Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizat noul PDF inteligent pentru generarea D 394 - Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional conform OPANAF 2264/2016 - utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii iulie 2016. Acesta este actualizat la 18.08.2016 (vers....
“Guvernul a pus la punct un mecanism computerizat de rambursare a TVA, prin care elimină întârzierile, de pe o parte, şi potenţialele abuzuri, pe de altă parte” a anunţat primul-ministru Emil Boc la finalul şedinţei de Guvern de ieri. Măsura trebuie sa dea fiecărui contribuabil onest din această ţară...
O firma, denumita in continuare "A", urmeaza sa incheie cu o entitate inregistrata in scopuri de TVA in Romania, denumita in continuare Asociatul, un contract privind efectuarea prin asociere a unor operatiuni in Romania. Scopul parteneriatului consta in exploatarea, evaluarea, dezvoltarea, extractia/productia si cedarea ulterioara a unor produse specifice,...
Va supunem atentiei un numar de 4 materiale, puse la dispozitie de AJFP Neamt (institutie careia ii multumim pentur posibilitatea preluarii informatiilor), materiale utile pentru enitatile ce au colaborari cu alte entitati din Regatul Unit (GB) si care au fost elaborate la nivelul Comisiei Europene. Materialele se refera la urmatoarele...
Urmare solicitării ţării noastre adresate Comisiei Europene, la propunerea acesteia, Consiliul Uniunii Europene a autorizat România să majoreze plafonul de scutire pentru mici întreprinderi de la 35.000 la 65.000 de euro, la cursul de schimb al BNR valabil la data aderării României la U.E, prin Decizia nr. 2012/181/UE -...
Dupa cum stiti deja, conform Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 - text integral - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal , pentru anul 2013, persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi a cărei cifră de afaceri în perioada 1 octombrie 2011 - 30...
In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 90/12.02.2013, a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice nr. 140/04.02.2013 pentru modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin.(1) lit. j), j^1, k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi la...
Va supunem atentiei un material elaborat de - AJFP Arges - ce contine 4 pagini - material ce trece din in revista, actualizat la nivelul lunii august 2016, regulile de completare si depunere a noului F 088 . Speram sa va fie de folos. UTIL: - Formularul...
Formularul (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. Persoanele impozabile care conduc evidenţa contabilă, potrivit legii, pentru operaţiunile realizate pe bază de contract de asociere în participaţiune declară inclusiv datele şi informaţiile privind...
Pentru interpretarea si aplicarea unitara a art. 137 alin. (1) lit. a), referitor la baza de impozitare a TVA si a art. 140, referitor la cotele de TVA din Codul fiscal, în M.O. nr. 278 din 20 aprilie 2011 a fost publicata Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011, potrivit...
Dupa cum stiti deja - detalii aici - pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, secţiunea Informaţii publice/Informaţii privind agenţii economici, a fost publicat, în forma provizorie, Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, care conţine atât persoanele impozabile care au depus notificările prevăzute...
Pe site-ul oficial al MFP (mfinante.ro) a fost publicata Circulara nr. 408436 din 02 septembrie 2013 în vederea aplicării unitare a prevederilor fiscale referitoare la TVA introduse prin Ordonanţa Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi prin Ordonanţa Guvernului...
Pe site-ul oficial al DGFP Arges a fost pubicat un material amplu cu privire la taxa pe valoare adăugata, cu referire la ultimele modificări legislative, material ce lamureste probleme legate de: - Anularea înregistrării în scopuri de TVA; - Modificarea din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la...
Dupa cum stiti deja, contribuabilii inscrisi in vectorul fiscal ca platitori de TVA, au obligatia potrivit Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1529/2012 , ca pana la data de 25.10.2012 sa depuna Formularul/Declaraţia (097). in acest sens, trebuie sa stiti ca Formularul 097 se completează în două...
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 13/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (096) aduce un nou model de declaratie, denumita " Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul...
error: Conținutul este protejat !!