Potrivit OPANAF 1529/2012 – text integral - formularul 097 se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care au obligaţia să notifice organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat PDF-ul inteligent necesar pentru generarea D 300 - Decont de taxă pe valoarea adăugată , conform OPANAF nr. 591/2017, utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale valabile de la data de 01.01.2017. Acesta este acum la versiunea din 31.01.2017. Speram sa va...
Dacă persoana impozabilă a atins sau a depăşit plafonul de scutire şi nu a solicitat înregistrarea , organele fiscale competente vor proceda după cum urmează: - în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificată de organele de inspecţie fiscală înainte de înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA,...
Circulara nr. 421244 din 21 iunie 2011 a fost emisa de MFP in aplicarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1984/2011 - text integral - privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA. In continuare aveti textul integral al acesteia. Pentru a descarca fisierul pe PC-ul vostru, click...
Pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice a fost publicata Circulara cu nr. 559368 din 14 iunie 2013 - cu privire la regimul TVA aplicabil livrărilor de materiale plastice reciclate regranulate şi de materiale plastice reciclate regranulate aliate . Speram sa va fie de folos, deoarece am preluat-o si...
Înregistrarea specială în scopuri de TVA este prevăzută la articolul 153 indice 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 67 din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal (CF). Persoanele obligate să se înregistreze conform art. 153 indice 1 din Codul...
Pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice a fost publicata Circulara nr.559381 din 14 iunie 2013 cu privire tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA aplicabil operaţiunilor desfăşurate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) . Speram sa va fie de...
Va propunem in continuare modelul de notificare in conformitate cu prevederile Codului Fiscal , mai exact cu ART. 141 "Scutiri pentru operaţiuni din interiorul ţării" , aliniatul (2) "Următoarele operaţiuni sunt, de asemenea, scutite de taxă:" , litera e). "e) arendarea, concesionarea, închirierea şi leasingul de bunuri imobile, acordarea...
Va informam pe aceasta cale ca, pe site-ul oficial al MFP a fost publicata - Circulara nr. 692785/2016 în vederea aplicării unitare a prevederilor fiscale referitoare la aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizat PDF-ul inteligent necesar pentru generarea D 300- Decont de taxă pe valoarea adăugată conform OPANAF nr. 588/2016, utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale valabil de la data 01.01.2016. Fisierul este actualizat la data de 23.03.2016. Motivele ultimelor actualizari au fost: PENTRU...
Va supunem atentiei un material pus la dispozitie de colegii de pe grupul - Contabili pe Facebook - resursa trece in revista, actualizat la nivelul lunii octombrie 2018 - documentele necesare pentru inregistrarea in scopuri de TVA - prin optiune la infintare sau dupa infintarea unei societati comerciale. Speram...
Termenul limita pentru: - Depunerea "Declaraţiei informative privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul 2013" - Formular 392A pentru anul precedent - de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 (Cod Fiscal) a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului...
Intrebare - Comisionul încasat de o persoană impozabilă de la o instituție bancara pentru încheierea cu clienții de contracte de cont curent și de acceptare la plată a cardurilor băncii prin terminale POS, este scutit de TVA ? Raspuns În conformitate cu prevederile din Codul fiscal, sunt scutite de TVA...
Prin OMFP nr. 263/2010, publicat în MO nr. 131/2010, a fost aprobată procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare. Astfel, deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare prin care se solicită rambursarea unor sume mai mici sau egale...
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1436/2013 şi al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 852/2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine şi specialităţi de panificaţie, a fost publicat în Monitorul Oficial 543 din 28 august 2013, iar in cele ce urmeaza va prezentam textul oficial...
error: Conținutul este protejat !!