12 Mar
2008

Comentarii (4)

admin

Revista ‘Practici Contabile’ – numarul 2 – s-a lansat

Intrucat cererea pentru revista este mare, am hotarat sa lansam numarul 2 la fel ca numarul 1. Hotarasem sa o dam numai pe e-mail, la cei care ne furnizeaza datele de contact, dar intrucat acest proces merge greu, vom face asta incepand cu numarul 3.

Link-ul pentru descarcarea ei il gasiti aici – Download

IMPORTANT – NUMARUL 3 VA FI PRIMIT NUMAI DE CEI CARE COMPLETEAZA URMATORUL FORMULAR – Formular – Practici Contabile
SI DE DATA ASTA VORBIM SERIOS.

12 Mar
2008

Comentarii (3)

admin

Examenul de aptitudini – sesiunea 2008 – CECCAR

Sesiunea 2008 a Examenului de aptitudini se organizează în zilele de 21 iunie (proba scrisă) şi 28 iunie (proba orală).

1. Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii aflati in anul 3 de stagiu, precum şi stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi au dreptul sa se inscrie la următoarele două sesiuni consecutive.

2. Înscrierea la examenul de aptitudini se face pe baza următoarelor documente:

* cerere pentru înscrierea la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei Corpului de domiciliu;
* certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
* certificatul de stagiu;
* copia de pe diploma de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii, recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
* copie după actul de identitate(BI/CI);
* certificat de cazier judiciar;
* adeverinţă medicală;
* 2 fotografii tip BI.

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar cu şină si se depune la filiala de domiciliu.

3. Potrivit Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, publicat in Monitorul Oficial nr. 653 din 25.09.2007 examenul de aptitudini constă într-o probă scrise şi una orală:

Proba scrisa consta in :

a. studii de caz, exercitii si probleme din domeniul expertizei contabile, monografiei contabile, evaluarii intreprinderilor si auditului financiar ;

b. intrebari de judecata profesionala din doctrina si deontologia profesiei contabile, organizarea si functionarea Corpului.

Proba orala consta in :

a. cate o intrebare din materie juridica si fiscala ;

b. cate o intrebare din domeniile contabilitate, audit financiar si evaluarea intreprinderilor.

4. La proba scrisă fiecare lucrare primeşte o notă de la 1 la 10. Pentru promovarea probei scrise şi continuarea examenului cu proba orală este necesară obţinerea mediei de cel puţin 7.

5. Tematica examenului de aptitudini, inclusiv bibliografia, sunt prezentate pe site-ul Corpului.

6. Alte precizări

Lista persoanelor care au promovat examenul de aptitudini se comunică şi se afişează la filialele – centru de examen, precum şi la filialelei din raza de domiciliu a candidaţilor.

via – www.ceccar.ro

11 Mar
2008

Comentarii (0)

admin

update – revista related

“Practici Contabile” a fost descarcata de peste 4.145 de oameni.
link download revista – Download

cine vrea numarul 2 trebuie sa completeze cateva date aici – Formular – Practici Contabile
in urma trimiterii formularului utilizatorul va fi introdus in baza de date si va primi numerele revistei.

11 Mar
2008

Comentarii (0)

admin

se cauta consilier – specializare economica

La Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele :
– studii superioare de lungă durată, specializare economică sau juridică;
– să nu fi suferit vreo condamnare pentru faptele ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
– să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învăţământ, pentru absolvenţii care se angajează pentru prima dată;
– să prezinte un curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată;
– constituie un avntaj calitatea de titular al unui atestat de evaluator autorizat.

Bibliografie:

11 Mar
2008

Comentarii (0)

admin

MEF a lansat Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

poate este de interes pentru voi deoarece – vizează cu preponderenţă companiile private, în special IMM-urile, acestea având posibilitatea să beneficieze de până la aproximativ 90% din fonduri.

Implementarea programului va fi susţinută, în perioada 2007 – 2013, cu peste trei miliarde de euro (3,011 miliarde euro), din care contribuţia Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de aproximativ 85% (2,554 miliarde euro), restul fiind acoperit din bugetul de stat şi din bugetele locale.

Suma alocată apelurilor de proiecte pentru primul trimestru al acestui an este de 158,5 milioane euro, din totalul de circa 786 milioane euro disponibile ca şi finanţare nerambursabilă pentru întregul an 2008.

Obiectivul acestui program este creşterea, până în 2015, a productivităţii companiilor româneşti, cu o medie anuală de circa 5,5%, în scopul reducerii decalajelor faţă de productivitatea medie din Uniunea Europeană.

Axele prioritare sunt crearea unui sistem inovativ şi eco-eficient de producţie, creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, cercetarea – dezvoltarea tehnologică şi inovarea pentru competitivitate, precum şi îmbunăţirea managementului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Implementarea lor vizează creşterea productivităţii companiilor româneşti pentru ca acestea să atingă, până în 2015, un nivel de aproximativ 55% din media UE.

In continuare prezentam, pe scurt, PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE
DESCRIEREA PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”

AXA PRIORITARĂ 1

DENUMIRE: “Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie”
OBIECTIVUL PROGRAMULUI: Creşterea competitivităţii IMM – urilor, inclusiv prin crearea de noi unităţi de producţie. Excepţie face delocalizarea unei capacităţi de producţie din alt stat membru UE.
COORDONATORI: Direcţia Generală pentru Gestionarea Fondurilor Comunitare, Organismul intermediar pentru IMM-uri din cadrul Ministerului pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale
ALOCARE FINANCIARĂ: 1,079 miliarde euro
PERIOADA: 2007 – 2013
CO-FINANŢARE UE: 928,651 milioane euro, reprezentând 86% din alocarea financiara
CO-FINANŢARE NAŢIONALĂ (buget de stat / local): 151,175 milioane euro, reprezentând 14% din alocarea financiara

Valoarea maximă a finanţării este de 1,5 milioane euro, fiecare IMM putând beneficia de o alocare financiară nerambursabilă de până la 70% din cuantumul investiţiei.

AXA PRIORITARĂ 2

DENUMIRE: “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare”
OBIECTIVUL PROGRAMULUI: Creşterea capacităţii de cercetare prin dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare, în scopul ridicării nivelului de competitivitate ştiinţifică pe plan internaţional.
COORDONATORI: Direcţia Generală Organismul intermediar pentru cercetare, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică
ALOCARE FINANCIARĂ: 646,259 milioane euro
CO-FINANŢARE UE: 536,395 milioane euro, reprezentând 83% din alocarea financiara
CO-FINANŢARE NAŢIONALĂ (buget de stat / local): 109,864 milioane euro, reprezentând 17% din alocarea financiara

Beneficiarii pot fi instituţiile de învăţământ superior şi structuri ale acestora (inclusiv spitale clinice şi universitare), precum şi start-up-urile şi spin-off-urile*, valoarea asistenţei financiare nerambursabile putând ajunge până la 18,5 milioane euro pe proiect.

AXA PRIORITARĂ 3

DENUMIRE: “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”
OBIECTIVUL PROGRAMULUI: Creşterea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor prin susţinerea conectării la broadband, precum şi prin consolidarea infrastructurii, în special în zonele de eşec ale pieţei – zone rurale şi mici urbane dezavantajate din punct de vedere al accesului la mijloacele moderne de comunicaţii.
COORDONATOR: Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
ALOCARE FINANCIARĂ: 469,435 milioane euro
CO-FINANŢARE UE: 383,170 milioane euro, reprezentând 81,62% din alocarea financiara
CO-FINANŢARE NAŢIONALĂ (buget de stat / local): 86,265 milioane euro, reprezentând 18,38% din alocarea financiara

Beneficiarii pot fi atât autorităţile administraţiei publice locale, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, cât şi IMM-urile şi ONG-urile.

AXA PRIORITARĂ 4

DENUMIRE: “Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice”
OBIECTIVUL PROGRAMULUI: Sprijinirea investiţiilor companiilor industriale în instalaţii şi echipamente pentru reducerea consumului de energie, finanţarea realizării de noi capacităţi de generare electricitate prin valorificarea resurselor regenerabile etc.
COORDONATOR: Direcţia Generală de Politică Energetică – Organismul intermediar pentru energie din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor
ALOCARE FINANCIARĂ: 725,540 milioane euro
PERIOADA: 2007 – 2013
CO-FINANŢARE UE: 638,475 milioane de euro, reprezentând 88% din alocarea financiara
CO-FINANŢARE NAŢIONALĂ (buget de stat / local): 87,064 milioane de euro, reprezentând 12% din alocarea financiara

Beneficiarii pot fi companiile mari, IMM-urile, autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile pentru dezvoltare intercomunitară, precum şi operatorii de transport în domeniul gazelor naturale şi energiei electrice.

AXA PRIORITARĂ 5

DENUMIRE: “Asistenţa Tehnică”
ALOCARE FINANCIARĂ: 90,040 milioane euro
PERIOADA: 2007 – 2013
CO-FINANŢARE UE: 67,530 milioane de euro, reprezentând 75% din alocarea financiara
CO-FINANŢARE NAŢIONALĂ (buget de stat / local): 22,510 milioane de euro, reprezentând 25% din alocarea financiara

* Start-up-urile sunt întreprinderi inovative cu o vechime de maximum trei ani, care implementează rezultatele obţinute din activităţi de cercetare. Spin-off-urile sunt companii nou-create de grupuri de cercetare din instituţii publice de profil sau universităţi, pentru a produce şi comercializa propriile rezultate din cercetare-dezvoltare.

via – www.gov.ro/presa

11 Mar
2008

Comentarii (0)

admin

romania – mereu surprinzatoare la taxe si legislatie

– 5.300 de acte normative au fost emise incepand cu anul 2003,
– sunt 306 taxe pe care firmele şi cetăţenii sunt obligaţi prin lege să le plătească.
– 80% din veniturile la bugetul statului provin din cinci taxe şi impozite: contribuţiile sociale, impozitele pe venit şi profit, TVA, accizele şi taxele vamale.

Atunci ce rost mai au celelalte. Si sunt curios daca a citit cineva toate cele 5.300 de acte normative.
sursa – articole presa si capital.ro

10 Mar
2008

Comentarii (0)

admin

precizari importante – in urma mesajelor primite

Facem precizarea si ne cerem si scuze – numarul 2 al revistei nu este
gata inca – dar am solicitat sa ne dati adresele de e-mail in ideea in
care in momentul cand este gata sa va trimitem la cati mai multi odata
revista.
Deci, inscrieti-va in continuare cei care nu ati facut-o si nu va
speriati ca nu o primiti, deoarece veti fi prezenti in baza noastra de
date.

Din nou si link-ul – Formular – Practici Contabile

10 Mar
2008

Comentarii (0)

admin

Proiect de Ordin al MEF privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta

Proiect ordin – link

Modele propuse de formulare necesare in acest scop.

Formular 140 – link
Formular 141 – link
Formular 150 – link
Formular confirmare – link
Formular 151 – link
10 Mar
2008

Comentarii (1)

admin

revista a depasit 4.000 de utilizatori

revista “Practici Contabile” a fost descarcata de peste 4.050 de oameni.
cine nu a luat inca revista, o poate lua de aici – Download

cine vrea numarul 2 trebuie sa completeze cateva date aici – Formular – Practici Contabile

09 Mar
2008

Comentarii (0)

admin

formular inscriere numar urmator revista

va rugam frumos, dupa ce ati completat formularul, nu dati “Enter” de multe ori, o singura data este suficient si datele voastre vor ajunge la noi
link completare date si mail – Formular – Practici Contabile

09 Mar
2008

Comentarii (1)

admin

OUG 19/2008 – cod procedura fiscala

Ordonanţă de urgenţă nr. 19/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 163 din 3 martie 2008

link document integral – aici

07 Mar
2008

Comentarii (0)

admin

nu vreau sa va stresez, dar e bine ca sa facem update

cine nu a trimis e-mail-ul pentru a primi numarul urmator din revista,
o poate face in continuare aici – Formular – Practici Contabile

revista a ajuns la peste 3.900 de descarcari. multumim.

07 Mar
2008

Comentarii (0)

admin

nu uitati – important impozite

17 martie – ultima zi de plata pentru:
– impoz. pe veniturile din activitati independente (transa 1)
– impoz. pe ven. din cedarea folosintei bunurilor, aici neintrand ven. obtinute din arendare (transa 1)
– taxa pentru afisaj (transa 1) – numai in scop de reclama si publicitate

07 Mar
2008

Comentarii (0)

admin

statistici ‘Practici Contabile’

revista a fost descarcata de 3.868 de persoane. o puteti lua in continuare de aici – Download

pentru numarul 2 din revista, pentru a face si noi niste calcule, va rugam sa introduceti e-mail-ul intrand pe link-ul urmator:
Formular – Practici Contabile

07 Mar
2008

Comentarii (0)

admin

proiect legislativ cu privire la persoanele fizice si tva

Se pare ca ANAF a terminat un proiect de ordin, in care se specifica faptul ca persoanele fizice care depasesc venituri anuale de 35.000 de euro vor fi inregistrate din oficiu ca platitori de TVA (daca venitul este realizat din – venituri comerciale, din profesii libere sau din drepturi de proprietate intelectuala).
Deci atentie cei care depun Declaratia 200 si Declaratia 204 – ca in functie de ce se trece acolo se verifica, dar si in urma unei inspectii fiscale se poate sa va oblige sa va inregistrati la TVA.

link catre documentul integral cu privire la proiect – aici