Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017, a fost publicat Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2326 din 2 august 2017 privind declaraţiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă. Astfel - incepând cu...
Multumita colegilor de pe grupul - Contabili pe Facebook - va informam ca, pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat PDF-ul inteligent necesar generarii D 101 - Declaraţie privind impozitul pe profit conform OPANAF nr.3 386/2016, publicat în M.O. nr.950/25.11.2016 - valabil pentru lunile ianuarie 2017 si iulie...
Dupa cum va anuntam la inceputul acestei zile, ANAF a comunicat contribuabililor ca are in vedere aplicarea masiva a metodei de depunere a declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă . Detalii despre comunicat aveti aici - link. Multumita colegilor de pe - Contabili pe Facebook -...
Termenul-limită pentru depunerea Formularului 010 cuprinzând informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității este de 15 zile de la publicarea Ordinului nr. 1.382/2017 în Monitorul Oficial (data publicării: 10.05.2017). Conform Codului de procedură fiscală, depunerea declarației se face la...
ANAF reaminteşte persoanelor fizice care obţin în mod individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică venituri din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit (cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole, pomicole, creşterea şi exploatarea animalelor), că au urmatoarele obligaţii: 1. SA DEPUNA PANA LA...
Având în vedere că data de 25 MAI 2017 este termenul limită de depunere a formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România” - PDF oficial aici - vă reamintim că se va depune, odată cu formularul 200 şi: ► Formularul 220 "Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit" de...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost postata varianta 2017 a ghidului (11 pagini) ce se adresează persoanelor fizice care intenționează să redirecționeze 2% din impozitul pe venitul realizat în anul 2016, prin depunerea formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicata varianta 2017 (8 pagini) pentru - Ghid fiscal al contribuabililor care au obligatia de declarare a veniturilor realizate din strainatate pentru anul fiscal 2016 - motiv pentru care va supunem si noi atentiei noua varianta. Speram sa va fie de folos. PENTRU...
Pe parcursul si in special al finalul lunii MAI 2017 (MAI EXACT PANA LA 25-31.05.2017), trebuie depuse la unitățile teritoriale MFP/ANAF (ghișeu sau online), după caz, declarațiile fiscale precizate mai jos. Multumiri pentru fisier DGRFP Galati. UTIL - DACĂ DORIȚI SA ȘTIȚI CE TREBUIA DEPUS LUNA TRECUTA (PANA...
Formularul 230 se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor şi/sau venituri din pensii, în următoarele situaţii: a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, şi solicită restituirea acestora;...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicata varianta 2017 (11 pagini) pentru - Ghidul fiscal al contribuabililor care au obligația de declarare a veniturilor realizate din Romania pentru anul fiscal 2016 - motiv pentru care va supunem si noi atentiei noua varianta. Speram sa va fie de folos. PENTRU...
ANAF informează contribuabilii persoane fizice că, până la data de 25 mai inclusiv, au obligatia depunerii următoarelor formulare: - Declaratia privind veniturile realizate din România (formular 200) pentru fiecare categorie si sursă de venit, pentru anul precedent - Declaratia privind veniturile realizate din străinătate (formular 201) pentru fiecare tară - sursă...
ANAF propune introducerea în formularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică” - ultimul model aici - a informațiilor referitoare la organizarea și conducerea contabilității contribuabililor pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității, conform...
ANAF informează operatorii economici, plătitori de accize, potrivit titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, că au obligaţia de completare şi depunere până la data 2 mai 2017 a formularului 120 “Decont privind accizele” pentru anul 2016. Formularul...
Principala modificare adusă Codului Fiscal prin Legea 227/2015, incepând cu 1 ianuarie 2016 este calcul trimestrial al facilității fiscale. Astfel, valoarea creditului fiscal se calculează trimestrial iar pentru investițiile efectuate in trimestrele anterioare in care inregistrează pierdere nu se mai recalculează valoarea impozitului pe profit reinvestit anual la fel...
error: Conținutul este protejat !!