03 Apr
2007

Comentarii (72)

admin

Avantajele si dezavantajele persoanei fizice autorizate

Autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent este reglementata de Legea nr. 300 din 28 iunie 2004.
Potrivit prevederilor acestui act normativ pot desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei, in mod independent, sau pot constitui asociatii familiale cetatenii romani sau straini care provin din statele membre ale Uniunii Europene si din statele apartinand Spatiului Economic European. Pot desfasura activitati economice in mod independent sau in cadrul asociatiilor familiale persoanele fizice care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) in cazul persoanelor fizice ce doresc sa desfasoare activitati in mod independent legea prevede o limita minima de varsta care nu trebuie sa fie mai mica 18 ani, iar in cazul asociatiilor familiale minimul prevazut de lege din punct de vedere al membrilor asociatiei este 16 ani.
b) fac dovada ca sunt apti de munca din punct de vedere medical si pot desfasurarea activitatea pentru care se solicita autorizatia;
c) au calificarea – pregatire profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala – necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia;

Actele care atesta calificarea dobandita in Romania pot imbraca diferite forme, precum diplome, certificate, carte de mestesugar, carnet de munca, alte dovezi care sa ateste experienta profesionala sau in mod exceptional pentru meseriile traditionale artizanale este suficienta o declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a

desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective, in mod gratuit.
Este recunoscuta si calificarea obtinuta in strainatate, insa in prealabil obtinerii autorizatiei persoanele fizice au obligatia obtinerii, dupa caz, fie a atestatului de recunoastere si/sau echivalare eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor fie a atestatului de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant, eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

d) depun cazierul fiscal in care trebuie sa nu fi fost inscrise fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, care dovedesc ca nu au fost condamnate penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitive.

e) indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor si cerintele reglementarilor specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata, precum si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata.

Persoanele fizice autorizate au calitatea de angajat propriu, ceea ce inseamna ca trebuie sa fie asigurate in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, al asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj. Ca dezavantaj poate fi considerata imposibilitatea extinderii, intru-cat nu pot angaja alte persoane cu contract individual de munca pentru desfasurarea activitatilor pentru care s-a obtinut autorizatia.
Persoanele fizice autorizate se pot angaja la patron, prin incheierea unei conventii civile, aceasta varianta fiind avantajoasa decat un contract de munca deoarece patronul va plati taxe mult mai mici la stat si astfel poate face economii importante cu salariile.
Alte avantaje legate de persoana fizica autorizata sunt acelea ca aceasta poate inregistra anumite cheltuieli personale (chiar mancare, imbracaminte, medicamente) care diminueaza impozitele catre stat.

sursa – Afacerea – Periodic on-line al CCIB
http://www.ccib.ro/afacerea/Default.aspx?id_language=1

03 Apr
2007

Comentarii (0)

admin

Proiect – Cum recuperam TVA

articol original – Jurnalul National – www.jurnalul.ro

Deconturile de TVA depuse de firme inscrise in cazierul fiscal sau pentru care a fost deschisa procedura insolventei se incadreaza in categoria deconturilor cu risc mare, iar statul le va rambursa taxa in urma efectuarii unei inspectii fiscale, potrivit unui proiect de ordin al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF).

Pentru contribuabilii mari si mijlocii care beneficiaza acum de rambursare cu inspectie fiscala ulterioara a fost stabilita o procedura de analiza a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, pentru a identifica gradul de risc fiscal. Daca analiza va arata ca o astfel de firma parezinta un risc fiscal mare, ea va fi mai intai controlata. Potrivit proiectului, compartimentul de analiza de risc va inregistra toate deconturile intr-o evidenta, care se conduce informatizat, dupa care cele cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare vor fi supuse analizei in ordinea cronologica a inregistrarii lor la Fisc. RISCURI. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare se incadreaza in categoria de risc fiscal mare si daca contin neconcordante care nu pot fi indreptate. In cazul contribuabililor mijlocii, deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare se incadreaza in categoria de risc fiscal mare si daca persoana impozabila nu a depus in ultimele 12 luni de la perioada la care o refera decontul analizat toate declaratiile fiscale sau nu a depus situatiile financiare, cu termen de depunere in ultimul an.

03 Apr
2007

Comentarii (0)

admin

www.contacafe.ro la 1.400 de membrii

www.contacafe.ro aajuns la 1.400 de membrii si pe aceasta cale multumim si celor ce au intrat de pe blog pe forum.
va multumim ca vizitati in mod curent forum-ul si va asteptam in continuare.
numai bine.

02 Apr
2007

Comentarii (0)

admin

Prima lege privind creanţele din România

În Monitorul Oficial, partea I nr. 225 din 13.03.2006 a fost publicată Legea nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor (“Legea”). Legea are drept scop stabilirea principiilor şi a cadrului general pentru utilizarea creanţelor, în vederea obţinerii de finanţare prin intermediul securitizării, precum şi reglementarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor la o operaţiune de securitizare.
Securitizarea este o operaţiune financiară de valorificare a creanţelor de către un vehicul investiţional (entitate cu sau fără personalitate juridică, ce are drept obiect de activitate exclusiv emiterea de instrumente financiare securitizate în baza unui portofoliu de creanţe) care le achiziţionează, le grupează şi le afectează garantării unei emisiuni de valori mobiliare. Pot face obiectul securitizării creanţele izvorate din: a) contracte de credit, inclusiv contracte de credit ipotecar, contracte de credit pentru achiziţia de autoturisme, contracte pentru emiterea de carduri de credit;b) contracte de leasing;c) contracte de vânzare-cumpărare cu plata preţului la termen, inclusiv contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate;d) instrumente financiare de tip participativ sau obligatar, emise potrivit prevederilor Legii;e) orice titlu de creanţă, altele decât cele specificate la lit. a)-d), cu condiţia ca drepturile pe care le conferă să poată face obiectul unei cesiuni.

Cesiunea creanţelor
Titularii pot cesiona creanţe prezente sau viitoare către un vehicul investiţional, în scopul securitizării acestora, în conformitate cu prevederile Legii. Pot face obiectul cesiunii în scopul securitizării numai creanţele care îndeplinesc următoarele condiţii:a) actul juridic generator de creanţă să fie conform cu toate prevederile legale în vigoare la data încheierii;b) asupra creanţei, în mod individual ori ca element al unei universalităţi, să nu fi fost constituit un drept de garanţie sau un alt drept real, altfel decât pentru scopul securitizării. Vehiculul investiţional achiziţionează creanţe individuale ori grupate în portofolii de la unul sau mai mulţi cedenţi şi le afectează garantării de obligaţiuni ori titluri de participare securitizate. Cesiunea de creanţe cu titlu gratuit către un vehicul investiţional este nulă. Achiziţionarea de creanţe de către un vehicul investiţional se face exclusiv în vederea emiterii de instrumente financiare securitizate. Calitatea de titlu executoriu recunoscută de lege unui titlu de creanţă în considerarea titularului originar al dreptului de creanţă profită şi cesionarilor acestuia, inclusiv vehiculului investiţional, investitorilor sau altor titulari de drepturi de proprietate ori de garanţie asupra creanţei. Pentru opozabilitate, cesiunea creanţelor afectate garantării unei emisiuni de instrumente financiare securitizate se înscrie la arhiva cu cel puţin 15 zile înainte de emiterea prospectului, se notifică de către cedent debitorilor cedaţi prin scrisoare recomandată şi se aduce la cunoştinţa creditorilor cedentului fie individual, prin scrisoare recomandată, fie prin afişare la sediul cedentului, cu indicarea cesionarului şi a preţului la care s-a efectuat cesiunea.

Acţiunea pentru anularea cesiunii de creanţe care afectează interesele creditorilor cedentului se prescrie în termen de 45 de zile de la data întrunirii cumulative a cerinţelor de publicitate privind înscrierea la arhiva şi notificarea creditorilor cedentului şi nu se poate exercita de către administratori, lichidatori ori creditori în cadrul unei proceduri de reorganizare judiciară sau de faliment, deschise conform prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului ori ale Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2004. În cazul în care realizarea unui drept de creanţă este asigurată cu garanţii reale imobiliare, cesiunea de creanţă este supusă formalităţilor de publicitate prevăzute în legea privind obligaţiunile ipotecare.
Cesiunea efectuată potrivit acestei Legi este scutită de taxa pe valoarea adaugată, potrivit art. 141 alin. (2) lit. c) pct. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completările ulterioare. În schimbul creanţelor cesionate cedentul poate primi titluri de participare sau obligaţiuni securitizate emise în baza acestora.

Autor – Av. Colţuc Marius Vicenţiu
sursa – www.amosnews.ro

02 Apr
2007

Comentarii (0)

admin

Companiile trebuie sa prezinte, semestrial, la Fisc situatia facturilor emise

Finantele vor emite, pâna la sfârsitul lunii aprilie, un ordin prin care toti agentii economici vor fi obligati sa declare semestrial situatia tuturor facturilor emise, masura fiind menita sa împiedice evaziunea fiscala, a declarat presedintele interimar al Agentiei Nationale de Administratie Fiscala (ANAF), Daniel Chitoiu, citat de NewsIn.

„Initial, a fost o propunere de factura, dar am decis sa ramâna factura conform modelului din Codul Fiscal. Va fi o declarare valorica a tranzactiilor efectuate într-un semestru, o situatie cu livrarile si achizitiile. Lucram la aceasta procedura într-un program Phare alaturi de Spania“, a explicat Chitoiu. Situatiile declarate de catre firme vor fi confruntate de catre Fisc pentru a identifica eventuale neconcordante între Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA) declarata si platita pentru livrari, respectiv achizitii. Fiscul va crea în parteneriat cu Spania un sistem informatic de urmarire a facturilor.

via – www.gardianul.ro

02 Apr
2007

Comentarii (0)

admin

Megacontrol fiscal in aprilie

Sistemele electronice instalate cu ocazia aderarii vor intra in actiune pe 25 aprilie, cind Fiscul va verifica toate tranzactiile purtatoare de TVA.
Firmele si persoanele fizice care efectueaza livrari si achizitii intracomunitare trebuie sa completeze si sa depuna declaratia recapitulativa privind TVA in primul trimestru, pina pe 25 aprilie, conform unor instructiuni publicate ieri de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).

„Pe 25 aprilie centralizam toate operatiunile intracomunitare pe baza declaratiilor recapitulative depuse de firme. Apoi le vom confrunta cu datele din tarile cu care au avut relatii comerciale, cu ajutorul sistemului VIES de urmarire a tranzactiilor cu TVA. Toate firmele ale caror declaratii nu coincid cu datele strinse de la statele UE vor fi controlate“, a avertizat miercuri, Bogdan Hutuca, vicepresedinte al Agentiei Fiscale.
Declaratia se completeaza numai de catre persoanele inregistrate ca platitori de TVA care au realizat in primul trimestru livrari si/sau achizitii intracomunitare de marfuri. Declaratia recapitulativa se depune, in format electronic, la registratura organului fiscal, la posta, prin scrisoare recomandata, pe pagina de web a Ministerului Finantelor sau prin Sistemul Electronic National (e-guvernare).
Formatul electronic al declaratiei recapitulative se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor. Acesta poate fi luat, gratuit, la unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

Ce trebuie sa contina declaratia
ANAF a publicat ieri informatiile care trebuie sa existe in baza de date electronica: numerele de identificare TVA atribuite de statul membru partenerilor de afaceri din UE si valoarea totala a tuturor livrarilor intracomunitare de bunuri, efectuate de catre toti operatorii inregistrati ca platitori de TVA in statul membru.
De la data aderarii, firma de la noi care a vindut un produs sau un serviciu unui client dintr-un stat membru va mentiona TVA doar pe factura, in cota de 19%, cumparatorul strain urmind sa plateasca efectiv TVA la cota prevazuta in statul respectiv. La achizitii e invers. Cumparatorul roman plateste TVA interna.
Apoi, firma va depune la Finante decontul de TVA, lunar sau trimestrial, in functie de statut. Indiferent de statut, firmele depun trimestrial declaratia recapitulativa pentru livrarile si achizitiile intracomunitare, operatiune asemanatoare cu fostele declaratii de export sau de import.
Persoanele fizice care depun cu intirziere declaratia pot fi amendate cu sume cuprinse intre 50 si 1.500 de lei, iar firmele pot fi sanctionate cu sume de la 500 de lei la 10.000 de lei.

„Big Brother“ VIES
Declaratia trimestriala este folosita in programul electronic european VIES, prin intermediul caruia statele membre coopereaza administrativ in domeniul TVA. Autoritatile din statele membre schimba reciproc, prin mijloacele electronice, informatii despre TVA in tranzactiile intracomunitare. Astfel, ANAF poate verifica daca o firma care a cumparat marfa dintr-o tara UE a declarat aceeasi valoare ca si firma de la care a cumparat, intrucit ambele societati depun declaratii care pot fi confruntate prin sistemul elecronic VIES.
Peste jumatate dintre exporturile si importurile Romaniei se fac cu Uniunea Europeana, majoritatea firmelor romanesti care fac comert extern fiind active pe aceasta ruta.

Firmele si persoanele fizice care efectueaza livrari si achizitii intracomunitare trebuie sa completeze si sa depuna declaratia recapitulativa privind TVA in primul trimestru, pina pe 25 aprilie, conform unor instructiuni publicate ieri de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).
Sistemele electronice instalate cu ocazia aderarii vor intra in actiune pe 25 aprilie, cind Fiscul va verifica toate tranzactiile purtatoare de TVA.

via – www.adrese-utile.ro

31 Mar
2007

Comentarii (0)

admin

Garantare Tva pana la prezentarea dovezii de primire in SM UE

Incepand cu 15.04.2007

O masura luata de Guvern vizeaza introducerea garantarii in vama a
taxei pe valoarea adaugata, pana la prezentarea dovezii ca bunurile au
fost livrate intr-un alt stat membru. Prevederea a fost inclusa in
actul normativ intrucat exista riscul ca bunurile importate in regim
de scutire de TVA, care urmeaza sa fie livrate intr-un stat UE, sa nu
ajunga la destinatie ci sa fie plasate in economia subterana.

sursa – ContGen group

30 Mar
2007

Comentarii (0)

admin

PricewaterhouseCoopers cauta contabili

Why PwC? It’s a big question – and part of the answer is that we’re a big organisation which is a really positive thing. The sheer range of our activities means you’ll have more options in terms of what you do here, the type of projects you work on and the range of clients you work with.

You’ll launch your career with us alongside other graduates on a structured induction programme. This is where you’ll settle in, meet other new joiners and new colleagues, and pick up the technical, commercial and personal skills to get your career off to a good start. Courses, practical coaching, case studies and, above all, involvement in real client work will help you learn a lot quickly. And, of course, your training will be designed to fit the specialist needs of your business area.

Join our team as

Junior Auditor

Junior Tax Consultant

Apply by 27th April in the Careers section of our website – www.pwc.com/ro – under the Current vacancies section.

via – romania_eu_list group

30 Mar
2007

Comentarii (0)

admin

Birouri de asistenta la Fisc

Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a decis infiintarea, incepand din aprilie a unor compartimente speciale de asistenta a contribuabililor. Presedintele interimar al ANAF, Daniel Chitoiu, a declarat ca aceste noi structuri vor avea ca scop indrumarea atat a persoanelor fizice, cat si a societatilor comerciale, din punct de vedere legislativ. “Astfel, oamenii nu vor mai fi nevoie sa stea la rand la mai multe ghisee pentru a afla o informatie”, spune Chitoiu. Fiecare problema care tine de Fisc va fi preluata de angajatii acestui compartiment care vor comunica raspunsurile in cel mai scurt timp.

30 Mar
2007

Comentarii (2)

admin

“MBA-uri” pentru contabili la Bucuresti

ACCA (Asociatia de Autorizare a Contabililor) a infiintat in Romania un birou local care va avea responsabilitati si pentru relatiile cu Bulgaria si Republica Moldova. Asociatia organizeaza examene pentru obtinerea calificarii ACCA sau a unei diplome in Financial Management, precum si a unui certificat in International Auditing. “Datorita numarului mare de studenti romani inscrisi la examenele ACCA din Europa s-a luat decizia deschiderii unui birou si in Romania”, explica Oana Neacsu, administrative assistant ACCA Romania. “Unul dintre cele mai mari avantaje ale calificarii ACCA este varietatea si gradul de specializare ale subiectelor. Desi in multe privinte este asemanatoare cu un MBA, ACCA este mult mai mult decat atat, nefiind egalat ca resurse sau recunoastere la nivel mondial”, explica Andreia Manea, head of ACCA Romania, Bulgaria si Moldova. ACCA are doua sesiuni de examene pe an, in iunie si in decembrie in care se pot da pana la patru examene. Pentru acestea, studentii pot invata individual sau pot apela la companii din piata care furnizeaza cursuri.

sursa – ziarul financiar – www.zf.ro

29 Mar
2007

Comentarii (0)

admin

se cauta junior accountant

In the name of our client, a leading distribution facilities and services provider, we are looking for an ambitious young professional to complete the Finance Team as a JUNIOR ACCOUNTANT.

The position is based in Bucharest.

The successful candidate will be required to perform the following duties and responsibilities:

– Timely registration of the incoming accounting documents;

Preparation of sale documents and other accounting documents;

– Preparation of other documents, registers etc. commissioned by the supervisor;

Preparation and control of bank payments;

– Performing account payable and accounts receivable control;

– In charge with the cash management, records of cash transactions, cash reports of the assigned companies;

– In charge with the cash-flow control;

– Management reporting within the Group;

– Taking active role in additional accountancy works, especially in initiating and implementing procedures and new processes.

REQUIREMENTS:

Suitable candidates should possess all or almost all of the following skills and expertise:

– Ongoing/finished studies, preferably in Finance or Accounting;

Successful work experience preferably within international environment;

– Desire to build a career in accountancy;

– Fluency in English;

– Good knowledge of Microsoft Office and experience with Accountancy software;

Self-driven, well-organized and adaptive;

Please send your CV to [email protected]


via – Comunitatea-ADVICE group

28 Mar
2007

Comentarii (0)

admin

si aceeasi stire despre tva, dar de la altii

Firmele care deruleaza importuri (din tari non-UE) vor plati, din nou TVA aferent in vama.

Cele care deruleaza operatiuni intracomunitare vor depune o garantie in vama a TVA, potrivit unei propuneri a Finantelor, ca urmare a diminuarii incasarilor bugetare si a cresterii evaziunii fiscale. Potrivit Ministerului, aceasta masura nu-i va afecta pe importatorii care in anul anterior au derulat importuri cu valori semnificative si indeplinesc criteriile pentru a obtine certificat de amânare a platii TVA.

“Ministerul Finantelor Publice propune aceasta masura pe baza informatiile furnizate de Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala intrucât, modificarea de la 1 ianuarie 2007 a Codului Fiscal, care a eliminat sistemul de plata la vama a TVA pentru importurile din statele non-UE a dus la cresterea evaziunii fiscale, intrucât aceasta masura de relaxare fiscala a fost exploatata de unii importatori in interes propriu si in defavoarea bugetului de stat, situatie ce impune luarea unor masuri urgente”, se arata intr-un comunicat de presa.
Ministerul Finantelor Publice mai propune introducerea garantarii in vama a taxei pe valoarea adaugata, pana la prezentarea dovezii ca bunurile au fost livrate intr-un alt stat membru, pentru ca exista pericolul ca bunurile importate in regim de scutire de TVA, care urmeaza sa fie livrate intr-un stat UE, sa nu ajunga la destinatie ci sa fie plasate in economia subterana.
Romania are cel mai scazut nivel al veniturilor bugetare ca pondere in Produsul Intern Brut, circa 29%, dintre toate cele 27 de tari membre ale Uniunii Europene.

sursa – evenimentul zilei – www.evz.ro

28 Mar
2007

Comentarii (0)

admin

proiect cu privire la TVA in vama

TVA va fi achitata in vama, din 15 aprilie, exceptie facand importatorii care vor obtine certificate de amanare la plata, iar la bunurile importate pentru livrarea in spatiul comunitar vor fi constituite garantii, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta. Ministrul Finantelor, Sebastian Vladescu (foto), vrea sa modifice Codul Fiscal revenind la plata TVA in vama pe o perioada determinata in intervalul 15 aprilie 2007-31 decembrie 2008. Exceptie de la aceasta regula fac importatorii care vor obtine certificate de amanare la plata, iar la bunurile importate pentru livrarea in spatiul comunitar vor fi constituite garantii. Obtinerea certificatelor de amanare la plata va fi realizata in conditiile stabilite prin ordin al ministrului Finantelor. Importatorii care nu vor obtine certificate de amanare a platii TVA in vama in perioada 15 aprilie 2007-31 decembrie 2008 vor inregistra reducerea temporara a lichiditatilor din cauza achitarii taxei in vama.

COD PAGUBOS. Conform Codului Fiscal, intrat in vigoare la 1 ianuarie 2007, importatorii nu au mai platit TVA in vama, ci au aplicat taxarea inversa mentionand taxa in acelasi decont ca taxa de plata si cea deductibila. “Mare parte din bunurile importate au fost plasate in economia subterana, bugetul de stat fiind astfel privat de veniturile din TVA aferente vanzarilor acestor bunuri, motiv pentru care se impune lansarea unor masuri de urgenta”, se mentioneaza in nota de fundamentare a actului. In ianuarie 2007 sumele incasate din TVA la bugetul general consolidat au scazut cu peste 20%, iar dupa primele 16 zile din februarie, veniturile din TVA au inregistrat cea mai slaba performanta, situandu-se cu 5,36% sub nivelul consemnat in perioada similara din 2006. Cei mai afectati vor fi importatorii care realizeaza investitii, din cauza decalajului dintre plata TVA in vama si data la care taxa este efectiv rambursata, termenul legal de rambursare fiind de 45 de zile.


sursa – jurnalul national – www.jurnalul.ro

27 Mar
2007

Comentarii (0)

admin

oportunitate pentru contabili

Ascent Group, recruteaza pentru un client important pe
piata romaneasca pozitia de JUNIOR ACCOUNTANT si
SENIOR ACCOUNTANT.

CANDIDATUL IDEAL:
– persoana ordonata, atenta la detalii, capabila de
prioritizarea activitatilor
– capacitate dezvoltata de analiza si sinteza
– studii superioare economice finalizate, de
preferinta finante – contabilitate
– peste 2 ani experienta in domeniul financiar
contabil
– experienta in contabilitatea productiei – avantaj
– cunostinte contabilitate si legislatie financiar
contabila
– cunostinte operare PC: Excel, Word, Outlook,
Internet Explorer, programe contabilitate
– italiana scris si vorbit – nivel avansat
– engleza scris si vorbit – nivel avansat

RESPONSABILITATI / BENEFICII:
– contabilitate si consultanta pentru clienti ai
firmei
– intocmirea documentelor contabile si inregistrarea
lor in contabilitate
– intocmirea documentatiei aferenta platilor bancare:
ordine de plata, retragere numerar etc.
– inregistrarea si gestionarea deconturilor de
cheltuieli
– urmarirea incasarilor si platilor

BENEFICII:
pachet salarial atractiv
mediu de lucru placut

CV-urile se trimit la adresa:
[email protected] cu subiectul “recrutare”

via – resursetineret group

27 Mar
2007

Comentarii (0)

admin

scutiri de taxe

Casele de brokeraj si fondurile de investitii straine vor fi scutite de plata comisioanelor percepute pentru inregistrarea celor care intentioneaza sa opereze pe piata romaneasca de capital. Decizia Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2007, conform unui comunicat al arbitrului pietei. “Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a decis suspendarea acestor comisioane pentru ca se are in vedere modificarea intregului regulament care stabileste veniturile CNVM”, a declarat, pentru NewsIn, Gabriela Anghelache, presedintele CNVM. Comisionul pentru inscrierea intermediarilor care intentioneaza sa opereze pe piata romaneasca de capital se ridica la 10.000 lei, iar comisionul pentru inscrierea societatilor de servicii de investitii financiare se ridica la o valoare de 20.000 lei. Totodata, conform deciziei CNVM, companiile straine nu vor plati nici taxa de inscriere a sucursalelor, in valoare de 10.000 lei.

sursa – http://www.curierulnational.ro/