Acestea sunt, in functie de necesitatile fiecarei firme: - Formular 500 - Fişă de înscriere în cazierul fiscal (OMEF 260/2007) - Datele se completează de organele cu atribuţii de control sau de compartimentele juridice respective - link - Formular 501 - Fişă de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal...
Il puteti gasi pe pagina oficiala a ANAF - aici - sau il puteti lectura in continuare. http://viewer.docstoc.com/Nomenclator jocuri noroc
Nomenclatorul obligaţiilor fiscale la bugetul de stat este disponibil pe siteul oficial al ANAF. Pentru a avea acces la acest nomenclator (Anexa 15 din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008, modificat prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1809/2008) trebuie sa urmati legatura...
Adica, in fapt - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1847/22.12.2003 - privind stabilirea Nomenclatorului activităţilor independente, pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, pentru contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea individual potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Acest ordin a fost publicat în...
Iata-l: 10 - PROPRIETATE DE STAT 11 - Regii autonome 12 - Societăţi comerciale cu capital integral de stat 13 - Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi comerciale sau regii autonome 14 - Companii şi societăţi naţionale 20 - PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat şi privat)/ PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat...
I. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de: • 5.163 lei – în perioada 1 ianuarie – 8 ianuarie 2020 (conform Legii nr.47/2019); • 5.429 lei - începând cu data de 9 ianuarie 2020 (conform Legii nr. 6/2020). !!!!! Pe cale de consecință,...
Dupa cum am spus si anul trecut - exista pe site-ul oficial al MFP - informaţii din bazele de date centrale - privind inregistrarea contribuabililor persoane juridice şi a instituţiilor publice, declaraţiile obligaţiilor fiscale (TVA, accize, jocuri de noroc), bilanţurile din ultimii sase ani ale societăților comerciale şi evidenţele...
Mai jos in articol aveti link-ul catre - nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale - adica Anexa 16 din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008, structurat dupa denumirea creanţei fiscale si avand explicat temeiul legal pentru fiecare. Pentru nomenclator - click...
error: Conținutul este protejat !!