Pentru a se alinia prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 - text integral - si prevederilor OMFP 513/2015 - text integral aici - operatorii economici ce detin case de marcat fiscale sunt obligati sa aiba langa acestea, o serie de documente, pe care le mentionam in...
Va supunem atentiei, in cele ce urmeaza un tabel comparativ intre LEGEA nr.2/2016, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (publicată în: Monitorul Oficial Nr. 36 din 12 ianuarie 2017) cu LEGEA Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal , în vigoare la data de 11.01.2017. Speram sa...
Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 36/16.01.2013, a fost publicat Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2013 - text integral - pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente...
Va supunem atentiei un material elaborat de AJFP Valcea cu privire la procedura privind recalcularea plaților anticipate pentru impozitul pe venit , avand in vedere ca că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615/20.08.2014, a fost publicat Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 2.365/2014 pentru aprobarea...
Prezentam în sinteză, contribuabililor persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, principalele reglementări în vigoare referitoare la corectarea informaţiilor înscrise în facturi sau alte documente care ţin loc de facturi, prevăzute la art. 159 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (CF), cu modificările şi completările ulterioare. Definiţie Documentul...
Intrebare - Codul de identificare fiscală retras ca urmare a radierii înregistrării fiscale mai poate fi utilizat ulterior radierii? Raspuns În conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, codul de identificare fiscală retras, ca urmare a radierii înregistrării fiscale la cererea contribuabilului sau din oficiu de către organul fiscal...
Odata cu publicarea in MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 172/12.03.2015 a Legii nr. 34/11.03.2015 - pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari - administratorul (persoană fizică sau juridică) al asociației de proprietari are o noua obligatie . Iata...
Va supunem atentiei un comunicat AJFP Arges - cu privire la Registrul-jurnal și Registrul de încasări și plați, avand in vedere prevederile ORDINULUI MINISTERULUI FINANȚELOR PUBLICE nr. 170/17.02.2015 – pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă. Clarificarea de baza (n.r.) o constituie faptul ca Registrul-jurnal și Registrul...
Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial nr. 547 din 23 iulie 2015 a fost publicata Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2016. Fata de prevederile anterioare au fost aduse unele modificari, dupa cum urmeaza: In ceea ce priveste procedura generala, au...
Avand in vedere - ultimele variante ale Legii bugetului asigurărilor sociale de stat si ale Legii bugetului de stat, publicate în Monitoarele Oficiale aferente, Codul Fiscal si alte acte normative incidente, iata in continuare cotele de contributii ce trebuie platite de catre anagajator si angajat in 2017. Cotele sunt...
Va supunem atentiei, varianta actualizata la zi a Planului de Conturi, extrasa din anexa la OMFP 3055/2009 (publicata in MO 766 bis) - link - mai exact de la CAPITOLUL IV - PLANUL DE CONTURI GENERAL , pentru TOTI cei care au nevoie de acesta. Speram sa va fie...
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, respectiv: societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice, instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial, precum şi...
Intrebare - La solicitarea debitorului, un bun mobil al acestuia care a fost pus sub sechestru de către executorul fiscal poate fi înlocuit cu un alt bun? Raspuns Potrivit Codului de procedură fiscală, la solicitarea debitorului, organul fiscal poate înlocui sechestrul asupra unui bun cu sechestrul asupra altui bun...
Va supunem atentiei un material oficial (tabel comparativ - 4 pagini) - elaborat de DGRFP Brasov (institutie careia ii multumim pentru posibilitatea preluarii informatiilor) - cu privire la modificările aduse Codului de Procedură Fiscală de OUG 114/2018 - material publicat în data de 08.01.2019. Speram sa va fie de...
Va supunem atentiei, intrebarile si raspunsurile postate cu ocazia sesiunii de asistenţă online a ANAF de miercuri - sesiune cu titlul "Case de marcat - facilități, obligații,termene". Speram sa va fie de folos. INTREBARE - Buna ziua. Cine trebuie sa transmita efectiv declaratia A4200 lunar cu fisierele extrase...
error: Conținutul este protejat !!