Dupa modelele de: - raport cu refuz de atestare-limitari – intocmit de expert pentru sit. fin. la 2009 – link - raport examinare bilant cu observatii-limitari (intocmit de expertul contabil) – link - raport examinare intocmit de expert la bilantul unei societati cu cenzori statutari – link - raport...
Va supunem atentiei un model de Raport de Misiune, ce se intocmeste de catre expertul contabil, urmare a misiunii de întocmire şi semnare a situaţiilor financiare ale unei entitati (firma/ONG/etc.) pentru exerciţiul financiar de la 31.12 dintr-un anumit an. Practic, acesta constituie rezultatul final al contractului de prestări servicii...
Avand in vedere ca la articolul cu privire la cum depunem si unde depunem online bilantul la 31.12.2011 (pe e-guvernare.ro) - detalii articol aici - nu am specificat si locatia unde se poate verifica starea bilantului depus online, venim si o precizam odata cu acest articol. Practic, trebuie sa...
Pentru a se alinia la prevederile OMFP 65/22.01.2015 – text integral - declaratia scrisã a persoanelor prevãzute la art. 10 alin. (1) din Legea Contabilitãtii – LINK AICI – prin care îsi asumã rãspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale, este un document obligatoriu la dosarul de bilant si automat...
In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 4 octombrie 2010, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 90/2010 - text integral - prin care a fost modificată şi completată Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale - practic aduce noutăţi privind depunerea şi publicarea situaţiilor...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat PDF-ul inteligent (actualizat) necesar generarii - S1002-S1003-S1005 - Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2013 şi situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2013 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 şi...
Au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale: - societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare; - subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European; - societăţile...
Desi nu sunt necesare pentru toate entitatile, in urma cererilor, dar si cu acordul vostru, va supunem atentiei varianta actualizata la nivelul anului 2017 pentru "Nota explicativa nr. 9 - Exemple de calcul si analiza principalilor indicatori economico-financiari pentru 2016" - model in varianta Excel si cu un numar...
Pe langa prevederile detaliate de noi in articolele antarioare (link catre ele mai jos), OMFP 40/15.01.2013 – privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (MO 44/2013) - text integral aici...
PDF-ul inteligent pentru generarea Situatiilor Financiare Anuale la 31 decembrie 2011 si Situatiilor Financiare Anuale Simplificate la 31 decembrie 2011 – întocmite de cãtre entitãtile al cãror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic – prevãzute la art. 3 si art. 4 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 52/16.01.2012 –...
Dupa modelele de: - raport cu refuz de atestare-limitari – intocmit de expert pentru sit. fin. la 2009 - link - raport examinare bilant cu observatii-limitari (intocmit de expertul contabil) – link - raport examinare intocmit de expert la bilantul unei societati cu cenzori statutari – link – raport fara...
In Monitorul Oficial nr. 70 din 29.01.2014 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 79 din 21 Ianuarie 2014 - privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Aveti si...
Va supunem atentiei, ca si in anii trecuti, modelul pentru Procesul-Verbal al Adunarii Generale a Asociatilor, in cazul persoanelor juridice fără scop patrimonial, parte importanta din dosarul de bilant la 31.12.2017 (la ONG-uri). ATENTIE - termenul limita de depunere a bilantului unui ONG in 2018 – pentru bilantul la...
Potrivit prevederilor OMFP 123/28.01.2016 – text integral – formatul electronic al situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2015 si al situatiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2015, generat prin programele de asistentã, consta într-un fisier PDF având atasat un fisier xml, care contin formularele cod 10, cod 20,...
Datorita faptului ca ne-ati cerut un model de OPIS si pentru ONG-uri, pentru corecta alcatuire a dosarului de bilant la 31.12.2011 in cazul lor, va propunem in continuare un model actualizat 2012 al acestuia. Practic, dupa descarcarea lui, nu trebuie decat sa il listati si sa il puneti la...
error: Conținutul este protejat !!