Acasă Situatii financiare anuale

Situatii financiare anuale

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii, că până la data de 4 mai 2021, trebuiesc depuse situaţiile financiare pe anul 2020 ale următoarelor entități: - instituţii publice, - asociaţii şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial (DOCUMENTE NECESARE LA FINAL ARTICOL), - subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul...
Stimati colegi, avand in vedere termenul limita de 30.04.2021 - DETALII AICI - va supunem atentiei, ca in fiecare an, modelul gratuit pentru Raport Cenzor/Cenzori, actualizat la nivelul anului 2021, necesar la completarea dosarului pentru depunerea bilantului contabil la 31.12.2020 (la ONG) – model ce poate fii folosit de...
Stimati colegi, avand in vedere termenul limita de 30.04.2021 - DETALII AICI - va precizam ca - si ONG-urile sunt obligate sa anexeze o serie de documente la dosarul de bilant - motiv pentru care va supunem atentiei - modelul de Raport al Presedintelui, actualizat la nivelul anului 2021,...
Instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial, subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la art.1 alin.1-3 din Legea 82/1991, cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul...
Stimati colegi, avand in vedere termenul limita al bilantului - DETALII AICI - va supunem atentiei, modelul actualizat la nivelul anului 2021 al Procesului-verbal al adunarii generale a actionarilor/asociatilor, necesar pentru bilantul ce se depune in 2021 (situatii financiare la 31.12.2020), model pentru cazul in care compania in cauza...
Revenim din nou pe subiectul bilanturilor (avand in vedere termenul limita - DETALII AICI), cu un document absolut necesar dosarului de bilant (pentru an 2020) - si va propunem in cele ce urmeaza, modelul actualizat la nivelul anului 2021 al Procesului-verbal al adunarii generale a actionarilor/asociatilor, necesar pentru...
1) Pentru entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, care la data bilanţului nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime, respectiv: - totalul...
Stimati colegi, ca in fiecare an, va propunem spre download, modelul pentru Procesul-Verbal al Adunarii Generale a Asociatilor, in cazul persoanelor juridice fără scop patrimonial, parte importanta din dosarul de bilant la 31.12.2020 (la ONG-uri). ATENTIE - termenul limita de depunere a bilantului unui ONG in 2021 – pentru bilantul...
Potrivit OMF 58/2021, situatiile financiare la 31.12.2020 pot fi semnate numai de persoanele abilitate potrivit legii: - directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie (potrivit legii); - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR. Situaţiile financiare anuale se semnează şi de către administratorul...
Avand in vedere publicarea OMF 58/2021 - text integral – ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale (la 31.12.2020) ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice , precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile...
Dupa cum cunoasteti, in conformitate cu ANEXA Nr. 2 din OMF 58/2021 – text integral aici – neîntocmirea, nesemnarea şi nedepunerea în termenul legal – detalii termene aici – la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum...
La fel ca in cazul societatilor comerciale (firmelor) - si in cazul ONG-urilor, situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale simplificate la 31.12.2020 trebuie sa fie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru...
La fel ca si in anii precedenti, pentru a se alinia la prevederile OMFP 58/14.01.2021 – text integral - declaratia scrisã a persoanelor prevãzute la art. 10 alin. (1) din Legea Contabilitãtii – LINK AICI – prin care îsi asumã rãspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale, este un document...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizat in data de - 02.03.2021, PDF-ul inteligent - S1014-S1015 - Situaţii financiare la 31 decembrie 2020 în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin OMEF nr. 3103/2017, precum şi cu OMFP nr. 58/14.01.2021 . Motivele...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizat ieri - 02.03.2021 - PDF-ul inteligent - S1002-S1003-S1005 Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2020 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr....
error: Conținutul este protejat !!