În conformitate cu dispozitiile art. 147 (indice 3) alin. (6) din Codul fiscal persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA: - pot solicita rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscala de raportare, prin bifarea casetei corespunzatoare din decontul de taxa din perioada fiscala de raportare, decontul fiind...
ANAF informează că, în Monitorul Oficial al României nr. 131 din 19 februarie 2016, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată. Actul normativ menţionat mai sus...
Avand in vedere ca in MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11/07.01.2016 a fost publicat — Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.769/23.12.2015 - privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului...
In vederea impulsionării acţiunilor de rambursare a TVA şi a deblocării situaţiei care a condus la întârzieri în restituirea TVA, în baza prevederilor art. 30 din Codul de Procedură Fiscală (CPF), ANAF a elaborat procedura de cesionare a drepturilor de restituire a TVA. În conformitate cu dispoziţiile art....
Prin OMFP nr. 263/2010, publicat în MO nr. 131/2010, a fost aprobată procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare. Astfel, deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare prin care se solicită rambursarea unor sume mai mici sau egale...
Dupa cum stiti deja, prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 - text integral - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, s-a introdus sistemul taxei pe valoarea adăugată (TVA) la încasare, respectiv exigibilitatea taxei la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a...
Intrebare - 17.01.2013 Pana la ce data se calculeaza accesorii pentru o creanta fiscala datorata de societatea B cu termen de scadenta 25 iulie 2012 stinsa prin compensare cu dreptul de rambursare a TVA din decontul depus de societatea A la data de 25 septembrie 2012, cesionat societatii B care...
In MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 178/16.03.2015 a fost publicat Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 632/09.03.2015 - pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (311) „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat un ghid fiscal actualizat la luna iulie 2013 - adresat contribuabililor care intentioneaza recuperarea TVA achitatã în alt stat membru al Uniunii Europene , al carui continut vi-l prezentam in coninuare. Speram sa va fie de folos. NU UITATI SA DATI UN...
Va supunem atentiei in cele ce urmeaza un material pe tema depunerii si completarii Declaratiei 394 (pentru operatiunile efectuate pe teritoriul national), material actualizat conform Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3806/2013 - text integral - pentru modificarea anexelor nr. 1- 3 la OPANAF nr. 3596/2011 privind...
Se pare ca multe companii trimit catre clientii lor o serie de adrese, in urma carora acestia trebuie (partenerii de afaceri) sa confirme aplicarea sistemului de TVA la incasare incepand cu 01 ianuarie 2013. Chiar am vazut asemenea adrese scanate deoarece colegii de pe grupul de contabilitate - contacafe_club...
Avand in vedere stirile din presa, din ultimele zile, Agentia Nationala de Administrare Fiscala supune atentiei o serie de elemente de interes cu privire la raportul "Decalajul Fiscal la TVA". Materialul oficial poate sa fie descarcat de pe link-ul de mai jos, asa cum a sosit si la noi. Speram...
ANAF informează contribuabilii că în M.O. nr.969 din 28.12.2015 s-a publicat Ordinul A.N.A.F. nr. 3699/2015 pentru aprobarea procedurii de solutionare a deconturilor negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare. Prevederile ordinului ANAF nr.3699/2015 se aplică începând cu deconturile de TVA depuse după data de 1 ianuarie...
Avand in vedere ca în Monitorul Oficial, Partea I nr. 91 din 08 februarie 2016 a fost publicat Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 521/26.01.2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c)...
Agenția Națională de Administrare Fiscală tratează cu maximă operativitate solicitările contribuabililor, în special în cazul agenților economici care au de primit TVA, în vederea asigurării acestora fluxul de capital necesar continuării activității. În acest sens, Agenția Națională de Administrare Fiscală a desfășurat campanii în rândul contribuabililor care au solicitat rambursarea...
error: Conținutul este protejat !!