Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad reaminteşte agenţilor economici că ziua de 1 Iunie, precum și prima şi a doua zi de Rusalii, sunt decretate prin lege ca zile libere (art. 139 alin. 1 din Codul Muncii – L.53/2003). În cazul în care agenţii economici nu se conformează acestor...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizat PDF-ul inteligent necesar generarii S1002-S1003-S1005 Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2014 şi situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2014 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2. din Anexa...
Va propunem in cele ce urmeaza modelul Notelor explicative (actualizate la nivelul anului 2014) nr. 15 si nr. 16 pentru dosar bilant 31.12.2013, note ce se intocmesc de regula pentru entitatile care depun bilant lung. Speram sa va fie de folos. Notele in cauza aduc informatii dupa cum urmeaza: -...
Dupa modelele de: - raport cu refuz de atestare-limitari – intocmit de expert pentru sit. fin. la 2009 - link - raport examinare bilant cu observatii-limitari (intocmit de expertul contabil) – link - raport examinare intocmit de expert la bilantul unei societati cu cenzori statutari – link – raport fara...
Dupa cum stiti, inca de anul trecut am elaborat un model de OPIS pentru ONG-uri, pentru corecta alcatuire a dosarului de bilant de la aceea data, model pe care vi-l propunem din nou, insa actualizat pentru anul 2013. Practic, dupa descarcarea lui, nu trebuie decat sa il listati...
In Monitorul oficial de marti au fost publicate mai multe acte normative din domeniul financiar contabil, printre care si Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 450/31.03.2016 – ce cuprinde procedura de corectare a erorilor din situatiile financiare anuale. De exemplu, la determinarea categoriei in care se regaseste o entitate raportoare...
In conformitate cu OMFP 79/21.01.2014 – privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (MO 70/2014) - text integral aici - in anul 2014 (pentru anul fiscal 2013) , termenele pentru...
In conformitate cu OMFP 470/11.01.2018 – privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile (MO 66/23.01.2018) - text integral aici - in...
Situatiile financiare la 31.12.2011 pot fi semnate numai de: - directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie (potrivit legii); - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR Procedura semnării situaţiilor financiare este corelată cu modul de organizare a contabilităţii la nivelul operatorului economic, fapt...
Va prezentam in continuare modelul pentru Procesul-Verbal al Adunarii Generale a Asociatilor, in cazul persoanelor juridice fără scop patrimonial, parte importanta din dosarul de bilant la 31.12.2012 (la ONG-uri). ATENTIE - termenul limita de depunere a bilantului unui ONG in 2013 – pentru bilantul la 31.12.2012 - este 30.04.2012...
Desi nu sunt necesare pentru toate entitatile, in urma cererilor, dar si cu acordul vostru, va propunem in continuare modelul realizat de noi pentru "Nota explicativa 4 - ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2016" - model ce trebuie completat si apoi anexat la dosarul pentru bilanțul la 31...
Dupa cum stiti, in conformitate cu ANEXA Nr. 2 din OMFP 10/2019 – text integral aici – neîntocmirea, nesemnarea şi nedepunerea în termenul legal – detalii termene aici – la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum...
Azi va punem la dispozitie nota explicativa 5, necesara pentru situatiile financiare la 31.12.2009. Modelul de nota contine 2 sheet-uri, primul creat de noi, iar cel cu mentiunea "continuare" este facut dupa alte modele puse la dispozitie de membrii contacafe_club. Speram sa va fie de ajutor. PENTRU MODEL –...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicata aplicatia actualizata în 08/03/2010, cu versiunea 1.0.2 pentru generarea bilantului (normal si prescurtat) la 31.12.2009. FISIER GENERARE BILANT (ambele) – CLICK AICI Versiunea 1.0.2. din 08.03.2010 (BL si BS) aduce ca noutate corectia la functia VALIDARE cu salvare fisiere text pentru...
Potrivit art. 29 alin. (2), art. 33 alin. (2) şi art. 36 alin. (5) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, o societate-mamă trebuie să întocmească atât situaţii financiare anuale pentru propria activitate, cât şi situaţii financiare anuale consolidate, în condiţiile prevăzute de reglementările contabile...
error: Conținutul este protejat !!