Conducerea evidentelor contabile si fiscale la asociatiile de proprietari

0
296

Asociaţiile de proprietari au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în partidă dublă sau în partidă simplă, prin opţiune, potrivit hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari.
Asociaţiile de proprietari organizează şi conduc contabilitatea în conformitate cu reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Evidenţele contabile in cazul asociatiilor de proprietari sunt ţinute în limba română şi în moneda naţională.
Evidenţele contabile şi fiscale trebuie păstrate la domiciliul fiscal al asociaţiei sau pot fi încredinţate spre păstrare unei societăţi autorizate să presteze servicii de arhivare. În cazul în care evidenţele contabile sunt ţinute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe lângă datele arhivate în format electronic, asociaţia este obligată să păstreze şi să prezinte aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora le-a generat.

Asociaţiile de proprietari sunt obligate să evidenţieze veniturile realizate şi cheltuielile efectuate eferente activităţilor economice desfăşurate, prin întocmirea registrelor sau a oricăror documente prevăzute de lege. Asociaţiile de proprietari sunt obligate să utilizeze pentru activitatea desfăşurată documente primare şi de evidenţă contabilă stabilite prin lege, şi să completeze integral rubricile formularelor, corespunzător operaţiunilor înregistrate.

Baza legală:
– Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490/.2007;
– HGR nr. 1.588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43/.2008;
– Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927/.2003; Art. 219 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941/.2003;
– OPANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de reţinere la sursă, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70/2008.

via – finantevalcea.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.