Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizat (in 13.02.2019) PDF-ul inteligent necesar generarii - Declarației pe propria răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art.316 alin. (1) lit. c) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Aceasta declaratie este reglementata de OPANAF nr....
Intrebare - În cazul imobilizărilor în curs de execuţie care nu se mai finalizează, în baza unei decizii de abandonare a executării lucrărilor de investiţii, persoana impozabilă îşi poate păstra dreptul de deducere exercitat în baza prevederilor din Codul fiscal? Raspuns Potrivit prevederilor din normele metodologice de aplicare a titlului...
Urmare a aparitiei Ordonanţei de urgenţă nr. 24/06.06.2012 – text integral - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale – publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 384 din 07.06.2012, plafonul de scutire de TVA, pentru mici întreprinderi de a fost...
Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 780 din 3 octombrie 2017, a fost publicat Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2856 din 2 octombrie 2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării şi anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicata aplicatia pentru generarea Declaratiei privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului finanţat din instrumente structurale - aplicatie conform prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Afacerilor Europene nr. 204/2011 . Iata in continuare ai...
Prin OMFP nr. 263/2010, publicat în MO nr. 131/2010, a fost aprobată procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare. Astfel, deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare prin care se solicită rambursarea unor sume mai mici sau...
Intrebare - Un antrepozitar autorizat poate să utilizeze o poliţă de asigurare în locul unei scrisori de garanţie bancară care să asigure plata accizelor ce pot deveni exigibile ? Raspuns - Potrivit Codului fiscal, antrepozitarul autorizat are obligația depunerii la autoritatea competentă a unei garanții, care să asigure...
Va prezentam in continuare un material oficial (12 pagini), elaborat de DGFP Galati, ce are în vedere obligaţiile privind înregistrarea în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau servicii intracomunitare, a altor persoane decât cele înregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform...
Dupa cum stiti deja - detalii aici - pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, secţiunea Informaţii publice/Informaţii privind agenţii economici, a fost publicat, în forma provizorie, Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, care conţine atât persoanele impozabile care au depus notificările prevăzute...
Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 892 din 14 noiembrie 2017, a fost publicat Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3159 din 1 noiembrie 2017 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate şi care...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat PDF-ul inteligent necesar pentru generarea D 390 -Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri, conform OPANAF nr.76/21.01.2010, utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii decembrie 2011 - actualizat în data de 24.01.2014. Pentru cei interesati, iata aplicatia - VERS. 1.0.9....
Va supunem atenției un model orientativ pentru "Proces-Verbal de modificare preturi", mulțumita colegilor de pe grupul "Contabili pe Facebook" - link aici , de folosit in cazul reducerilor de pret. Speram sa va fie de folos. PENTRU A DESCARCA MODELUL DE PROCES VERBAL - CLICK AICI
Va prezentam in cele ce urmeaza, în sinteză (oficiala), principalele caracteristici ale sistemului taxei pe valoarea adăugată (TVA) la încasare, care rezidă din aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2012 - text integral - pentru modificarea...
Multumita CCF - sursa - va supunem atentiei răspunsul primit de la Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice - Serviciul Asistență pentru Contribuabili - la adresa Camerei Consultanților Fiscali, cu privire la tratamentul TVA aferent sumelor plătite de către beneficiari pentru rezilierea anticipată a contractelor de prestări servicii...
Intrebare - O persoană juridică neimpozabilă din punct de vedere al TVA din România care achiziționează servicii electronice ce constau în acordarea dreptului de acces la un sistem informatic complex de verificare a unor produse comercializate în România și de asigurare a mentenanței acestuia, de la un prestator din...
error: Conținutul este protejat !!