Plafonul de 100.000 euro care determină modificarea perioadei fiscale la TVA de la trimestrul calendaristic la luna calendaristică, prevăzut la art. 156 indice 1 alin. (2) din CF şi pct. 80 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a CF aprobate prin HG nr. 44/2004, cu modificările şi completările...
Va supunem atentiei un material elaborat de – AJFP Arges – ce isi propune reamintirea unor aspecte privind sistemul TVA la încasare – începând cu data de 01.01.2015. Speram sa va fie de folos si multumim institutiei pentru posibilitatea preluarii. MODEL AL DECLARATIEI 097 - VALABILA 2015 - GASITI...
Prin Legea nr. 60/2019 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 17 aprilie 2019, au fost aduse modificări și completări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal în domeniul taxei pe valoarea adăugată, respectiv prevederilor prin care se stabilește locul prestării serviciilor de telecomunicaţii, de radiodifuziune...
Va supunem atentiei in cele ce urmeaza un material oficial cu privire la modificarile aduse Codului fiscal de O.U.G. nr. 102/2013, modificari aplicabile incepand cu 1 ianuarie 2014 pentru Titlul I "Dispozitii generale" si Tilul VI "Taxa pe valoarea adaugata". Materialul este structurat sub forma unui tabel comparativ si...
Persoana impozabilă stabilită în România a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 35.000 euro, (119.000 lei), al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării (3,3817 lei), aplică regimul special de scutire,...
Prin comunicatul din 20 octombrie 2017 - link - Ministerul Finanțelor Publice a informat opinia publică cu privire la aprobarea acordată României de Consiliul Uniunii Europene prin Decizia 2017/1855 de a aplica un plafon de scutire de TVA pentru mici întreprinderi de maximum 88.500 euro, calculat la cursul de...
Va spun din experienta proprie, ca dosarul ce trebuie depus pana la data de 25.01.2009 de platitorii de TVA, trebuie sa cuprinda: - declaratia 094 completata - model aici - mentiune referitoare la faptul ca nu s-au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent - model - declaratia 010 - daca...
Operatorii economici şi alte entităţi care au optat pentru deschiderea la unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de disponibil destinate încasării şi plăţii defalcate a TVA în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, vor aplica Sistemul naţional de raportare – Forexebug. Operatorii economici şi alte entităţi...
Pentru plafonul de 35.000 euro al cifrei de afaceri anuale, declarate sau realizate de persoanele impozabile stabilite în România care aplică regimul special de scutire, prevăzut la art. 152 alin. (1) şi (2) din Codul Fiscal (CF) şi pct. 61 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a CF...
Dupa cum stiti din articolul publicat de noi la inceputul saptamanii - detalii aici - contribuabilii care nu au depus toate deconturile de taxă pe valoarea adăugată (TVA) pentru perioada octombrie 2011 - septembrie 2012, trebuie să depună respectivele deconturi de TVA (restante) până luni, 10 decembrie 2012, deoarece...
Dupa cum stiti, începând cu 1 septembrie 2013, se aplică cota redusă la TVA de 9%, introdusă prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, pentru toate sortimentele de pâine şi unele sortimente de făină şi grâu....
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 13/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (096) " Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizat noul PDF inteligent pentru generarea D 394 - Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional conform OPANAF 2264/2016 - utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii iulie 2016. Acesta este actualizat la 17.08.2016. Pentru...
Cerere corectare erori materiale decont TVA (300) - model: - http://www.contacafe.ro/topic11330.html Declaratie proprie raspundere-corectare erori materiale TVA: - http://www.contacafe.ro/topic11331.html
Regimul TVA la casele de amanet si tratamentul fiscal aplicabil de acestea - exemple si raspunsuri: 1) Referitor la incadrarea persoanei impozabile din punct de vedere al exercitarii dreptului de deducere. Potrivit prevederilor art. 147 din Codul fiscal...
error: Conținutul este protejat !!