Potrivit prevederilor titlului II din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare: 1. Societăţile comerciale bancare persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor persoane juridice străine, au obligaţia de a efectua trimestrial plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual.În cazul acestor plătitori, pentru...
Incepând cu 22 martie 2011 a intrat în vigoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 - text integral - prin care a fost instituită posibilitatea acordării de înlesniri sub forma eşalonărilor la plată pentru obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) neachitate la termenele legale...
Dupa cum am preizat odata cu publicarea textului integral - detalii aici - în M.O. nr. 179/2011 a fost publicată HG nr. 150/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, ce aduce modificări şi completări asupra mai multor categorii...
Prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 724/2011 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 118 şi 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi stabilirea competenţelor în ceea ce priveşte semnarea acestor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.131/22.02.2011, a fost stabilită noua formularistică referitoare la...
Va prezentam in continuare cele mai importante aspecte privind regimul fiscal al taxei pe valoarea adăugată în cazul prestării serviciilor de transport de călători prevăzute la art. 133 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (CF), cu modificările şi completările ulterioare, introduse prin Hotărârea Guvernului...
Contribuabilii plătitori de impozit pe profit trebuie sa stie ca, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 150/2011 - text integral - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, pierderea fiscală înregistrată în cele două perioade aferente...
Aplicaţia de întocmire a declaraţiior privind obligaţiile de plată către Fondul pentru mediu pentru perioada ianuarie 2006 – martie 2010, adica AFM – Declaraţii, a ajuns la versiunea 1.4. Fata de versiunea anterioara – link – au fost aduse modificarile: - A fost implementata obligatia reprezentand...
Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 - text integal - pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891/2010, au fost aduse o serie de modificări şi completări Titlului III „Impozit pe venit”,...
Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 - text integral - pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891/2010, au fost aduse o serie de modificări şi completări Titlului II „Impozit pe profit”,...
începând cu 1 octombrie 2010, s-a renunţat la impozitul minim, iar persoanele juridice, plătitoare de impozit pe profit, care până la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligaţi la plata impozitului minim conform prevederilor art. 18, alin. (2-7) din Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, vor...
În conformitate cu prevederile art. 18 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală - text integral - cu modificările şi completările ulterioare, ,,în relaţiile cu organul fiscal contribuabilul poate fi reprezentat printr-un împuternicit. Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau...
Contribuabilii care încetează să existe în cursul anului fiscal au obligaţia să depună formularul 101 până la data depunerii situaţiilor financiare la registrul comerţului, respectiv până la data încheierii perioadei impozabile în cazul divizărilor sau fuziunilor care au ca efect juridic încetarea existenţei persoanelor juridice prin dizolvare fără lichidare,...
Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 87/2010 - text integral - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, au fost abrogate prevederile art. 18 alineatele (2)-(7) referitoare la impozitul minim. Astfel, potrivit modificărilor aduse legislaţiei în domeniu, contribuabilii care, până la 30 septembrie 2010 inclusiv,...
Va prezentam mai jos un exemplu cu privire la calcularea impozitului pe profit pe anul 2010, in conformitate cu pct.11.8 din HG. NR.44/2004 – Norme metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003. Un contribuabil inregistreaza la data de 31.12.2009 venituri totale anuale in suma de 250.000...
Inca un material util prezentat de cei de la DGFP Brasov, pe tema limitelor de deductibilitate ale unor categorii de cheltuieli la calculul profitului impozabil. Materialul il puteti lectura mai jos. Materialul de mai jos il puteti lua si pe PC-ul vostru. Pentru cei interesati, un material util cu...
error: Conținutul este protejat !!