Acest lucru reiese dintr-un proiect de ordin al MFP pentru modificarea şi completarea OMFP nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, ANAF vrea introducerea in OMFP nr. 262/2007 a unui nou articol cu urmatorul continut: "Categoriile de obligaţii fiscale de declarare...
In functie de specificul activitatii, acestea sunt: - reg. de evid. fiscala – pentru platitorii de impozit pe profit – OMFP 870/2005 (MO 549/2005) - info - reg. bunurilor primite din alt stat membru – OMFP 2217/2006 (MO 1041/2006) - reg. unic de evid. a materialelor lemnoase – HG 427/2004 (MO...
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) informează că începând cu data de 1 aprilie 2010 vor intra în vigoare prevederile capitolului I1 al Titlului VII - “Regimul accizelor armonizate” din Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care transpune în legislaţia...
Hotararea CCF  8/17.02.2010 - privind aprobarea Normelor de certificare a declarațiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepția celor pentru care este obligatorie auditarea În temeiul art. 3 alin. (1) lit. b) și ale art. 11 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de...
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1430/2010 pentru modificarea OPANAF 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă a fost publicat in MO 83/2010. Pentru varianta integrala a documentului - click...
Hotărârea Guvernului nr. 1620/2009 - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 927 din 31 decembrie 2009. Textul integral il puteti lectura mai jos (163 de pagini). Link...
Va redam mai jos, Codul Fiscal al Romaniei valabil pentru 2010, pe capitole, cu link catre site-ul oficial al ANAF. Link-ul direct catre pagina intreaga il gasiti aici - contacafe.ro UPDATE - COD FISCAL VALABIL 2011 - CLICK AICI I - Dispoziţii generale II - Impozitul pe profit III - Impozitul pe venit IV - Impozitul...
Acestea au fost aduse de OMFP nr. 3418/2009 privind modificarea Normelor de aplicare a scutirilor de TVA pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 144 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, aprobate prin OMFP 2218/2006, care a fost publicat în Monitorul Oficial...
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1731/2009 privind înscrierea pe documente a numărului de înregistrare ca operator de date cu caracter personal, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 873 din 15 decembrie 2009. Pentru documentul integral - click aici
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3291/2009 pentru modificarea anexei nr. 8 la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin OMFP 522/2003, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 873 din 15 decembrie 2009 - link. Pentru textul integral - click aici
In MO 874/15.12.2009 - au fost publicate: - Decizia CCR - nr. 1328/21.10.2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si ale art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (5), art. 11, art. 12 si...
Legea nr. 363/2009 - link - privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2009 - link - pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800/24.11.2009, a adus o serie...
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3279/2009 privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 830 din...
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1665/2009 pentru completarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 2.311/2007 privind condiţiile de delegare a competenţei de efectuare a inspecţiei fiscale altui organ de inspecţie fiscală, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 807 din 26 noiembrie 2009. Pentru textul integral al documentului -...
Dupa cum am precizat si in articolul de ieri - link - în Monitorul Oficial nr. 800 din 24 noiembrie 2009 a fost publicata Legea nr. 363/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a...
error: Conținutul este protejat !!