Națională de Administrare Fiscală a elaborat Ghidul asociațiilor, fundațiilor şi federațiilor, persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, ce are ca obiectiv informarea corectă a contribuabililor, în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale ce le revin. Ghidul poate fi accesat pe pagina de internet www.anaf.ro - Asistență contribuabili/Ghiduri curente -...
Avand in vedere constatarile colegilor de pe grupul - Contabili pe Facebook - suntem de acord si noi cu faptul ca ne întâlnim adeseori cu "patroni" care ne reproșează ca "nu au stiut legea" si ca era de datoria noastră sa le aducem la cunostiinta modificările legislative. Pornind de...
Documente necesare la inregistrarea ca şi platitori de venituri din salarii: - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere - formular 070, - 2 exemplare (se pun la dispoziţie gratuit de catre organul fiscal sau se...
Intrebare - Care este actul pe care îl încheie organul fiscal la finalizarea controlului inopinat și în ce termen își poate exprima contribuabilul punctul de vedere față de acesta? Raspuns - Potrivit Codului de procedură fiscală, la finalizarea controlului inopinat se încheie proces-verbal, care constituie mijloc de probă. Un...
Pentru toate conturile de disponibil deschise pe numele operatorilor economici şi altor entităţi la unităţile trezoreriei statului se eliberează extrase de cont în format electronic (fişier PDF cu XML ataşat), semnate cu certificat digital emis de Ministerul Finanţelor Publice, cu certificat digital calificat sau cu sigiliu electronic, titular Ministerul...
Locaţiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numite locatar, folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ denumit chirie. Locaţiunea bunurilor imobile şi aceea a bunurilor mobile se numeşte închiriere, iar locaţiunea bunurilor agricole poartă denumirea de arendare....
Intrebare - Majorarea capitalului social al unei societati prin emiterea de părți sociale noi urmare capitalizării împrumuturilor acordate societatii de către asociați si a dobanzilor aferente generează venituri pentru societate? Raspuns 🎯 Conform prevederilor legale, capitalul social se poate mări prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a...
Consiliul de administraţie al societăţii-mamă elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit în continuare raportul consolidat al administratorilor, care cuprinde cel puţin o revizuire fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor şi a poziţiei entităţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar, împreună cu o descriere a principalelor...
In MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 300/30.04.2015 a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice 513/30.04.2015 - pentru aprobarea modelului și conținutului registrului de bani personali, precum și a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal. Iata si textul integral al acestuia. Multumim colegilor pentru ajutorul in...
Potrivit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, mijlocul fix amortizabil pentru care cheltuielile aferente achiziționării, producerii, construirii, asamblării, instalării sau îmbunătățirii acestuia se recupereaza din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizarii, este orice imobilizare corporală care îndeplineşte cumulativ...
Transferul de active este reglementat de art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi punctul 6 alin. (8)-(9) din normele metodologice date în aplicarea acestui articol. Transferul de active este un transfer universal de bunuri şi/sau servicii, acestea nemaifiind tratate...
Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 792 din 17.09.2018, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3067 din 10 Septembrie 2018 - pentru completarea unor reglementări contabile. Astfel, in planul de conturi, la punctul 196 si la punctul 594, se introduce contul 463 "Creanțe...
error: Conținutul este protejat !!