Pe site-ul oficial al ANAF, in ultimele zile, a fost postat un material cu titlul "Case de marcat - facilități, obligații, termene", material de cca. 14 pagini (link download mai jos), in care se ofera clarificari cu privire la: - Despre aparatele de marcat electronice fiscale - Cum pot fi...
Va supunem atentiei un material oficial referitor la deducerea cheltuielilor pentru economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ - pentru anul 2013, material pus la dispozitia contribuabililor recent. Sursa materialului este AJFP Arges. Speram sa va fie de folos. Începând cu data de 05.08.2013, prin Ordonanta Guvernului nr....
Subiect al scutirii de impozit pe profit: Profitul investit în realizarea în regie proprie sau în achizitia de masini, utilaje, instalatii de lucru (din subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe - HG nr. 2139/2004, cu modificarile si completarile ulterioare): - noi...
Va supunem atentiei (ca in fiecare an - link), varianta actualizata la zi a Planului de Conturi, extras din Anexa nr. 14 "Planul de conturi general" la Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate (OMFP 1802/2014). Speram sa va fie de folos - deoarece...
In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385/28.06.2013, a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice nr. 814/2013 pentru aprobarea Ghidului practic privind tratamentul fiscal al unor operaţiuni efectuate de către contribuabilii care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost postati ieri - Ghidul cu privire la înregistrarea informațiilor privind aparatele de marcat electronice fiscale, precum și la emiterea certificatului de atribuire a numărului unic de identificare în etapa preoperaționalizare Registru. Avand in vedere cele de mai sus, va supunem atentiei continutul...
Codul de procedură fiscală prevede că scrisoarea de garanţie/poliţa de asigurare de garanţie depusă de contribuabil în vederea suspendării sau neînceperii executării silite în cazul contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creanţe fiscale, inclusiv pe timpul soluţionării acţiunii în contencios administrativ, rămâne fără obiect în...
Monografia contabilă este bazată pe o nouă abordare bugetară, astfel: - cheltuielile aferente proiectelor sunt finanţate din propriul buget al instituţiei; - fondurile rambursate de la Uniunea Europeană sunt tratate ca venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale (sănătate şi şomaj), bugetului local (în cazul...
Intrebare - Scutirea de impozit pe profitul reinvestit se aplică la o societate, care in anul 2016 reinvesteste profitul in producerea sau achizitia de programe informatice ? Raspuns - Potrivit Codului fiscal, profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, de...
Conform legislatiei in vigoare, persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată - text integral - respectiv: societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice, instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial, precum...
Persoanele fizice rezidente fiscal în România care realizează venituri din pensii provenite dintr-un alt stat, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, au obligaţia ca , în termen de 30 de zile...
Va supunem atentiei (ca si in anii trecuti), varianta actualizata la zi a Planului de Conturi, extrasa din anexa la OMFP 3055/2009 (publicata in MO 766 bis) - link - mai exact de la CAPITOLUL IV - PLANUL DE CONTURI GENERAL , pentru TOTI cei care au nevoie de...
Conform reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, administratorii sociatatii trebuie sa aprobe politici contabile pentru operatiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situatiile prevazute de legislatie. In cazul entitatilor care nu au administratori, politicile contabile se aproba de persoanele care au obligatia gestionarii entitatii...
Va supunem atentiei un TABEL COMPARATIV intre Codul fiscal în vigoare la data de 05.01.2017 si ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 3 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - publicată în Monitorul Oficial Nr. 16 din 6 ianuarie 2017. Multumim Directiei Generale...
Dupa cum stiti, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 238 din 19 martie 2018, a fost publicat Ordinul Presedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 627/08.03.2018 - text integral aici - privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art....
error: Conținutul este protejat !!