Aveti in continuare textul valabil pentru anul 2010, practic la zi, in care este inclusa si ultima actualizare ocazionata de OUG 88 - text integral - din 30 septembrie 2010. TITLUL I Dispoziţii generale - click aici TITLUL II Dispoziţii generale privind raportul de drept material fiscal - click aici TITLUL...
Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asiguratorii prevăzute în OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 732 din 3 noiembrie 2010, iar in continuare aveti textul integral. Documentul poate fi...
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2606/2010 pentru modificarea OPANAF nr. 1294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, cu modificările şi completările ulterioare, se afla în curs de publicare în Monitorul Oficial, insa il puteti...
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2568/2010 pentru modificarea şi completarea OPANAF nr. 2520/2010 - text integral - privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de către contribuabilii mari şi mijlocii, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 704 din 21 octombrie...
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2600/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 225 "Declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în...
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2559/2010 privind modificarea şi completarea OPANAF 101/2008 - link text integral - pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă - a fost publicat...
Ordinul nr. 2374 din 30 septembrie 2010 - privind stabilirea termenului de declarare şi de plată pentru sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată - a fost publicat în...
Continuam seria inceputa la data de 01.10.2010, in ideea de a pune pe blog variantele actualizate ale celor mai importante acte normative in domeniu. Si legea 31/1991, postata in acest articol, este pusa la dispozitie tuturor cu sprijinul membrilor - contacafe_club - carora le multumim din nou pe aceasta...
Dupa cum am precizat si pe grupul de pe Facebook - link - iata ca a aparut in urma sedintei de atunci si Ordonanţa de Urgenţă nr. 90 din 29.09.2010. OUG 90/2010 - modifica şi completaza Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale si a fost publicata in Monitorul Oficial,...
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2520/2010 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de către contribuabilii mari şi mijlocii - a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 670 din 1 octombrie 2010. Iata in continuare textul integral. http://viewer.docstoc.com/var docstoc_docid="56581736";var docstoc_title="ordin declar electronic";var docstoc_urltitle="ordin...
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea OUG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 669 din 30 septembrie 2010. Iata mai jos varianta integrala a acesteia. PENTRU OUG 87/2010 APARUTA ODATA CU OUG 88 - CLICK AICI http://viewer.docstoc.com/var...
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 669 din 30 septembrie 2010. Iata in continuare textul integral. OUG 88/2010 - modificare Cod Procedura Fiscala - o gasiti aici -...
OUG nr. 28 din 25 martie 1999 - privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale - are ca data a intrarii in vigoare ziua de 21.01.2005, si o aveti in continuare actualizata la zi, ca urmare a furnizarii textului de catre membrii grupului de...
Exista numeroase situatii in care persoanele fizice, în calitate de deţinători legali ai unor bunuri, încheie contracte de inchiriere pentru bunurile respective, pentru o anumită perioadă de timp, însă în cursul acestui interval de închiriere stipulat în contract, din anumite motive, contractele de închiriere sunt reziliate. În asemenea situaţii...
De la aparitia OUG 82/2010 - text integral - am mai publicat o serie de articole in legatura cu aceasta, pe care le puteti accesa din legaturile de mai jos. ARTICOLELE IN CAUZA SUNT: - Impozitarea veniturilor de natura profesionala – din perspectiva OUG 82/2010 - link - OUG 82/2010 si...
error: Conținutul este protejat !!