In Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 155/03.03.2011 a fost publicata Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali - pentru aprobarea Normelor de certificare a declarațiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepția celor pentru care este obligatorie auditarea. Noile norme stabilesc principiile generale aplicabile activității de...
Hotărârea Guvernului nr. 150/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea HG nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de...
OUG 13/2011 - privind administrarea creanțelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă - a fost publicata in...
Hotararea HG 113/09.02.2011 - pentru modificarea și completarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale - a fost publicata in MO 133/2011, iar mai jos aveti textul integral. Speram sa va fie de folos. http://viewer.docstoc.com/var docstoc_docid="72347689";var docstoc_title="hg nou";var docstoc_urltitle="hg nou";http://i.docstoccdn.com/js/check-flash.jshg nou
Intrucat adresa pe site-ul oficial al ANAF s-a modificat, pentru Codul Fiscal valabil 2011 (ce contine si Normele Metodologice de Aplicare), va prezentam in continuare noile legaturi catre continutul acestuia. Practic acesta o sa fie actualizat in acest an numai pe legaturile de mai jos. Daca vreti sa consultati...
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 233/2011 - pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 101 din 8 februarie 2011 si textul integral al...
Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1080/2011, pentru modificarea OPANAF nr. 1294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, cu modificările şi completările ulterioare, a fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial de catre ANAF. Textul integral...
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 183/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată”, a fost publicat pe site-ul ANAF si a fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial, iar textul lui integral il puteti consulta mai jos. NU UITATI...
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2011 privind actualizarea din oficiu a vectorului fiscal privind impozitul pe venitul din salarii şi contribuţii sociale şi procedura de declarare a obligaţiilor prevăzute în Nomenclatorul Creanţe fiscale din anexa 2 la HG 1397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere...
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 120/2011 aduce noutati privind: - aprobarea modalităţii de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii realizate ocazional, - aprobarea modelului şi conţinutului formularelor „Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru...
Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 - text integral - pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891/2010, au fost aduse o serie de modificări şi completări Codului de Procedură Fiscală, pe...
Asa cum am precizat si in postul anterior - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 34/2011 pentru modificarea şi completarea OMFP 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare - a adus noi modificari la vectorul fiscal si se afla inca în curs de...
In Monitorul Oficial nr. 897 din 31 decembrie 2010 a fost publicata - Hotărârea Guvernului României nr. 1397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" - al carei...
In Monitorul Oficial numarul 896/31.12.2010 a fost publicata - Hotărârea numarul 1355/23.12.2010 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 - al carei text il puteti lectura in cele ce urmeaza. Nu uitati si de OUG 117/2010 –...
In Monitorul Oficial 891 din data de 30.12.2010 a fost publicata - ORDONANTA DE URGENTA nr. 117/2010 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale - al carei text il aveti mai jos. Pentru a descarca documentul integral...
error: Conținutul este protejat !!