In conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 58/2021 - text aici - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile ( Monitorul Oficial nr. 66/2021...
Prin Ordonanța de Urgență nr.33 adoptată de Guvernul României - TEXT INTEGRAL, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 aprilie 2021, au fost aduse modificări și completări Legii nr. 156 / 2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate. Astfel, pentru lucrătorii sezonieri, anterior încheierii acordurilor sau tratatelor...
Potrivit prevederilor OMFP 58/2021 – text integral – formatul electronic al situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2020 si al situatiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2020, generat prin programele de asistentã, consta într-un fisier PDF având atasat un fisier xml, care contin formularele cod 10, cod 20,...
Stimati colegi, avand in vedere termenul limita de 31.05.2021 - DETALII AICI - va supunem atenției in continuare, modelul de “Propunere de distribuire a profitului realizat (acoperire a pierderilor) in exercitiul financiar anterior″ - actualizat la nivelul anului 2021 - model pentru bilantul la 31.12.2020, prin care reprezentantii...
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii, că până la data de 4 mai 2021, trebuiesc depuse situaţiile financiare pe anul 2020 ale următoarelor entități: - instituţii publice, - asociaţii şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial (DOCUMENTE NECESARE LA FINAL ARTICOL), - subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul...
Stimati colegi, avand in vedere termenul limita de 30.04.2021 - DETALII AICI - va supunem atentiei, ca in fiecare an, modelul gratuit pentru Raport Cenzor/Cenzori, actualizat la nivelul anului 2021, necesar la completarea dosarului pentru depunerea bilantului contabil la 31.12.2020 (la ONG) – model ce poate fii folosit de...
Stimati colegi, avand in vedere termenul limita de 30.04.2021 - DETALII AICI - va precizam ca - si ONG-urile sunt obligate sa anexeze o serie de documente la dosarul de bilant - motiv pentru care va supunem atentiei - modelul de Raport al Presedintelui, actualizat la nivelul anului 2021,...
Instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial, subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la art.1 alin.1-3 din Legea 82/1991, cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul...
Stimati colegi, avand in vedere termenul limita al bilantului - DETALII AICI - va supunem atentiei, modelul actualizat la nivelul anului 2021 al Procesului-verbal al adunarii generale a actionarilor/asociatilor, necesar pentru bilantul ce se depune in 2021 (situatii financiare la 31.12.2020), model pentru cazul in care compania in cauza...
Revenim din nou pe subiectul bilanturilor (avand in vedere termenul limita - DETALII AICI), cu un document absolut necesar dosarului de bilant (pentru an 2020) - si va propunem in cele ce urmeaza, modelul actualizat la nivelul anului 2021 al Procesului-verbal al adunarii generale a actionarilor/asociatilor, necesar pentru...
1) Pentru entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, care la data bilanţului nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime, respectiv: - totalul...
Stimati colegi, ca in fiecare an, va propunem spre download, modelul pentru Procesul-Verbal al Adunarii Generale a Asociatilor, in cazul persoanelor juridice fără scop patrimonial, parte importanta din dosarul de bilant la 31.12.2020 (la ONG-uri). ATENTIE - termenul limita de depunere a bilantului unui ONG in 2021 – pentru bilantul...
Potrivit OMF 58/2021, situatiile financiare la 31.12.2020 pot fi semnate numai de persoanele abilitate potrivit legii: - directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie (potrivit legii); - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR. Situaţiile financiare anuale se semnează şi de către administratorul...
Avand in vedere publicarea OMF 58/2021 - text integral – ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale (la 31.12.2020) ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice , precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile...
Dupa cum cunoasteti, in conformitate cu ANEXA Nr. 2 din OMF 58/2021 – text integral aici – neîntocmirea, nesemnarea şi nedepunerea în termenul legal – detalii termene aici – la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum...
error: Conținutul este protejat !!