In conformitate cu prevederile Codului Fiscal, art. 181 - pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, contribuabilul/plătitorul datorează o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până...
Va supunem atentiei, multumita colegilor de pe grupul - Contabili pe Facebook - un model de anexă pentru fisa de post a salariatilor care au atributii in lucrul cu casa de marcat - foarte utila si pentru informarea corecta a acestora. Modelul este util pentru a alinia activitatea prevederilor...
Multumita CECCAR Suceava, va supunem atentiei un material informativ foarte interesant, ce detaliaza obligații ale angajaților - in cazul in care au în atribuțiile de serviciu utilizarea casei de marcat: . Speram sa va fie de folos. NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK...
Dobânzi de întârziere Dobânzile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. De la 1 octombrie 2010, nivelul dobânzii de întârziere pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată este de...
Dupa cum stiti, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 182/02.04.2013, a fost publicată Legea nr. 72/2013 - text integral - privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante care intră...
Va informam pe aceasta cale ca, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 468 din 22 iunie 2017, a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale / Ministerului Educaţiei Naţionale / Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale / Ministerului Finanţelor Publice nr. 409/4020/737/703/2017 - privind încadrarea în...
Documentul care ţine loc de factură este documentul emis pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în conformitate cu obligaţiile impuse de un acord sau tratat la care România este parte, care conţine cel puţin informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din CF. Modalităţi de...
In Monitorul Oficial, Partea I nr. 466 din 25.06.2014 a fost publicata Legea nr. 85/25.06.2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă - lege ce va intra in vigoare la data de 28 iunie 2014 . Din aceste motive, va supunem atentiei textul integral al acesteia. PENTRU A...
Multumita colegilor de pe grupul - Contabili pe Facebook - va informam ca, pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat PDF-ul inteligent necesar generarii – S1027 - S1050 - Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici (microentităţi, entităţi mici, respectiv mijlocii şi mari, precum...
Va supunem atentiei un material oficial (tabel comparativ - 4 pagini) - elaborat de DGRFP Brasov (institutie careia ii multumim pentru posibilitatea preluarii informatiilor) - cu privire la modificările aduse Codului de Procedură Fiscală de OUG 114/2018 - material publicat în data de 08.01.2019. Speram sa va fie de...
Multumita colegilor de pe grupul de contabilitate - contacafe_club - dar si de pe blog, venim cu propuneri la monografia contabila referitoare la cheltuielile privind combustibilii, avand in vedere modificarile impuse de Hotărârea Guvernului nr. 670/04.07.2012 – text integral si Ordonanta de Urgenta a Guvernului 24/2012 – text integral...
Dupa cum stiti, din articolul de dimineata, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 711 din 22 septembrie 2015 a fost publicat Ordinul MFP nr. 897/03.08.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau...
Va supunem atentiei un material oficial (tabel comparativ - 3 pagini) - elaborat de DGRFP Brasov (institutie careia ii multumim pentru posibilitatea preluarii informatiilor) - ce prezinta o serie de informatii valabile in anul 2020, cu privire la deductibilitatea cheltuielilor cu sponsorizarea entităților nonprofit și unităților de cult (material...
Intrebare - Cum se calculează, încasează/declară impozitul pentru venitul obținut din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal prin acte juridice între vii la notar? Raspuns Codul fiscal dispune că impozitul datorat pentru venitul obținut din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin...
Va supunem atentiei un material oficial (4 pagini) - elaborat de DGRFP Brasov (institutie careia ii multumim pentru posibilitatea preluarii informatiilor) - ce prezinta informatii cu privire la impozitul pe venit şi contribuţiile sociale în cazul veniturilor din aredendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal(arendă) - (material publicat...
error: Conținutul este protejat !!