Va supunem atentiei un material oficial (3 pagini) - elaborat de DGRFP Brasov (institutie careia ii multumim pentru posibilitatea preluarii informatiilor) - ce prezinta limitările speciale ale dreptului de deducere a TVA, la nivel de 2020 (material publicat în data de 13.01.2020 - de institutia mentionata mai sus)....
Persoana impozabilă stabilită în România a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 35.000 euro, (119.000 lei), al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării (3,3817 lei), aplică regimul special de scutire,...
Operatorii economici şi alte entităţi care au optat pentru deschiderea la unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de disponibil destinate încasării şi plăţii defalcate a TVA în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, vor aplica Sistemul naţional de raportare – Forexebug. Operatorii economici şi alte entităţi...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicata aplicatia pentru generarea Declaratiei privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului finanţat din instrumente structurale - aplicatie conform prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Afacerilor Europene nr. 204/2011 . Iata in continuare ai...
Colegii de pe grupul - Contabili pe Facebook (Cornel Grama) - au sunat la asistenta contribuabili la Bucuresti (0314-039.160) - si au pus urmatoarele intrebari dat fiind haosul creat cu ce se declara si ce nu se declara in D 394 : 1. Contractele de chirie incheiate cu PF...
SITUATIE - o societate detine in proprietate un teren (padure situat in intravilanul unui municipiu). In luna decembrie 2009 o cota parte din aceasta suprafata a fost expropriata pentru caz de utilitate publica. PROBLEMA - se incadreaza oare operatiunea in prevederile art 141, lit f, pct 1 din Legea 571/2003,...
Avand in vedere ca în Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 25 februarie 2016 a fost publicat Ordinul Agenţiei Naţională de Administrare Fiscală nr. 795/19.02.2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de...
Dupa cum v-am prezentat si zilele trecute, in Monitorul Oficial al Romaniei numarul 824/22.11.2011 a fost publicat, Ordinul Ministerului Finantelor Publice numarul 2795/2011 – text integral - privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, ordin ce a adus in peisajul fiscal un nou formular, si anume...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat noul PDF inteligent pentru generarea D 394 - Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional conform OPANAF 2264/2016 - utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii iulie 2016. Acesta este actualizat la 02.08.2016. Pentru...
In Monitorul Oficial al Romaniei numarul 824/22.11.2011 a fost publicat, Ordinul Ministerului Finantelor Publice numarul 2795/2011 – text integral – privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, ordin ce ce reglementeaza si Formularul 098 (ANEXA 2 LA DECLARATIA 010). Stiind ca sunt destui contribuabili care au...
Intrebare - Suma pe care o încasează chiriașul de la proprietar pentru amenajarea spațiului închiriat drept stimulent fiscal,intră în sfera TVA dacă în contract se stipulează că chiriașul se obligă să îi transfere proprietarului amenajările efectuate în spațiul închiriat ? Raspuns - Din punct de vedere al TVA, se...
Avand la baza Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1966/24.07.2015 (in Monitorul Oficial, Partea I nr. 580 din 03 august 2015), ANAF a actualizat pe site-ul oficial noul F 088 - Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăsura activităţi economice care implică...
Intrebare Care este tratamentul TVA aferent alocarii costurilor intre sucursalele din diverse state membre UE ale unei companii multinationale? . Raspuns Prezentarea situatiei de fapt: O companie multinationala cu sediul activitatii intr-un stat membru al U.E. detine sucursale in mai multe state membre UE. Aceste sucursale nu au personalitate juridica, nu sunt...
Va supunem atentiei un material oficial, de 5 de pagini, elaborat de - DGRFP Brasov - ce prezinta un tabel comparativ pentru TITLUL VII - TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ, urmare a Legii 177/2017 pentru aprobarea OUG 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal . Speram...
Intrebare - Un operator de transport, persoană impozabilă stabilită în Turcia, neînregistrată în scopuri de TVA şi care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiei de roviniete pentru tranzitul efectuat în România? Raspuns Conform prevederilor din...
error: Conținutul este protejat !!