Home Situatii financiare anuale

Situatii financiare anuale

Situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar 2009 se întocmesc conform reglementărilor contabile aplicabile, astfel: 1. Persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu excepţia celor menţionate la pct. I.2. de mai jos, întocmesc situaţii financiare pentru exerciţiul financiar 2009 în conformitate cu Reglementările contabile conforme...
Conform Legii contabilităţii nr. 82/24.12.1991 , publicata in MO nr. 265/27.12.1991 - societăţile comerciale care au o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, un anunţ prin care se confirmă depunerea actelor prevăzute la...
Dupa cum stiti, termenul de depunere a bilantului la 31.12.2012 se apropie cu pasi repezi - detalii termen limita aici - drept pentru care venim cu o recapitulare, pe care speram sa o gasiti utila, cu privire la modelele de Procese-Verbale, Rapoarte, Adrese, necesare pentru alcatuirea corecta si completa...
Va supunem atentiei modelul Notei explicative (actualizate la nivelul anului 2015) nr. 17 pentru dosar bilant 31.12.2014, nota ce se intocmeste de regula de entitatile care depun bilant lung. Speram sa va fie de folos. Nota in cauza aduce informatii cu privire la "Managementul riscului". PENTRU MODELUL NOTEI 17 (2014)...
Conform OMFP 79/21.01.2014 – text integral - declaratia scrisã a persoanelor prevãzute la art. 10 alin. (1) din Legea Contabilitãtii – LINK AICI – prin care îsi asumã rãspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale, este un document obligatoriu la dosarul de bilant si automat parte componenta din fisierul .zip...
Va propunem mai jos, modelul de “Raport al al auditorului independent asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2011 ″, actualizat la nivelul acestui an, prin care auditorul/ii societatii supun informarii datele rezultate in urma auditului efectuat. Modelul este aplicabil in cazul unui SRL. ATENTIE – Pe langa anexarea in format...
Corelatiile din cadrul formularelor din situatiile financiare la 31.12.2016, in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 166/2017 - text integral – privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice,...
Dupa cum stiti, anul trecut am aflat de pe site-ul oficial al MO - ca anunțul întocmit în baza art. 185, alin 4, din Legea nr. 31/1990 de către societățile comerciale a căror cifra anuala de afaceri este de peste 10 milioane lei trebuie depus la Monitorul Oficial insotit...
Avand in vedere ca termenul final de depunere se apropie (detalii mai jos), va propunem in cele ce urmeaza modelul actualizat la nivelul anului 2017 pentru o serie din notele explicative necesare la dosar bilant ONG la 31.12.2016 – note explicative ce se intocmesc in mod obligatoriu de entitatile...
Va propunem mai jos modelul de “Anexa 9″ pentru dosar bilant ONG la 31.12.2010, nota ce se intocmeste in mod obligatoriu de entitatile non-profit (persoanele juridice fara scop lucrativ) si face parte integranta din dosarul pentru bilant. Pentru celelalte note...
Pornind de la dezbaterea de anul trecut, de pe grupul de contabilitate - contacafe_club - va informam ca societăţile comerciale care au o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, un anunţ prin care...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizat PDF-ul inteligent - S1002-S1003-S1005 - Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2016 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 166/25.01.2017 privind principalele...
In conformitate cu OMFP 10/03.01.2019 – privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile (MO 35 din 14.01.2019) - text integral aici - ...
Conform noului OMFP 40/15.01.2013 – privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (MO 44/2013) - text integral aici - in anul 2013 (pentru anul fiscal 2012) , au obligaţia să...
In Monitorul Oficial nr. 70 din 29.01.2014 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 79 din 21 Ianuarie 2014 - privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Aveti si...
error: Conținutul este protejat !!