Deoarece avem multe intrebari pe aceasta tema, ne-am gandit sa recapitulam si in aceasta luna tabelul initial in care am prezentat zilele lucrătoare din fiecare luna a anului 2021 - DETALII AICI - precum si distributia pe ore a acestora, in functie de tipul de CIM (cu timp...
Pentru aplicarea unitară a prevederilor legale privind eliberarea certificatelor de concediu medical pentru carantină şi izolare (COVID), CNAS transmite furnizorilor de servicii medicale următoarele informaţii: 🔍 Certificatele de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul de familie, în baza deciziilor de confirmare a carantinei ...
În perioada 29.03 – 14.04.2021 se va desfăşura la nivelul întregii tari - Campania Naţională privind respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, de către agenţii de muncă temporară şi de către utilizatorii salariaţilor temporari. Obiectivele campaniei sunt: 📌 - Creşterea gradului de...
Control relații de muncă Acțiunile intreprinse au avut ca obiectiv în principal identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarată, dar și a celor care încalcă alte prevederi ale legislației din domeniul relațiilor de muncă referitoare la...
Inspectoratul General pentru Imigrări informează angajatorii care au nevoie de forță de muncă și intenționează să angajeze cetățeni străini, precum și solicitanții unei unei forme de protecție internațională care doresc să desfășoare activități lucrative, despre condițiile, drepturile și obligațiile ce le revin, prin derularea unei campanii on-line în martie...
Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) - îndeplineşte, pentru România, rolul de instituție competentă în ceea ce privește determinarea legislației aplicabile lucrătorilor migranți, stabilind legislația statului la care trebuie să se afilieze, la un anumit moment, un lucrător migrant din punctul de vedere al securității sociale. Având în vedere platforma...
Activitatea prestată de către salariat în beneficiul unui angajator într-un an calendaristic dă salariatului dreptul la concediu de odihnă plătit aferent perioadei prestate și obligă angajatorul de a acorda acest drept. Concediul de odihnă este reglementat de Codul Muncii (articolele 144-152) și este un drept garantat în fiecare an tuturor...
ITM-urile, prin inspectorii de muncă, desfășoară în această perioadă o amplă acțiune de verificare a modului în care sunt respectate prevederilor legale de protecție a muncii în sectorul silvic și exploatare forestieră, cu precădere la modul de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare, inclusiv transportul...
ITM-urile solicită angajatorilor (ca si pana acum in ultima perioada) - să utilizeze poșta electronică pentru transmiterea Revisal-ului și eliberarea parolei Revisal(chiar și prima transmitere). Cererile se pot transmite în zilele lucrătoare până la ora 14, cu excepția zilei de vineri, când transmiterea se poate face până la ora 12....
Intrebare - O persoană fizică cu handicap grav datorează impozit pe venit pentru venitul obținut din transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului deținut cu titlul de moştenire, dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată după termenul de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii ? Raspuns Conform prevederilor Codului fiscal, la...
Contractul individual de muncă - MODEL 2021 AICI - se încheie, de regulă, pe perioadă nedeterminată. Prin excepție, contractul individual de muncă se poate încheia și pe durată determinată, doar în cazurile și cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.53/2003-Codul Muncii. ✋ În contractul individual de muncă încheiat pe...
Va supunem atentiei un material oficial (8 pagini) - elaborat de DGRFP Brasov (institutie careia ii multumim pentru posibilitatea preluarii informatiilor) - ce prezinta sub forma de tabel comparativ, o serie de informatii cu privire la modificările aduse Codului fiscal de OUG nr. 13/2021 - la Titlul II-Impozit pe...
Îmbunătățirea condițiilor de lucru și a respectării drepturilor muncitorilor sunt unele din cele mai importante obiective ale Uniunii Europene. În țara noastră, reglementările referitoare la protecția tinerilor la locul de muncă derivă din necesitatea protejării tinerilor față de orice muncă susceptibilă să dăuneze securității, sănătății sau dezvoltării lor...
In contextul actual generat de situatia pandemica este extrem de important, ca cele doua parti participante (angajatori si angajati) în derularea raporturilor de muncă să aibă în vedere ca acestea se realizează în condițiile prevăzute de Codul muncii și de celelalte acte normative specifice. 💡 Legislația în vigoare oferă o...
Deoarece avem multe intrebari pe aceasta tema, ne-am gandit sa recapitulam si in aceasta luna tabelul initial in care am prezentat zilele lucrătoare din fiecare luna a anului 2021 - DETALII AICI - precum si distributia pe ore a acestora, in functie de tipul de CIM (cu timp...
error: Conținutul este protejat !!