Întrebare: Care sunt entitățile raportoare ce au obligații conform Legii nr. 129/2019 ? Răspuns: Intră sub incidența Legii nr. 129/2019 DOAR entitățile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 129/2019, respectiv: a) instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine; b) instituţiile financiare persoane juridice române şi...
Imaginea fidelă, clară şi completă a patrimoniului, situaţiei financiare şi rezultatul exerciţiului este un obiectiv fundamental al auditării conturilor anuale, verificării şi certificării bilanţurilor. In acest sens, mai jos sunt explicate elementele pe care se sprijină noţiunea de imagine fidelă: regularitatea, sinceritatea şi cele 6 criterii ce trebuiesc îndeplinite...
Potrivit legii, CCIR și Camerele județene avizează, la cerere, pentru societăţile româneşti, pe bază de documentaţie, existenţa cazurilor de forţă majoră şi efectele acestora asupra executării obligaţiilor comerciale internaţionale. Nici CCIR și nici Camerele județene nu sunt abilitate să declare sau nu la nivel național/internațional o anumită situație ca fiind...
În sprijinul auditorilor financiari si a cresterii calitătii activitătii acestora, în exercitarea profesiei, Camera Auditorilor Financiari din România a emis un ghid privind auditul calitatii in 2011, pe care il puteti lectura in continuare. Speram sa va fie de folos pentru cei interesati. http://viewer.docstoc.com/var docstoc_docid="73804847";var docstoc_title="ghid CAFR";var docstoc_urltitle="ghid CAFR";http://i.docstoccdn.com/js/check-flash.jsghid CAFR
Întrebare: Care sunt obligațiile de raportare ale entităților raportoare conform Legii nr. 129/2019 ? Răspuns: 1. Raportarea tranzacţiilor suspecte - art. 6. 2. Raportarea tranzacțiilor care NU prezintă indicatori de suspiciune - art. 7, respectiv: - raportarea tranzacţiilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită...
Controlul obiectivelor în cadrul unui audit este planificat în funcţie de factorii de risc şi de importanţa relativă a acestora, care diferă de la întreprindere la întreprindere. Riscurile nu au toate aceeaşi posibilitate de a se realiza; din acest punct de vedere se disting, în general, riscuri potenţiale riscuri...
Aceasta presupune intervenţia proprie a auditorului în contabilitatea firmei, are drept scop stabilirea elementelor probante adică acele acte, documente, informaţii pe baza cărora auditorul îşi va forma opinia. Elementele probante trebuie să îndeplinească 2 calităţi: -să fie sufieciente - se det. prin raportarea la nr.total al constatărilor -să fie juste - se...
Camera Auditorilor Financiari din România dorește să vină în sprijinul membrilor săi în implementarea cerințelor Regulamentului Unuinii Europene 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR). Astfel, CAFR vă pune la dispoziție prima versiune a...
In acest sens, auditorul trebuie sa verifice doar acele elemente ale controlului intern pe care vrea sa se sprijine, alcatuind in acest sens un program de verificare a controlului intern. Cele doua etape importante in aprecierea controlului intern de catre auditor, sunt: - aprecierea asupra conceptiei sistemului de control intern; -...
Elaborarea planului de munca (misiune) in care sunt definite natura,calendarul si intinderea procedurilor de audit necesare. Programul de munca este un ansamblu de instructiuni puse in atentia tuturor participantilor la misiunea de audit care permit controlul bunei executii a lucrarilor pe tot parcursul misiunii de audit. Poate sa detalieze obiectivele...
Toate activitatile si lucrarile ocazionate de realizarea unei misiuni de audit de baza asupra situatiilor financiare ale unei entitati pot fi grupate in 3 (trei) faze si 10 (zece) etape, in succesiunea lor logica si practica, asa cum se pot identifica in Standardele Internationale de Audit, se prezinta astfel: Faza...
Iata mai jos tematica si bibliografia de anul acesta: a) a1) audit financiar 1. Cadrul legal al activităţii de audit financiar în România 2. Standardele de audit ...
Fiind in week-end, va propunem (in lectura usoara) tradiționala recapitulare a articolelor publicate în săptămâna ce a trecut, din considerentul ca poate unii dintre voi ați fost foarte ocupați în timpul săptămânii și nu ați avut timp sa urmăriți blogul nostru. Mulțumim ca de fiecare data si pentru vizitele...
Camera Auditorilor Financiari din România organizează testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, în cursul lunii decembrie 2010. La test se pot înscrie următoarele categorii de persoane: 1. persoane licenţiate ale unei facultăţi cu profil economic şi care au o vechime...
Camera Auditorilor Financiari din România organizează în cursul lunii Mai 2010 examenul de aptitudini profesionale, pentru atribuirea calităţii de auditor financiar. Datele de organizare: * 15 Mai – proba scrisă (proba I); * 22 Mai – proba practică (proba III); *...
error: Conținutul este protejat !!