ANAF informează contribuabilii că în Monitorul Oficial al României nr. 934 din 17 noiembrie 2016 a fost publicata Legea nr. 217 din 17 noiembrie 2016 privind diminuarea risipei alimentare. Conform legii, prin risipă alimentară se înţelege situaţia în urma căreia alimentele ies din circuitul consumului uman din pricina degradării...
ANAF informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874/23.11.2015, a fost publicat Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 3831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităti fiscale în cazul creantelor administrate de către organul fiscal central....
Pentru corectarea sau anularea înregistrării unei operaţiuni după emiterea bonului fiscal utilizatorul întocmeşte un dosar care va cuprinde: - sesizarea scrisă a persoanei care a efectuat greşit operaţiunea, cu precizarea motivaţiei de corectare sau de anulare a acesteia, precum şi a numărului de ordine al bonului fiscal de corectat,...
Tema sesiunii de asistenţă online de miercuri, 14 august, va fi "Case de marcat- obligații și termene". In acest sens, ANAF vă așteptă miercuri, 14 august 2019 începând cu ora 09:00, pe pagina oficiala de Facebook a institutiei. Cu un LIKE sau SHARE puteți ajuta pentru a face cunoscută tema...
Va supunem atentiei in continuare un material util elaborat de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri - link - si Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM-uri, cu privire la operatiunile de soldare. Speram sa va fie de folos, mai ales ca in perioada urmatoare multi o...
Va supunem atentiei, in cele ce urmeaza un tabel comparativ intre LEGEA nr.2/2016, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (publicată în: Monitorul Oficial Nr. 36 din 12 ianuarie 2017) cu LEGEA Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal , în vigoare la data de 11.01.2017. Speram sa...
Va reamintim că dobânzile şi penalităţile de întârziere pentru plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale, sunt următoarele: - plata unei „dobânzii de întârziere” de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. - plata unei...
Dupa cum stiti, din articolul nostru de ieri, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320/3.06.2013, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 - text integral - privind reglementarea unor măsuri fiscale, iar in cele ce urmeaza, prezentăm (in sinteza oficiala) modificările şi completările aduse Codului de...
Pe aceasta cale va informam ca în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389/27.05.2014, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1292/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 106 „Declaraţie informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor” . Declaraţia aprobată prin actul normativ menţionat se completează...
Persoanele fizice rezidente fiscal în România care realizează venituri din pensii provenite dintr-un alt stat, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, au obligaţia ca , în termen de 30 de zile...
Va supunem atentiei un material elaborat de - DGRFP Galati - cu privire la noile norme tehnice privind procedura de întocmire a formalităților vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid. Speram sa va fie de folos. Baza materialului este OPANAF 2323/2014 - text integral aici. NU UITATI SA...
Potrivit prevederilor alin. (1) al art. 56 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea stabilirii stării de fapt fiscale, contribuabilul are obligaţia să pună la dispoziţie organului fiscal registre, evidenţe, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri. În acelaşi...
În Monitorul Oficial nr. 727/26.11.2013 a fost publicat O.M.F.P. nr. 1898/2013 - text integral - pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009. Principalele prevederi ale prezentului act normativ sunt: 1. În situaţia în care persoana juridică cu sediul...
Conform celor publicate de Banca Naţională a României, cursul valabil la 31.12.2018 (comunicat de BNR la 31.12.2018) este de – 4,6639 lei pentru un euro – curs ce se va aplica la calculul cifrei de afaceri pentru anul 2018, la intocmirea bilanturior, sau la calculul altor indicatori (in...
Intrebare - Măsurile asigurătorii instituite de către organul fiscal înainte de emiterea titlului de creanţă subzistă în cazul în care au fost și sesizate organele de urmărire penală dar nu au fost luate măsuri asigurătorii de către acestea conform Codului de procedură penală? Raspuns Codul de procedură fiscală dispune că...
error: Conținutul este protejat !!