Pentru cei care vor sa depuna bilanturile cat mai devreme, incepem prin intermediul acest articol (ca si anul trecut) seria modelelor pentru notele explicative aferente bilantului la 31.12.2012, cu precizarea ca o sa incercam sa le actualizam pe toate la cerintele din acest an. Speram sa va fie de...
PDF-ul inteligent pentru generarea Situatiilor Financiare Anuale la 31 decembrie 2011 si Situatiilor Financiare Anuale Simplificate la 31 decembrie 2011 – întocmite de cãtre entitãtile al cãror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic – prevãzute la art. 3 si art. 4 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 52/16.01.2012 –...
Va propunem in continuare modelul actualizat la nivelul anului 2013 al Procesului-verbal al adunarii generale a actionarilor/asociatilor, necesar pentru bilantul ce se depune in 2013 (situatii financiare la 31.12.2012), model pentru cazul in care compania in cauza inregistreaza pierdere. Modelul pentru cazul in care compania in cauza inregistreaza profit...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat Pdf-ul inteligent (S1014-S1015-S1016-S1017) necesar pentru generarea Situaţiilor financiare la 31 decembrie 2013 în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin OMEF nr. 1969/ 2007. Situaţiile financiare la 31 decembrie 2012 se depun la unităţile teritoriale ale...
Va propunem in cele ce urmeaza modelul pentru Nota explicativa nr. 7 - Participatii si surse de finantare (informatii aferente anului fiscal 2011) - model actualizat la nivelul acestui an si care contine fată si verso in Excel-ul ce sta la baza lui. ATENTIE - Pe langa anexarea in...
Intr-un comunicat postat pe site-ul DGFP Valcea - se precizeaza in titlu ca entităţile fără personalitate juridică au data de 02 mai 2012 ca nou termen limita pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la 31.12.2011 la unităţile teritoriale ale MFP - potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările...
Conform celor publicate de Banca Naţională a României, cursul valabil la 31.12.2010 este de - 4,2848 lei pentru un euro - curs ce se va aplica la calculul cifrei de afaceri pentru anul 2010, dar si la intocmirea bilanturior.
Va informam ca, in conformitate cu ANEXA Nr. 2 din OMFP 166/2017 – text integral aici – neîntocmirea, nesemnarea şi nedepunerea în termenul legal – detalii termene aici – la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum...
Conform Legii contabilităţii nr. 82/24.12.1991 , publicata in MO nr. 265/27.12.1991 - societăţile comerciale care au o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, un anunţ prin care se confirmă depunerea actelor prevăzute la...
Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 66 din 23.01.2018 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 470 din 11 Ianuarie 2018 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale...
Potrivit OMFP 65/2015, bilantul/situatiile financiare la 31.12.2014 pot fi semnate numai de persoanele abilitate potrivit legii: - directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie (potrivit legii); - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR Situaţiile financiare anuale se semnează şi de către...
Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 35 din 14.01.2019, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 10 din 03 Ianuarie 2019 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale...
Avand in vedere ca maine, 29.05.2012 , se atinge numarul de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar – detalii termen depunere bilant si aici – va informam pe aceasta cale ca trebuie sa finalizati dosarele aferente bilantului la 31.12.2011 si sa le depuneti la unitatile teritoriale ale...
Desi nu sunt necesare pentru toate entitatile, in urma cererilor, dar si cu acordul vostru, va propunem in continuare modelele actualizate la nivelul anului 2017 pentru Nota Explicativa 2 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli in anul 2016" si pentru Nota Explicativa 3 "Repartizarea profitului in anul 2016", note ce...
Va propunem mai jos modelul de note 11 (Stocuri) si 12 (Disponibilitati banesti) pentru dosar bilant 31.12.2010, note ce se intocmesc de regula pentru entitatile care depun bilant lung. Speram sa va fie de folos. Pentru modelul de note de la 1 la 10, aruncati o privire la linkurile...
error: Conținutul este protejat !!