In conformitate cu articolul 258 din Codul Muncii, regulamentul intern se întocmeste de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz, si cuprinde cel putin următoarele categorii de dispozitii: a) reguli privind protectia, igiena si securitatea în muncă în cadrul unitătii; b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării...
COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania) este un nomenclator aparut in anul 1995 si aprobat prin Ordinul comun al Ministrului Muncii si Protectiei Sociale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistica nr. 138/1949/1995. In prezent, in nomenclator sunt cuprinse 3852 de ocupatii, dar numarul lor se modifica in permanenta in...
Ministerului Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale a publicat o noua versiune a COR la sfarsitul lunii ianuarie. Iata mai jos cuprinsul noului Cod al Ocupatiilor din Romania. ATENTIE - COR A FOST ACTUALIZAT IN SEPTEMBRIE 2010 - CLICK AICI PENTRU VARIANTA ACTUALIZATA - GRUPA MAJORĂ 1 - Membri ai corpului legislativ...
Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneratii denumite salariu. Clauzele contractului individual de muncă nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim...
Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 30 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de conducere. Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se...
articol util - cititi si voi Companiile au obligatia ca, de la 1 ianuarie 2007, sa completeze, pe langa carnetele de munca, si registrul electronic de evidenta a salariatilor, pe care il vor trimite Inspectoratelor Teritoriale de Munca (ITM). Potrivit hotararii 161/2006, privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta...
error: Conținutul este protejat !!