Raportul de expertiza contabila judiciara se structureaza pe trei capitole : Cap. I - Introducerea - aceasta cuprinde: - datele expertului care efectueaza lucrarea - partile implicate in process - imprejurarile si circumstantele in care a luat nastere litigiul - obiectivele expertizei contabile ...
Atribuţiile Conferinţei Naţionale ordinare: a. aprobă ROF, aprobă Codul privind conduita etică şi profesională a EC şi CA şi completările ulterioare avizate de MF şi MJ. b. Stabileşte direcţiile de bază şi măsurile necesare pentru asigurarea bunei exercitări a profesiei de EC şi CA. c. Examinează şi aprobă, prin vot deschis raportul de activitate prezentat...
Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate, în condiţiile O.G. nr. 65/1994, având competenţa profesională de a verifica şi de a aprecia modul de organizare şi de conducere a activităţii economico-financiare şi de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale şi de a verifica legalitatea bilanţului contabil...
Urmatoarele documente au fost incarcate pe scribd.com si le-am gasit cautand pe acolo. Acestea contin intrebari si raspunsuri de la probele orale. Stiu ca poate e cam tarziu, dar va sfatuiesc sa le lecturati. DOCTRINA SI DEONTOLOGIE deontologie aptitudini http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=19599946&access_key=key-wq1lgcwud7jg79kg3lm&page=1&version=1&viewMode= VA RECOMANDAM SI FISERELE DE PE GRUP - CLICK AICI AUDIT Audit aptitudini...
Contabilii salariati din industrie, comert, transporturi, sector public sau alte domenii, trebuie sa respecte si ei o serie de reguli de etica: - profesionistii contabili salariati trebuie sa fie loiali atat vizavi de angajator, cat si fata de profesie, aceste doua exigente fiind uneori in contradictie. Prima conditie a unui...
Potrivit Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenului de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, examenul de aptitudini constă în probe scrise si orale, separat pentru experţi contabili şi separat pentru contabili autorizaţi: Proba scrisă cu o durată de 6 ore, consta în :...
Pentru cei care nu au rasfoit site-ul: - Precizari cu privire la examenul de aptitudini CECCAR - pentru 2009 - link - Fisiere utile pentru examen (cu intrebari si raspunsuri) - link - Model cerere de inscriere - link - Regulament privind examenul de aptitudini - link
Examenul de admitere la stagiu pentru dobandirea calitatii de expert contabil va avea loc in data de 29 noiembrie 2009 si consta intr-o proba scrisa, la disciplinele: - contabilitate - audit - evaluare economica si financiara a intreprinderilor - expertiza contabila Tematica si bibliografia (aferente examenului de admitere la stagiu pentru obtinerea calitatii...
Se pare ca rezultatele examenului de acces la profesia contabila, sesiunea iulie 2009, s-au afisat azi 20 iulie 2009, incepand cu ora 12.00, la sediul fiecarei filiale. Contestatiile se primesc in termen de 24 ore de la data afisarii rezultatelor la adresa de mail: [email protected] si pe fax: 021...
In anul 2009 examenul de aptitudini (final de stagiu) se va desfasura dupa cum urmeaza: - 11 octombrie 2009, proba scrisa; - 18 octombrie 2009, proba orala. PENTRU STAGIARII DIN ANUL III DE STAGIU: Conform Regulamentului de stagiu sustinerea examenului de aptitudini se face dupa efectuarea stagiului, intr-o perioada de maxim 4 ani...
ATENTIE - Termenul limita de depunere a dosarelor pentru inscrierea la examenul de admitere din sesiunea 05 si 12 iulie 2009 s-a prelungit pana la data de 15 iunie 2009. Examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi contabil autorizat, sesiunea 2009, se va organiza...
error: Conținutul este protejat !!