In vederea impulsionării acţiunilor de rambursare a TVA şi a deblocării situaţiei care a condus la întârzieri în restituirea TVA, în baza prevederilor art. 30 din Codul de Procedură Fiscală (CPF), ANAF a elaborat procedura de cesionare a drepturilor de restituire a TVA. In ceea ce priveste operatiunile,...
In vederea impulsionării acţiunilor de rambursare a TVA şi a deblocării situaţiei care a condus la întârzieri în restituirea TVA, în baza prevederilor art. 30 din Codul de Procedură Fiscală (CPF), ANAF a elaborat procedura de cesionare a drepturilor de restituire a TVA. În conformitate cu dispoziţiile art....
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a publicat un comunicat de presa, in care precizează că persoanele fizice care au realizat tranzacţii imobiliare cu terenuri construibile şi construcţii noi, care au caracter de continuitate, aveau obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile prevăzute la art. 152 din Codul fiscal...
De la 1 mai 2009, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică. Astfel, in funcţie de exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată perioada fiscală se modifică astfel: - începând cu prima lună a unui...
Astfel, persoanele impozabile care sunt obligate să îşi schimbe perioada fiscală trebuie să depună la organul fiscal competent „Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România”,...
Potrivit prevederilor OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, de la 1 mai 2009, taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de vehicule rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu greutate maximă autorizată de până la...
Despăgubirile acordate de stat pentru terenurile expropriate sunt impozabile din punct de vedere al TVA. Aceasta deoarece, trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, în condiţiile prevăzute de legislaţia referitoare la proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, în schimbul unei despăgubiri este considerată operaţiune impozabilă,...
Ministerul Finanţelor Publice a introdus posibilitatea de consultare a programării la plată. Pe portalul ANAF, la secţiunea Informaţii publice / Stadiul de soluţionare al unui decont cu sumă negativă de TVA, orice agent economic poate verifica data la care se va achita suma solicitată pentru deconturile de TVA negativă...
In conformitate cu Ordinul nr. 1.308/2009 privind unele măsuri pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, precum şi pentru stingerea prin compensare sau restituire a sumelor reprezentând TVA aprobată prin decizia de rambursare, care a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,...
Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri se completează şi se depune, în format electronic, la organele fiscale competente de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 şi 153 indice 1 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care au efectuat...
“Guvernul a pus la punct un mecanism computerizat de rambursare a TVA, prin care elimină întârzierile, de pe o parte, şi potenţialele abuzuri, pe de altă parte” a anunţat primul-ministru Emil Boc la finalul şedinţei de Guvern de ieri. Măsura trebuie sa dea fiecărui contribuabil onest din această ţară...
Potrivit art. 141 alin.(2) lit. a) pct.3 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată următoarele servicii de natură financiar bancară: tranzacţii, inclusiv negocierea, privind conturile de depozit sau conturile curente, cecuri şi alte instrumente negociabile, exceptând recuperarea creanţelor....
Potrivit art. 32 pct. 11 din OUG nr. 34/2009, la art. 156 indice 1 din Codul Fiscal, după alineatul (6), se introduc două noi alineate, respectiv, (6 indice 1) şi (6 indice 2), cu următorul cuprins: - (6 indice 1) - Prin excepţie de la prevederile alin. (2) - (6),...
Persoanele juridice înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România - începând cu 1 mai 2009, sunt obligaţi să utilizeze ca perioadă fiscală pentru TVA luna calendaristică. Obligaţie - Persoanele impozabile care sunt obligate să îşi schimbe...
Incepand cu data de 01 mai 2009, TVA aferentă achiziţiilor de vehicule rutiere motorizate, care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu greutate maximă autorizată de până la 3.500 kg şi care nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, inclusiv scaunul şoferului, nu se deduce....
error: Conținutul este protejat !!