In Monitorul Oficial nr. 809 din 19.12.2013 a fost publicata Ordonanţă de urgenţă (Emitent - Guvernul României) nr. 111 din 18 Decembrie 2013 - pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, ce reglementeaza faptul ca TVA la încasare se va aplica optional dupa 01.01.2014,...
O persoana impozabila se poate înregistra normal în scopuri de TVA: 1. daca declara (estimeaza) ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire de 35.000 euro; sau 2. daca declara (estimeaza) ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire de...
Contribuabilii persoane impozabile stabilite în România pot beneficia de rambursarea TVA achitata pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru, principalele aspecte ale procedurii fiind prezentate mai jos. Bunurile şi serviciile care fac obiectul rambursării TVA Bunurile şi serviciile achiziţionate pentru care se poate solicita rambursarea TVA sunt:...
Vă informăm că Regulamentul (UE) 2018/1541 al Consiliului din 2 octombrie 2018 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 904/2010 şi (UE) 2017/2454 în ceea ce priveşte măsurile de consolidare a cooperării administrative în domeniul taxei pe valoarea adăugată a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene . Regulamentul...
ANAF vine cu o serie de precizari suplimentare, adresate in principal persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA - precizari referitoare la formularul 394 "Declaratie informativa privind livrarile prestarile si achiitile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA". Iata precizarile in continuare. Sursa (cu multumiri)...
Va supunem atentiei un material oficial (2 pagini) - elaborat de DGRFP Brasov (institutie careia ii multumim pentru posibilitatea preluarii informatiilor) - ce prezinta o serie de informatii valabile in anul 2019, cu privire la perioada fiscală la TVA pentru persoanele impozabile care efectuează achiziții intracomunitare de bunuri (AIC)....
Dupa cum stiti, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490/2.08.2013, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013 prin care au fost aduse o serie de modificări şi completări Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Iata in continuare, in sinteza oficiala, principalele...
ANAF informează contribuabilii, persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, că a fost aprobat un nou model al formularului 300 - “Decont de taxă pe valoarea adăugată” prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 591 / 2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă...
Intrebare Care este faptul generator de taxa pentru serviciile continue prestate unui hotel de catre partenerul extern? Raspuns Situatia de fapt: O societate comerciala "H" are ca obiect de activitate principala hotelurile si alte facilitati de cazare similare. Aceasta a incheiat un contract de francizare cu un partener extern din Uniunea Europeana,...
Orice persoană impozabilă care este stabilită în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică obligativitatea aplicării taxei pe valoarea adăugată, precum şi operaţiuni scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal...
Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt: - livrarea de deşeuri feroase şi neferoase, de rebuturi feroase şi neferoase, inclusiv livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora; - livrarea de reziduuri şi alte materiale reciclabile alcătuite din metale feroase şi neferoase, aliajele acestora, zgură, cenuşă...
Guvernul a decis ca plata taxei pe valoarea adăugată la încasare pentru firmele cu până la 500.000 de euro să devină opţională începând cu 1 ianuarie 2014. In ORDONANŢA DE URGENŢĂ pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative (adoptata azi) - au fost...
Referitor la modificarile Codului fiscal care au intrat în vigoare de la data de 01.07.2012 cu privire la acordarea deductibilitatii limitate în sensul : - impozitului pe profit, impozitului pe venit în cota de 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate, - taxei pe valoarea adaugata în cota de 50%...
Declaratia 394 se va completa integral incepand cu 1 octombrie 2016 pentru toate operatiunile efectuate pe teritoriul national, iar pentru perioada 1 Iulie 2016 - 30 Septembrie 2016 se vor declara doar operațiunile derulate cu persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA (cartusul C), prorogându-se termenul de declarare pentru...
Persoanele impozabile care sunt în sistemul TVA la încasare NU aplica acest sistem pentru urmatoarele operatiuni care intra sub incidenta regulilor generale privind exigibilitatea TVA - prevazute la art. 134 (indice 1), art. 134 (indice 2) , art. 134 (indice 3): a) livrari de bunuri/prestari de servicii pentru care...
error: Conținutul este protejat !!