Prezentul ghid (16 pagini), se adresează persoanelor juridice române care, prin derogare de la prevederile Titlului II - Impozitul pe profit - din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de plată a impozitului specific, reglementat potrivit legislației în domeniu. Speram sa va...
Va supunem atentiei exemplele cuprinse in Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2343 din 31 August 2017 - text integral aici - privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , publicat in Monitorul Oficial nr. 717 din...
Publicarea in MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 81/30.01.2015 a ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 10/28.01.2015 - pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale - text integral - aduce si completari asupra Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată...
In MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 966/30.12.2014 a fost publicata - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/23.12.2014 - pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, al carei text vi-l supunem...
Va informam pe aceasta cale ca, in MONITORUL OFICIAL NR. 984 din 12 decembrie 2017, a fost publicata ORDINUL MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE Nr. 3103 din 24 noiembrie 2017 - privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. Avand in vedere cele de mai sus, va supunem atentiei...
In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385/28.06.2013, a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice nr. 814/2013 pentru aprobarea Ghidului practic privind tratamentul fiscal al unor operaţiuni efectuate de către contribuabilii care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate...
Dobânzi de întârziere Dobânzile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. De la 1 octombrie 2010, nivelul dobânzii de întârziere pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată este de...
Va supunem atentiei un comunicat AJFP Arges - cu privire la Registrul-jurnal și Registrul de încasări și plați, avand in vedere prevederile ORDINULUI MINISTERULUI FINANȚELOR PUBLICE nr. 170/17.02.2015 – pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă. Clarificarea de baza (n.r.) o constituie faptul ca Registrul-jurnal și Registrul...
Pornind de la aparitia in Monitorul Oficial, Partea I nr. 659 din 29 august 2016 a Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 1578/08.08.2016 - pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX "Impozite si taxe locale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate...
Va supunem atentiei un material oficial referitor la deducerea cheltuielilor pentru economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ - pentru anul 2013, material pus la dispozitia contribuabililor recent. Sursa materialului este AJFP Arges. Speram sa va fie de folos. Începând cu data de 05.08.2013, prin Ordonanta Guvernului nr....
Intrebare - Agentii economici care nu desfasoara comert cu amanuntul dar isi vand produsele intimplator, la targuri si festivaluri, au obligatia de a se dota cu case de marcat si de a emite bonuri fiscale? Raspuns Operatorii economici, persoane fizice si juridice, asociatii familiale, precum si orice alte entitati cu exceptia...
In Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 433/21.06.2011, a fost publicată Legea nr. 126/20.06.2011 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, prin care a fost modificată modalitatea de plată a impozitului pe venitul...
Intrebare - Se impun în România plăţile efectuate în scopul asigurării întreţinerii de către statul francez a studenţilor rezidenţi în Franţa care vin în România pentru a urma studii? Raspuns - Potrivit art. 1 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă...
Avand in vedere ca incepand cu 01 ianuarie 2015 a aparut o serie noua de modificari, va informam ca in fiecare magazin, punct desfacere, punct prezentare, etc. - este necesara afisarea urmatoarelor: - Copie CUI - Aceasta unitate este dotata cu casa de marcat fiscala conform Legii 116/2004. OUG 28/1999....
În contextul modificărilor aduse Codului Fiscal prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi Hotărârea Guvernului nr. 1.071/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu aplicabilitate...
error: Conținutul este protejat !!