Contribuabilii persoane juridice care solicită înregistrarea în scopuri de TVA la depăşirea plafonului de scutire depun formularul 010 - link model - sau declaratia 010 - „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”. La depăşirea plafonului de scutire, persoanele fizice...
Va redam in continuare un material oficial elaborat de DGFP Brasov cu privire la faptul generator si exigibilitatea TVA in cazul operatiunilor pentru care se aplica sistemul TVA la incasare, sistem ce va intra in vigoare incepand cu data de 01 ianuarie 2013. Speram sa va fie de folos....
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010 - pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 131 din 26 februarie 2010. Pentru versiunea integrala a documentului - click aici (document in format...
Intrebare - 04.04.2013 TVA aferentă facturilor emise pentru operatiunile desfasurate de o agentie de turism care aplica regimul special se declara in decontul de TVA? Raspuns Potrivit Normelor metodologice date in aplicarea art. 152^1 alin. (8) din Codul fiscal, pentru a stabili valoarea taxei colectate pentru serviciile unice efectuate într-o perioadă...
Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial nr. 80 din 31.01.2019 a fost publicat Ordinul Presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 167 din 30 Ianuarie 2019 - text integral - motiv pentru care va supunem atentiei, intr-un info rapid, principalele noutati: - Ordinul a fost elaborat în vederea eficientizării procedurii...
Dupa cum stiti, începând cu 1 ianuarie 2014, au intrat în vigoare noile prevederi privind sistemul TVA la încasare, modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative. Una dintre modificările aduse sistemului TVA la încasare prin actul...
Dupa cum stiti, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621/29.08.2012, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 - text integral - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, ordonanta ce a adus noi prevederi referitoare la elementele ce trebuie continute de o factura fiscala,...
Avand in vedere ca in Monitorul Oficial, Partea I nr. 629/2016 a fost publicat OPANAF nr. 2393/12.08.2016 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr....
"Declaraţia privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent”, Formularul 094 – trebuie depusa pana la data de 25.01.2014 la unitatile Ministerului Finantelor Publice. Va popunem in continuare un model...
Dupa cum stiti de anul trecut, data de 25 ianuarie 2013 reprezinta termen limită pentru depunerea Declaratiei 094 de către contribuabilii care au obligałia depunerii în anul 2013 a deconturilor trimestriale de TVA. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România: ►care au realizat în anul 2012 o cifră...
Înregistrarea specială în scopuri de TVA este prevăzută la articolul 153 indice 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 67 din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal (CF). Persoanele obligate să se înregistreze conform art. 153 indice 1 din Codul...
Va supunem atentiei, Circulara nr. 711265/03.02.2017, emisa in vederea aplicării unitare a prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codulfiscal, cu modificările si completările ulterioare, referitor la cursul de schimb valutar în funcție de care se calculează anumite plafoane prevăzute de Titlul III -Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv Titlul VII -Taxa...
Avand in vedere ca in MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 46/20.01.2015 a fost publicata Hotararea GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 20/14.01.2015 - pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate...
Va supunem atentiei un material oficial - elaborat de DGRFP Brasov - cu privire la modificarile aduse Codului fiscal de O.G. nr. 4/2015 - text aici - la Titlul VI Taxa pe valoare adaugata . Materialul este elaborat sub forma de tabel comparativ (dupa cum ne-a obisnuit insititutia in...
ANAF vine cu o serie de clarificari, adresate in principal persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA - clarificari referitoare la formularul 394 "Declaratie informativa privind livrarile prestarile si achiitile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA" - pentru luna octombrie 2016. Iata precizarile in...
error: Conținutul este protejat !!