Acasă Situatii financiare anuale

Situatii financiare anuale

Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat PDF-ul inteligent necesar generarii S1002-S1003-S1005 Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2014 şi situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2014 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2. din Anexa...
Fiind absolut necesar dosarului de bilant (pentru an 2016, va propunem in cele ce urmeaza, modelul actualizat la nivelul anului 2017 al Procesului-verbal al adunarii generale a actionarilor/asociatilor, necesar pentru bilantul ce se depune in anul 2017 (situatii financiare la 31.12.2016), model pentru cazul in care compania/entitatea in cauza...
Dupa cum stiti, potrivit reglementarilor OMFP 10/03.01.2019 – privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile (MO 35 din 14.01.2019) - text integral aici...
Potrivit OMFP 166/2017, situatiile financiare la 31.12.2016 pot fi semnate numai de persoanele abilitate potrivit legii: - directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie (potrivit legii); - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR. Situaţiile financiare anuale se semnează şi de către administratorul...
In aceste zile, pe site-ul oficial al MFP a fost postat - Proiectul de Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Dintre...
Desi nu sunt necesare pentru toate entitatile, in urma cererilor, dar si cu acordul vostru, va propunem in cele ce urmeaza, modelul pentru Nota explicativa nr. 7 - Participatii si surse de finantare (informatii aferente anului fiscal 2016) - model actualizat la nivelul anului 2017 si care conține fată...
Dupa cum stiti deja - si in cazul ONG-urilor, situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale simplificate la 31.12.2017 trebuie sa fie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop...
Am inceput cu nota 1 - link - iar azi va punem la dispozitie notele explicative 2 si 3, necesare pentru situatiile financiare la 31.12.2009. PENTRU MODEL – CLICK AICI
Urmand stirea comunicata de colegii de pe Contabili pe Facebook, am verificat pe site-ul oficial al MO, iar in urma verificarii am vazut ca in Monitorul Oficial nr. 81 din 04.02.2016 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 123 din 28 Ianuarie 2016 - privind principalele aspecte legate...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat PDF-ul inteligent - S1002-S1003-S1005 Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2018 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 10/03.01.2019 - privind principalele...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizat azi (18.02.2019), PDF-ul inteligent - S1014-S1015 - Situaţii financiare la 31 decembrie 2018 în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin OMEF nr. 3103/2017, precum şi cu OMFP nr. 10/03.01.2019 . Entitati raportoare : - PJ fara...
Va prezentam in cele ce urmeaza nota informativă oficiala publicata de ANAF, pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, in ideea clarificarii aspectelor referitoare la la încheierea exerciţiului financiar al anului 2012. 1. Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991,...
Va informam ca, in conformitate cu ANEXA Nr. 2 din OMFP 166/2017 – text integral aici – neîntocmirea, nesemnarea şi nedepunerea în termenul legal – detalii termene aici – la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum...
Va supunem atentiei modelul actualizat la nivelul anului 2015 pentru “Anexa 3″ – necesara la dosar bilant ONG la 31.12.2014 – nota explicativa ce se intocmeste in mod obligatoriu de entitatile fara scop patrimonial (persoanele juridice fara scop lucrativ) - si aduce informatii in ceea ce priveste disponibilul cu...
Corelatiile din cadrul formularelor din situatiile financiare la 31.12.2016, in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 166/2017 - text integral – privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice,...
error: Conținutul este protejat !!