Persoana impozabila înregistrata în Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare si care va depasi în cursul anului 2013 plafonul de 2.250.000 lei are urmatoarele obligatii: - sa depuna la organul fiscal, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale (luna/trimestru) în care a...
Incepând cu 1 mai 2009, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică. În funcţie de exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată, perioada fiscală se modifică astfel: - începând cu prima lună a unui trimestru...
Va supunem atentiei un material oficial, elaborat DGRFP Brasov, cu privire la modificările legislative introduse de OUG nr. 80/2014 la Titlul VI "Taxa pe valoare adăugata" – material organizat sub forma unui tabel comparativ. Speram sa va fie de folos. NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE...
Prin comunicatul din 20 octombrie 2017 - link - Ministerul Finanțelor Publice a informat opinia publică cu privire la aprobarea acordată României de Consiliul Uniunii Europene prin Decizia 2017/1855 de a aplica un plafon de scutire de TVA pentru mici întreprinderi de maximum 88.500 euro, calculat la cursul de...
O persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA in România care livrează opere de artă achizitionate in regim second-hand intr-un stat membru care sunt transportate direct cumpărătorului din alt stat membru are obligatia plății TVA în România? Raspuns Potrivit prevederilor Codului fiscal, se consideră a fi locul livrării de bunuri...
Persoanele care au obligatia sa aplice sistemul TVA la încasare: 1. Persoanele impozabile înregistrate normal în scopuri de TVA conform art. 153 a caror cifra de afaceri în perioada 1 octombrie 2011 - 30 septembrie 2012 inclusiv nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei aplica sistemul TVA la încasare de la...
Va supunem atentiei un tabel comparativ (actualizat la data de 10.09.2013) cu privire la modificarile aduse Codului Fiscal (Titlul VI Taxa pe valoarea adugata) de O.G. nr.16/2013 - material oficial elaborat de DGFP Brasov. Speram sa va fie de folos si multumiri DGFP BV pentru posibilitatea preluarii. NU UITATI SA...
Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată a acestor sume - a fost introdusa prin OPANAF nr. 2691/2010 - text...
Va supunem atentiei materialul prezentat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala - în cadrul întâlnirii cu contribuabilii din data de 2 octombrie 2017, intalnire ce a avut loc in mai multe locatii din tara - pe tema "plata defalcata a TVA" . Speram sa va fie de folos. Multumim...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat PDF-ul inteligent necesar pentru generarea D 390 -Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri, conform OPANAF nr.76/21.01.2010, utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii decembrie 2011 - actualizat în data de 24.01.2014. Pentru cei interesati, iata aplicatia - VERS. 1.0.9....
Conturile de TVA se vor credita, în principal, cu: • TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii; • depuneri/virări de TVA pentru operațiunile încasate cu numerar sau prin cardul bancar; • transferuri din alte conturi de TVA ale titularului; • transferuri din contul curent deschis fie la aceeasi institutie bancara,...
Pe site-ul oficial al - DGRFP Brasov - a fost publicat un material informativ actualizat la data de 02.03.2015 cu privire la cele doua categorii de operatiuni pentru care se aplica taxarea inversa - operatiuni interne si operatiuni externe. Speram sa va fie de folos si multumim institutiei pentru...
Agenția Națională de Administrare Fiscală tratează cu maximă operativitate solicitările contribuabililor, în special în cazul agenților economici care au de primit TVA, în vederea asigurării acestora fluxul de capital necesar continuării activității. În acest sens, Agenția Națională de Administrare Fiscală a desfășurat campanii în rândul contribuabililor care au solicitat rambursarea...
Conform prevederilor Codului fiscal și ale normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, persoanele impozabile pot stoca facturile emise/primite pe suport hârtie sau în format electronic, indiferent de forma originală în care au fost trimise ori puse la dispoziție, cu condiția să asigure autenticitatea originii, integritatea...
In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 90/12.02.2013, a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice nr. 140/04.02.2013 pentru modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin.(1) lit. j), j^1, k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi la...
error: Conținutul este protejat !!