ATENŢIE - nu se inscriu in decont: - taxa pe valoarea adaugata din facturile de executare silita, de catre persoanele abilitate prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor supuse executarii silite; - diferentele de taxa pe valoarea adaugata de plata constatate de organele de inspectie fiscala, pentru care nu este reglementata...
Urmare numeroaselor solicitari primite la Directia de legislatie in domeniul TVA, in vederea clarificarii modalitatii de calcul a cifrei de afaceri din perspectiva taxei pe valoarea adaugata, care serveste drept referinta pentru calculul plafonului de scutire de 35.000 euro privind regimul special de scutire pentru intreprinderile mici, prevazut la...
In conformitate cu prevederile Codului fiscal, donatiile in bani, inclusiv cele realizate prin intermediul operatorilor de telefonie, nu reprezinta operatiuni in sfera TVA. Din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, reprezinta operatiuni impozabile in Romania doar cele care indeplinesc anumite conditii prevazute de lege pentru a fi...
Referitor la operatiunile de intermediere in asigurari, MFP precizeaza ca modificarile legislative introduse la data 1 ianuarie 2008 prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si, respectiv, prin Hotararea Guvernului nr. 1579/2007 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice...
Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care figurează în lista contribuabililor declaraţi inactivi prin ordin al preşedintelui ANAF, conform art. 153 din Codul Fiscal (CF), ca şi pentru persoanele aflate în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerţului, organele fiscale anulează, potrivit art. 153 alin. (9) şi a...
Prezentam in continuare procedura de inregistrare, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor impozabile obligate să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 153 sau 153(1) , după caz, din Codul fiscal și care nu solicită înregistrarea. 1. Când se constată...
Până la 7 mai 2010, inclusiv, trebuie depusă la AFP-ul de care tine contribuabilul - Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România - sau...
Orice garantii percepute pentru a asigura buna executie a unui contract sau de alta natura nu reprezinta operatiuni in sfera de aplicare a TVA, nefiind livrari de bunuri sau prestari de servicii in sensul art. 126 alin(1) din Codul fiscal. Prin urmare persoanele care percep garantii nu au obligatia...
Urmare numeroaselor solicitări primite la Direcţia de legislatie în domeniul TVA, în vederea clarificării regimului TVA aplicabil operaţiunilor de negociere în acordarea de credite, MFP face următoarele precizări: - La data de 1 ianuarie 2008 prin Hotărârea Guvernului nr. 1579/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii...
Înregistrarea specială în scopuri de TVA este prevăzută la articolul 153 indice 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 67 din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal (CF). Persoanele obligate să se înregistreze conform art. 153 indice 1 din Codul...
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală anunţă că, urmare modificării Normelor metodologice de aplicare a Titlului VI din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, prin Hotărârea Guvernului nr.1620/2009, începând cu data de 1 ianuarie 2010, persoanele impozabile care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA în termenul prevăzut de lege,...
Prin OMFP nr. 263/2010, publicat în MO nr. 131/2010, a fost aprobată procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare. Astfel, deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare prin care se solicită rambursarea unor sume mai mici sau egale...
Prin OMFP nr. 263/2010, publicat în MO nr. 131/2010, a fost aprobată procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare. Astfel, deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare prin care se solicită rambursarea unor sume mai mici sau...
Prin OMFP nr. 263/2010, publicat în MO nr. 131/2010, a fost aprobată procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare. Astfel, deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare prin care se solicită rambursarea unor sume mai mici sau egale...
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010 - pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 131 din 26 februarie 2010. Pentru versiunea integrala a documentului - click aici (document in format...
error: Conținutul este protejat !!