În data de 23 martie 2011 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată. Acest...
Va informam pe aceasta cale ca, pe site-ul oficial al MFP a fost publicata - Circulara nr. 692785/2016 în vederea aplicării unitare a prevederilor fiscale referitoare la aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole...
Contribuabilii persoane impozabile trebuie sa stie că a fost emis Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1977 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 1786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor...
Persoanele fizice care desfăşoară, de o manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităţi (ex. activităţile producătorilor, comercianţilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităţile extractive, agricole şi activităţile profesiilor libere sau asimilate acestora, sunt persoane impozabile în scopul TVA. De asemenea,...
Potrivit art. 128 alin. (8) lit. f) din Codul fiscal - text integral si actualizat aici - nu constituie livrare de bunuri, în sensul TVA acordarea de bunuri de mica valoare, în mod gratuit, în cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol . PARTICULARITATI OPERATIUNI DE SPONSORIZARE /...
Pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice a fost publicata Circulara cu nr. 559368 din 14 iunie 2013 - cu privire la regimul TVA aplicabil livrărilor de materiale plastice reciclate regranulate şi de materiale plastice reciclate regranulate aliate . Speram sa va fie de folos, deoarece am preluat-o si...
Va supunem atentiei un info oficial (sursa - AJFP Arges), avand ca scop reamintirea unor aspecte referitoare la înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. 9 (indice 1) din Codul fiscal . Speram sa va fie de folos. NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE...
Va supunem atentiei un material oficial elaborat de - DGRFP Brasov - prin intermediul caruia se detaliaza prevederea legala potrivit careia perioada fiscala pentru persoanele impozabile care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara devine luna calendaristica. Speram sa va fie de folos. Multumim...
Ministerului Finanțelor Publice a publicat pe site-ul propriu Circulara nr. 691736/14.06.2016 pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor fizice care sunt persoane impozabile în sensul TVA și care desfășoară mai multe...
Multumita colegilor de pe grupul - Contabili pe Facebook – va supunem atentiei textul integral al DECIZIEI DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI 2014/931/UE din 16 decembrie 2014 - de prelungire a aplicării Deciziei de punere în aplicare 2012/181/UE, de autorizare a României de a introduce o...
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1180/2012 - pentru modificarea şi completarea OPANAF nr. 2101/2010 - text integral - pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 587...
Guvernul a decis ca plata taxei pe valoarea adăugată la încasare pentru firmele cu până la 500.000 de euro să devină opţională începând cu 1 ianuarie 2014. In ORDONANŢA DE URGENŢĂ pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative (adoptata azi) - au fost...
Va supunem atentiei (prin intermediul unei informatii oficiale), contribuabililor persoane impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) - principalele prevederi referitoare la înfiinţarea şi funcţionarea grupului fiscal unic ca persoană impozabilă din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată (TVA) conform art. 127 alin. (8)...
Va supunem atenției un material oficial publicat de - DGRFP Brasov - cu privire la modificarile aduse Titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” urmare noului Cod fiscal reglementat de Legea nr. 227/2015 - în vigoare cu 01.01.2016. Speram sa va fie de folos si multumim institutiei pentru posibilitatea preluarii. PENTRU...
Va supunem atentiei un material elaborat de - AJFP Arges - ce contine 5 pagini si care readuce in atentie informatii cu privire la sistemul TVA la incasare, avand in vedere Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1503/06.05.2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor...
error: Conținutul este protejat !!