Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania a emis o circulara cu numarul 8735/17.08.2011, in care face referire la Ordinul MMFPS 1918/2011 - text integral - dar si la alte probleme pe tema Revisal 5.0.6.010. Circulara contine 2 pagini si recomandari utile pentru membrii CECCAR. Daca ne uitam...
În calitate de organism profesional care gestionează profesia contabilă în România, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) vine în sprijinul membrilor săi cu recomandarea includerii unor clauze speciale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal încheiate de aceștia cu clienții lor, astfel încât acordurile încheiate...
Conform CECCAR Bihor, cu prilejul Congresului profesiei contabile, ediția a XXII-a, a fost lansată noua identitate vizuală a organismului profesional (noua sigla la final articol). „Această nouă eră în profesia contabilă, faptul că CECCAR este conștient de necesitatea adaptării profesiei la era digitală, la globalizare și faptul că deja...
In conformitate cu Circulara conducerii CECCAR nr. 1887/14.03.2011, membrii CECCAR, vor dispune in cadrul cabinetelor de profil, urmatoarele masuri: Societatile de expertiza contabila 1. Pana la data de 02.05.2011, vor proceda la desemnarea unei persoane de contact in relatia cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, comunicand...
Conform CECCAR Bihor - calendarul examenelor care vor fi organizate de CECCAR în anul 2014 este urmatorul. 1. Examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat se va organiza în zilele de 05 şi 12 octombrie 2014; 2. Examenul de...
Potrivit art. 26 din O.G. 65/1994 persoanele fizice străine pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, dacă în ţările lor au această calitate, respectiv exercită în mod legal aceste activităţi, în condiţiile stabilite prin convenţiile bilaterale încheiate în acest scop de România...
CECCAR Gorj informeaza că începând cu anul 2013 se va folosi un nou model de DECONT JUSTIFICATIV – formular prevăzut în Anexa nr. 1 (la pag. 9) din "Procedura privind desfăşurarea activităţii Birourilor Locale de Expertize prevăzută de Ordinul Ministerului de Justitie nr. 3786/C ". In acelasi timp,...
Va oferim in continuare, multumita colegilor de pe grupul de contabilitate - contacafe_club - un model de convocator pe care expertul contabil numit trebuie sa-l trimita partilor implicate in proces, pentru punerea la dispozitie a documentelor contabile lipsa din dosarul cauzei, sau pentru alte situatii intalnite. Speram sa va...
Va prezentam in continuare modelul oficial (elaborat de CECCAR) pentru un Contract-Cadru de Prestări Servicii Financiar-Contabile . Acesta a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 01/42 din 11 august 2001, cu modificările şi completările ulterioare. Speram sa va fie de folos. Modelul este via - CECCAR...
În conformitate cu Normele C.E.C.C.A.R. 1500/2009, viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experții contabili și contabilii autorizați pe anul 2016 se acordă până la data de 31 ianuarie 2016 dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: - Achitarea în întregime a obligațiilor față de Corp aferente anului...
În vederea stimulării dezvoltării profesiei de expert contabil şi contabil autorizat precum şi pentru întărirea disciplinei financiare în rândul membrilor, Consiliul Superior al Corpului a aprobat unele facilităţi acordate membrilor care respectă termenele legale în vigoare pentru obţinerea vizei de exercitare a profesiei, după cum urmează: 1. Reducerea taxelor anuale...
CECCAR prezinta pe site-urile filialelor - proiectul noului Regulament de organizare şi funcţionare a C.E.C.C.A.R., solicitându-vă ca eventualele dumneavoastră propuneri şi sugestii de completare, sau modificare a prevederilor acestuia, să fie transmise până miercuri, 30 noiembrie 2016, spre a fi înaintate Consiliului Superior al Corpului. Sursa - ceccarbh.ro PENTRU A...
Dupa cum am mai spus, in conformitate cu Normele 1044/2010 – link text integral – privind imbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara, “Expertizele contabile judiciare sunt efectuate de expertii contabili, membri ai Corpului, inscrisi in GEJ”. Inscrierea in GEJ se poate solicita de catre membrii...
Camera Auditorilor Financiari din România dorește să vină în sprijinul membrilor săi în implementarea cerințelor Regulamentului Unuinii Europene 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR). Astfel, CAFR vă pune la dispoziție prima versiune a...
În cursul anului 2009 Consiliului Superior al CECCAR a aprobat noul formular al Raportului anual de activitate prin care membrii Corpului, persoane fizice şi juridice, declară atât activitatea desfăşurată prin exercitarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat, cât şi informaţii referitoare la modul de organizare a cabinetului, personalul...
error: Conținutul este protejat !!