NOUTĂȚI

Care este documentul în care se înscrie data începerii inspecției fiscale?

Referitor la - Codul de procedura fiscala, Domeniul: 07 Inspectia fiscala, Subdomeniul: 02 Realizarea inspectiei fiscale - avand ca tema ...

Citeste mai multe

Înregistrarea fiscala și evidenta contabila și fiscala - înregistrarea persoanelor juridice străine (oficial ANAF)

Intrebare - Persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania trebuie sa se inregistreze fiscal? ...

Citeste mai multe

ULTIMA ORA - se propune creșterea salariului minim din 01.11.2018, precum și diferențierea salariului minim în funcție de studii sau vechimea de peste 15 ani

Multumita colegilor de pe grupul - Contabili pe Facebook - va supunem atentiei postarea Ministrului Muncii, realizata pe Facebook, in ...

Citeste mai multe

Sinteza săptămânii 15.10.2018 - 19.10.2018 - primele info despre inventarierea la 2018, spețe noi de la ANAF, tabele comparative, etc.

Fiind week-end, va propunem spre lectura, “tradiționala” recapitulare a articolelor publicate în săptămâna ce a trecut, din considerentul ca poate ...

Citeste mai multe

ATENȚIE - continuă monitorizarea permanentă a traficului rutier de marfă de către inspectori DGAF, DGV, IGPR și IGPF

Din 8 august până în prezent, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au oprit și verificat în trafic ...

Citeste mai multe

16 aug.
2007

Comentarii (0)

admin

legea privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice

Prin Legea nr. 260 din 19.07.2007 publicata in M.O. nr. 506/27.07.2007 se stabileste regimul juridic al documentelor in forma electronica ce contin date privind operatiunile economice de schimb sau vanzare de bunuri sau servicii intre persoane care emit si primesc facturi, bonuri fiscale sau chitante in forma electronica.

Facturile, bonurile fiscale si chitantele in forma electronica constituie documente justificative in intelesul legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

Aceasta lege se aplica persoanelor stabilite in Romania, in intelesul prevederilor titlului VI din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si care desfasoara activitati economice pe teritoriul Romaniei.

Persoana fizica sau juridica ce emite facturi, denumita in continuare emitent, poate sa opteze pentru emiterea facturilor in forma electronica, cu conditia garantarii autenticitatii, originii si integritatii continutului conform conditiilor prevazute de legea mai sus mentionata. Facturile si chitantele in forma electronica emise fara indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege nu au calitatea de document justificativ in sensul legii contabilitatii.

Emiterea tuturor facturilor de catre o persoana fizica sau juridica se face exclusiv in una dintre urmatoarele doua modalitati, la alegerea exclusiva a emitentului: in forma electronica sau pe suport de hartie. Emitentul poate opta pentru schimbarea modalitatii de emitere, cu notificarea Ministerului Economieisi Finantelor.

Emitentul facturii in forma electronica raspunde pentru legalitatea, autenticitatea, originea si integritatea continutului. Factura in forma electronica respecta formatul si continutul stabilite de actele normative speciale si va contine marca temporala care certifica momentul emiterii si semnatura electronica a emitentului facturii. Certificatul aferent semnaturii electronice a emitentului facturii in forma electronica va contine informatii privind identificatorul fiscal si numarul notificarii inregistrate la Ministerul Economiei si Finantelor.

Emitentul este obligat sa tina evidenta facturilor electronice emise intr-un registru electronic de evidenta a facturilor in forma electronica si sa mentioneze existenta unui exemplar pe suport de hartie, daca este cazul. Operarea in acest registru se realizeaza conform regulilor de operare a registrelor similare pe suport de hartie, completate cu normele metodologice emise de Ministerul Economiei si Finantelor in termene de 60 de zile de la data publicarii legii 260/2007.

Persoanele care emit facturi in forma electronica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa utilizeze un sistem informatic omologat de Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei, in conditiile legii;
b) sa dispuna de mijloace tehnice si umane corespunzatoare pentru garantarea securitatii, fiabilitati si continuitatii serviciilor de prelucrare a datelor in forma electronica;
c) sa foloseasca personal cu cunostinte de specialitate in domeniul tehnologiei semnaturii electronice si cu o practica suficienta in ceea ce priveste procedurile de securitate corespunzatoare;
d) sa fie in masura sa gestioneze si sa arhiveze toate informatiile privind fiecare factura in forma electronica emisa, pe prioada de timp stabilita prin normele legale in vigoare;
e) sa utilizeze sisteme omologate pentru arhivarea de facturi in forma electronica in conformitate cu prevederile legii 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica. Pe durata arhivarii persoanele care au responsabilitatea arhivarii vor lua masuri ca orice factura in forma electronica sa poata fi accesata numai de catre emitent, beneficiar sau organele abilitate prin lege. Arhivarea facturilor in forma electronica se poate face si de alte persoane decat emitentul acestora in conditiile in care acestea sunt autorizate in acest sens si indeplinesc conditiile tehnice si de personal prevazute la lit. b si c.
Aceste dispozitii se completeaza cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicata, ale Legii 455/2001, ale Legii nr. 451/2004 si ale Legii nr. 571/ 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

via – http://www.ccib.ro/afacerea/

15 aug.
2007

Comentarii (0)

admin

statistici

grupul contacafe_club – 343 membrii
link – http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

forum-ul – contacafe.ro – 4.590 membrii
link – www.contacafe.ro

14 aug.
2007

Comentarii (2)

admin

oportunitate in domeniul contabil

Societate cu ob de activitate constructii si agricultura cauta
contabil sef cu contract de munca permanent. Salariu atractiv.
Cerinte: experinta in domeniu, cunoasterea tuturor aspectelor
contabile in domeniu (nu doar specializare pe anumite segmente,
ex.stocuri, imobilizari, fiscal, etc.), organizarea departamentului de
contabilitate, supervizarea acestuia, organizarea contabilitatii
(specific OMF 1752/2005), responsabilitate fata de conducere, auditor
si relatia cu statul.
Cine este interesat sa trimita un cv la adresa de mail
[email protected], iar persoana de contact este Florea Traian
Tel.:0720.220.161.

via – contabilitate group

14 aug.
2007

Comentarii (3)

admin

LEGE Nr. 259 din 19 iulie 2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 – rezumat

Reevaluarea imobilizarilor corporale se face la valoarea justa de la data bilantului. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de evaluatori autorizati conform reglementarilor legale in vigoare.
Evaluarea elementelor monetare in valuta si a celor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, se efectueaza potrivit reglementarilor contabile si aplicabile.

Valoarea activelor si datoriilor, cu ocazia reorganizarilor efectuate potrivit legii, se determina, de regula, de evaluatori autorizati conform reglementarilor legale in vigoare
Raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, impreuna cu personalul din subordine. In cazul in care contabilitatea este condusa pe baza de contract de prestari de servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora, potrivit legii si prevederilor contractuale.“

S-a eliminat limita de 50.000 Euro pentru care raspunderea revenea administratorului.

Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic:
a) pentru sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice straine;
b) pentru filialele consolidate ale societatii-mama, precum si pentru filialele filialelor.

Ministerul Economiei si Finantelor poate stabili intocmirea si depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor a situatiilor financiare sau a unor raportari contabile si la alte perioade decat anual, in cadrul exercitiului financiar.


via – yahoo groups

13 aug.
2007

Comentarii (0)

admin

FDSC angajeaza contabil

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) organizeaza concurs pentru ocuparea pozitiei de contabil, cu norma intreaga.

Pozitia presupune intocmirea la zi:

§ a situatiilor financiar-contabile cerute de legislatia romana si de finantatori,

§ calculul salariilor personalului fundatiei,

§ depunerea in termenele legale a raportarilor financiar contabile cerute de normele in vigoare,

§ intocmirea si depunerea in termen a declaratiilor fiscale.

Se cer:

§ studii economice superioare

Constituie un avantaj:

§ experienta de minim 1 an in cadrul departamentului financiar-contabil al unei organizatii neguvernamentale,

§ cunoasterea legislatiei in domeniu,

§ cunoasterea limbii engleze.

CV-urile insotite de scrisoare de intentie se transmit pana in data de 05-09-2007, prin fax la nr. 310.01.80 sau prin e-mail la [email protected]

13 aug.
2007

Comentarii (10)

admin

versiune noua op-fv

versiunea 1.0.2.7 – http://discutii.mfinante.ro/static/10/Anaf/op2007/instal_OPFV_2007.zip

11 aug.
2007

Comentarii (0)

admin

buna

avem 271 de abonati la blog.

30 iul.
2007

Comentarii (0)

admin

noutati legislative

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 564/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate, publicat în Monitorul Oficial nr. 489 din 23 iulie 2007.

link – http://discutii.mfinante.ro/static/10/Anaf/OMEF_564_2007.pdf

27 iul.
2007

Comentarii (0)

admin

consultanti fiscali – nou

hotarare guvern – aici
fundamentare – aici

www.contacafe.ro

23 iul.
2007

Comentarii (0)

admin

news

www.contacafe.ro – 4.050 membrii
http://contabilitate.ablog.ro/ – 261 abonati
multumim.

20 iul.
2007

Comentarii (0)

admin

noi versiuni programe declaratii

Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri (390) – vers.1.0.3

Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional (394) – vers.1.0.2

pentru a lua noile versiuni – http://www.mfinante.ro/link.jsp?body=/contribuabili/sistemul_fiscal/programe11.htm

18 iul.
2007

Comentarii (0)

admin

Furnizorii cu o cifră de afaceri sub 100.000 Euro nu vor mai avea obligaţia achitării tarifului de monitorizare către ANRCTI

ANRCTI supune consultării publice proiectul de decizie privind procedura de determinare a tarifului de monitorizare, precum şi exercitarea dreptului de opţiune cu privire la obligaţiile financiare ale companiilor din sectoarele de comunicaţii electronice şi servicii poştale.

Conform proiectului de decizie, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de servicii poştale care înregistrează o cifră de afaceri care nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 de euro, la cursul de schimb valutar mediu al perioadei în care a fost realizată cifra de afaceri, calculat pe baza cursului de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Naţională a României, nu mai au obligaţia achitării tarifului de monitorizare datorat ANRCTI, conform modificărilor aduse de Legea nr.133/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale.

Această excepţie este aplicabilă şi în cazul persoanelor cărora le încetează calitatea de furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice, de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de servicii poştale, astfel încât, pentru aceste persoane, suma de 100.000 de euro se va raporta la cifra de afaceri realizată în anul anterior sau în lunile din anul anterior în care acestea au avut calitatea de furnizor, cumulată cu cifra de afaceri realizată în lunile în care au avut această calitate din anul în cursul căruia are loc încetarea, în situaţia în care încetarea calităţii de furnizor a avut loc înainte de determinarea tarifului de monitorizare anual, respectiv la cifra de afaceri realizată în lunile în care au avut această calitate din anul în cursul căruia a avut loc încetarea, în situaţia în care încetarea calităţii de furnizor a avut loc după determinarea tarifului de monitorizare anual.

Prevederile acestui proiect de decizie asigură ANRCTI posibilitatea de a verifica corectitudinea situaţiilor privind cifrele de afaceri realizate în lunile din anul anterior precum şi în lunile din anul în care a avut loc încetarea calităţii de furnizor, depuse de furnizori în vederea determinării tarifului de monitorizare, prin depunerea, odată cu aceste situaţii, a balanţelor de verificare sintetice întocmite în lunile respective.

Totodată, au fost introduse modificări destinate să asigure o mai mare flexibilitate în ceea ce priveşte posibilitatea furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice, de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de servicii poştale de a reveni asupra opţiunii formulate cu privire la determinarea tarifului de monitorizare în funcţie de cifra de afaceri sau de veniturile obţinute din activităţi de furnizare de reţele sau servicii de comunicaţii electronice ori din activităţi de furnizare de servicii poştale.

Proiectul Deciziei privind procedura de determinare a tarifului de monitorizare, precum şi exercitarea dreptului de opţiune cu privire la obligaţiile financiare datorate către autoritatea naţională pentru reglementare în comunicaţii şi tehnologia informaţiei constând în tarif de monitorizare şi contribuţie pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal poate fi consultat pe pagina de Internet a ANRCTI, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 01.08.2007, pe adresa sediului central al ANRCTI (B-dul Libertăţii nr.14, sector 5, Bucureşti) sau direct la registratura ANRCTI, precum şi la oficiile teritoriale din localitatea reşedinţă de judeţ cea mai apropiată. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 21 307 54 02 sau prin e-mail pe adresa [email protected]

sursa – www.gov.ro

17 iul.
2007

Comentarii (1)

admin

declaratia 394

in ultimul comunicat se spune:
În cazul agenţiilor de turism sau a altor entităţi care aplică regimurile speciale prevăzute la art.1521 şi art.1522 din Codul Fiscal, facturile emise/primite cu menţiunea “TVA inclus”, se vor cuprinde în declaraţie astfel:
– în coloana “baza impozabilă totală” se va înscrie valoarea totală înscrisă pe factură;
– în coloana “Taxa pe valoarea adăugată totală” se va înscrie 0 (zero).

dar daca faci asa, nu te lasa sa listezi sau sa salvezi.
ce facem.

16 iul.
2007

Comentarii (0)

admin

news – impozite colectate

Veniturile din taxa pe valoarea adaugată (TVA) pe ultimile patru luni ale anului în curs au scăzut nominal cu 8,92% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, informează o analiză a performanţei veniturilor bugetare prezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor. Totuşi, aceste venituri au înregistrată o tendinţă de recuperare evidentă, concretizată într-o creştere nominală de 31,33% a încasărilor din luna aprilie 2007.
Conform analizei MEF, scăderea mai pronunţată a TVA în prima perioadă a anului comparativ cu aşteptările iniţiale poate fi explicată şi de scăderea cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (-2,2% în primele 2 luni ale anului 2007 faţă de o creştere cu 26,4% în perioada similară a anului precedent) în condiţiile în care consumatorii finali şi-au constituit stocuri de produse în perioada imediat precedentă accesului la UE cu scopul diminuării incertitudinilor legate de evoluţia preţurilor.
Nivelul încasărilor din accize au înregistrat o creştere nominală de numai 4%, datorită influenţei negative a a cursului valutar şi a scăderii producţiei de ţigări şi a cifrei de afaceri aferente.
Nivelul veniturilor bugetare încasate la impozitul pe venit în primele 4 luni ale anului 2007 a fost cu 44,66% mai mare decât în perioada similară a anului precedent, ca urmare atât a creşterii numărului de salariaţi (cu 2,3% în primele două luni ale anului 2007 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2006, accelerându-se de la un ritm de creştere de 1,4% înregistrat în primele două luni ale anului 2006), cât şi a creşterii salariului mediu brut (cu 20,2%, nominal, în primele 2 luni ale anului curent).
Nivelul contribuţiilor la asigurările sociale au înregistrat creşteri nominale de 22,2%, de 22,61% şi, respectiv de 11,81% în primele 4 luni ale anului 2007 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, aceste evoluţii fiind explicate de aceiaşi factori ca în cazul impozitului pe venit.

sursa – www.amosnews.ro

16 iul.
2007

Comentarii (0)

admin

legislatie noua

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 420/2007 privind aprobarea Procedurii de restituire a accizelor plătite de către utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acordă scutire indirectă publicat în Monitorul Oficial nr. 466 din 11 iulie 2007

link – http://discutii.mfinante.ro/static/10/Anaf/OMEF_420_2007.pdf

error: Conținutul este protejat !!