Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 339/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului...
Având în vedere faptul că: -taxa de 80 lei /tonă este datorată de către proprietarii sau de adminstratorii de depozite pentru deșeuri inerte și nepericuloase așa cum se precizează la art. 9 alin.1 lit. c din Ordonanța de Urgență nr.196/2005 cu modificările ulterioare - nu este o taxă datorată...
Dupa cum am precizat in postul anterior, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361/24.05.2011, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1984/2011- text integral - ce stabileste criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor comerciale care sunt înfiinţate în...
Intrebare - 23.09.2013 Cum se aplica scutirea de TVA prevazuta la art. 141 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal pentru prestarile de servicii de ingrijire medicala, cazare si masa? Raspuns Prezentarea situatiei de fapt: O societate comerciala detine o unitate hoteliera in cadrul careia functioneaza si o baza de tratament autorizata...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat PDF-ul inteligent necesar pentru generarea D 300 - Decont de taxă pe valoarea adăugată , conform OPANAF nr. 591/2017, utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale valabile de la data de 01.01.2017. Acesta este acum la versiunea din 31.01.2017. Speram sa va...
Contribuabilii, plătitori de taxă pe valaorea adăugată (TVA), trebuie sa stie că, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 852/17.12.2012, a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul Finanţelor Publice nr. 1.708/2012 prin care au fost modificate şi completate unele ordine ale ministrului Finanţelor Publice în domeniul TVA, prevederi care vor intra...
Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 10 din 8 ianuarie 2014 a fost publicat Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3884/2013 - text integral - pentru aprobarea modelului si continutului formularului (097) “ Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare”. Formularul (097) se...
Ministerul Finanţelor Publice a aprobat modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 500/2007. Taxa pentru importuri de bunuri, cu excepţia importurilor scutite de taxă, se plăteşte la organul vamal, în...
Persoana înregistrată în scopuri de TVA pentru depăşirea plafonului pentru achiziţii intracomunitare, poate solicita anularea înregistrării sale oricând, după expirarea anului calendaristic următor celui în care a fost înregistrată, dacă valoarea achiziţiilor sale intracomunitare nu a depăşit plafonul de achiziţii în anul în care face solicitarea sau în anul...
ANAF informează contribuabilii – persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, că organele fiscale competente pot aproba, la solicitarea justificată a persoanei impozabile, o altă perioadă fiscală, respectiv: a) semestrul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operațiuni impozabile numai pe maximum 3 luni calendaristice dintr-un semestru; b) anul calendaristic, dacă persoana...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicata aplicatia pentru generarea Declaratiei privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului finanţat din instrumente structurale - aplicatie conform prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Afacerilor Europene nr. 204/2011 . Iata in continuare ai...
Mecanismul plății defalcate a TVA nu schimbă nicio regulă fiscală în domeniul TVA. Nu se modifică regulile de exigibilitate a TVA, de înscriere a operațiunilor în decontul de TVA, nu se impun obligații suplimentare de raportare, etc. Sursa - MFP, avand la baza Ordonanţa Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată...
Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 684 din 31 iulie 2020, a fost publicat Ordinul președintelui ANAF nr. 3039 din 24 iulie 2020 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.737/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor...
Dupa cum stiti deja, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare au obligaţia ca pana la data de 25.10.2012 să notifice organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare, prin depunerea Formularului/Declaratiei...
Contribuabilii persoane impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată (TVA) stabilite în România care efectuează importuri si achizitii de bunuri/servicii în alt stat membru – trebuie sa stie că data de 30 septembrie a.c. - este termen limită pentru depunerea “Cererii de rambursare a TVA achitate...
error: Conținutul este protejat !!