In conformitate cu Legea nr. 70/2015 - pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (Art. 5.): Plafoanele-limită nu se aplică, pentru următoarele operaţiuni: ...
Organul fiscal poate îndrepta oricând erorile materiale din cuprinsul actului administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului/plătitorului. Prin erori materiale, în sensul CF si CPF, se înţelege orice greşeli de redactare, omisiuni sau menţiuni greşite din actele administrative fiscale, cu excepţia acelora care atrag nulitatea actului...
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează contribuabilii persoane fizice care sosesc/pleacă în/din România pentru o perioadă ce depăşeşte în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, că pot depune electronic chestionarele de stabilire a rezidenței fiscale. 🔵 Astfel, Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei...
Administraţiile Judeţeane ale Finanţelor Publice - apreciază efortul depus de contribuabili în această perioadă dificilă, în vederea conformării voluntare la declararea și plata obligațiilor fiscale la bugetul de stat general consolidate si informează totodată asupra faptului că în Monitorul Oficial al României nr. 427 din 21 mai 2020 a...
Va supunem atentiei un material oficial (5 pagini) - elaborat de DGRFP Brasov (institutie careia ii multumim pentru posibilitatea preluarii informatiilor) - ce prezinta sub forma de tabel comparativ, o serie de informatii cu privire la modificările aduse Codului fiscal de Ordonanţa Guvernului nr. 69/2020 - asupra Titlului V-Contribuţii...
Luând în considerare că, în contextul răspândirii epidemiei COVID-19, perioada de închidere sau reducere a activităţii din domeniile de activitate prevăzute de Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi afectează semestrul I al anului 2020, este necesară reglementarea posibilităţii recalculării impozitului specific anual şi implicit a plăţii semestriale,...
Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial nr. 0459 din 29 Mai 2020, a fost publicata Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 90 din 27 Mai 2020 - TEXT INTEGRAL AICI - pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte...
Va supunem atentiei un material oficial (4 pagini) - elaborat de DGRFP Brasov (institutie careia ii multumim pentru posibilitatea preluarii informatiilor) - ce prezinta informatii cu privire la impozitul pe venit şi contribuţiile sociale în cazul veniturilor din aredendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal(arendă) - (material publicat...
In conformitate cu Art. 77. din Codul Fiscal - Termenul de soluţionare a cererilor contribuabilului/plătitorului - cererile depuse de către contribuabil/plătitor la organul fiscal se soluţionează de către acesta în termen de 45 de zile de la înregistrare. În situaţiile în care, pentru soluţionarea cererii, este necesară...
Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial nr. 0393 din 14 Mai 2020 - a fost publicata si Ordonanță de Urgență a Guvernului României nr. 69 din 14 Mai 2020 - TEXT INTEGRAL AICI - pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor...
Va supunem atentiei un material oficial (5 pagini) - elaborat de DGRFP Brasov (institutie careia ii multumim pentru posibilitatea preluarii informatiilor) - ce prezinta informatii cu privire la tratamentul fiscal al veniturilor din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă (material publicat în martie 2020). Speram sa va...
Dupa cum stiti deja, in Monitorul Oficial nr. 0325 din 21 Aprilie 2020, a fost publicata Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 53 din 15 Aprilie 2020 - TEXT INTEGRAL AICITEXT INTEGRAL AICI - pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de...
Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial nr. 0319 din 16 Aprilie 2020, a fost publicata Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 48 din 09 Aprilie 2020 - TEXT INTEGRAL AICI - privind unele măsuri financiar-fiscale. AVAND IN VEDERE CELE DE MAI SUS, VA SUPUNEM ATENTIEI CATEVA PRECIZARI SUPLIMENTARE -...
Potrivit ANAF - contribuabilii plătitori de impozit pe profit care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020, inclusiv, beneficiază de o bonificație calculată asupra impozitului datorat, astfel: a) 5% pentru contribuabilii mari; b) 10% pentru ceilalți contribuabili. Bonificațiile...
Multumita colegilor de pe grupurile de Facebook - sursa - va supunem atentiei un material foarte util, ce contine practic o sinteza a tuturor modificarilor legislative din ultima perioada, datorate situatiei de urgenta din Romania. Speram sa va fie de folos. In esenta, materialul contine sinteza urmatoarelor acte normative: - Ordin...
error: Conținutul este protejat !!