ANAF – 31 ianuarie 2018 este termenul limită pentru depunerea Declaraţiilor 010, 070 (referitor D 112), 220 şi 600

31 ianuarie 2018 este termenul limită pentru:

– depunerea declaraţiei de menţiuni – formular 010/070 de către plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor care, conform articolului 80 alineat (2) din Codul fiscal, au obligaţia declarării şi plăţii trimestriale a impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale cuprinse în Declaraţia 112, dar optează pentru declararea şi plata lunară a acestor obligaţii; Read the rest of this entry »