Potrivit art. 148 lit. c) din Codul Fiscal, deducerea iniţială se ajustează în situaţia în care persoana impozabilă îşi pierde dreptul de deducere a taxei pentru bunurile mobile nelivrate şi serviciile neutilizate, la momentul pierderii dreptului de deducere. Potrivit prevederilor art. 148 din Codul Fiscal, se ajustează taxa pe...
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală supune dezbaterii publice un proiect de ordin prin care se vor stabili structura competentă, procedura şi condiţiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA. Astfel, prin proiectul de ordin elaborat potrivit prevederilor legale, se stabileşte că structura competentă din cadrul ANAF pentru...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat PDF-ul inteligent necesar generarii - Declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii finanţate din FEDR, FSE şi FC 2014 - 2020 - conform ORDIN Nr. 698/1425/2016 din 11 mai 2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art....
Intrebare - 26.09.2013 Trebuie sa se colecteze TVA in cazul valorificarii unei hale construita prin resurse proprii catre o alta societate sau persoana fizica? Raspuns Prezentarea situatiei de fapt: In cursul anului 2005, o societate comerciala - denumita A - a achizitionat un teren, pe care a construit din resurse proprii o...
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la OPANAF 75/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată", a fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial de catre ANAF, iar textul lui il...
ANAF informează contribuabilii că noile prevederil legale privind criteriile pentru conditionarea înregistrării în scopuri de TVA se regăsesc în Anexa nr.2 la Ordinul ANAF nr. 2393/2016, publicat în M.O. nr. 629 / 17.08.2016. Aceste criterii sunt valabile pentru societăţile comerciale înfiinţate în baza Legii nr.31/1990, care solicită înregistrarea în...
Va prezentam in continuare un material oficial adresat persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, cu privire la obligatiile referitoare la înregistrarea în Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare - TOTUL DESPRE TVA-UL LA INCASARE AICI - cu particularitate pentru cei înregistrati în scopuri de TVA...
Va informam pe aceasta cale ca, pe site-ul oficial al ANAF, a fost actualizat Ghidul privind recuperarea taxei pe valoare adaugată achitată în alt stat membru al Uniunii Europene. Il puteti descarca si vizualiza - in continuare. Speram sa va fie de folos. PENTRU A DESCARCA "Ghid Recuperare TVA UE...
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxa pe valoarea adăugată (TVA), trebuie sa stie că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498/13.07.2011, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.230 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile...
Dupa cum stiti deja, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587/17.08.2012 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1180/08.08.2012 - text integral - pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare...
Intrebare - Este deductibilă taxa pe valoarea adăugată aferentă produselor din tutun care au fost utilizate de o societate în scop de reclamă şi publicitate, respectiv protocol, fiind acordate în mod gratuit în cadrul campaniilor de promovare sau în cadrul acţiunilor de protocol? Raspuns Aşa cum se dispune prin Codul...
Va supunem atentiei, un material oficial (3 pagini) - elaborat de DGRFP Brasov (institutie careia ii multumim pentru posibilitatea preluarii informatiilor) - cu tema "Achiziţiile intracomunitare de bunuri din Statele membre ale Uniunii Europene, peste plafonul de 10.000 euro, impozabile în România" - publicat în data de 04.10.2018 ...
Orice persoană impozabilă care este stabilită în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică obligativitatea aplicării taxei pe valoarea adăugată, precum şi operaţiuni scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal...
Dupa cum stiti deja, prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 - text integral - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, s-a introdus sistemul taxei pe valoarea adăugată (TVA) la încasare, respectiv exigibilitatea taxei la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a...
1. Urmare a publicarii OUG 111/2013 - text integral aici - sistemul TVA la încasare devine opţional. Pot opta pentru acest sistem: a)persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA cf.art.153 din Codul fiscal,care au sediul activităţii economice în România, a căror cifră de afaceri în anul precedent nu a...
error: Conținutul este protejat !!