AcasăReglementari contabileModificări sistem RO e-Factura, case de marcat, etc. - care sunt modificările...

Modificări sistem RO e-Factura, case de marcat, etc. – care sunt modificările aduse de OUG nr. 69/2024 (precizări oficiale)

Pentru contabilitate și salarizare recomandăm NextUp

Avand in vedere ca, in MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 21 iunie 2024 , a fost publicata ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 69 din 21 iunie 2024 text integral – pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării și implementării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și al aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și pentru alte măsuri fiscale – va supunem atentiei un info oficial (via AJFP Dambovita – institutie careia ii multumim pentru posibilitatea preluarii informatiilor):

▶️ E-FACTURA

A fost definită relația B2C – tranzacţia având ca obiect execuţia de lucrări, livrarea de bunuri/produse şi/sau prestarea de servicii dintre un operator economic şi o persoană neimpozabilă.

În perioada 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024, operatorii economici, pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România efectuate în relaţia B2C, pot transmite facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura (opțional).

Începând cu data de 1 ianuarie 2025, operatorii economici, pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, efectuate în relaţia B2C, au obligaţia să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura (obligatoriu). Fac excepţie facturile simplificate.

Livrările de bunuri/Prestările de servicii efectuate către o persoană fizică care se identifică în relaţia cu furnizorul/prestatorul prin codul numeric personal (CNP) se consideră efectuate în relaţia B2C. Furnizorii sunt obligaţi să transmită facturile emise către destinatari conform prevederilor din Codul fiscal.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneare la blog – via e-mail”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI UNUL DE TELEGRAM CLICK AICI.

Organele de executare silită, inclusiv executorii judecătoreşti şi Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, care emit facturi în numele şi în contul furnizorilor, persoane impozabile stabilite în România, pentru livrările de bunuri efectuate în cadrul operaţiunilor de executare silită sau de valorificare a bunurilor mobile şi imobile sechestrate în cadrul procesului penal, au obligaţia să transmită facturile în sistemul RO e-Factura. Pentru îndeplinirea obligaţiilor se organizează Registrul RO e-Factura executări silite.

Persoanele impozabile stabilite în România care emit facturi pentru operaţiuni care nu sunt în sfera de aplicare a TVA sau pentru sume care nu se includ în baza de impozitare a TVA, pentru care nu există obligaţia emiterii unei facturi, nu au obligaţia utilizării sistemului naţional RO e-Factura pentru aceste facturi.

Autofacturile emise de persoanele impozabile stabilite în România în baza prevederilor art. 319 alin. (8) din acelaşi act normativ, se consideră facturi emise în relaţia B2B.

Asociaţiile şi fundaţiile, alte asociaţii fără scop lucrativ/patrimonial, partidele politice, cultele, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, nu au obligaţia utilizării sistemului naţional RO e-Factura pentru facturile emise în perioada 1 iulie 2024 – 30 iunie 2025. Aceste persoane pot opta pentru utilizarea sistemului naţional RO e-Factura. În situaţia în care optează pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional RO e-Factura, aceste persoane sunt obligate să fie înregistrate în Registrul RO e-Factura opţional. Dacă astfel de persoane desfăşoară activităţi economice au obligaţia de a solicita înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu până la data de 1 iulie 2025, în cazul în care nu au optat deja pentru aplicarea sistemului RO e-Factura. Dacă încep să desfăşoare activităţi economice după data de 30 iunie 2025 au obligaţia de a solicita înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu înainte de a începe desfăşurarea activităţilor economice şi sunt înscrise în registru în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării.

Agricultorii persoane fizice care aplică Regimul special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal, nu au obligaţia utilizării sistemului naţional RO e-Factura pentru facturile emise în perioada 1 iulie 2024 – 30 iunie 2025.

Procedura privind organizarea şi înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura opţional, Registrului RO e-Factura executări silite şi Registrului RO e-Factura obligatoriu se stabileşte prin ordin al preşedintelui ANAF. Registrul RO e-Factura opţional şi Registrul RO e-Factura obligatoriu sunt publice şi se afişează pe site-ul ANAF.

În cazul în care este obligatorie transmiterea facturii prin sistemul naţional RO e-Factura, beneficiarii care nu primesc facturile prin sistem în termenul prevăzut de lege, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care plata se face la momentul livrării/prestării, pot notifica organele fiscale competente în acest sens. Procedura de notificare şi măsurile ce urmează a fi luate de organul fiscal în vederea transmiterii facturilor de către emitenţi prin intermediul sistemului se stabilesc prin ordin al preşedintelui ANAF.

Prevederile intră în vigoare la data de 1 iulie 2024.

▶️ CASE DE MARCAT

Bonul fiscal va trebui să conţină şi numărul de identificare al bonului.
Data şi ora emiterii bonului fiscal, numărul de identificare al bonului fiscal, precum şi seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal se tipăresc pe bonul fiscal şi sub formă de cod QR.

▶️ RESTRUCTURARE OBLIGAȚII BUGETARE

A fost specificat faptul că nu pot forma obiect al restructurării “e) obligaţiile fiscale care reprezintă accize.”
Prevederile se aplică pentru solicitările de restructurare, precum şi pentru cererile de modificare/menţinere a înlesnirilor la plată depuse după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

ABONEAZA-TE LA NOUL NOSTRU CANAL DE YOUTUBE ✅ – click aici – DUPA CARE DAI CLICK PE “SUBSCRIBE” SI APOI PE CLOPOTEL. MULTUMIM! ⚠️ CONTABILI PE FACEBOOK ⚠️ – CLICK AICI

🔍 ALTE RESURSE UTILE – DIN ULTIMA PERIOADA: 🔍

✅ – HAI SA AJUTAM! – Solicitare sprijin pentru Asociația Literata. Va mulțumim anticipat tuturor!click aici sau click aici (F 177)

– ▶️ Hotărârea Guvernului României nr. 598 din 06 iunie 2024 – pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată ▶️ – text integralMonitorul Oficial nr. 529 din 06 iunie 2024
– ⚠️ Legea nr. 126/2024 – noi infracțiuni de evaziune fiscală (nereținerea impozitelor și/sau contribuțiilor, evidențiere operațiuni fictive/nereale, folosirea cu rea-credință a RO e-Factura, etc.) – click aici
– ⚠️ HG nr. 451/2024 – modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – click aici
– ✅ OUG nr. 43/2024 – modificari la RO e-TVA, la RO e-Case de marcat electronice, la RO e-Transport, etc. – click aici
– ⏰ OUG nr. 31/2024 – reglementare măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative (întreprinderi legate/microîntreprinderi) ⏰ – CLICK AICI
– 💡 OUG nr. 30/2024 – modificari la Codul Fiscal si Legea nr. 296/2023 (extindere neaplicare sanctiuni RO e-Factura până la data de 31 mai 2024) 💡 – CLICK AICI
– ⚠️ NOU ⚠️ – Declarația privind situația de trezorerie la ONG-uri – modelul editabil pentru Anexa 1 si Anexa 2 (util)click aici
– 💡 Temenele legale de transmitere a facturii electronice în sistemul național RO e-Factura (nivel amenzi) – oficial ANAF – click aici
– ⏰ IMPORTANT (oficial) – răspuns ANAF cu privire la aplicare plafon casierii (pentru societățile cu mai multe puncte de lucru)click aici
– ✅ Reguli de circulație a numerarului începând cu data de 13.11.2023 – fișier util si pe înțelesul tuturor – click aici
– ⏰ DE INTERES – ANAF – clarificări privind salariul minim valabil pentru calculul contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice în anul 2023 , etc. – CLICK AICI
– ✅ FOARTE UTIL ✅ – Prezentare comparativă a modificărilor fiscale (Cod Fiscal, CPF, case marcat, disciplină financiară, e-Factura, conformare fiscală, etc.) – 17 fișiere utile (oficial) – click aici

– ⏰ UPDATE ⏰ – Declarația privind situația de trezorerie la ONG-uri – cine trebuie să o depună, cum se depune, care este termenul de depunere, cine semnează, etc.click aici
– ⚠️ ULTIMA ORA (oficial) – informații cu privire la majorarea salariul angajaților încadrați cu salariul minim, cu vechime de peste 24 de luni la aceeași societate – CLICK AICI
– 💡 Termenul de depunere a bilanțului la 31.12.2023 – se aplica tuturor entităților, indiferent de sistemul de impozitare aplicabil (oficial MF/ANAF) – CLICK AICI
– ⏰ Câte zile lucrătoare sunt în fiecare luna din anul 2024 (inclusiv detaliere pe ore lucrătoare) – INFO UTIL ANUAL – click aici
– ✅ Termen depunere bilanț la 31.12.2023 (situații financiare/raportări contabile) – în anul fiscal 2024 (info util) – CLICK AICI
– 💡 Temenele legale de transmitere a facturii electronice în sistemul național RO e-Factura (nivel amenzi) – oficial ANAF – click aici

– 📣 Dosarul inventarierii anuale a patrimoniului la data de 31.12.2023 – recapitularea resurselor gratuite, publicate de noi (necesare la dosar) – click aici
– ⏰ IMPORTANT (oficial) – răspuns ANAF cu privire la aplicare plafon casierii (pentru societățile cu mai multe puncte de lucru)click aici
– ✅ Reguli de circulație a numerarului începând cu data de 13.11.2023 – fișier util si pe înțelesul tuturor – click aici
– ⏰ DE INTERES – ANAF – clarificări privind salariul minim valabil pentru calculul contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice în anul 2023 , etc. – CLICK AICI
– ✅ FOARTE UTIL ✅ – Prezentare comparativă a modificărilor fiscale (Cod Fiscal, CPF, case marcat, disciplină financiară, e-Factura, conformare fiscală, etc.) – 17 fișiere utile (oficial) – click aici

ABONEAZA-TE LA NOUL NOSTRU CANAL DE YOUTUBE ✅ – click aici – DUPA CARE DAI CLICK PE “SUBSCRIBE” SI APOI PE CLOPOTEL. MULTUMIM! ⚠️ CONTABILI PE FACEBOOK ⚠️ – CLICK AICI

💡 – Sărbători legale începând cu 01.01.2024 – sau zilele libere în care legal nu se lucrează (info util, conform legislație în vigoare, actualizat) – click aici
💡 – Stabilirea salariului de bază minim brut sub nivelul celui prevăzut de HG nr. 900/2023 (3.300 lei) – nivelul contravențiilor (sancțiunilor) – CLICK AICI
💡 – Care este termenul transmitere în Revisal a modificărilor la noul salariul minim de 3.300 lei … 20 de zile lucrătoare (calculate începând cu 01.10.2023) – CLICK AICI
💡 – Ce întocmim pentru aliniere la noul salariu minim din 01.10.2023 (3.300 lei) – “Decizie colectivă de mărire a salariilor” sau „Act adițional” ? – CLICK AICI
💡 – Act Adițional majorare salariu minim din 01.10.2023 – model gratuit, editabil … pentru angajatori (util) – CLICK AICI
💡 – Decizie colectivă majorare salariu minim angajați (cu anexă semnături) – MODEL (începând cu 01.10.2023) – CLICK AICI
💡 – HG nr. 900/2023 – salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu 01.10.2023, majorat la 3.300 de lei – CLICK AICI

1 COMENTARIU

  1. […] – ⏰ OFICIAL – implementarea decontului precompletat RO e-TVA … care sunt modificările aduse de OUG nr. 70/2024 – click aici – ⏰ IMPORTANT – Modificări sistem RO e-Factura, case de marcat, etc. – care sunt modificările aduse de OUG nr. 69/2024 (precizări oficiale) – click aici […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " Avand in vedere ca, in MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 21 iunie 2024 , a fost publicata ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 69 din 21 iunie 2024 -...Modificări sistem RO e-Factura, case de marcat, etc. - care sunt modificările aduse de OUG nr. 69/2024 (precizări oficiale)
error: Conținutul este protejat !!