Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizat PDF-ul inteligent necesar pentru generarea - Declaratiei/Fomrularului 300 - Decont de taxă pe valoarea adăugată - conform OPANAF nr. 2227/2019, utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale valabil de la data 01.07.2019. Acesta este la versiunea A 6.0.1 dîn data 19.08.2019. OPANAF...
Persoanele juridice înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România - începând cu 1 mai 2009, sunt obligaţi să utilizeze ca perioadă fiscală pentru TVA luna calendaristică. Obligaţie - Persoanele impozabile care sunt obligate să îşi schimbe...
Conform prevederilor din Codul fiscal, baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată cuprinde cheltuielile accesorii, cum sunt: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport şi asigurare, solicitate de către furnizor/prestator cumpărătorului sau beneficiarului. Cheltuielile facturate de furnizorul de bunuri sau de prestatorul de servicii cumpărătorului, care fac obiectul unui contract...
Beneficiarul unei livrări de bunuri sau prestări de servicii este ţinut răspunzător individual şi în solidar pentru plata TVA, în situaţia în care persoana obligată la plata taxei este furnizorul sau prestatorul, conform art. 150 alin. (1) din CF, dacă factura prevăzută la art. 155 alin. (5) din CF:...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicata aplicatia pentru generarea Declaratiei privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului finanţat din instrumente structurale - aplicatie conform prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Afacerilor Europene nr. 204/2011 . Iata in continuare ai...
ANAF aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în Monitorul Oficial al României nr. 319/ 04.05.2017 a fost publicată HG nr. 284/ 2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/ 2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.1/ 2016. Prevederile actului normative menţionat se aplică de...
Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 296 din 17 aprilie 2019, a fost publicata Legea nr. 60 din 15 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal . AVAND IN VEDERE...
Va supunem atentiei un material oficial, elaborat DGRFP Brasov, cu privire la categoriile de operatiuni pentru care se aplica taxarea inversa – material actualizat potrivit legislatiei in vigoare la decembrie 2014. Speram sa va fie de folos. NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK –...
Dupa cum stiti de saptamana trecuta - link - in MO 242/01.04.2016 a fost publicat OPANAF 1105/29.03.2016 - pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.769/23.12.2015 – privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru...
Prin Hotărârea Guvernului nr. 150/2011 - text integral - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, au fost introduse precizări suplimentare privind obligaţia anumitor categorii de persoane impozabile de a solicita organelor fiscale competente înregistrarea în scopuri de TVA, dacă a...
Pe siteul oficial al Ministerului Finantelor Publice a fost publicata in data de 22.03.2013 - Circulara nr. 557841 din 20 martie 2013 referitoare la cota de TVA aplicabilă livrărilor de lentile de corecţie aeriene cu dioptrie şi, respectiv, livrărilor de lentile de contact cu dioptrie, precum şi accesoriilor acestora....
Dupa cum stiti deja, prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 - text integral - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, s-a introdus sistemul taxei pe valoarea adăugată (TVA) la încasare, respectiv exigibilitatea taxei la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a...
Multumita colegilor de pe - Contabili pe Facebook - va informam ca, in Monitorul Oficial nr. 40 din 13.01.2017 a fost publicat Ordinul Presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 210 din 13 Ianuarie 2017 - privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea...
In MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 32/15.01.2015 a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 18/07.01.2015 - pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9 indice 1) din Legea nr. 571/2003 privind...
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 1967/2011 - pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal - text integral - și pentru aprobarea modelului și conținutului unui...
error: Conținutul este protejat !!