13 sept.
2006

Comentarii (1)

admin

reglementari cu privire la tva

Colectarea si rambursarea TVA se imbunatatesc
Articol de Liliana Bolan, Consultant B&B Expert Com
Epopeea TVA a inceput. si aceasta in plin scandal european privind rambursarile frauduloase de TVA. Se vorbeste de retele de crima organizata, de caruselul TVA sau de masuri speciale care sa asigure un control mai bun in ceea ce priveste colectarea si rambursarea TVA. In acest context turbulent, Romania se pregateste pentru introducerea noilor reglementari in domeniu, care vor fi aplicabile incepand cu 1 ianuarie 2007.

Primele masuri au in vedere atribuirea codului de intregistrare fiscala in scop de TVA si clarificarea aspectelor privind domiciliul fiscal. Nu intamplator, se acorda o atentie deosebita domiciliului fiscal, cunoscandu-se faptul ca – in multe situatii de rambursari de TVA – sunt implicate entitati fantoma, adica entitati care nu pot fi gasite la sediul declarat.

Noile norme prevad proceduri distincte pentru persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, persoanele care exercita profesii liberale precum si pentru enitatile fara personalitate juridica (asociatii familiale, asocierile in participatiune, alte asocieri).

Persoane juridice inregistrate ca platitori de TVA pana la data de 1 noiembrie 2006 vor fi trecute din oficiu in evidenta persoanelor juridice impozabile, inregistrate in scop de TVA. Exceptie fac contribuabilii inscrisi in evidenta speciala si contribuabilii inactivi. Datorita schimbarii prefixului din “R” in “RO”, contribuabilii vor primi, dupa trecerea in noile evidente, un certificat de inregistrare in scopuri de TVA care va cuprinde noua codificare (codul unic de inregistrare precedat de prefixul “RO”).

In perioada 1 noiembrie – 31 decembrie 2006, inregistrarea noilor contribuabili se va face conform prevederilor legale aplicabile la acea data (cele aflate deja in vigoare), urmand sa primeasca certificatul de inregistrare fiscala in scop de TVA in forma actualizata.

In ceea ce priveste persoanele fizice autorizate sau cele care exercita profesii libere, acestea vor trebui ca, in perioada urmatoare, sa se alinieze noilor prevederi in ceea ce priveste domiciliul fiscal. Astfel, conform noilor prevederi introduse prin OG nr. 35/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, domiciliul fiscal in cazul acestor persoane este sediul activitatii sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala. Pana acum, domiciliul fiscal era domiciliul persoanei fizice. Alinierea la noile prevederi trebuie sa se faca pana cel tarziu la 1 ianuarie 2007, cand aceste prevederi vor intra in vigoare, conform legii. Simultan cu declararea noului domiciliu fiscal sau reconfirmarea celui existent, se va face si preschimbarea certificatului de inregistrare fiscala. In caz ca nu au cunostina de aceasta obligatie, organul fiscal isi va face datoria si le va comunica acest lucru pana la sfarsitul lunii septembrie. Contribuabilii persoane fizice vor depune o Declaratie de mentiuni in care vor completa datele privind domiciliul fiscal in conformitate cu noile prevederi. Legea nu prevede un termen de depunere a declaratiei, dar contribuabilii trebuie sa tina seama de faptul ca termenul de eliberare al noului certificat este de 15 zile, in conditiile in care nu apar neconcordante, caz in care acest termen se poate prelungi. Organul fiscal are posibilitatea respingerii cererii de inregistrare fiscala, in situatia in care contribuabilul nu clarifica neconcordantele semnalate.

In perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2006, inregistrarea noilor contribuabili – persoane fizice independente sau care exercita profesii liberale – se va face conform prevederilor legale aplicabile la acea data (cele aflate deja in vigoare). Acestia au obligatia ca, in termen de 15 zile de la data obtinerii certificatului de la Registrul Comertului, sa se prezinte la organul fiscal competent si sa solicite eliberarea codului de inregistrare fiscala.

O procedura similara cu cea aplicabila persoanelor fizice autorizate sau care exercita profesii libere va fi aplicabila si entitatilor fara personalitate juridica (asocierilor).

Persoanele fizice sau juridice inregistrate la Registrul Comertului si care sunt persoane impozabile in scopuri de TVA, pe masura ce vor solicita preschimbarea certificatului de inmatriculare, ca urmare a unor modificari ce tin de denumire sau sediu social, vor primi acest ceritificat actualizat si din punctul de vedere al atributului fiscal (“RO”).

Contribuabilii au, in continuare, obligatia de a mentiona, pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau pe orice alte documente emise, codul de identificare fiscala propriu. Incepand cu 1 ianuarie 2007, codul va fi trecut in forma actualizata, respectiv cu atributul fiscal “RO” in loc de “R”.

Nerespectarea acestei obligatii reprezinta contraventie si va fi sanctionata cu amenda de la 50 lei (RON) la 1.500 lei (RON), pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 500 lei (RON) la 10.000 lei (RON), pentru persoanele juridice.

Doua ordine pentru TVA

Ordinul nr. 901/2006 (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 703 din 16/08/2006)

privind aprobarea Procedurii de modificare a codului de inregistrare in scopuri de TVA pentru persoanele juridice inregistrate ca platitori de TVA si a modelului si continutului formularelor “Notificare” si “Certificat de inregistrare in scopuri de TVA”

Ordinul nr. 1.346/2006 (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 744 din 31/08/2006)

se refera la Procedurile de atribuire a codului de inregistrare fiscala pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii liberale, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile si alte entitati fara personalitate juridica

13 sept.
2006

Comentarii (2)

admin

vanzare marfuri sub pret

La vanzarea de marfuri sub pretul de achizitie, trebuie colectata taxa pe valoarea adaugata? Cheltuiala cu marfa este nedeductibila?
Articol de Lia Secareanu, sef departament consultanta financiara si audit, Contexpert Consulting

Deoarece vanzarea in pierdere nu este considerata livrare de bunuri si nu se face nici o referire in Codul fiscal sau in Normele metodologice de aplicare ale acestuia la faptul ca trebuie recalculata taxa pe valoare adaugata dedusa initial, asa cum se intampla in Hotararea nr. 401 din 19/05/ 2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta nr. 17 din 14/03/ 2000 privind taxa pe valoarea adaugata, nu mai trebuie sa se colecteze taxa pe valoarea adaugata pentru diferenta neacoperita de pretul de vanzare.

Din punctul de vedere al impozitului pe profit, conform Codului fiscal si Normelor metodologice, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile. Nu este conditionat in nici un fel ca venitul sa fie mai mare decat cheltuiala. Cum cheltuiala cu marfa vanduta este o cheltuiala aferenta veniturilor impozabile, rezulta ca aceste cheltuieli sunt deductibile fiscal la calculul impozitului pe profit. La vanzarea marfurilor sub pretul de cost, trebuie avute in vedere insa prevederile Ordonantei nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, potrivit carora este interzis oricarui comerciant sa ofere sau sa vanda produse in pierdere, cu exceptia anumitor situatii, precum si in cazul produselor aflate in pachete de servicii. Prin vanzare in pierdere, in sensul acestei ordonante, se intelege orice vanzare la un pret egal sau inferior costului de achizitie, astfel cum acesta este definit in reglementarile legale in vigoare.

Exceptiile de la aceasta regula sunt:

– vanzari de lichidare;
– vanzari de soldare;
– vanzari efectuate in structuri de vanzare denumite magazin de fabrica sau depozit de fabrica;
– vanzari ale produselor destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale ale consumatorului, dupa ce evenimentul a trecut si este evident ca produsele respective nu mai pot fi vandute in conditii comerciale normale;
– vanzari ale produselor care, intr-o perioada de trei luni de la aprovizionare, nu au fost vandute;
– vanzari accelerate ale produselor susceptibile de o deteriorare rapida sau a caror conservare nu mai poate fi asigurata pana la limita termenului de valabilitate;
– vanzarea unui produs la un pret aliniat la cel legal practicat de ceilalti comercianti din aceeasi zona comerciala, pentru acelasi produs, determinat de mediul concurential;
– vanzarea produselor cu caracteristici identice, ale caror preturi de reaprovizionare s-au diminuat.

13 sept.
2006

Comentarii (0)

admin

impozitare venituri din expertize

Cum se impoziteaza veniturile obtinute din tarifarea lucrarilor de expertize contabile de catre o persoana fizica autorizata?
Articol de Lia Secareanu, sef departament consultanta financiara si audit, Contexpert Consulting

Potrivit Codului fiscal, veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii, sunt venituri din profesii libere. Aceste venituri fac parte din categoria veniturilor din activitati independente, categorie de venituri supuse impozitului pe venit.

Platitorii veniturilor din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit in cota de 10% prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate. Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul.

In cazul in care persoana fizica autorizata realizeaza si alte venituri decat cele din prestarea serviciilor de expertiza contabila pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa exista obligatia de a se efectua in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit. Platile anticipate se stabilesc de catre organul fiscal, prin emiterea unei decizii de impunere. Aceste sume se vor achita in 4 rate egale pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 decembrie. In acest caz, cand se obtin venituri de aceeasi natura, pentru care platile anticipate se stabilesc atat de organul fiscal, cat si prin retinere la sursa, la stabilirea platilor anticipate de catre organul fiscal se exclud din venitul net veniturile pentru care platile anticipate se realizeaza prin retinere la sursa, proportional cu ponderea acestora in totalul veniturilor brute.

Pentru stabilirea impozitului anual datorat, contribuabilul trebuie sa depuna, pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, declaratia de venit. Prin aceasta, se declara veniturile obtinute in anul fiscal de raportare, in vederea calcularii, de catre organul fiscal, a venitului net anual impozabil determinat ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente realizarii venitului si a impozitului pe venitul anual. Impozitul pe venitul net anual impozabil datorat este calculat de organul fiscal competent, pe baza acestei declaratii, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil din anul fiscal respectiv si pentru care se emite o decizie de impunere.

In conditiile in care exista diferente intre impozitul anual datorat si platile anticipate efecuate in cursul anului, acestea se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere.

13 sept.
2006

Comentarii (17)

admin

prevederi compensare

Care sunt prevederile referitoare la compensarea datoriilor reciproce intre agenti economici?
Articol de Lia Secareanu, sef departament consultanta financiara si audit, Contexpert Consulting

Potrivit Hotararii Guvernului nr. 685/ 1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie, si Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, incepand cu data de 1 octombrie 1999, se interzice utilizarea altor documente de compensare in afara celor prevazute in regulamentul de compensare aprobat prin prezenta hotarare. Conform acestui regulament, compensarea obligatiilor de plata reciproce dintre persoane juridice se face pe baza de ordine de compensare. Ordinele de compensare au regim special si sunt numerotate din tipografie. Evidenta lor este stricta si reprezinta document justificativ de inregistrare in contabilitate a stingerii creantelor si a datoriilor care au facut obiectul compensarii.

Compensarea poate avea loc la nivelul cel mai mic al datoriilor si creantelor reciproce. Persoana juridica initiatoare este persoana juridica care solicita stingerea obligatiilor reciproce prin intermediul actului de compensare, iar persoana juridica destinatara este cea care accepta compensarea unei creante prin datoria sa catre initiator. In lantul de compensare, trebuie emise si primite ordine de compensare, astfel incat persoana juridica initiatoare devine si persoana juridica destinatara. In cadrul Institutului de Management si Informatica din cadrul Ministerului Industriei si Comertului, functioneaza serviciul de compensare care, prin compartimente specializate si pe pe baza informatiilor ce trebuie transmise de persoanele juridice, analizeaza, identifica si prezinta circuitele de compensare, organizeaza sedintele de compensare, emite ordinele de compensare, tine evidenta lor si solutioneaza litigiile.

Contribuabilii, persoane juridice, sunt obligati sa transmita in baza de date a Institutului de Management si Informatica datele privind platile restante mai vechi de 30 de zile, cu o valoare mai mare de 10.000 lei (RON). Dupa introducerea in sistem a datelor, contribuabilii au obligatia sa le actualizeze permanent, la intervale de cel mult 30 de zile, operand modificarile survenite. Cei care nu inregistreaza datorii sau creante mai vechi de 30 de zile si care au o valoare mai mare de 10.000 lei (RON) nu sunt obligati sa transmita informatiile, iar cei care doresc sa intre in sistemul de compensare pot transmite si facturi mai noi de 30 de zile, cu valori mai mici de 10.000 lei (RON)/factura.

Pentru facturi cu valori mai mari de 10.000 lei (RON), compensarea datoriilor neplatite la termenele scadente se va realiza numai in conformitate cu prevederile regulamentului de compensare aprobat prin aceasta hotarare. Pentru sume reprezentand contravaloarea facturilor mai mici de 10.000 lei (RON), inclusiv, compensarea reciproca intre contribuabili, persoane juridice, se poate efectua si in afara cadrului institutional reprezentat de Institutul de Management si Informatica, dar pe baza acelorasi formulare, respectiv a ordinelor de compensare.

31 aug.
2006

Comentarii (0)

admin

noutati legislative

click aici – news

31 aug.
2006

Comentarii (13)

admin

cu privire la p.f.a.

Ce documente trebuie sa intocmesc in calitate de persoana fizica autorizata? Pentru incasarile pe care le obtin din desfasurarea activitatii “Coafura si alte activitati de infrumusetare” cod CAEN 9302, sunt obligata sa am casa de marcat sau este suficient sa folosesc chitante? – Articol de Lia Secareanu, sef departament consultanta financiara si audit, Contexpert Consulting

Potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilii care obtin venituri din activitati independente sunt obligati sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind evidenta contabila, si sa completeze Registrul-jurnal de incasari si plati, Registrul-inventar si alte documente contabile prevazute de legislatia in materie.

Contabilitatea in partida simpla nu presupune utilizarea planului de conturi general folosit de persoanele juridice care au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale.

Ordinul nr. 1040/2004, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 16/07/2004 aproba Normele metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Potrivit acestora, contribuabilii pot utiliza toate formularele prevazute in aceste norme metodologice sau numai o parte din acestea, in functie de elementele specifice activitatii desfasurate.

In functie de necesitati, contribuabilii pot utiliza si alte formulare, stabilite prin norme metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila.

In conditiile utilizarii sistemelor informatice financiar-contabile este necesar sa fie respectate criteriile minimale privind programele informatice utilizate in domeniul financiar-contabil, prevazute de normele legale. Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza, in momentul efectuarii ei, intr-un document care sta la baza inregistrarilor in evidenta contabila in partida simpla, dobandind astfel calitatea de document justificativ.

Documentele justificative trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale, prevazute in structura formularelor aprobate: denumirea documentului, numele si prenumele contribuabilului, precum si adresa completa, numarul documentului si data intocmirii acestuia, mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare (cand este cazul), continutul operatiunii economico-financiare, iar atunci cand este necesar, si temeiul legal al efectuarii ei, datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate, numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunii, alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor in documente justificative.

Documentele provenite din relatiile de cumparare a unor bunuri de la persoane fizice pot fi inregistrate in evidenta contabila in partida simpla numai in cazurile in care se face dovada intrarii in patrimoniu a bunurilor respective, prin intocmirea Borderoului de achizitie (cod 14-4-13) sau a Notei de receptie si constatare de diferente (cod 14-3-1/A), dupa caz, si a platii acestora pe baza de Dispozitii de plata-incasare catre casierie (cod 14-4-4).

In cazul in care documentele respective se refera la cheltuieli pentru prestari de servicii efectuate de persoane fizice impuse pe baza de norma de venit, pentru a fi inregistrate in evidenta contabila, acestea trebuie sa aiba la baza contracte sau conventii, intocmite in acest scop in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, si dispozitie de plata-incasare catre casierie.

Evidenta contabila in partida simpla a veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura lor, astfel: venituri din activitati care constituie fapte de comert, venituri din profesii libere, alte venituri.

Pentru inregistrarea veniturilor din activitati independente, contribuabilii vor utiliza, in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii, formularele cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, prevazute in prezentele norme metodologice, dupa caz:
– Chitanta (cod 14-4-1);
– Factura (cod 14-4-10/aA) si Factura fiscala (cod 14-4-10/A);
– Bon de comanda-chitanta (cod 14-4-11/a si cod 14-4-11);
– Fisa de magazie a formularelor cu regim special (cod 14-3-8/b);
– Monetar (cod 14-50-61);
– Extras din borderoul de plati din data de…………. (cod 14-4-20).

Pentru fiecare tip de activitate desfasurata, se va intocmi Fisa pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22/b) in care se vor inregistra toate documentele in ordine cronologica.

Contribuabilii care desfasoara activitati de comert angro vor intocmi, pentru livrarile efectuate, formularele Factura, respectiv Factura fiscala; cei care desfasoara activitate de comert cu amanuntul vor intocmi zilnic formularul Monetar, in conditiile in care nu se utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale, iar cei care desfasoara activitate de productie vor intocmi pentru livrarea productiei formularele Factura, respectiv Factura fiscala si/sau Chitanta, dupa caz.

Contribuabilii care desfasoara urmatoarele activitati: organizarea de spectacole (culturale, sportive, distractive etc.), activitati al caror scop este facilitarea incheierii de tranzactii comerciale printr-un intermediar (contract de comision, contract de agent, consignatie sau mandat comercial), activitati de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosita, si altele asemenea, transport de bunuri si de persoane, alte activitati cuprinse in Codul comercial, precum si pentru veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala pot intocmi, in functie de natura activitatii, de frecventa incasarii sau de felul serviciilor prestate, precum si de alte elemente specifice activitatii desfasurate, formularele Factura, respectiv Factura fiscala, Chitanta sau alte formulare cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

In relatiile cu persoanele juridice, contribuabilii sunt obligati sa intocmeasca factura pentru sumele incasate atat pe baza de chitanta, bon fiscal etc., cat si prin banca. In relatiile cu persoanele fizice, contribuabilii sunt obligati ca, pentru sumele incasate prin banca, sa intocmeasca factura. Platitorii de taxa pe valoarea adaugata vor intocmi factura fiscala in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Totalurile lunare din Fisa pentru operatiuni diverse se vor inregistra in Jurnalul privind operatiuni diverse (cod 14-6-17/c), grupate pe feluri de activitati. Totalul veniturilor din Jurnalul privind operatiuni diverse reprezinta venitul contribuabilului.

In cazul contribuabililor care realizeaza venituri dintr-o singura activitate, totalul veniturilor se regaseste in Fisa pentru operatiuni diverse, pe randul “Total”, nemaifiind necesara deschiderea Jurnalului privind operatiuni diverse.

Contribuabilii care incaseaza in numerar toate veniturile realizate pot sa evidentieze aceste venituri numai in Registrul-jurnal de incasari si plati, nemaifiind obligatorie intocmirea Fisei pentru operatiuni diverse si, implicit, a Jurnalului privind operatiuni diverse.

In cazul contribuabililor platitori de taxa pe valoarea adaugata, veniturile, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, se preiau pentru determinarea impozitului din coloanele corespunzatoare ale Jurnalului pentru vanzari (cod 14-6-12/a), nemaifiind obligatorie intocmirea Fisei pentru operatiuni diverse, si, implicit, a Jurnalului privind operatiuni diverse pentru veniturile realizate.

Pentru fiecare fel de cheltuieli se va intocmi Fisa pentru operatiuni diverse, iar totalul lunar al acestora se va inregistra in Jurnalul privind operatiuni diverse pentru cheltuieli. Contribuabilii care nu efectueaza cheltuieli de natura celor care sunt deductibile plafonat pot sa evidentieze aceste cheltuieli numai in Registrul-jurnal de incasari si plati, nemaifiind obligatorie intocmirea Fisei pentru operatiuni diverse si, implicit, a Jurnalului privind operatiuni diverse. Pentru cheltuielile cu amortizarea se va intocmi Fisa pentru operatiuni diverse.

In Registrul-inventar (cod 14-1-2/a) se trec toate bunurile si drepturile aferente desfasurarii activitatii (imobilizari, obiecte de inventar, stocuri etc. – valori materiale aflate in gestiune). Registrul-inventar se intocmeste la contribuabili intr-un singur exemplar si serveste ca document de inregistrare a bunurilor achizitionate sau realizate, pe baza documentelor justificative.

Inregistrarea in evidenta contabila in partida simpla a bunurilor mobile si imobile se face la valoarea de achizitie, de productie sau la pretul pietei, dupa caz. Acest registru se numeroteaza si se completeaza fara stersaturi si fara a se lasa spatii libere. Se arhiveaza impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui. Orice suma platita, respectiv incasata, in numerar sau prin banca se va inregistra in mod obligatoriu, cronologic, in Registrul-jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b).

Registrul-jurnal de incasari si plati si Registrul-inventar au regim de inregistrare la organele fiscale. Acestea se numeroteaza, se snuruiesc si se parafeaza inainte de depunerea lor la organele fiscale pentru inregistrare.

In cazul contribuabililor platitori de taxa pe valoarea adaugata, evidenta taxei pe valoarea adaugata colectate se tine cu ajutorul Jurnalului pentru vanzari (cod 14-6-12/a). In acest jurnal, se inregistreaza pe baza de documente (facturi fiscale, bonuri de comanda-chitanta etc.) valoarea bunurilor livrate si/sau a serviciilor prestate si taxa pe valoarea adaugata aferenta.

Evidenta taxei pe valoarea adaugata deductibile se tine cu ajutorul Jurnalului pentru cumparari (cod 14-6-17/b). In acest jurnal se inregistreaza pe baza de documente (facturi fiscale, bonuri de comanda-chitanta, monetare etc.) valoarea cumpararilor de bunuri si/sau a serviciilor prestate de terti si taxa pe valoarea adaugata aferenta.

Conform Ordonantei de urgenta nr. 28/ 1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, activitatile desfasurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implica crearea unei societati comerciale, precum si activitatile economice desfasurate in mod independent de persoanele fizice autorizate potrivit legii, cu exceptia activitatilor de taximetrie auto pentru marfuri si persoane, nu necesita utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale.

03 aug.
2006

Comentarii (0)

admin

impozit

Acordarea deducerii in baza prevederilor Legii nr. 332 din 2001 implica faptul ca pentru alte investitii, altele decat cele cu impact semnificativ, nu trebuie sa se beneficieze de deducerea de 20% prevazuta la art. 24 din Codul fiscal? Cand trebuie sa se recalculeze impozitul pe profit?
via –
Lia Secareanu, sef departament consultanta financiara si audit, Contexpert Consulting

Potrivit alineatului (12) al articolului 24 din Codul fiscal, pana la data de 30 aprilie 2005, contribuabilii care investeau in mijloace fixe amortizabile sau in brevete de inventie amortizabile, destinate activitatilor pentru care acestia erau autorizati si care nu aplicau regimul de amortizare accelerata, puteau deduce cheltuieli de amortizare reprezentand 20% din valoarea de intrare a acestora, la data punerii in functiune a mijlocului fix sau a brevetului de inventie. Valoarea ramasa de recuperat pe durata normala de utilizare se determina dupa scaderea din valoarea de intrare a sumei egale cu deducerea de 20%.

Deducerea prevazuta aici a fost insa anulata prin modificarile aduse Codului fiscal prin art. I pct. 14 din Ordonanta de urgenta nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. Astfel, la articolul 24 alineat (12) nu se mai prevede decat faptul ca acei contribuabili care au investit in mijloace fixe amortizabile sau in brevete de inventie amortizabile si care au dedus cheltuieli de amortizare reprezentand 20% din valoarea de intrare a acestora la data punerii in functiune a mijlocului fix sau a brevetului de inventie, pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, au obligatia sa pastreze in patrimoniu aceste mijloace fixe amortizabile cel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de utilizare. In cazul in care nu sunt respectate aceste prevederi, impozitul pe profit se recalculeaza si se stabilesc dobanzi si penalitati de intarziere de la data aplicarii facilitatii respective, potrivit legii.

In ceea ce priveste investitiile directe cu impact semnificativ in economie, pentru cele realizate pana la data de 31 decembrie 2006, contribuabilii pot deduce o cota suplimentara de 20% din valoarea acestora. Este vorba de investitiile cu o valoare care depaseste echivalentul a un milion dolari SUA., realizate in formele si modalitatile prevazute de Legea nr. 332 din 29/06/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie si care contribuie la dezvoltarea si modernizarea infrastructurii economice a Romaniei, determina un efect pozitiv de antrenare in economie si creeaza noi locuri de munca. Aceste investitii trebuie sa se realizeze efectiv intr-un termen de maximum 30 de luni de la data inregistrarii statistice la Ministerul Dezvoltarii si Prognozei. Deducerea se calculeaza in luna in care se realizeaza investitia, iar pentru investitiile realizate se poate calcula si amortizare accelerata, cu exceptia investitiilor in cladiri. Doar pentru aceste investitii, daca se beneficiaza de facilitatile mentionate anterior, nu se pot aplica prevederile art. 24 alin. (12) din Codul fiscal.

03 aug.
2006

Comentarii (0)

admin

etape derulare contract comision

Care sunt etapele si cum se intocmesc documentele in situatia derularii unui contract de comision pentru vanzarea la export a unor utilaje folosite pentru cazul in care comitentul este platitor de taxa pe valoarea adaugata, iar comisionarul nu este platitor de taxa pe valoarea adaugata?
via – Lia Secareanu, sef departament consultanta financiara si audit, Contexpert Consulting

Din punctul de vedere al titlului VI – “Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal, transmiterea de bunuri efectuata pe baza unui contract de comision poate fi considerata livrare de bunuri sau prestare de servicii, in functie de modalitatea de derulare a operatiunilor.
Atunci cand comisionarul actioneaza in nume propriu, dar in contul comitentului, transmiterea de bunuri este considerata livrare de bunuri. Comisionarul este considerat, din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata, cumparator si revanzator. In aceste conditii, vanzatorul face o livrare de bunuri catre comisionar, emite factura fiscala in regim de scutire cu drept de deducere; comisionarul, la randul sau, face o livrare de bunuri catre cumparatorul strain, emite factura si factura externa si intocmeste declaratia vamala de export in nume propriu, respectiv la rubrica “exportator” din declaratia vamala de export isi inscrie numele.

Comitentul va justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata conform prevederilor mentionate la articolul precedent. Conform reglementarilor contabile, pentru comisionar nu este obligatorie inregistrarea in conturile de venituri, respectiv de cheltuieli, a costului utilajului. Intermedierea de bunuri efectuata de comisionari care actioneaza in numele si in contul comitentului atunci cand intervin intr-o livrare de bunuri este considerata prestare de servicii. In acest sens, comisionarul care actioneaza in numele si in contul comitentului este persoana care actioneaza in calitate de mandatar potrivit Codului comercial. Vanzatorul va emite factura fiscala pentru livrarea de bunuri catre cumparatorul extern, in regim de scutire cu drept de deducere, va fi inscris in declaratia vamala de export la rubrica “exportator”, iar comisionarul, care face prestarea de serviciu, emite factura fiscala pentru comisionul sau catre persoana care l-a mandatat, respectiv cumparatorul sau vanzatorul.

Emiterea unei facturi in numele sau de catre orice comisionar care actioneaza in numele si in contul comitentului vanzator, in momentul vanzarii catre cumparator, este suficienta pentru a-l transforma in cumparator revanzator din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata. De asemenea, comisionarul care actioneaza in numele si in contul comitentului cumparator devine, din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata, un cumparator revanzator, daca primeste de la vanzator o factura intocmita pe numele sau.

03 aug.
2006

Comentarii (0)

admin

export – tva

In cazul in care societatea noastra achizitioneaza marfa de la producator si o exporta in nume propriu, ne incadram la categoria de operatiuni scutite cu drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata? Ce documente justificative trebuie sa avem ca exportator in nume propriu, in scopul rambursarii taxei pe valoarea adaugata? Dar producatorul?
via –
Lia Secareanu, sef departament consultanta financiara si audit, Contexpert Consulting

Potrivit prevederilor Codului fiscal, orice persoana impozabila inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata poate solicita rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea adaugata din perioada fiscala de raportare, prin bifarea casetei corespunzatoare din decontul de taxa pe valoarea adaugata din perioada fiscala de raportare, decontul fiind si cerere de rambursare. Suma negativa a taxei pe valoarea adaugata rezulta in situatia in care taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate de persoana impozabila, care este dedusa intr-o perioada fiscala, este mai mare decat taxa pe valoarea adaugata colectata, aferenta operatiunilor taxabile. Rezulta ca se pune problema justificarii faptului ca pentru operatiunea pusa in discutie de dumneavoastra nu se colecteaza taxa pe valoarea adaugata.

Intr-adevar, sunt operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, in conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara tarii de catre furnizor sau de alta persoana in contul sau. Prin persoana care expediaza sau transporta bunuri in afara tarii in contul furnizorului se intelege orice persoana care face transportul.

Documentele necesare pentru a justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru exporturi si conditiile care trebuie indeplinite pentru aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata sunt prevazute in Ordinul nr. 1846/ 2003 pentru aprobarea “Instructiunilor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru exporturi si alte operatiuni similare, pentru transportul international si pentru operatiunile legate de traficul international de bunuri, prevazute la art. 143 alin. (1) si la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal”.

Potrivit acestora, pentru exportul efectuat in nume propriu de catre exportator, justificarea regimului de scutire se face cu factura fiscala si factura externa, precum si declaratie vamala de export din care sa rezulte ca s-a acordat liberul de vama conform reglementarilor vamale in vigoare. Daca, potrivit contractului incheiat intre producatorul bunurilor si exportator, expeditia sau transportul bunurilor catre beneficiarul extern se face direct de la producator, scutirea se aplica atat de exportator, cat si de producator. Producatorul bunurilor va justifica regimul de scutire cu contractul incheiat cu unitatea exportatoare, factura fiscala emisa catre unitatea exportatoare si copia de pe declaratia vamala de export, din care sa rezulte ca s-a acordat liberul de vama conform reglementarilor vamale in vigoare, in care la rubrica 31 se inscrie denumirea producatorului si localitatea. In situatia in care exista mai multi producatori care trebuie mentionati, in declaratia vamala de export se inscrie “conform anexei continand producatorii – localitatea”. Anexa se certifica prin semnatura si stampila de catre declarant si se ataseaza la declaratia vamala de export, nefiind necesara viza organului vamal.

Pentru exportul realizat prin comisionari care actioneaza in nume propriu, dar in contul unui comitent din tara, scutirea de taxa pe valoarea adaugata se aplica atat de catre comisionar, cat si de catre comitent. Comitentul va justifica scutirea cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu comisionarul, din care sa rezulte cantitatile de bunuri precum si data la care trebuie efectuat exportul, factura fiscala emisa de comitent catre comisionar si copia de pe declaratia vamala de export pentru care autoritatea vamala a acordat liberul de vama si copia de pe lista-anexa la declaratia vamala, in care comisionarul a inscris denumirea comitentului. Aceste documente sunt prezentate obligatoriu la termenele prevazute in contract pentru efectuarea exportului. Scutirea cu drept de deducere se aplica si in perioada in care comitentul nu este in posesia copiei de pe declaratia vamala de export.

In sensul acestor instructiuni, prin contract se intelege si comanda urmata de executarea acesteia. In situatia in care, din cauze independente de vointa furnizorului sau a prestatorului, nu pot fi prezentate toate documentele justificative prevazute mai sus, scutirea de taxa pe valoarea adaugata se poate aplica daca exista alte documente prin care se poate face dovada realizarii operatiunii.

27 iul.
2006

Comentarii (0)

admin

legat de tinerea contabilitatii

Patronul (asociatul) unei societati comerciale poate tine evidenta contabila la propria firma? Daca da, in ce conditii?
Articol de Lia Secareanu, sef departament consultanta financiara si audit, Contexpert Consulting – preluare revista capital

Potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 14/01/2005, raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii la o societate comerciala revine administratorului.

De regula, organizarea si conducerea contabilitatii se realizeaza in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare si raspund impreuna cu personalul din subordine de organizarea si conducerea contabilitatii, in conditiile legii.

Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, cu modificarile si completarile ulterioare, care raspund, potrivit legii.

La persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte, care nu au personal calificat incadrat, potrivit legii, sau contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 si care au inregistrat o cifra de afaceri anuala de pana la echivalentul in lei a 50.000 de euro, raspunderea pentru tinerea contabilitatii, potrivit legii, revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective.

20 iul.
2006

Comentarii (0)

admin

TVA din Romania vireaza spre Europa

O noua lege va reglementa taxa si va modifica multe dintre prevederile existente, armonizandu-le cu UE

Odata cu proiectul de modificare a Codului fiscal, a trecut de parlament si un proiect de lege privind Taxa pe Valoarea Adaugata, care ar urma sa se aplice de la 1 ianuarie 2007. Acesta va modifica total perceptia micilor si marilor oameni de afaceri despre TVA.

Proiectul de lege privind TVA a fost impus de modificarile ce vor surveni ca urmare a faptului ca Romania va adera la structurile europene, aflandu-se in interiorul pietei comune si nu in afara ei, ca pana acum. De asemenea, schimbarile au intervenit si ca urmare a necesitatii armonizarii legislatiei noastre cu Directivele europene, in speta cu Directiva a VI-a.

Pana acum, modul de aplicare a TVA in Romania se diferentia de cel din Europa, si aici vom enumera doar cateva aspecte, cauzate de elementele care ne particularizau: economie in tranzitie, lipsa de reglementare, agenti economici multi si putin dornici de a plati taxele. Astfel, aveam factura fiscala cu regim special, autofacturarea sau regimul de exonerare pentru importul unor bunuri. “Noi aveam alte reglementari. Pentru noi, achizitia intracomunitara, livrarea intracomunitara, facturarea electronica sau declaratia recapitulativa erau concepte inaplicabile. De la 1 ianuarie, le vom aplica si noi”, spune Victorita Dragomirescu de la Nexia Romania.

De asemenea, ne deosebim de europeni si in ceea ce priveste cotele de TVA. tarile vest-europene utilizeaza cote diferite pentru TVA in mai mare masura si pentru mai multe categorii de produse decat noi – produse alimentare, ziare si reviste, produse farmaceutice, spectacole de teatru si concerte. “Acest lucru a fost si este posibil in primul rand datorita faptului ca in tarile respective, cand se pregateste bugetul national, se urmareste o anumita strategie de dezvoltare economica, in cadrul careia politicile fiscale au rol extrem de important”, considera Dan Schwartz, managing partner SCC (Scot&Company Consulting). “Cotele diferite de taxare pot fi introduse numai in corelatie cu strategia de dezvoltare si cu politicile fiscale. Este necesara corelarea TVA cu celelalte taxe pentru a putea determina influentele asupra veniturilor fiscale”, mai spune Dan Schwartz.

Termeni si concepte absolut noi

In legea armonizata privind TVA, ce se va aplica de anul viitor, vom avea de-a face cu o multime de termeni care nu se intalnesc in legislatia prezenta si cu numeroase operatiuni care vor avea particularitati de aplicare: livrari, achizitii si tranzactii intracomunitare, obligatii noi de inregistrare pentru scopuri de TVA, dar si regimuri speciale pentru intreprinderi mici, pentru agentii de turism sau pentru bunuri second hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, dar si pentru aurul din investitii si pentru persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii electronice persoanelor impozabile. “Apar concepte noi, cum ar fi antrepozitul de TVA”, spune Daniel Anghel, director in cadrul Tax&Legal Services PriceWaterhouseCoopers. “De asemenea, apare un nou tratament de TVA in cazul vanzarilor la distanta intre furnizori si clienti din state membre diferite (aplicat vanzarilor prin catalog si prin internet catre persoane fizice), in cazul produselor accizabile (potrivit legislatiei TVA sunt considerate produse accizabile energia electrica, uleiurile minerale, alcoolul si bauturile alcoolice, tutunul prelucrat), dar si in cazul vanzarii de mijloace de transport noi. In acest caz, inclusiv persoanele fizice vor fi obligate sa aplice TVA pentru livrarile de mijloace de transport noi”, mai explica reprezentantul PWC.

O alta modificare se refera la plafonul de inregistrare in scopuri de TVA, de 35.000 de euro, care se va determina prin luarea in consideratie a unor venituri din operatiuni scutite fara drept de deducere, care pana acum nu se luau in calcul. Prin urmare, bancile si societatile de asigurare vor fi obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA. A aparut posibilitatea rambursarii de catre companiile romanesti a TVA aferenta unor tranzactii din alt stat membru sau din state din afara UE, in acest ultim caz doar pe baza de reciprocitate. “Vom avea de-a face cu obligatii noi de inregistrare pentru scopuri de TVA pentru unele societati nerezidente, cum ar fi societatile de leasing straine care incheie contracte crossborder cu utilizatori romani, sau societatile straine care fac vanzari la distanta catre Romania, iar valoarea vanzarilor catre toti clientii persoane fizice din Romania depaseste suma de 35.000 de euro”, spune Mihai Vintu, VAT assistant manager. De asemenea, transferul afacerii sau transferul unei sectii sau ramuri a afacerii nu mai este supus TVA, ceea ce va reprezenta un avantaj foarte mare pentru cumparator, care nu mai trebuie sa prefinanteze TVA aferent achizitiei. .

Cote “europene” la TVA

Reglementarile europene obligatorii: existenta unei singure cote generale – de minimum 15% (Luxemburg), si a cel mult doua cote reduse. Romania are cota standard 19%, iar cota redusa 9%.

In Germania, operatiunile scutite de TVA sunt: activitatile bancare, asigurarile, vanzarea si inchirierea de bunuri imobiliare. Are cota generala 16% (19% de anul viitor), in vreme ce cota redusa este de 7% si se aplica pentru bunuri si servicii de baza, ca alimente si bauturi, produse farmaceutice, ziare, carti, spectacole si concerte. Cota 0 pentru export.

Polonia are 22% cota generala si 2 cote reduse: 7% pentru alimente prelucrate, carti, ziare, transport si 3% pentru alimente neprelucrate, servicii legate de agricultura, silvicultura si piscicultura.

Cota generala In Ungaria: 25%. Cota redusa – 15%, pentru alimente, medicamente, textile. O a doua cota redusa de 5% pentru manuale, medicamente. Cota 0 la export.

Operatiunile scutite de TVA In Franta sunt: serviciile financiare si bancare, asigurari, ocrotirea sanatatii, invatamant, livrari intracomunitare. La fel este si primul transfer al unei cladiri dupa cinci ani de detinere in proprietate. Cota generala: 19,6%. Cota redusa: 5,5% pentru bunuri de baza si reviste periodice. O a doua cota redusa, de 2,1%, se aplica in cazul ziarelor, unor spectacole de teatru si medicamentelor. Cota 0 pentru export.

Cehia are o cota standard de 19% si o cota redusa de 5%. Aceasta din urma se aplica pentru alimente, bauturi nealcoolice, produse farmaceutice, carti si ziare, cazare, servicii funerare si culturale, repararea si intretinerea echipamentelor medicale.

In Romania cota de 9% se aplica pentru medicamente, hoteluri, carti, produse ortopedice, intrare la cinema si muzee.

Sursa: SCC, PWC – revista capital

15 iun.
2006

Comentarii (1)

admin

casare – vanzare

Inainte de vanzarea sau casarea unui mijloc fix care a constituit aport in natura la capitalul social trebuie modificata structura capitalului social in actul constitutiv, concomitent cu efectuarea unor inregistrari in contabilitate?
Articol de Lia Secareanu, sef departament consultanta financiara si audit, Contexpert Consulting

Diminuarea capitalului social se poate hotari de catre adunarea generala a actionarilor sau asociatilor in cazurile cand acesta este supraproportionat fata de nevoi, se acopera pierderile inregistrate in anii precedenti in lipsa altor resurse, se retrag asociati, se vand o parte din activele societatii care nu sunt necesare etc.

Potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, exista obligatia diminuarii capitalul social in urmatoarele situatii:

�?? daca subscrierile publice sunt mai mici decat capitalul social prevazut in prospectul de emisiune – cand fondatorii sunt obligati sa supuna aprobarii adunarii constitutive reducerea capitalului social la nivelul subscriptiei;

�?? daca se constata ca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social – cand administratorii vor convoca adunarea generala extraordinara pentru a hotari reintregirea capitalului, reducerea lui la valoarea ramasa sau dizolvarea societatii.

Capitalul social poate fi redus prin micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale, reducerea valorii nominale a actiunilor sau a partilor sociale, dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor.

Capitalul social mai poate fi redus atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi, prin scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele datorate, restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalului social si calculata egal pentru fiecare actiune sau parte sociala, alte procedee prevazute de lege.

Cand societatea a emis obligatiuni nu se va putea proceda la reducerea capitalului social prin restituiri facute actionarilor din sumele rambursate in contul actiunilor, decat in proportie cu valoarea obligatiunilor rambursate.

In concluzie, vanzarea sau casarea mijloacelor fixe care au constituit aport in natura la capitalul social nu presupune automat obligativitatea diminuarii capitalului social.

Reflectarea in contabilitate a operatiunilor de scoatere din evidenta a imobilizarilor corporale – fie ca se vand, fie ca sunt casate -, indiferent de faptul ca au fost achizitionate sau ca au constituit aport in natura la capitalul social, este aceeasi.

Aceasta se efectueaza prin urmatoarele inregistrari contabile:
281 = 21x – cu valoarea amortizarii
�??Amortizari privind Imobilizari corporale imobilizarile corporale�??
6583 = 21x – cu valoarea neamortizata
�??Cheltuieli privind activele Imobilizari corporale cedate si alte operatii de capital�??
Inregistrarea scoaterii din evidenta a mijloacelor fixe neamortizate integral, in cazul in care adunarea generala a actionarilor sau asociatilor a hotarat diminuarea capitalurilor proprii, se va efectua in modul urmator:
281 = 21x – cu valoarea amortizarii
�??Amortizari privind �??Imobilizari corporale�?? imobilizarile corporale�?? 1012 = 21x – cu valoarea neamortizata �??Capital subscris varsat�?? Imobilizari corporale

15 iun.
2006

Comentarii (0)

admin

profit nerepartizat

Societatea noastra a fost infiintata in cursul anului 2004 ca microintreprindere (cu impozit pe venituri). La sfarsitul anului 2004, s-a inregistrat profit, care, potrivit hotararii adunarii generale a asociatilor de la incheierea exercitiului financiar, a ramas nerepartizat. si in acest moment acel profit este nerepartizat si nu se stie ce destinatie va avea. Trebuia sa se plateasca vreun impozit pentru acest profit nerepartizat?
Articol de Lia Secareanu, sef departament consultanta financiara si audit, Contexpert Consulting

Daca intrebarea dumneavoastra se refera la impozitul pe dividende trebuie facuta precizarea ca indiferent de modul de impozitare al societatii, respectiv impozit pe profit sau impozit pe venituri, regimul impozitarii dividendelor este acelasi.

Astfel, termenul de virare a impozitului pe veniturile sub forma de dividende este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata, iar in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat bilantul contabil, termenul de plata a impozitului pe dividende este pana la data de 31 decembrie a anului respectiv. In situatia prezentata de dumneavoastra, in care nu s-a dorit repatizarea profitului la incheierea exercitiului financiar si acesta a ramas nerepartizat (inregistrat in contul 1171- �??Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita�??), nu se mai pune problema impozitarii acestuia si nu mai intervine termenul de virare a impozitului pe veniturile sub forma de dividende mentionat la aliniatul precedent.

Se va supune acestui impozit abia cand, prin hotararea adunarii generale a asociatilor, se vor repartiza din profitul net realizat in exercitiul financiar 2004 dividende cuvenite asociatilor.

15 iun.
2006

Comentarii (1)

admin

comodat – mijloace fixe

S-au primit printr-un contract de comodat de la o terta persoana atat mijloace fixe (calculatoare, imprimante), cat si obiecte de inventar (mobilier). Cum se inregistreaza in contabilitate acest contract? Doar in contul 8036, fara calculul amortizarii in cazul mijloacelor fixe? si cu ce valori (contractul de comodat trebuie sa cuprinda si valorile bunurilor imprumutate)?
Articol de Lia Secareanu, sef departament consultanta financiara si audit, Contexpert Consulting

Conform Codului civil, comodatul este un contract prin care cineva imprumuta altuia un bun spre a se servi de el, cu indatorirea de a-l inapoia. Acest transfer al dreptului de folosinta este gratuit, iar imprumutatorul ramane proprietarul lucrului dat imprumut.

Legea contabilitatii, nr. 82/1991, republicata, interzice detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale fara sa fie inregistrate in contabilitate, acest fapt constituind contraventie la prevederile acestei legi.

Rezulta ca acele mijloace fixe si obiecte de inventar primite prin contractul de comodat, chiar daca nu pot fi integrate in activele societatii, trebuie evidentiate in contabilitate. Potrivit reglementarilor contabile, acestea se inregistreaza in contabilitate in conturi in afara bilantului, denumite si conturi de ordine si evidenta.

In aceasta categorie se cuprind angajamente (giruri, garantii, cautiuni) acordate sau primite in relatiile cu tertii, imobilizari corporale luate cu chirie, valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, in pastrare sau custodie, debitori scosi din activ urmariti in continuare, redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate, efecte scontate neajunse la scadenta, precum si alte valori. Nu este corecta inregistrarea in contul 8036 �??Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate�??, deoarece cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor primite in leasing, a contractelor de inchiriere, chiriilor si altor datorii asimilate, datorate de catre unitate pentru bunurile luate in concesiune, locatii sau chirie.

Pentru situatia prezentata de dumneavoastra, deoarece bunurile respective nu se incadreaza in categoria celor primite spre prelucrare sau reparare (se inregistreaza in contul 8032), in pastrare sau custodie (se inregistreaza in contul 8033), este indicat sa se faca inregistrarea in debitul contului 8038 �??Alte valori in afara bilantului�??, analitic distinct.

Cum aceste bunuri nu sunt in proprietatea societatii, nu este cazul sa se inregistreze amortizarea. Aceasta operatiune intervine pentru a evidentia cheltuiala societatii prin care se recupereaza valoarea de intrare a imobilizarilor pe parcursul duratei de viata utila a acestora.

Referitor la valoarea la care trebuie inregistrate, tot in reglementarile contabile se precizeaza ca, la data intrarii in unitate, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileste astfel:
-la cost de achizitie – pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
-la cost de productie – pentru bunurile produse in entitate;
-la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii – pentru bunurile reprezentand aport la capitalul social;
-la valoarea justa – pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit.
In cazurile mentionate mai sus, valoarea de aport si, respectiv, valoarea justa se substituie costului de achizitie, iar prin valoare justa se intelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunavoie intre partile aflate in cunostinta de cauza in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv.

Cum in contractul de comodat nu se trece valoarea bunurilor care fac obiectul contractului, rezulta ca acestea se vor inregistra in contabilitate in debitul contului 8038 �??Alte valori in afara bilantului�??, analitic distinct, la valoarea justa.

08 iun.
2006

Comentarii (0)

admin

articol

un articol interesant – click aici

error: Conținutul este protejat !!