NOUTĂȚI

Sinteza săptămânii 19.03.2018 - 23.03.2018 - conturare noua declarație pentru case de marcat, apariție PDF inteligent D 700, prag nou TVA, OUG pentru Declarația Unică, etc.

La final de săptămâna, va propunem spre lectura, “tradiționala” recapitulare a articolelor publicate în săptămâna ce a trecut, din considerentul ...

Citeste mai multe

Legea 72/2018 (aprobare OUG 25/2017) - OFICIAL, plafon TVA de 300.000 lei sau 88.500 euro, începând cu Trimestrul II al anului 2018

Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 260 din 23.03.2018, a fost publicata Legea (Emitent: Parlamentul României) ...

Citeste mai multe

OUG 18/2018 - reglementarea Declarației Unice. Depunerea se face până la data de 15 iulie 2018

Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 260 din 23.03.2018, a fost publicata Ordonanță de urgență a ...

Citeste mai multe

Stare D112 - ce noutăți are link-ul unde verificam recipisele declarațiilor fiscale depuse la ANAF

Probabil stiti cu totii ca link-ul - https://www.anaf.ro/StareD112/ - este locul unde introduceti in prima casuta indexul/respectiv numarul de inregistrare ...

Citeste mai multe

OPANAF 675/2018 - aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora

Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 257 din 23.03.2018 , a fost publicat Ordinul Presedintelui Agenției ...

Citeste mai multe

02 Oct
2006

Comentarii (0)

admin

legat de fondul de mediu

Din ce an se calculeaza fondul de mediu pentru autoturisme si autovehicule? Daca o firma detine centrala termica pe gaz metan calculeaza taxa de mediu? Cum se calculeaza aceasta taxa? Din ce an se calculeaza? – via www.contabilul.ro

Initial prin legea nr. 73 din 4 mai 2000 privind Fondul pentru mediu nu s-a reglementat taxa privind emisiile de poluanti in atmosfera aferente autovehicolelor. Aceasta taxa a fost reglementata ulterior prin Legea nr. 293 din 15 mai 2002 privind aprobarea O.U.G. nr. 93/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, art. 9, lit.b prin care se face mentiunea ca veniturile fondului pentru mediu se constituie din sumele incasate pentru emisiile de poluanti in atmosfera ce afecteaza factorii de mediu, prevazute in anexa nr. 1. Emisiile de poluanti sunt aferente atat autovehicolelor cat si centralelor termice. Deoarece legea nr. 293 din 15 mai 2002 a fost publicata in M.Of. nr. 390 din 7 iunie 2002, consideram ca prevederile acesteia trebuiau sa intre in vigoare incepand cu data de 6 iulie 2002.

Asa cum se mentioneaza in textul de lege, metodologia de calcul al acestei taxe pentru emisiile de poluanti ar fi trebuit stabilita pe baza de ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor dar acest act normativ nu a aparut nici pina la abrogarea legii nr. 73/2000. Metodologia de calcul este cea agreata de Comunitatea Europeana sub denumirea Corinair, publicata doar pe siteul Administratiei Fondului pentru Mediu, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, Sector 6, cod postal 0500638, e-mail: [email protected] , telefon 319.48.50 sau 317.86.15.

Pana la data de 31.12.2005, baza legala pentru constituirea fondului de mediu a fost reprezentata de urmatoarele acte normative in vigoare:

Nr.

crt.

Nr. act normativ/data

M.Of.

1.

L. nr. 73 din 4 mai 2000 privind Fondul pentru mediu

207 din 11 mai 2000

2.

O.U.G. nr. 93 din 21 iunie 2001

pentru modificarea si completarea L. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

347 din 29 iunie 2001

3.

L. nr. 293 din 15 mai 2002

privind aprobarea O.U.G. nr. 93/2001 pentru modificarea si completarea L. nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

390 din 7 iunie 2002

4.

ORDIN Nr. 1043 din 12 noiembrie 2002

pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind obligatiile de plata la veniturile Fondului pentru mediu”

851 din 26 noiembrie 2002

5.

O.U.G. nr. 78 din 16 iunie 2000

privind regimul deseurilor

283 din 22 iunie 2000

6.

H.G. nr. 349 din 11 aprilie 2002

privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje

269 din 23 aprilie 2002

7.

ORDIN Nr. 1190 din 23 decembrie 2002

privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

2 din 7 ianuarie 2003

8.

O.U.G. nr. 86 din 25 septembrie 2003 pentru modificarea si completarea L. nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

694 din 3 octombrie 2003

9.

LEGE Nr. 333 din 8 iulie 2004

privind aprobarea O.U.G. nr. 86/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

674 din 27 iulie 2004

Incepand cu anul fiscal 2006, baza legala privind modul de calcul, declarare si virare este formata din:

O.U.G. nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu

L. nr. 105 din 25 aprilie 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

O.M.M.G.A. nr. 549 din 5 iunie 2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

Prevederile acestui ordin se aplica pentru obligatiile la Fondul pentru mediu datorate incepand cu 1 ianuarie 2006, cu termen de declarare 25 februarie 2006

O.M.M.G.A. nr. 578 din 6 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu

Pentru emisiile de poluanti se utilizeaza declaratia reglementata prin O.M.M.G.A. nr. 549 din 5 iunie 2006, anexa nr. 1 (declaratia se descarca in format electronic de pe site http://www.afm.ro/).

Declaratia pentru emisiile de poluanti aferente consumului de combustibil al autovehicolelor din dotare (surse mobile) sau al centralelor termice (surse fixe) este se completeza si se depune semestrial pana la data de 25 a primei luni din semestrul urmator pentru semestrul precedent. In acest moment se calculeaza si se inregistreaza in evidenta contabila si obligatia de plata pentru emisiile de poluanti aferente consumurilor de combustibil pentru autovehicole si centrale termice.

Metodologia de calcul utilizata pentru determinarea emisiei de poluanti este cea folosita in Uniunea Europeana – CORINAIR care utilizeaza urmatoarele formule:

Pentru surse mobile (autovehicole)

T = Q x Val

Unde:

T – suma datorata la Fondul pentru mediu;

Q – cantitatea de poluant emisa in atmosfera, pe tip de poluant;

Val valoarea taxei de incasat pentru fiecare tip de poluant prevazuta in anexa nr. 1 la OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Q = f x V

Unde:

Q – cantitatea de poluant emisa in atmosfera, pe tip de poluant, exprimata in kg;

f – factorul de emisie pentru fiecare tip de poluant functie de tipul de combustibil si de tipul de autovehicul, exprimat in kg/litru de combustibil;

V- cantitatea de combustibil, exprimata in litri

In tabelele anexate (motorina, benzina, G.P.L. veti regasi cantitatea de poluant pe masa totala a autovehicolelor cu emisia pe fiecare litru de combustibil (5 tipuri de poluanti Nox, SO2, Poluanti organici persistenti, Plumb, cadmiu) si taxa pe fiecare tip de poluant.

De exemplu, in semestrul I 2006, se consuma 2.500 l benzina de autovehicole cu masa totala maxima autorizata mai mica sau egala cu 3,5 t. Taxa se calculeazape fiecare tip de poluant utilizat pe tipuri de autovehicole pe baza datelor din tabel (toate tabelele sunt prezentate anexat):

Litri / 6luni

NOx

SO2

Poluanti organici persistenti

Plumb

Cadmiu

Factor emisii

0,0242

0,0002

0,0000015

0,0000038

0,000000008

TAXA (RON)

0,04

0,04

20

12

16

2500 l x 0,0242 x 0,04 RON = 2,42

2500 l x 0,0002 x 0,04 RON = 0,02

2500 l x 0,0000015 x 20 RON = 0,075

2500 l x 0,0000038 x 12RON = 0,114

2500 l x 0,000000008 x 16RON = 0,00032

Total datorat semestrul I 2006 = 2,62 RON

Pentru surse fixe (centrale termice):

– daca automonitorizati emisiile de poluanti in atmosfera si aveti inregistrari ale masuratorilor efectuate recunoscute de autoritea publica teritoriala pentru protectia mediului taxa, taxa se calculeaza dupa urmatoarea formula:

T=Qemisii poluante x Vemisii

T – suma datorata la Fondul pentru mediu;

Qemisii poluante – cantitatea de emisii de poluanti in atmosfera rezultata din masuratori, exprimata in Kg;

Vemisii – valoarea taxei de incasat pentru fiecare tip de poluant conform anexei nr. 1 la OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

– daca nu automonitorizati emisiile de poluanti in atmosfera taxa se calculeaza dupa urmatoarea formula:

T = Q x Val

T – suma datorata la Fondul pentru mediu;

Q – cantitatea de poluant emisa in atmosfera, pe tip de poluant si este egala cu ” f x A” privind Fondul pentru mediu;

f – factorul de emisie pentru fiecare tip de poluant, in functie de proces

A – cantitatea de combustibil, materii prime si materiale utilizate sau cantitatea de produs finit, in functie de tipul de proces

•Factorul de emisie f” este stabilit de operatorul economic de comun acord cu autoritatile publice locale pentru protectia mediului, in baza metodologiilor existente EEA/EMEP/CORINAIR si US EPA/AP-42, sau a altor metodologii disponibile la nivel de sector industrial si poate fi revizuit functie de interventiile asupra instalatiei si/sau tehnologiei, dar nu mai devreme de 6 luni de la ultima propunere.

Pentru emisiile de poluanti ale autovehicolelor va fi dificil de organizat evidenta tehico-operativa a consumurilor pe tipuri de combustibil care la randul lor vor fi delimitate pe tipul autovehicolului (cu masa totala autorizata sub 3,5 to si mai mare de 3,5 to). In primul semestru se pot face tabele in excell care ulterior vor fi utilizate si in semestrul urmator pe baza cantitatilor efectiv consumate. Taxele datorate rezultate prin calcul sunt foarte mici dar foarte mare este amenda pentru nedeclararea lor, caz in care imi pot permite sa afirm ca mai importanta este declararea decat plata efectiva. Deoarece la ordinele de plata nu se completeaza un nr. de evidenta al platii, aveti posibilitatea sa virati sume mai mari decat cele datorate astfel incat eventualele erori de calcul a taxei datorate sa nu conduca la calcularea de majorari de catre organul de control.

Acest fisier anexat este un model de calcul in excel pentru emisiile de poluanti pe categorii de consumatori. Cand deschideti fisierul veti vedea jos, in bara, categoria de autoturisme. Modelul este pentru anul 2005 cf. L. 73/2000, deci pentru anul 2006 trebuie sa actualizati sumele datorate pe fiecare tip de poluant conform O.U.G. 196/2005.

CALCULUL EMISIILOR DE POLUANTI

Pentru un consum de 1000 l. de benzina, pentru autoturism necatalitic de 8,4 l/100 km.

Greutatea specifica la benzina este de 760 g/l

Rezulta un consum de 760 kg. de benzina – in functie de densitatea benzinei, 0,76% se transforma din litri in kg

Emisia = Factor de emisie x Cantitatea de combustibil consumata

Factor de emisie (g/kg)

Cantitate comb. (Kg)

Emisie (g)

Emisie (kg.)

Pentru NOX (oxizi de azot)

36.7

760

27,892.00

27.8920

Pentru gaze cu efect de sera:

CH4 – metan

1.13

760

858.80

0.8588

VOC – comp organici volatili

52

760

39,520.00

39.5200

CO – oxid de carbon

300

760

228,000.00

228.0000

N2O – protoxid de azot

0.079

760

60.04

0.0600

CO2 – dioxid de carbon

3183

760

2,419,080.00

2,419.0800

Pentru SO2

Emisia = 2 x Ks x Cantitatea de combustibil consumata

, unde Ks este continutul de sulf din carburant

Pentru 0,2% sulf in carburant rezulta Ks = 0,2/100 = 0,002

Emisie SO2 = 2 x 0,002 x 760 = 3,04 kg.

Pentru Pb

Emisia = 0,75 x Kpb x Cantitatea de combustibil consumata

, unde Kpb este continutil de plumb din carburant

Pentru 0,042% plumb in carburant Kpb = 0,042/100 = 0,00042

Emisie Pb = 0,75 x 0,00042 x 760 = 0,2394 kg.

Pentru Cd

Emisie Cd = 0,01 mg/kg x Cantitatea de combustibil consumat = 0,01 mg/kg x 760 = 0,0000076 kg

Calculul taxei pentru :

ROL

RON

Tarif *

Emisia

Taxa mediu

NOX (oxizi de azot) (lei/kg)

200

27.8920000

5,578.40

0.56

Gaze cu efect de sera (lei/t)

100

2687.5188400

268.75

0.03

SO2 (oxizi de sulf) (lei/kg)

200

3.0400000

608.00

0.06

Pb (plumb) (lei/kg)

60,000

0.2394000

14,364.00

1.44

Cd (cadmiu) (lei/kg)

80,000

0.0000076

0.61

0.00

Total

20,819.76

2.08

* Nota : Tarifele sunt conform anexei nr. 1 din Legea nr. 293/2002, valabile pana la

31.12.05. De la data de 01.01.2006, tarifele sunt conform anexei nr. 1 din O.U.G. 196/2005

SC xxxxxx SRL

Luna

An

CALCUL TAXA MEDIU

Septembrie

2005

Consum (l sau mc)

Taxa mediu (RON)

Autoturisme – benzina cu Pb

530.7

0.4863

Autoturisme – benzina fara Pb

0.0000

Autovehicule de marfa <3,5t>

0.0000

Autovehicule de marfa <3,5t>

0.0000

Subtotal – benzina

530.7

0.4863

Autoturisme – motorina

1205

0.6117

Autovehicule de marfa <3,5t>

0.0000

Autovehicule de marfa >3,5t – motorina

0.0000

Macarale – motorina

530.7

0.5784

Subtotal – motorina

1735.7

1.1900

Total – benzina+motorina

2266.4

1.6763

Centrale termice

20

0.0014

Subtotal – gaz metan

20

0.0014

TOTAL

1.6777

28 Sep
2006

Comentarii (0)

admin

link-uri utile pentru contabilii care lucreaza cu finantari u.e.

Manual de management de proiect al Comisiei Europene
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/pdf_files/partnership/guidelines/project_cycle_mngmt_en.pdf
http://www.ier.ro/Proiecte/Publicatii/ManualPCM.pdf
http://team-europe.infoeuropa.ro/imgupload/1154337319640Suport_curs_Management_de_Proiect.pdf

Manual de management de proiect al Guvernului României
http://www.projectmanagement.ro/

Manualul de analiză cost-beneficiu pentru proiectele de investiţii din Fondurile structurale
http://www1.europa.sachsen-anhalt.de/vademecum/Entscheidungen_Durchfuehrungsregeln/KOM/GP_Kosten-
Nutzen-Analyse_von_Grossprojekten_engl_2003.pdf
http://www.nord-vest.ro/ghidcost_beneficiu.pdf

Ghidul fondurilor structurale
http://www.caravanafs.ccina.ro/PDF/ghid_institutii.pdf
http://www.caravanafs.ccina.ro/PDF/ghid_firme.pdf

Ghid privind accesarea Fondurilor Structurale sectorul energie
http://www.minind.ro/domenii_sectoare/organism_intermed/propunere_ghid.pdf

De la Phare la Fondurile Structurale: Manual
Analiza economico-financiară
http://www.cpisc.ro/files/PHARE1/analizaeconomico_financiara.pdf
Aranjamentele financiare
http://www.cpisc.ro/files/PHARE1/aranjamentelefinanciare.pdf
Evaluarea proiectelor
http://www.cpisc.ro/files/PHARE1/evaluareaproiectelor.pdf
Pregatirea si dezvoltarea proiectului
http://www.cpisc.ro/files/PHARE1/pregatireasidezvoltareaproiectului.pdf

Manual pentru programul Gruntvig
http://www.socrates.ro/publicatii/manual_grundtvig_2003.pdf

Manual audit pe proiecte Phare
http://www.mie.ro/_documente/audit/manual_audit_phare.pdf

Manual de proceduri EDIS
http://www.sgg.ro/docs/File/UIP/doc/manualUIP.pdf

Manual de achizitii EU
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/tender/practical_guide_2006/documents/new_prag_en_final.pdf

Fondul Social în Polonia – Ghid pentru aplicanţi;
European Social Fund in Poland – Guide for project providers
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/4CA36814-C111-45B2-B3AF-
5975992DE263/0/efs_ang_guide_for_proejct_provider.zip

Manual de Fonduri Structurale în Irlanda
http://www.dfpni.gov.uk/sfmanual_1-2-02.pdf

Manual evaluare impact mediu
http://www.mmediu.ro/dep_mediu/evaluare_impact/pdf/HG_1076.pdf

Fondurile structurale: Un ghid pentru întreprinzători
http://www.strukturalni-fondy.cz/csf_CD/documents/6_InfoPub/CSF/20.doc

Evaluarea ex-ante a fondurilor structurale
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/exante_sf2007-2013_en.pdf

Managementul fondurilor structurale
http://eapn.horus.be/module/module_page/images/pdf/pdf_publication/EAPN%
20Publications/reports/StructFunds/manual_en.pdf

Ghidul trainerului pentru scrierea de proiecte
http://www.rec.org/REC/Programs/NGO_Support/PDF/Romanian/ProposalWritingRomanian.pdf

Managementul si systemele de control a fondurilor structurale
http://www.rgs.mef.gov.it/ENGLISH-VE/Regulation/EU-financi/Structural/Guidelines_control_systems.pdf

Managementul calităţii pe proiecte
http://fwd.aiesec.ro/articole/sources/articles/200402/15/atasament/atasament_quality_management.pdf

Planificarea participative de proiecte
http://www.impact-see.org/download/PP_manual_RO.pdf

Manual de managementul proiectelor
http://www.rec.org/REC/Programs/NGO_Support/PDF/Romanian/ProjectManagementRomanian.pdf

Manual de identitate vizuală
http://modernizare.mai.gov.ro/documente/Manualidentitatevizuala.pdf

Manual privind dreptul ajutorului de stat în România
http://www.competition.ro/Publicatii/ManualAjutordeStat_iulie2005.pdf

Managementul proiectelor IT
http://www.aniap.ro/downloads/Ghid_Metodologic_pentru_Managementul_Proiectelor_TIC.pdf

Primii pasi in elaborarea si derularea cu succes a unui proiect
http://www.euro-info.ccir.ro/programe/indrumar-primii-pasi.doc

Manual pentru elaborarea proiectelor de infrastructura regionala (editia 2004)
http://www.euroinfo.ccivl.ro/Members/lidia/fisiere/minfr

Matricea cadru logic
http://www.euroinfo.ccivl.ro/Members/lidia/fisiere/LFA.doc

via – http://www.armp.ro/

27 Sep
2006

Comentarii (28)

admin

scadenta bilet la ordin

Cum se calculeaza termenul la care un bilet la ordin devine scadent?
Articol de Cristian Paun, avocat, Societatea de avocati Stefanica, Dutu si Asociatii

Biletul la ordin este un titlu de credit, sub semnatura privata, care pune in legatura in procesul crearii sale doua persoane: subscriitorul sau emitentul si beneficiarul. Titlul este creat de subscriitor sau emitent in calitate de debitor, care se obliga sa plateasca o suma de bani fixata, la un anumit termen sau la prezentare unei alte persoane, denumita beneficiar, care are calitatea de creditor. Intr-un bilet la ordin platibil la vedere sau la un anume timp de la vedere, se poate stipula ca suma va fi producatoare de dobanda. In orice alt bilet la ordin aceasta stipulatiune se socoteste nescrisa. Cifra dobanzii va trebui sa fie aratata in biletul la ordin; in lipsa acestei aratari, stipulatiunea se socoteste nescrisa.
Dobanda curge de la data emisiunii biletului la ordin daca o alta data nu este aratata.
Scadenta biletului la ordin poate fi:
1. La vedere;
2. La un anume timp de la vedere;
3. La un anume timp de la data emisiunii;
4. La o zi fixa.

Biletele la ordin cu alte scadente sau cu scadentele succesive sunt nule.
• Scadenta este termenul la care biletul la ordin este exigibil si trebuie platit.
• Pentru a nu obliga pe debitor sa pastreze suma de plata fara limita de timp, scadenta trebuie sa fie certa, adica sa indice cu precizie ziua sau termenul maxim in interiorul caruia creditorul trebuie sa se prezinte la plata.
• Scadenta trebuie sa fie unica, titlul cu scadentele succesive fiind nul.
• Scadenta trebuie sa fie posibila. Titlurile care poarta o scadenta anterioara datei de emitere sau o scadenta ce nu poate verifica sunt nule.
• Scadenta trebuie sa rezulte cu precizie din textul titlului.
• Scadenta poate fi: la vedere, la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa.

Biletul la ordin la vedere este platibil la prezentare: El trebuie prezentat spre plata in termen de un an de la data sa. Acest termen pot fi redus.
Scadenta la vedere, e socotita la data corespunzatoare din luna in care plata trebuie sa fie facuta.
In lipsa de data corespunzatoare, scadenta va fi in ultima zi a acestei luni.
• Daca scadenta este la un anume timp de la data emiterii, ea poate fi exprimata in zile, saptamani, luni si ani de la data emiterii.
• Daca scadenta este fixata la inceputul, la mijlocul sau la sfarsitul lunii, prin aceste termene se vor intelege prima, a cincisprezecea sau ultima zi a lunii.
• Expresii ca “opt zile” sau “cincisprezece zile” se inteleg nu in sensul de o saptamana sau doua, ci ca opt sau cincisprezece zile calendaristice efective.
• Daca scadenta este fixata pe luni, prin expresii ca “trei luni de la data…”, scadenta se calculeaza fara a tine seama de variatia numarului de zile calendaristice ale fiecarei luni. In cazul concret considerat, scadenta are loc in ziua calendaristica corespunzatoare a lunii stabilite.
• Daca un bilet la ordin este scadent la una sau mai multe luni si jumatate de la o anumita data sau de la vedere, se calculeaza mai intai lunile intregi si apoi jumatatea.
• Daca un bilet la ordin este scadent intr-un anumit an sau peste un an sau peste un numar de ani, atunci scadenta va fi in ziua si luna anului indicat, care vor corespunde numarului zilei si lunii emiterii.

Cand un bilet la ordin este platibil la o zi fixa intr-un loc unde calendarul este deosebit de acela al locului de emisiune, data scadentei se considera facuta dupa calendarul locului de plata. • Numarul de zile calendaristice, in cazul biletelor la ordin platibile la un anumit termen de la data emiterii, nu se va socoti ca multiplu matematic de 24 de ore (ceea ce ar putea genera neregularitati in cazul trecerii de la orarul de vara la cel de iarna si invers). Posesorul unui bilet la ordin platibil la o zi fixa sau la un anume termen de la data emisiunii sau de la vedere trebuie sa o prezinte la plata, fie in ziua in care ea este platibila, fie in una din cele doua zile lucratoare ce urmeaza.

Posesorul biletului la ordin platibil la o zi fixa sau la un anume termen de la data emiterii sau de la vedere trebuie sa ceara debitorului plata fie in ziua in care este platibil biletul, fie in una din cele doua zile lucratoare care urmeaza zilei platii.
• Daca in intervalul celor doua zile lucratoare admise pentru amanarea platii peste ziua scadentei intervine o sarbatoare legala de o zi sau mai multe, numarul de zile reprezentand sarbatoarea legala se adauga tolerantei de doua zile lucratoare mentionate.
• Posesorul biletului la ordin va prezenta titlul la scadenta, la locul si adresa indicate pentru plata.
• Plata va fi ceruta la locuinta debitorului persoana fizica sau la sediul principal al debitorului persoana juridica.
Nu va fi considerata ca o prezentare valabila aceea facuta in strada sau la bursa. O astfel de prezentare nu poate autoriza dresarea protestului pentru neplata. • In cazul in care locuinta sau sediul debitorului nu poate fi gasit, atunci posesorul trebuie sa ceara plata la ultimul domiciliu cunoscut sau sediu al debitorului. In situatia in care nici prin acest mijloc debitorul nu este gasit, atunci se va dresa un “protest in vant”.

Cand biletul la ordin nu este prezentat spre plata in termenul fixat, orice debitor are dreptul de a consemna suma la Casa de Economii si Consemnatiuni sau la alta institutie legal abilitata sa efectueze astfel de operatiuni, pe cheltuiala si riscul posesorului biletului la ordin, recipisa depunandu-se la judecatoria locului de plata. Prin aceasta, debitorul se elibereaza legal de obligatia de plata pe care o avea fata de beneficiarul biletului la ordin.

27 Sep
2006

Comentarii (1)

admin

regim registru unic de control

Am un singur punct de lucru, iar registrul unic de control pe care l-am achizitionat il tin la sediul societatii. Trebuie sa am unul si la punctul de lucru? Care este regimul acestui registru?
Articol de Lia Secareanu, sef departament consultanta financiara si audit, Contexpert Consulting – preluare capital.ro

Conform prevederilor Legii nr. 252/ 2003 privind registrul unic de control acesta se tine nu numai la sediul social, ci si la fiecare sediu secundar pentru care s-au eliberat avize/autorizatii si/sau acorduri de functionare. Registrul unic de control se elibereaza, contra cost, de directiile generale ale finantelor publice din raza teritoriala unde isi are sediul social contribuabilul, pe baza certificatului de inregistrare, in cazul comerciantilor, si pe baza certificatului de inregistrare fiscala, in cazul celorlalte categorii de contribuabili.

Contribuabilii nou-infiintati sunt obligati ca, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii, sa achizitioneze registrul unic de control. Neachizitionarea in termenul prevazut a registrului unic de control de la directiile generale ale finantelor publice din raza teritoriala unde isi are sediul social contribuabilul constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1.000 de lei.

26 Sep
2006

Comentarii (0)

admin

si inca o data pentru popularizare

daca aveti resurse din domeniul contabilitattii, va rugam sa le aduceti aici, pentru ca si noi aducem. multumim.
click pe banner.

Image and video hosting by TinyPic

22 Sep
2006

Comentarii (0)

admin

ziua contabilului roman

daca nu ati stiut, ieri a fost ziua contabilului roman. am uitat sa postez si pe blog, deoarece am vazut si eu tarziu, dupa care m-am ocupat sa pun niste bannere pe http://contabilitate.myforum.ro/ si http://contabilitate.3xforum.ro/
dar v-am spus acum. ok.

22 Sep
2006

Comentarii (0)

admin

link-uri juridice

mai multe gasiti aici – click

20 Sep
2006

Comentarii (0)

admin

Distrugerea marfurilor se face pe cheltuiala proprietarului


Cum se realizeaza operatiunea de distrugere a unor marfuri stationate in zona libera sau intr-un antrepozit liber? – Articol de Cristian Paun, avocat, Societatea de avocati Stefanica, Dutu si Asociatii

Trebuie avute in vedere urmatoarele acte normative:
Codul vamal al Romaniei, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 350 din 19.04.2006;
Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romanei, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 735 din 19.11.2001;
Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 182 din 30.07.1992;
Pentru realizarea operatiunii de distrugere a marfurilor, sunt posibile mai multe variante. Prima dintre ele consta in distrugerea marfurilor chiar in zona libera sau intr-un antrepozit liber si, ulterior, transportarea deseurilor rezultate in tara.

Potrivit art. 191 din Codul vamal, pe durata stationarii intr-o zona libera sau intr-un antrepozit liber, marfurile straine pot sa fie distruse, pe cheltuiala detinatorului, cu conditia ca persoana interesata sa furnizeze autoritatii vamale toate informatiile pe care aceasta le considera necesare. Potrivit art. 200 din Codul vamal, marfurile straine pot fi distruse dupa instiintarea prealabila a autoritatii vamale. Resturile rezultate din distrugere trebuie sa primeasca o destinatie vamala prevazuta pentru marfurile straine. Conform art. 16 din Legea nr. 84/1992, regimul vamal aplicabil marfurilor romanesti si straine care intra, ies, stationeaza, se utilizeaza sau se consuma in zonele libere este cel prevazut in Codul vamal al Romaniei si in Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.114/2001, cu modificarile ulterioare. In vederea valorificarii sau eliminarii deseurilor obtinute ca urmare a unei activitati legale desfasurate in perimetrul zonei libere se intocmesc, daca este cazul, formalitati vamale, conform prevederilor stabilite in cadrul legislatiei vamale.

Operatiile de valorificare si de eliminare a deseurilor din zonele libere se realizeaza in conformitate cu prevederile legislatiei nationale specifice privind gestionarea deseurilor. Costurile aferente activitatilor de colectare, transport, depozitare, valorificare si de eliminare a deseurilor in zonele libere se suporta de catre producatorul sau detinatorul de deseuri, care incredinteaza deseurile unei unitati specializate pentru valorificare sau eliminare. Administratiile zonelor libere, impreuna cu autoritatile de mediu, vor confirma in scris birourilor vamale care functioneaza pe langa zonele libere ca deseurile pentru care se solicita intocmirea formalitatilor vamale sunt rezultate in urma unor activitati desfasurate pe teritoriul zonei libere in cauza.

A doua varianta ar fi ca marfurile sa fie importate cu drepturi de import reduse sau zero si distrugerea lor in tara.
Potrivit art. 228 din Codul vamal, prin exceptie de la prevederile art. 224 si ale art. 226 alin. (1) lit. a), se considera ca nu a luat nastere nici o datorie vamala la import pentru o marfa cand persoana interesata face dovada ca neindeplinirea obligatiilor ce rezulta din dispozitiile art. 64-67 si art. 195 lit. b) sau pastrarea marfurilor in depozit temporar ori utilizarea regimului vamal sub care au fost plasate marfurile este urmare a distrugerii totale ori a pierderii iremediabile a marfurilor respective, ca rezultat al naturii marfurilor, cazului fortuit ori al fotei majore sau ca o consecinta a aprobarii de catre autoritatea vamala. In sensul prezentului alineat, marfurile sunt pierdute iremediabil cand devin de neutilizat de catre orice persoana.
Cand, in conformitate cu prevederile art. 228 alin. (1), se considera ca nu a luat nastere nici o datorie vamala pentru marfurile puse in libera circulatie cu drepturi de import reduse sau zero, in functie de destinatia lor finala, orice resturi sau deseuri care rezulta dintr-o astfel de distrugere se considera a fi marfuri straine (art. 229 Codul vamal).

Cand, in conformitate cu prevederile art. 225 sau ale art. 226 (referitoare la modul de nastere a datoriei vamale), se naste o datorie vamala pentru marfurile care beneficiaza la import de drepturi de import reduse in functie de destinatia lor finala, cuantumul achitat cand marfurile au fost puse in libera circulatie se deduce din cuantumul datoriei vamale. Aceasta dispozitie se aplica in mod corespunzator si in cazul in care ia nastere o datorie vamala pentru deseurile sau resturile ce au rezultat din distrugerea unor astfel de marfuri (art. 230 Codul vamal).

A treia varianta ar fi plasarea marfurilor intr-un regim vamal suspensiv – antrepozitare vamala. Antrepozitarea vamala permite depozitarea marfurilor intr-un antrepozit vamal a marfurilor straine, fara ca ele sa fie supuse drepturilor de import sau masurilor de politica comerciala (art. 119 Codul vamal) si, ulterior, distrugerea acestora sub control vamal. Utilizarea unui regim vamal presupune eliberearea unei autorizatii de catre autoritatea vamala. Autorizatia se acorda persoanelor care asigura toate conditiile necesare pentru efectuarea corecta a operatiunilor si cand autoritatea vamala poate asigura supravegherea si controlul regimului fara a mai trebui sa introduca masuri administrative disproportionate fata de necesitatile economice respective.

Conditiile in care este utilizat regimul sunt stabilite prin autorizatie. Titularul autorizatiei este obligat sa informeze autoritatea vamala asupra tuturor elementelor survenite, dupa acordarea autorizatiei, care pot influenta mentinerea acesteia sau conditiile de utilizare a acesteia. Autoritatea vamala poate obliga la constituirea unei garantii.

Antrepozitele vamale in care marfurile pot fi depozitate sub regimul vamal de antrepozit vamal sunt urmatoarele:
a) antrepozit public de tip A, in care depozitul si marfurile sunt sub raspunderea detinatorului depozitului;
b) antrepozit public de tip B, in care depozitul si marfurile sunt sub raspunderea fiecarui antrepozitar;
c) antrepozit public de tip F, in care depozitul si marfurile sunt sub raspunderea autoritatii vamale;
d) antrepozit privat de tip D, in cazul caruia importul marfurilor antrepozitate se efectueaza in procedura simplificata de vamuire si poate fi acordat pe baza felului, valorii in vama si a cantitatii marfurilor luate in considerare in momentul plasarii sub regim de antrepozitare;
e) antrepozit privat de tip E, in care se aplica regimul de antrepozitare chiar daca marfurile nu sunt depozitate intr-un loc aprobat ca antrepozit vamal;
f) antrepozit privat de tip C, cand nu se aplica situatiile prevazute la lit. d) si e).

vizitati si :

Image and video hosting by TinyPic

19 Sep
2006

Comentarii (0)

admin

Cine aplica IFRS si de cand

Cine aplica IFRS si de cand (02-09-2006) – http://www.expertus.ro/contabilitate/stire.php?s=395
In Monitorul Oficial nr. 602 din 12.07.2006 a fost publicat OMF nr. 1121/2006, privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

Art. 1. – (1) Având în vedere necesitatea asigurării conformităţii reglementărilor naţionale în domeniul contabilităţii cu reglementările Uniunii Europene, în exerciţiul financiar al anului 2007, în România se continuă implementarea graduală a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).
(2) În înţelesul prezentului ordin, prin Standarde Internaţionale de Raportare Financiară se înţelege Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS) şi Interpretările aferente (Interpretările SIC-IFRIC), amendamentele ulterioare la acele standarde şi interpretările aferente, standardele şi interpretările viitoare aferente, aşa cum sunt aprobate de Uniunea Europeană, traduse şi publicate în limba română.
(3) Societăţile comerciale ale căror valori mobiliare la data bilanţului sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi care întocmesc situaţii financiare consolidate au obligaţia ca, începând cu exerciţiul financiar al anului 2007, să aplice Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.
(4) Instituţiile de credit continuă să aplice Standardele Internaţionale de Raportare Financiară la întocmirea situaţiilor financiare consolidate.
(5) Piaţa reglementată are înţelesul prevăzut la art. 125 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Entităţile prevăzute la alin. (3) pot întocmi şi un set distinct de situaţii financiare anuale obţinute prin aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, destinate utilizatorilor de informaţii, alţii decât instituţiile statului.
(7) Situaţiile financiare obţinute prin aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară fac obiectul auditului financiar, potrivit legii.
Art. 2. – Pentru anul 2007, celelalte entităţi de interes public definite conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene, pot aplica Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) la întocmirea situaţiilor financiare individuale sau consolidate, pentru necesităţi proprii de informare.
Art. 3. – Toate entităţile care au obligaţia să aplice sau au optat pentru aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară trebuie să asigure continuitatea aplicării acestora.
Art. 4. – În relaţia cu instituţiile statului, toate entităţile, inclusiv cele care aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, întocmesc situaţii financiare anuale conforme cu directivele europene.
Art. 5. – Prevederile art. 3 lit. c) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 11 iulie 2005, se modifică după cum urmează:
“c) societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare a investiţiilor şi organismele de plasament colectiv, autorizate/avizate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;”.
Art. 6. – Direcţia de reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Banca Naţională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin
Art. 7. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

18 Sep
2006

Comentarii (0)

admin

un nou forum de conta

vizitati un nou forum de conta, care va cuprinde pe viitor multe resurse contabile – http://contabilitate.3xforum.ro/

13 Sep
2006

Comentarii (1)

admin

reglementari cu privire la tva

Colectarea si rambursarea TVA se imbunatatesc
Articol de Liliana Bolan, Consultant B&B Expert Com
Epopeea TVA a inceput. si aceasta in plin scandal european privind rambursarile frauduloase de TVA. Se vorbeste de retele de crima organizata, de caruselul TVA sau de masuri speciale care sa asigure un control mai bun in ceea ce priveste colectarea si rambursarea TVA. In acest context turbulent, Romania se pregateste pentru introducerea noilor reglementari in domeniu, care vor fi aplicabile incepand cu 1 ianuarie 2007.

Primele masuri au in vedere atribuirea codului de intregistrare fiscala in scop de TVA si clarificarea aspectelor privind domiciliul fiscal. Nu intamplator, se acorda o atentie deosebita domiciliului fiscal, cunoscandu-se faptul ca – in multe situatii de rambursari de TVA – sunt implicate entitati fantoma, adica entitati care nu pot fi gasite la sediul declarat.

Noile norme prevad proceduri distincte pentru persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, persoanele care exercita profesii liberale precum si pentru enitatile fara personalitate juridica (asociatii familiale, asocierile in participatiune, alte asocieri).

Persoane juridice inregistrate ca platitori de TVA pana la data de 1 noiembrie 2006 vor fi trecute din oficiu in evidenta persoanelor juridice impozabile, inregistrate in scop de TVA. Exceptie fac contribuabilii inscrisi in evidenta speciala si contribuabilii inactivi. Datorita schimbarii prefixului din “R” in “RO”, contribuabilii vor primi, dupa trecerea in noile evidente, un certificat de inregistrare in scopuri de TVA care va cuprinde noua codificare (codul unic de inregistrare precedat de prefixul “RO”).

In perioada 1 noiembrie – 31 decembrie 2006, inregistrarea noilor contribuabili se va face conform prevederilor legale aplicabile la acea data (cele aflate deja in vigoare), urmand sa primeasca certificatul de inregistrare fiscala in scop de TVA in forma actualizata.

In ceea ce priveste persoanele fizice autorizate sau cele care exercita profesii libere, acestea vor trebui ca, in perioada urmatoare, sa se alinieze noilor prevederi in ceea ce priveste domiciliul fiscal. Astfel, conform noilor prevederi introduse prin OG nr. 35/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, domiciliul fiscal in cazul acestor persoane este sediul activitatii sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala. Pana acum, domiciliul fiscal era domiciliul persoanei fizice. Alinierea la noile prevederi trebuie sa se faca pana cel tarziu la 1 ianuarie 2007, cand aceste prevederi vor intra in vigoare, conform legii. Simultan cu declararea noului domiciliu fiscal sau reconfirmarea celui existent, se va face si preschimbarea certificatului de inregistrare fiscala. In caz ca nu au cunostina de aceasta obligatie, organul fiscal isi va face datoria si le va comunica acest lucru pana la sfarsitul lunii septembrie. Contribuabilii persoane fizice vor depune o Declaratie de mentiuni in care vor completa datele privind domiciliul fiscal in conformitate cu noile prevederi. Legea nu prevede un termen de depunere a declaratiei, dar contribuabilii trebuie sa tina seama de faptul ca termenul de eliberare al noului certificat este de 15 zile, in conditiile in care nu apar neconcordante, caz in care acest termen se poate prelungi. Organul fiscal are posibilitatea respingerii cererii de inregistrare fiscala, in situatia in care contribuabilul nu clarifica neconcordantele semnalate.

In perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2006, inregistrarea noilor contribuabili – persoane fizice independente sau care exercita profesii liberale – se va face conform prevederilor legale aplicabile la acea data (cele aflate deja in vigoare). Acestia au obligatia ca, in termen de 15 zile de la data obtinerii certificatului de la Registrul Comertului, sa se prezinte la organul fiscal competent si sa solicite eliberarea codului de inregistrare fiscala.

O procedura similara cu cea aplicabila persoanelor fizice autorizate sau care exercita profesii libere va fi aplicabila si entitatilor fara personalitate juridica (asocierilor).

Persoanele fizice sau juridice inregistrate la Registrul Comertului si care sunt persoane impozabile in scopuri de TVA, pe masura ce vor solicita preschimbarea certificatului de inmatriculare, ca urmare a unor modificari ce tin de denumire sau sediu social, vor primi acest ceritificat actualizat si din punctul de vedere al atributului fiscal (“RO”).

Contribuabilii au, in continuare, obligatia de a mentiona, pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau pe orice alte documente emise, codul de identificare fiscala propriu. Incepand cu 1 ianuarie 2007, codul va fi trecut in forma actualizata, respectiv cu atributul fiscal “RO” in loc de “R”.

Nerespectarea acestei obligatii reprezinta contraventie si va fi sanctionata cu amenda de la 50 lei (RON) la 1.500 lei (RON), pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 500 lei (RON) la 10.000 lei (RON), pentru persoanele juridice.

Doua ordine pentru TVA

Ordinul nr. 901/2006 (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 703 din 16/08/2006)

privind aprobarea Procedurii de modificare a codului de inregistrare in scopuri de TVA pentru persoanele juridice inregistrate ca platitori de TVA si a modelului si continutului formularelor “Notificare” si “Certificat de inregistrare in scopuri de TVA”

Ordinul nr. 1.346/2006 (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 744 din 31/08/2006)

se refera la Procedurile de atribuire a codului de inregistrare fiscala pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii liberale, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile si alte entitati fara personalitate juridica

13 Sep
2006

Comentarii (2)

admin

vanzare marfuri sub pret

La vanzarea de marfuri sub pretul de achizitie, trebuie colectata taxa pe valoarea adaugata? Cheltuiala cu marfa este nedeductibila?
Articol de Lia Secareanu, sef departament consultanta financiara si audit, Contexpert Consulting

Deoarece vanzarea in pierdere nu este considerata livrare de bunuri si nu se face nici o referire in Codul fiscal sau in Normele metodologice de aplicare ale acestuia la faptul ca trebuie recalculata taxa pe valoare adaugata dedusa initial, asa cum se intampla in Hotararea nr. 401 din 19/05/ 2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta nr. 17 din 14/03/ 2000 privind taxa pe valoarea adaugata, nu mai trebuie sa se colecteze taxa pe valoarea adaugata pentru diferenta neacoperita de pretul de vanzare.

Din punctul de vedere al impozitului pe profit, conform Codului fiscal si Normelor metodologice, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile. Nu este conditionat in nici un fel ca venitul sa fie mai mare decat cheltuiala. Cum cheltuiala cu marfa vanduta este o cheltuiala aferenta veniturilor impozabile, rezulta ca aceste cheltuieli sunt deductibile fiscal la calculul impozitului pe profit. La vanzarea marfurilor sub pretul de cost, trebuie avute in vedere insa prevederile Ordonantei nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, potrivit carora este interzis oricarui comerciant sa ofere sau sa vanda produse in pierdere, cu exceptia anumitor situatii, precum si in cazul produselor aflate in pachete de servicii. Prin vanzare in pierdere, in sensul acestei ordonante, se intelege orice vanzare la un pret egal sau inferior costului de achizitie, astfel cum acesta este definit in reglementarile legale in vigoare.

Exceptiile de la aceasta regula sunt:

– vanzari de lichidare;
– vanzari de soldare;
– vanzari efectuate in structuri de vanzare denumite magazin de fabrica sau depozit de fabrica;
– vanzari ale produselor destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale ale consumatorului, dupa ce evenimentul a trecut si este evident ca produsele respective nu mai pot fi vandute in conditii comerciale normale;
– vanzari ale produselor care, intr-o perioada de trei luni de la aprovizionare, nu au fost vandute;
– vanzari accelerate ale produselor susceptibile de o deteriorare rapida sau a caror conservare nu mai poate fi asigurata pana la limita termenului de valabilitate;
– vanzarea unui produs la un pret aliniat la cel legal practicat de ceilalti comercianti din aceeasi zona comerciala, pentru acelasi produs, determinat de mediul concurential;
– vanzarea produselor cu caracteristici identice, ale caror preturi de reaprovizionare s-au diminuat.

13 Sep
2006

Comentarii (0)

admin

impozitare venituri din expertize

Cum se impoziteaza veniturile obtinute din tarifarea lucrarilor de expertize contabile de catre o persoana fizica autorizata?
Articol de Lia Secareanu, sef departament consultanta financiara si audit, Contexpert Consulting

Potrivit Codului fiscal, veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii, sunt venituri din profesii libere. Aceste venituri fac parte din categoria veniturilor din activitati independente, categorie de venituri supuse impozitului pe venit.

Platitorii veniturilor din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit in cota de 10% prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate. Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul.

In cazul in care persoana fizica autorizata realizeaza si alte venituri decat cele din prestarea serviciilor de expertiza contabila pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa exista obligatia de a se efectua in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit. Platile anticipate se stabilesc de catre organul fiscal, prin emiterea unei decizii de impunere. Aceste sume se vor achita in 4 rate egale pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 decembrie. In acest caz, cand se obtin venituri de aceeasi natura, pentru care platile anticipate se stabilesc atat de organul fiscal, cat si prin retinere la sursa, la stabilirea platilor anticipate de catre organul fiscal se exclud din venitul net veniturile pentru care platile anticipate se realizeaza prin retinere la sursa, proportional cu ponderea acestora in totalul veniturilor brute.

Pentru stabilirea impozitului anual datorat, contribuabilul trebuie sa depuna, pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, declaratia de venit. Prin aceasta, se declara veniturile obtinute in anul fiscal de raportare, in vederea calcularii, de catre organul fiscal, a venitului net anual impozabil determinat ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente realizarii venitului si a impozitului pe venitul anual. Impozitul pe venitul net anual impozabil datorat este calculat de organul fiscal competent, pe baza acestei declaratii, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil din anul fiscal respectiv si pentru care se emite o decizie de impunere.

In conditiile in care exista diferente intre impozitul anual datorat si platile anticipate efecuate in cursul anului, acestea se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere.

13 Sep
2006

Comentarii (17)

admin

prevederi compensare

Care sunt prevederile referitoare la compensarea datoriilor reciproce intre agenti economici?
Articol de Lia Secareanu, sef departament consultanta financiara si audit, Contexpert Consulting

Potrivit Hotararii Guvernului nr. 685/ 1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie, si Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, incepand cu data de 1 octombrie 1999, se interzice utilizarea altor documente de compensare in afara celor prevazute in regulamentul de compensare aprobat prin prezenta hotarare. Conform acestui regulament, compensarea obligatiilor de plata reciproce dintre persoane juridice se face pe baza de ordine de compensare. Ordinele de compensare au regim special si sunt numerotate din tipografie. Evidenta lor este stricta si reprezinta document justificativ de inregistrare in contabilitate a stingerii creantelor si a datoriilor care au facut obiectul compensarii.

Compensarea poate avea loc la nivelul cel mai mic al datoriilor si creantelor reciproce. Persoana juridica initiatoare este persoana juridica care solicita stingerea obligatiilor reciproce prin intermediul actului de compensare, iar persoana juridica destinatara este cea care accepta compensarea unei creante prin datoria sa catre initiator. In lantul de compensare, trebuie emise si primite ordine de compensare, astfel incat persoana juridica initiatoare devine si persoana juridica destinatara. In cadrul Institutului de Management si Informatica din cadrul Ministerului Industriei si Comertului, functioneaza serviciul de compensare care, prin compartimente specializate si pe pe baza informatiilor ce trebuie transmise de persoanele juridice, analizeaza, identifica si prezinta circuitele de compensare, organizeaza sedintele de compensare, emite ordinele de compensare, tine evidenta lor si solutioneaza litigiile.

Contribuabilii, persoane juridice, sunt obligati sa transmita in baza de date a Institutului de Management si Informatica datele privind platile restante mai vechi de 30 de zile, cu o valoare mai mare de 10.000 lei (RON). Dupa introducerea in sistem a datelor, contribuabilii au obligatia sa le actualizeze permanent, la intervale de cel mult 30 de zile, operand modificarile survenite. Cei care nu inregistreaza datorii sau creante mai vechi de 30 de zile si care au o valoare mai mare de 10.000 lei (RON) nu sunt obligati sa transmita informatiile, iar cei care doresc sa intre in sistemul de compensare pot transmite si facturi mai noi de 30 de zile, cu valori mai mici de 10.000 lei (RON)/factura.

Pentru facturi cu valori mai mari de 10.000 lei (RON), compensarea datoriilor neplatite la termenele scadente se va realiza numai in conformitate cu prevederile regulamentului de compensare aprobat prin aceasta hotarare. Pentru sume reprezentand contravaloarea facturilor mai mici de 10.000 lei (RON), inclusiv, compensarea reciproca intre contribuabili, persoane juridice, se poate efectua si in afara cadrului institutional reprezentat de Institutul de Management si Informatica, dar pe baza acelorasi formulare, respectiv a ordinelor de compensare.

31 Aug
2006

Comentarii (0)

admin

noutati legislative

click aici – news

error: Conținutul este protejat !!