NOUTĂȚI

Sinteza săptămânii 17.09.2018 - 21.09.2018 - termene declarații case de marcat, modificări reglementări contabile, info utile, etc.

Fiind week-end, va propunem spre lectura, “tradiționala” recapitulare a articolelor publicate în săptămâna ce a trecut, din considerentul ca poate ...

Citeste mai multe

Ce se întâmplă dacă obstrucționezi inspectorul de munca în exercitarea inspecției?

Ce se întâmplă dacă obstrucţionezi inspectorul de munca în exercitarea inspecţiei? - poţi fi sancţionat contravenţional; ...

Citeste mai multe

Toate persoanele cu grad de handicap grav sau accentuat, indiferent de tipul acestuia, vor beneficia de un spor 15% la salariul de bază

Persoanele care dețin un certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat, indiferent de tipul acestuia, vor beneficia ...

Citeste mai multe

Termenele de depunere a declarațiilor pentru casele de marcat - A4200, A4203, F4109 (plus pașii necesari)

Utilizatorii noilor aparate de marcat electronice fiscale (cele cu jurnal electronic), au obligația să transmită către ANAF, pentru perioada de ...

Citeste mai multe

F4109 - actualizare azi, 20.09.2018, la declarația privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate

Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizata aplicația (PDF inteligent) - A4109 - Declaraţie privind aparatele de marcat electronice ...

Citeste mai multe

05 nov.
2007

Comentarii (0)

admin

Proiectul de ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.262/2007 pentru aprobarea formularelor de înreg. fiscală a contrib.

Pentru eficientizarea administrării impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat s-a decis că este necesară adaptarea formularelor de înregistrare a contribuabililor la noi prevederi prin introducerea în vectorul fiscal a perioadei de declarare semestrială a impozitului pe venitul din salarii şi pe veniturile asimilate salariilor, precum şi a contribuţiilor aferente acestor venituri.

Astfel, pentru a evita efectuarea cheltuielilor de administrare a unor contribuabili cu o contribuţie bugetară nesemnificativă, prin art.111 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-au adus modificări cu privire la termenele de declarare a impozitelor şi contribuţiilor aferente veniturilor din salarii, astfel:
– contribuabilii persoane juridice plătitoare de impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, precum şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente – declarare trimestrială;
– asociaţiile, fundaţiile sau alte entităţi fără scop patrimonial, cu excepţia instituţiilor publice – declarare semestrială.
Totodată, a mai fost stabilit faptul că sediile secundare plătitoare de obligaţii fiscale, potrivit legii, îndeplinesc obligaţiile de declarare la aceleaşi termene cu cele aplicabile în cazul persoanei în structura căreia funcţionează.

Proiectele de acte normative, initiate de institutia noastra, sunt facute publice pe Portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala la adresa http://anaf.mfinante.ro, domeniul Legislatie/ Transparenta decizionala.
De asemenea, acestea pot fi consultate la Directia Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul in str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucuresti.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise in scris la Directia Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – domnului Victor Ogneru, cu mentiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la urmatoarele adrese:
• Prin scrisori la adresa postala: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Directia Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media;
• Electronic la adresa de mail: [email protected]
• Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
Pentru a avea acces la informatiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in Agentia Nationala de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informatii publice/ Comunicate si informatii de presa aflat pe Portalul institutiei noastre.

sursa – http://www.gov.ro/presa/

02 nov.
2007

Comentarii (0)

admin

news – ceccar bucuresti

Filiala Bucuresti, face cunoscut membrilor sai, ca in ziua de 24 noiembrie 2007, organizeaza pentru Contabilii Autorizati cu Studii Superioare ,ultima sesiune a examenului de diferenta, in vederea dobandirii calitatii de expert contabil.
Inscrierile pentru acest examen se fac la sediul Filialei Bucuresti, din Bd. Mircea Voda nr.35,bl.M27, sc.1, et.1, sector 3, in perioada 10 octombrie – 15 noiembrie 2007. Se pot inscrie la acest examen, in vederea dobandirii calitatii de expert contabil, Contabilii Autorizati cu Studii Superioare, activi si inactivi, aflati in evidenta Filialei Bucuresti.

Tematica

examenului de diferenta si bibliografia, pe discipline

I. Auditul financiar:

1. Proceduri si tehnici de audit

2. Misiuni de audit:

audit statutar, fluxul lucrarilor intr-o misiune de audit statutar

servicii conexe

3. Activitatea de cenzor

Bibliografie:

1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, cu modificarile si completarile ulterioare

2. Initiere in auditul situatiilor financiare ale unei entitati – Dr. ec.Marin Toma, Bucuresti, Editura CECCAR ,2006

3. Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare

4. Standardul profesional nr.23 – emis de CECCAR

II. Expertiza Contabila / Doctrina si Deontologie Profesionala

A. Expertiza contabila:

1. Conceptul de expertiza contabila

2. Expertiza contabila judiciara

definitie

comparatie cu controlul financiar

obiectivele expertizei contabile judiciare

numirea expertilor contabili

procedura de efectuare a expertizei contabile judiciare

actele de expertiza contabila judiciara – continut si valorificare

3. Expertiza contabila extrajudiciara sau amiabila

B. Doctrina si Deontologie Profesionala

Organizarea profesiei si statutul profesional al expertului contabil si al contabilului autorizat:

calitatea de expert contabil si calitatea de contabil autorizat

accesul la profesie

organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

incompatibilitati in profesie

responsabilitatea profesionistului contabil

evidenta membrilor Corpului

Codul etic national al profesionistilor contabili

Bibliografie :

Ordonanta Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta Guvernului nr.17 din 31 ianuarie 2007

Regulamentul de organizare si functionare a CECCAR, aprobat prin Hotararea nr.1/1995 a Conferintei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare

Codul etic national al profesionistilor contabili – Editura CECCAR, Bucuresti,2006

Standardul profesional nr.35 – Expertizele contabile – Ghid de aplicare, Editura CECCAR, Bucuresti 2007

02 nov.
2007

Comentarii (0)

admin

situatia economiei

În comerţ a activat cel mai mare număr de întreprinderi şi s-a înregistrat cea mai mare cifră de afaceri, informează Institutul Naţional de Statistică. Cel mai mare număr de persoane ocupate s-a înregistrat în industrie.

La sfârşitul anului 2006, sectorul industrie însuma 60119 întreprinderi, respectiv 34,6% din totalul întreprinderilor active din domeniul economic (industrie, construcţii, comerţ şi servicii). Cea mai mare pondere a fost deţinută de întreprinderile active din cadrul sectorului “Comerţ”, respectiv 44,6%.

În ceea ce priveşte cifra de afaceri, ponderea cea mai mare a fost deţinută de întreprinderile cu activitate principală de comerţ (40,2%), întreprinderile din construcţii deţinând doar 7,1%.

Întreprinderile din industrie au deţinut cea mai mare pondere în ceea ce priveşte numărul de persoane ocupate (42,2%), urmate de cele din servicii (25%).

Întreprinderile din comerţ au înregistrat cea mai mare valoarea a cifrei de afaceri raportată la numărul de persoane ocupate. În sectorul servicii s-a înregistrat o valoare de aproximativ 3 ori mai mică.

via – www.amosnews.ro

01 nov.
2007

Comentarii (0)

admin

si despre codul fiscal

Senatorii au respins ieri cererea presedintelui privind reexaminarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea Legii privind Codul fiscal (s-a incercat sa elimine prevederea referitoare la calcularea impozitului la transferul dreptului de proprietate in cazul tranzactiilor incheiate intre rude ori afini pana la gradul al II-lea si intre soti).

01 nov.
2007

Comentarii (0)

admin

news – legislatie

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr 106/4.10.2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal publicată în Monitorul Oficial nr.703 din 18 octombrie 2007

link – http://discutii.mfinante.ro/static/10/Anaf/OUG_106_2007.htm

31 oct.
2007

Comentarii (3)

admin

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1415/2007

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1415/2007 privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate intre persoane juridice române şi persoane juridice sau fizice străine nerezidente

link – http://discutii.mfinante.ro/static/10/Anaf/OANAF_1415.pdf

31 oct.
2007

Comentarii (0)

admin

accizele cresc in 2008

Directorul din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, Dorin Mantescu, a declarat luni seara, la The Money Channel ca, din iulie 2008, valoarea accizelor va creste. Aceasta cu toate ca Executivul a precizat, in proiectul de buget transmis Parlamentului, si comunicat presei ca anul viitor nu va aduce cresteri la nivelul taxelor si impozitelor. Bugetul pe 2008 se axeaza pe o crestere a veniturilor din accize, lucru ce va avea un impact deosebit asupra economiei. Oficialii Ministerului Economiei si Finantelor evoca atat cresterea consumului de produse accizabile, cat si majorarea moderata a colectarii.

sursa – www.cronicaromana.ro

30 oct.
2007

Comentarii (0)

admin

a aparut si aplicatia pentru fisele fiscale

pentru link – aici

cu sprijinul – www.contacafe.ro

30 oct.
2007

Comentarii (0)

admin

Proiectul de ordin al ministrului economiei şi finanţelor pentru aprobarea modelului şi conţinutului fişei fiscale

Proiectul de ordin al ministrului economiei şi finanţelor pentru aprobarea modelului şi conţinutului fişei fiscale
media: 0.00 din 0 voturi
Acest proiect de ordin propune adaptarea formularului fişă fiscală la necesităţile de administrare prin introducerea, în conţinutul acestuia, a unei coloane în care să se evidenţieze venitul brut realizat din salarii şi adaptarea corespunzătoare a instrucţiunilor de completare a formularului fişă fiscală.

Potrivit art.57 şi art.59 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia de a calcula şi reţine impozitul aferent acestor venituri. Informaţiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind în formularul fişă fiscală. Fişele fiscale se depun la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat.

În scopul realizării atribuţiilor si sarcinilor ce le revin potrivit legii, autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public solicită, de la unităţile fiscale, informaţii cu privire la veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate de persoanele fizice.

Totodată, la cererea contribuabililor, unitătile fiscale eliberarează documente care atestă veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate (adeverinţe, certificat privind atestarea impozitului plătit conform Convenţiei de evitare a dublei impuneri de persoanele fizice nerezidente ş.a.).

Pentru a facilita completarea fişei fiscale în format electronic, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pune la dispoziţia contribuabililor, un program informatic de asistenţă care poate fi obţinut, fie de la organul fiscal competent, fie prin descărcarea de pe Portalul ANAF (http://anaf.mfinante.ro).

Proiectele de acte normative, initiate de institutia noastra, sunt facute publice pe Portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala la adresa http://anaf.mfinante.ro, domeniul Legislatie/ Transparenta decizionala.

De asemenea, acestea pot fi consultate la Directia Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul in str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucuresti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise in scris la Directia Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – domnului Victor Ogneru, cu mentiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la urmatoarele adrese:
• Prin scrisori la adresa postala: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Directia Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media;
• Electronic la adresa de mail: [email protected]
• Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
Pentru a avea acces la informatiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in Agentia Nationala de Administrare Fiscala, se poate accesa domeniul Informatii publice/ Comunicate si informatii de presa aflat pe Portalul institutiei noastre.

sursa – www.gov.ro

29 oct.
2007

Comentarii (0)

admin

Job-uri economisti la ANSVSA

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor anunţă in data de 26.11.2007 (proba scrisa-ora 11,00) şi
27.11.2007(interviul-ora 14,00) concurs pentru ocuparea unor funcţii
publice de executie si de conducere vacante, după cum urmează:

1.consilier clasa I grad profesional superior treapta 3 de
salarizare (studii economice)-Serviciul Buget-Finante Patrimoniu

2.consilier clasa I grad profesional superior treapta 2 de
salarizare (studii economice)-Serviciul Buget-Finante Patrimoniu

3.consilier clasa I grad profesional principal treapta 1 de
salarizare (studii economice)-Serviciul Buget-Finante Patrimoniu

4.consilier clasa I grad profesional asistent treapta 2 de
salarizare (studii economice)-Serviciul Buget-Finante Patrimoniu

5.consilier juridic clasa I grad profesional principal treapta 2 de
salarizare (studii juridice)-Biroul Litigii si Contencios
Administrativ

6.consilier clasa I grad profesional asistent treapta 2 de
salarizare (studii economice)-Serviciul Resurse Umane

7.consilier clasa I grad profesional superior treapta 1 de
salarizare ( studii economice)-Serviciul Resurse Umane

8.referent clasa III grad profesional superior treapta 1 de
salarizare (studii medii)-Serviciul Resurse Umane

9.consilier clasa I grad profesional debutant (studii economice)-
Serviciul Resurse Umane

Condiţii specifice:

Absolvent al unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea functiei
publice; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice conducere de şef birou-minim 2 ani, functiilor
publice de executie de grad profesional superior-minim 9 ani; grad
profesional principal-minim 5 ani ; grad profesional asistent-minim
1 an; Cunoştinţe operare PC; Cunoaşterea unei limbi straine de
circulaţie internaţională; Abilităţi comunicare; Spirit de
creativitate si initiativa.
Concursul se va desfăşura la sediul Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din Strada Negustori
nr.1B Sector 2 Bucuresti.
Dosarele de concurs se depun in termen de 20 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial Partea a III a a anunţului de
organizare a concursului.

Bibliografia de concurs şi orice alte date suplimentare se pot
obţine de la sediul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor – Serviciul Resurse Umane, telefon
315.78.75 interior 112 – www.ansv.ro

26 oct.
2007

Comentarii (0)

admin

noutati – taxa pentru serviciul public de radiodifuziune

Persoanele fizice exceptate de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune au obligaţia de a reînnoi anual declaraţia pe propria răspundere potrivit căreia nu deţin receptoare radio. Guvernul a modificat, în acest sens, HG nr.997/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune. HG nr. 977/2003 nu includea prevederi referitoare la valabilitatea declaraţiei sau procedura aplicată în cazul în care persoanele exceptate dobândeau receptoare radio.
Noua declaraţie trebuie depusă până cel mai târziu la sfârşitul celei de-a 11 luni de la momentul depunerii declaraţiei anterioare. În cazul nerespectării acestui termen, persoanele în cauză vor fi repuse de drept la plata taxei, începând cu luna următoare celei în care expiră exceptarea.

Informaţii de background

HG nr.997/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune stabileşte obligaţia persoanelor fizice şi juridice cu domiciliul, respectiv sediul în România de a plăti o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune. Taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune se plăteşte pe familie.

Potrivit HG nr. 997/2003, sunt exceptate de la plata acestei taxe persoanele care declară pe propria răspundere că nu deţin receptoare radio.

Potrivit datelor statistice, numărul gospodăriile care deţin receptoare radio a crescut de la 76,9% în aprilie 2004 la 82,4% în aprilie 2007. Cu toate acestea, numărul persoanelor exceptate de la plata taxei radio pe baza declaraţiei pe propria răspundere a crescut, de la 1,015 milioane în 2004, la 1,23 milioane în 2006.

via – gov.ro

25 oct.
2007

Comentarii (0)

admin

articole interesante

modificare impozit venit – aici
rambursari-de-tva-pentru-straini-prin-reprezentant – aici
taxarea-inversa-in-constructii – aici

cu sprijinul – www.contacafe.ro

25 oct.
2007

Comentarii (0)

admin

comunicate

Începând cu data de 1 ianuarie 2008 gestiunea şi plata prestaţiilor sociale se vor asigura de către Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, conform Planului de măsuri prioritare pentru integrarea europeană şi a angajamentelor asumate de România.
Guvernul a aprobat astăzi o Ordonanţă de Urgenţă privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, prin care se va asigura un sistem unitar pentru plata şi managementul tuturor prestaţiilor sociale, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială.

Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, are în subordine agenţii pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv în sectoarele municipiului Bucureşti. Agenţiile teritoriale sunt servicii publice deconcentrate.

Agenţia are următoarele obiective principale:
 administrarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru plata prestaţiilor sociale;
 asigurarea unui sistem eficient şi integrat de gestionare şi plată a prestaţiilor sociale la nivel naţional;
 prevenirea fraudei în sistemul de acordare a prestaţiilor sociale;
 monitorizarea sumelor cheltuite din bugetul de stat pentru plata prestaţiilor sociale;
 organizarea şi asigurarea serviciilor de stabilire, evidenţă şi plată a prestaţiilor sociale;
 organizarea şi asigurarea unui sistem de evidenţă şi evaluare a beneficiarilor de prestaţii sociale;
 facilitarea accesului la prestaţii sociale a beneficiarilor;
 asigurarea furnizării necesare realizării politicilor şi strategiilor în domeniul asistenţei sociale.

În vederea realizării obiectivelor sale, Agenţia încheie o dată la 3 ani un contract de gestiune şi performanţă managerială cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse în care sunt stabiliţi indicatorii de performanţă managerială.

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse exercită controlul asupra modului în care sunt implementate politicile naţionale elaborate în domeniul de competenţă al Agenţiei.

Preşedintele Agenţiei prezintă ministrului muncii semestrial rapoarte cu privire la stadiul îndeplinirii indicatorilor prevăzuţi în contractul de gestiune şi performanţă managerială.

Conducerea Agenţiei este asigurată de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un secretar general, înalt funcţionar public.

Mandatul preşedintelui este de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii.

Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei sunt asigurate din fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Agenţia va prelua de la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse atribuţiile şi responsabilităţile legate de administrarea, gestionarea şi plata prestaţiilor sociale.

Informaţii de background

În baza strategiei Uniunii Europene, definită la Lisabona, România s-a angajat prin Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială în direcţia unei abordări globale a politicilor de dezvoltare socială. Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, prevede realizarea unui mecanism unic de organizare a sistemului de asistenţă socială, a modalităţilor de finanţare, a tipurilor de prestaţii, a beneficiarilor şi a nevoilor de acordare a prestaţiilor sociale.

via – www.gov.ro

24 oct.
2007

Comentarii (0)

admin

noutati legislative

Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1646/10.10.2007 pentru aprobarea procedurii de restituire a sumelor reprezentând contribuţie individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi, plătită în plus faţă de plafonul maxim admis prin prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada de timp în care a fost instituit plafonul maximal de calcul al bazei de impunere

link – http://discutii.mfinante.ro/static/10/Anaf/Ordin1646.pdf

24 oct.
2007

Comentarii (0)

admin

Senior Accounting Specialist

Responsabilities:
Provide General Accounting services:
– develop accounting period-end timetables according to policy guidelines and perform
the closing and Hyperion reporting under very tight deadlines.
– ensure that trial balance is reconciled at all the times, especially bank transactions, fixed assets accounts, accounts receivable and payable transactions
– close & reconcile sub ledgers: Accounts Payable, Accounts Receivable, Inventory, Fixed Assets, Bank Accounts;
– analyze and book recurring, reclassification and allocation of journal entries;
– book accruals and provisions received from JD;
– reconcile inter company;
– reconcile P&L and B/S; and
– prepare and send Hyperion report to Corporate on USGAAP basis.
– preparation of working papers for VAT return
– SOX documentation and testing
Requirements:
· Accounting qualification followed by several years of general accounting experience in:
– General accounting tasks (General Ledger account maintenance, journal entries, closing activities, reporting etc.), Asset Accounting (capitalization, depreciation, amortization) and Cost Accounting
– Fluent in English and Spanish language
If you correspond to the requirements above send your resume to the following e-mail adress:
[email protected] until 20.11.2007

via – eurodesk_info group

error: Conținutul este protejat !!