Potrivit OMFP 3781/2019, situatiile financiare la 31.12.2019 pot fi semnate numai de persoanele abilitate potrivit legii: - directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie (potrivit legii); - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR. Situaţiile financiare anuale se semnează şi de către administratorul...
Dupa cum stiti, in funcţie de criteriile de mărime prevăzute la punctul 9 alineatele (2), (3) şi (4) din Ordinul MFP 1802/2014 entităţile se grupează în trei categorii: microentităţi, entităţi mici şi entităţi mijlocii şi mari. Încadrarea în aceste criterii de mărime se efectuează la sfârşitul exerciţiului financiar, pe baza...
Azi va punem la dispozitie nota explicativa 5, necesara pentru situatiile financiare la 31.12.2009. Modelul de nota contine 2 sheet-uri, primul creat de noi, iar cel cu mentiunea "continuare" este facut dupa alte modele puse la dispozitie de membrii contacafe_club. Speram sa va fie de ajutor. PENTRU MODEL –...
Modelul de adresa este diferit fata de ce am postat in anii anteriori, deoarece in acest an bilantul se depune numai la ONRC. Speram sa va fie de folos in completarea corecta a dosarului ce trebuie depus. Pentru model - click aici FII LA CURENT CU CE TREBUIE PENTRU DOSARUL...
In conformitate cu OMFP 79/2014 - text integral – ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (MO 70/2014), va propunem un model de adresa de inaintare pentru depunerea bilantului...
Avand in vedere prevederile legale cu privire la repartizarea dividendelor din profitul exercitiului financiar curent, mai exact ale - Legii nr. 163/2018, OMFP nr. 3067/2018 si Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal) - va informam urmatoarele: Situațiile financiare interimare se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice,...
Va supunem in continuare atentiei un model de Raport cu observatii-limitari, intocmit de expertul contabil la bilantul unei companii. Modelul poate fii aplicat pentru situatiile financiare la 31.12.2011, acolo unde este cazul. IMPORTANT (RECOMANDARE) – Pe langa anexarea in format listat (pentru cei ce depun la ghiseu), raportul expertului...
In aceasta categorie intra: - companiile/societatile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, asociatiile si celelalte persoane juridice fara scop patrimonial - care nu depun bilant la ONRC, depunand numai la unitatile MFP - societatile cooperative si grupurile de interes economic - care pe langa depunerea la MFP a bilantului...
In MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 69/27.01.2015 a fost publicat Ordin al ministrului finanțelor publice nr. 65/22.01.2015 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, MOTIV PENTRU CARE...
Azi va punem la dispozitie modelul pentru nota explicativa 7, necesara pentru situatiile financiare la 31.12.2009. Modelul de nota contine detalii despre participatiile si sursele de finantare din cursul anului de raportare si este compus din doua sheet-uri. Spor la lucru! PENTRU MODEL: – CLICK AICI – pentru modelul de...
modelul facut de mine, conform cu modelul dat de cei de la MF: link - http://www.contacafe.ro/topic11184.html sau - click aici MODEL RAPORT AGA 2010 - PENTRU BILANTUL LA 31.12.2009 - CLICK AICI si inca o varianta - thanks to mr. mircea scalat, pusa la comentarii pe acest blog: PROCES VERBAL AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ASOCIAŢILOR Încheiat azi...
Multumita colegilor de pe pagina oficiala de Facebook, vă putem pune la dispoziţie câteva informaţii (si model) privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a anunţului întocmit în baza art. 185, alin 4 din Legea nr. 31 / 1990 de catre societatile comerciale a caror cifra...
Depunerea situaţiilor financiare anuale (la 31.12.2017) şi a documentelor cerute de lege, precum şi a raportărilor anuale (la 31.12.2017) - la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se efectuează astfel: - în format hârtie şi în format electronic (format pdf cu fisier xml atasat, pe suport CD) la...
Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 86 din 31.01.2017, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 166 din 25 Ianuarie 2017 - privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale...
Acestea se intocmesc si se pun la dosarul situatiilor financiare de catre contribuabilii care depun bilant lung. Notele 13, 14, 15, 16, 17 cuprind informatii referitoare la: - Investitii financiare pe termen scurt - Parti afiliate - Mediul inconjurator - Evenimente ulterioare - Managementul riscului PENTRU MODELUL ACESTORA - CLICK AICI ALTE RESURSE IMPORTANTE PENTRU...
error: Conținutul este protejat !!