AcasăProfit / venitImpozit pe profit 2013 - info declarare si plata (oficial)

Impozit pe profit 2013 – info declarare si plata (oficial)

Va prezentam in cele ce urmeaza un material preluat, prin amabilitatea DGFP Brasov, de pe site-ul oficial al institutiei cu privire la declararea si plata impozitului pe profit începând cu 1 ianuarie 2013. Speram sa va fie de folos.

REGULA: SISTEMUL TRIMESTRIAL DE DECLARARE SI PLATA A IMPOZITULUI PE PROFIT

* Declararea si plata impozitului pe profit se face trimestrial pâna la 25 a primei luni urmatoare încheierii trimestrelor I-III (începând cu 1 ianuarie 2013), impozitul datorat declarându-se în declaratia 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”
* Definitivarea si plata impozitului pe profit anual se face pâna la 25 martie inclusiv a anului urmator, impozitul datorat declarându-se în declaratia 101 “Declaratie privind impozitul pe profit” (fara sa se mai depuna declaratia 100 pentru trim. IV)

Baza legala – [art. 34 alin. (1) si art. 35 alin. (1) din Codul fiscal, OPANAF nr. 101/2008 si OPANAF nr. 1950/2012]

EXCEPTII:

PRIMA EXCEPTIE

Declararea si plata impozitului pe profit se face anual pâna la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator în cazul:
– organizatiilor nonprofit si
– contribuabililor care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura.

Încadrarea în aceste activitati este cea stabilita prin Hotarârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, cu modificarile ulterioare. Verificarea ponderii veniturilor obtinute de contribuabili din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura se face la sfârsitul fiecarui an fiscal, iar în situatia în care veniturile majoritare se obtin din alte activitati decât cele mentionate, acestia vor aplica pentru anul fiscal urmator sistemul trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit prevazut la art. 34 alin. (1) din Codul fiscal. [art. 34 alin.(5) lit.a) si b) din Codul fiscal si pct. 972 din normele metodologice]

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneaza-te la insemnari”.

A DOUA EXCEPTIE

Contribuabilii societati comerciale bancare – persoane juridice române si sucursalele din România ale bancilor – persoane juridice straine au obligatia de a declara si plati impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial. Termenul pâna la care se efectueaza plata impozitului anual este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit, respectiv 25 martie.

În cazul societatilor bancare nou-înfiintate, înfiintate în cursul anului precedent sau care la sfârsitul anului fiscal precedent înregistreaza pierdere fiscala, efectueaza plati anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipate. [art. 34 alin.(4) si (7) din Codul fiscal]

A TREIA EXCEPTIE

OPTIONAL – SISTEMUL ANUAL DE DECLARARE SI PLATA A IMPOZITULUI PE PROFIT ANUAL CU PLAI ANTICIPATE EFECTUATE TRIMESTRIAL

* ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2013 contribuabilii pot opta pentru declararea si plata impozitului pe profit anual, cu efectuarea de plati anticipate trimestrial.
* Definitivarea si plata impozitului pe profit anual se face pâna la 25 martie inclusiv a anului urmator.
* Optiunea pentru aplicarea sistemului anual de declarare si plata a impozitului pe profit se efectueaza la începutul anului fiscal pentru care se solicita aplicarea acestui sistem, pâna la data de 31 ianuarie inclusiv, prin completarea formularului 012 “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit” si este obligatorie pentru cel putin 2 ani fiscali consecutivi.
* Iesirea din sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit se efectueaza la începutul anului fiscal pentru care se solicita aplicarea sistemului trimestrial, pâna la data de 31 ianuarie inclusiv.
* Platile anticipate trimestriale se determina în suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent (declarat în declaratia privind impozitul pe profit – D101), actualizat cu indicele preturilor de consum, estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata.

Indicele preturilor de consum se comunica, prin ordin al ministrului finantelor publice, pâna la data de 15 aprilie a anului fiscal pentru care se efectueaza platile anticipate.

Daca în primul an al perioadei obligatorii de 2 ani fiscali consecutive contribuabilul care a optat pentru aplicarea sistemului anual de declarare si plata a impozitului pe profit, înregistreaza pierdere fiscala, efectueaza plati anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipate. [art. 34 alin. (2), (3), (8), (9) si (18) din Codul fiscal]

Nu pot aplica acest sistem !

– organizatiile nonprofit;
– contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticulture;
– persoanele juridice si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate în România într-o asociere fara personalitate juridical;
-persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/sau în legatura cu proprietati imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica româna;
-persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât si în strainatate din asocieri fara personalitate juridical; In acest caz, impozitul datorat de persoana fizica se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica româna. [art. 34 alin. (4), (5), art. 13 lit.c-e) din Codul fiscal]

OBSERVATII

Contribuabilii aflati în urmatoarele situatii nu pot opta pentru sistemul annual cu plati anticipate, aplicând obligatoriu sistemul trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit:

– contribuabilii nou-înfiintati în anul precedent celui pentru care se datoreaza impozitul pe profit (nu sunt considerati contribuabili nou-înfiintati cei care se înregistreaza ca efect al unor operatiuni de reorganizare efectuate potrivit legii);
– contribuabilii care înregistreaza pierdere fiscala la sfârsitul anului fiscal precedent celui pentru care se datoreaza impozitul pe profit;
– contribuabilii care s-au aflat în inactivitate temporara sau au declarat pe propria raspundere ca nu desfasoara activitati la sediul social/sediile secundare, situatii înscrise, potrivit prevederilor legale, în registrul comertului sau în registrul tinut de instantele judecatoresti competente, dupa caz;
– contribuabilii care au fost platitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor în anul fiscal precedent celui pentru care se datoreaza impozitul pe profit. [art. 34 alin.(6) din Codul fiscal]

OBSERVATII

Alineatele (11), (12) si (13) ale art. 34 prevad reguli speciale în cazul contribuabililor care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial si care:

– efectueaza operatiuni de reorganizare potrivit legii;
– în cursul anului devin sedii permanente ale persoanelor juridice straine ca urmare a operatiunilor de fuziune, divizare, divizare partiala, transferurilor de active si schimburilor de actiuni între societatile din diferite state membre ale Uniunii Europene prevazute la art. 271;
– sunt implicati în operatiuni transfrontaliere.

Persoanele juridice care în cursul anului fiscal se dizolva cu lichidare au obligatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pâna la data depunerii situatiilor financiare la organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. [art. 34 alin.(14) din Codul fiscal]

Persoanele juridice care în cursul anului fiscal se dizolva fara lichidare au obligatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pâna la închiderea perioadei impozabile. [art. 34 alin.(15) din Codul fiscal]

Baza legala:

– art. 34 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificat de OG nr. 30/2011;
– HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificata prin HG.50/2012;
– OPANAF nr. 1994/2013 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (012) “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit”.

3 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!