Camera Auditorilor Financiari din România dorește să vină în sprijinul membrilor săi în implementarea cerințelor Regulamentului Unuinii Europene 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR). Astfel, CAFR vă pune la dispoziție prima versiune a...
Întrebare: - Cum se îndeplinește obligația de desemnare a unei persoane în relația cu Oficiul ? Răspuns: Desemnarea unei persoane în relația cu Oficiul, obligație prevăzută la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, se realizează exclusiv în format electronic, prin accesarea site-ului instituției - rubrica ”Desemnare persoană și raportare...
Camera Auditorilor Financiari din România organizează în cursul lunii noiembrie 2010 examenul de competentă profesionala, pentru atribuirea calităţii de auditor financiar. Datele de organizare sunt - 20 noiembrie – proba scrisă (proba I); 27 noiembrie – proba practică (proba III); 28 noiembrie – proba grilă (proba...
Camera Auditorilor Financiari din România organizează testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, în cursul lunii decembrie 2010. La test se pot înscrie următoarele categorii de persoane: 1. persoane licenţiate ale unei facultăţi cu profil economic şi care au o vechime...
In acest sens, auditorul trebuie sa verifice doar acele elemente ale controlului intern pe care vrea sa se sprijine, alcatuind in acest sens un program de verificare a controlului intern. Cele doua etape importante in aprecierea controlului intern de catre auditor, sunt: - aprecierea asupra conceptiei sistemului de control intern; -...
Dupa articolul cu privire la detaliile pentru inscrierea la testul de acces la stagiu CAFR (decembrie 2010) - link - astazi va punem la dispozitie si tematica si bibliografia necesara pentru examen. Speram sa va fie de folos. VARIANTE DATE IN 2009 - CLICK AICI http://viewer.docstoc.com/var docstoc_docid="59138483";var docstoc_title="tematica cafr 12.2010";var docstoc_urltitle="tematica...
Toate activitatile si lucrarile ocazionate de realizarea unei misiuni de audit de baza asupra situatiilor financiare ale unei entitati pot fi grupate in 3 (trei) faze si 10 (zece) etape, in succesiunea lor logica si practica, asa cum se pot identifica in Standardele Internationale de Audit, se prezinta astfel: Faza...
Controlul obiectivelor în cadrul unui audit este planificat în funcţie de factorii de risc şi de importanţa relativă a acestora, care diferă de la întreprindere la întreprindere. Riscurile nu au toate aceeaşi posibilitate de a se realiza; din acest punct de vedere se disting, în general, riscuri potenţiale riscuri...
Întrebare: Care sunt obligațiile de raportare ale entităților raportoare conform Legii nr. 129/2019 ? Răspuns: 1. Raportarea tranzacţiilor suspecte - art. 6. 2. Raportarea tranzacțiilor care NU prezintă indicatori de suspiciune - art. 7, respectiv: - raportarea tranzacţiilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită...
In aceasta cazuistica, auditorul semnalează conducerii intreprinderii-client observaţiile pe care acesta le are asupra controlului intern, oral sau în scris. Dacă descoperă lacune grave, el apreciază dacă refuză certificarea sau o face cu rezerve. El poate sugera ameliorarea sistemului existent. Comunicarea observaţiilor poate fi făcută printr-un “Raport asupra controlului intern”,...
Întrebare: Care sunt entitățile raportoare ce au obligații conform Legii nr. 129/2019 ? Răspuns: Intră sub incidența Legii nr. 129/2019 DOAR entitățile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 129/2019, respectiv: a) instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine; b) instituţiile financiare persoane juridice române şi...
Fiind in week-end, va propunem (in lectura usoara) tradiționala recapitulare a articolelor publicate în săptămâna ce a trecut, din considerentul ca poate unii dintre voi ați fost foarte ocupați în timpul săptămânii și nu ați avut timp sa urmăriți blogul nostru. Mulțumim ca de fiecare data si pentru vizitele...
Imaginea fidelă, clară şi completă a patrimoniului, situaţiei financiare şi rezultatul exerciţiului este un obiectiv fundamental al auditării conturilor anuale, verificării şi certificării bilanţurilor. In acest sens, mai jos sunt explicate elementele pe care se sprijină noţiunea de imagine fidelă: regularitatea, sinceritatea şi cele 6 criterii ce trebuiesc îndeplinite...
Potrivit legii, CCIR și Camerele județene avizează, la cerere, pentru societăţile româneşti, pe bază de documentaţie, existenţa cazurilor de forţă majoră şi efectele acestora asupra executării obligaţiilor comerciale internaţionale. Nici CCIR și nici Camerele județene nu sunt abilitate să declare sau nu la nivel național/internațional o anumită situație ca fiind...
Pentru stabilirea programului de control, auditorul va utiliza planul de misiune şi foaia de sinteză a aprecierii controlului intern, documente ce asigură legătura cu etapele precedente. Programul de control poate fi stabilit pe o foaie de lucru specială, care conţine rubricile următoare: - lista controalelor de efectuat, ordonată pe secţiunile situaţiilor...
error: Conținutul este protejat !!