NOUTĂȚI

F4109 - versiune noua a declarației privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate

Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizata aplicația (PDF inteligent) - A4109 - Declaraţie privind aparatele de marcat electronice ...

Citeste mai multe

Inspecția Muncii recomandă angajatorilor să apeleze la consilierea inspectorilor de muncă (oficial)

Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 27 august – 14 septembrie 2018, acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat ...

Citeste mai multe

A 4203 - actualizare noua la aplicația oficiala a ANAF (vers .J1.0.4)

Pe site-ul oficial al ANAF a fost actulizată aplicația - A4203 - aplicație pt. validarea fișierelor XML create de aparatele ...

Citeste mai multe

A4200 - versiune noua a aplicației oficiale de la ANAF (raportări aparate de marcat electronice fiscale)

Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizata aplicația - A4200 - aplicație pentru validarea fișierului XML creat de aparatele ...

Citeste mai multe

Sinteza săptămânii 17.09.2018 - 21.09.2018 - termene declarații case de marcat, modificări reglementări contabile, info utile, etc.

Fiind week-end, va propunem spre lectura, “tradiționala” recapitulare a articolelor publicate în săptămâna ce a trecut, din considerentul ca poate ...

Citeste mai multe

13 aug.
2007

Comentarii (0)

admin

FDSC angajeaza contabil

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) organizeaza concurs pentru ocuparea pozitiei de contabil, cu norma intreaga.

Pozitia presupune intocmirea la zi:

§ a situatiilor financiar-contabile cerute de legislatia romana si de finantatori,

§ calculul salariilor personalului fundatiei,

§ depunerea in termenele legale a raportarilor financiar contabile cerute de normele in vigoare,

§ intocmirea si depunerea in termen a declaratiilor fiscale.

Se cer:

§ studii economice superioare

Constituie un avantaj:

§ experienta de minim 1 an in cadrul departamentului financiar-contabil al unei organizatii neguvernamentale,

§ cunoasterea legislatiei in domeniu,

§ cunoasterea limbii engleze.

CV-urile insotite de scrisoare de intentie se transmit pana in data de 05-09-2007, prin fax la nr. 310.01.80 sau prin e-mail la [email protected]

13 aug.
2007

Comentarii (10)

admin

versiune noua op-fv

versiunea 1.0.2.7 – http://discutii.mfinante.ro/static/10/Anaf/op2007/instal_OPFV_2007.zip

11 aug.
2007

Comentarii (0)

admin

buna

avem 271 de abonati la blog.

30 iul.
2007

Comentarii (0)

admin

noutati legislative

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 564/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate, publicat în Monitorul Oficial nr. 489 din 23 iulie 2007.

link – http://discutii.mfinante.ro/static/10/Anaf/OMEF_564_2007.pdf

27 iul.
2007

Comentarii (0)

admin

consultanti fiscali – nou

hotarare guvern – aici
fundamentare – aici

www.contacafe.ro

23 iul.
2007

Comentarii (0)

admin

news

www.contacafe.ro – 4.050 membrii
http://contabilitate.ablog.ro/ – 261 abonati
multumim.

20 iul.
2007

Comentarii (0)

admin

noi versiuni programe declaratii

Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri (390) – vers.1.0.3

Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional (394) – vers.1.0.2

pentru a lua noile versiuni – http://www.mfinante.ro/link.jsp?body=/contribuabili/sistemul_fiscal/programe11.htm

18 iul.
2007

Comentarii (0)

admin

Furnizorii cu o cifră de afaceri sub 100.000 Euro nu vor mai avea obligaţia achitării tarifului de monitorizare către ANRCTI

ANRCTI supune consultării publice proiectul de decizie privind procedura de determinare a tarifului de monitorizare, precum şi exercitarea dreptului de opţiune cu privire la obligaţiile financiare ale companiilor din sectoarele de comunicaţii electronice şi servicii poştale.

Conform proiectului de decizie, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de servicii poştale care înregistrează o cifră de afaceri care nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 de euro, la cursul de schimb valutar mediu al perioadei în care a fost realizată cifra de afaceri, calculat pe baza cursului de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Naţională a României, nu mai au obligaţia achitării tarifului de monitorizare datorat ANRCTI, conform modificărilor aduse de Legea nr.133/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale.

Această excepţie este aplicabilă şi în cazul persoanelor cărora le încetează calitatea de furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice, de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de servicii poştale, astfel încât, pentru aceste persoane, suma de 100.000 de euro se va raporta la cifra de afaceri realizată în anul anterior sau în lunile din anul anterior în care acestea au avut calitatea de furnizor, cumulată cu cifra de afaceri realizată în lunile în care au avut această calitate din anul în cursul căruia are loc încetarea, în situaţia în care încetarea calităţii de furnizor a avut loc înainte de determinarea tarifului de monitorizare anual, respectiv la cifra de afaceri realizată în lunile în care au avut această calitate din anul în cursul căruia a avut loc încetarea, în situaţia în care încetarea calităţii de furnizor a avut loc după determinarea tarifului de monitorizare anual.

Prevederile acestui proiect de decizie asigură ANRCTI posibilitatea de a verifica corectitudinea situaţiilor privind cifrele de afaceri realizate în lunile din anul anterior precum şi în lunile din anul în care a avut loc încetarea calităţii de furnizor, depuse de furnizori în vederea determinării tarifului de monitorizare, prin depunerea, odată cu aceste situaţii, a balanţelor de verificare sintetice întocmite în lunile respective.

Totodată, au fost introduse modificări destinate să asigure o mai mare flexibilitate în ceea ce priveşte posibilitatea furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice, de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de servicii poştale de a reveni asupra opţiunii formulate cu privire la determinarea tarifului de monitorizare în funcţie de cifra de afaceri sau de veniturile obţinute din activităţi de furnizare de reţele sau servicii de comunicaţii electronice ori din activităţi de furnizare de servicii poştale.

Proiectul Deciziei privind procedura de determinare a tarifului de monitorizare, precum şi exercitarea dreptului de opţiune cu privire la obligaţiile financiare datorate către autoritatea naţională pentru reglementare în comunicaţii şi tehnologia informaţiei constând în tarif de monitorizare şi contribuţie pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal poate fi consultat pe pagina de Internet a ANRCTI, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 01.08.2007, pe adresa sediului central al ANRCTI (B-dul Libertăţii nr.14, sector 5, Bucureşti) sau direct la registratura ANRCTI, precum şi la oficiile teritoriale din localitatea reşedinţă de judeţ cea mai apropiată. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 21 307 54 02 sau prin e-mail pe adresa [email protected]

sursa – www.gov.ro

17 iul.
2007

Comentarii (1)

admin

declaratia 394

in ultimul comunicat se spune:
În cazul agenţiilor de turism sau a altor entităţi care aplică regimurile speciale prevăzute la art.1521 şi art.1522 din Codul Fiscal, facturile emise/primite cu menţiunea “TVA inclus”, se vor cuprinde în declaraţie astfel:
– în coloana “baza impozabilă totală” se va înscrie valoarea totală înscrisă pe factură;
– în coloana “Taxa pe valoarea adăugată totală” se va înscrie 0 (zero).

dar daca faci asa, nu te lasa sa listezi sau sa salvezi.
ce facem.

16 iul.
2007

Comentarii (0)

admin

news – impozite colectate

Veniturile din taxa pe valoarea adaugată (TVA) pe ultimile patru luni ale anului în curs au scăzut nominal cu 8,92% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, informează o analiză a performanţei veniturilor bugetare prezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor. Totuşi, aceste venituri au înregistrată o tendinţă de recuperare evidentă, concretizată într-o creştere nominală de 31,33% a încasărilor din luna aprilie 2007.
Conform analizei MEF, scăderea mai pronunţată a TVA în prima perioadă a anului comparativ cu aşteptările iniţiale poate fi explicată şi de scăderea cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (-2,2% în primele 2 luni ale anului 2007 faţă de o creştere cu 26,4% în perioada similară a anului precedent) în condiţiile în care consumatorii finali şi-au constituit stocuri de produse în perioada imediat precedentă accesului la UE cu scopul diminuării incertitudinilor legate de evoluţia preţurilor.
Nivelul încasărilor din accize au înregistrat o creştere nominală de numai 4%, datorită influenţei negative a a cursului valutar şi a scăderii producţiei de ţigări şi a cifrei de afaceri aferente.
Nivelul veniturilor bugetare încasate la impozitul pe venit în primele 4 luni ale anului 2007 a fost cu 44,66% mai mare decât în perioada similară a anului precedent, ca urmare atât a creşterii numărului de salariaţi (cu 2,3% în primele două luni ale anului 2007 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2006, accelerându-se de la un ritm de creştere de 1,4% înregistrat în primele două luni ale anului 2006), cât şi a creşterii salariului mediu brut (cu 20,2%, nominal, în primele 2 luni ale anului curent).
Nivelul contribuţiilor la asigurările sociale au înregistrat creşteri nominale de 22,2%, de 22,61% şi, respectiv de 11,81% în primele 4 luni ale anului 2007 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, aceste evoluţii fiind explicate de aceiaşi factori ca în cazul impozitului pe venit.

sursa – www.amosnews.ro

16 iul.
2007

Comentarii (0)

admin

legislatie noua

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 420/2007 privind aprobarea Procedurii de restituire a accizelor plătite de către utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acordă scutire indirectă publicat în Monitorul Oficial nr. 466 din 11 iulie 2007

link – http://discutii.mfinante.ro/static/10/Anaf/OMEF_420_2007.pdf

13 iul.
2007

Comentarii (0)

admin

Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România

A apărut Monitorul Oficial nr. 429 bis/27 iunie 2007 în care a fost publicat Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România adoptat de CECCAR în conformitate cu Codul etic internaţional emis de IFAC (Federaţia Internaţională a Contabililor).
Cine are si documentul, il rugam sa il puna si la noi.

13 iul.
2007

Comentarii (0)

admin

Brand Financial Analyst

Procter&Gamble Balkan Markets is now looking to strengthen its Brand Financial Analysis Team.

You have the chance of building a career with one of the largest multinational companies in the world, in a challenging, high performance work environment.

Key responsibilities:
Lead the financial target setting for your brands
Prioritize markets, products for future expansion and business investments
Assess financial viability for new product launches.
Lead competitive analysis projects
Provide financial leadership to the business team.

Requirements:
University degree
Strong leadership skills,
Analytical thinking,
Ability to work effectively in multifunctional teams,
Fluency in English.

What do we offer you:
Professional and Personal Development – We develop the skills of our people through individual on-the-job coaching, world-class corporate and functional trainings and international exposure.
International Professional Qualifications (ACCA, CFA, CMA, CPA, CIA) – We offer you the opportunity to acquire a variety of International Qualifications with full cost support by the Company.
Promotion from within — you will progress based on your professional performance and over time be able to assume leading company position. Competitive compensation package — including salary and benefits.
Job Diversity — the Finance Department in Procter&Gamble offers you the opportunity to work on brand profitability, supply chain optimization, product sourcing, treasury, accounting and trade terms re-engineering projects.

How to Apply
To apply, please fill out our on-line application form by clicking the Apply On-line Now! link, accept the “Privacy Statement”, then from the “Jobs” box apply to location: Romania, position: Brand Financial Analyst

link – http://www.hipo.ro/index.php/vizualizareArticol/148/Peste+30+de+joburi+la+P%26G

12 iul.
2007

Comentarii (0)

admin

economist

link – http://contacafe.ro/forum/viewtopic.php?p=10111#10111

12 iul.
2007

Comentarii (0)

admin

Obligatiile vanzatorului privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora

In vederea protectiei consumatorului, vanzatorul este obligat sa livreze consumatorului produse care sunt conforme cu contractul de vanzare-cumparare.


Produsele care fac obiectul contractului dintre vanzator si cumparator sunt considerate conforme cu cele descrise in contract daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

– corespund descrierii facute de vanzator si au aceleasi calitati ca si produsele pe care vanzatorul le-a prezentat consumatorului ca mostra si model;
corespund oricarui scop specific solicitat de catre consumator, scop facut cunoscut vanzatorului si acceptat de acesta la incheierea contractului de vanzare cumparare;
corespund scopurilor pentru care sunt utilizate in mod normal produsele de acelasi tip;
fiind de acelasi tip, prezinta parametrii de calitate si performantele normale la care consumatorul se poate astepta in mod rezonabil date fiind natura produsului si declaratiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia facute de vanzator, de producator sau de reprezentantul acestuia in special prin publicitate sau prin inscriere pe eticheta produsului.

Nu se considera a fi lipsa de conformitate daca in momentul incheierii contractului de vanzare cumparare consumatorul a cunoscut sau nu putea, in mod rezonabil, sa nu cunoasca aceasta lipsa de conformitate ori daca lipsa de conformitate isi are originea in materialele furnizate de consumator.

sursa – http://www.ccib.ro/afacerea/

error: Conținutul este protejat !!