Declarație prealabilă șantiere temporare sau mobile – precizări noi de la ITM (iunie 2018)

Inspectoratul Teritorial de Munca, în baza dispozitiilor art.3 din Legea nr. 270/2017 a prevenirii, atrage atentia tuturor beneficiarilor sau managerilor de proiecte de lucrari de constructii, indiferent de forma de proprietate asupra faptului ca, în baza dispozitiilor art. 47 – 50 din Hotarârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate în munca pentru santierele temporare sau mobile, beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa întocmeasca o declaratie prealabila în urmatoarele situatii: Read the rest of this entry »