Declaraţia privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent”, formularul 094 – trebuie depusa pana la data de 25.01.2011 la unitatile Ministerului Finantelor Publice. Iata mai jos modelele valabile 2011...
Conform celor publicate de Banca Naţională a României, cursul valabil la 31.12.2010 este de - 4,2848 lei pentru un euro - curs ce se va aplica la calculul cifrei de afaceri pentru anul 2010, dar si la intocmirea bilanturior.
Persoanele impozabile, beneficiare ale transferului de active, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din CF şi nu se vor înregistra în scopuri de TVA ca urmare a transferului, au obligaţia depunerii formularului 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în...
Va prezentam in continuare instructiunile de completare a formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată", conforme cu cele prevazute in OPANAF 2689/2010 - link -...
Dacă persoana impozabilă a atins sau a depăşit plafonul de scutire şi nu a solicitat înregistrarea , organele fiscale competente vor proceda după cum urmează: - în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificată de organele de inspecţie fiscală înainte de înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA,...
Contribuabilii persoane juridice care solicită înregistrarea în scopuri de TVA la depăşirea plafonului de scutire depun formularul 010 - link model - sau declaratia 010 - „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”. La depăşirea plafonului de scutire, persoanele fizice...
Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată a acestor sume - a fost introdusa prin OPANAF nr. 2691/2010 - text...
OPANAF nr. 2691/2010, datat 17/11/2010 - pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată", precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată...
In Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 679/07.10.2010, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.374 privind stabilirea termenului de declarare şi de plată pentru sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în...
Formularul (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. Persoanele impozabile care conduc evidenţa contabilă, potrivit legii, pentru operaţiunile realizate pe bază de contract de asociere în participaţiune declară inclusiv datele şi informaţiile privind...
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/26.06.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 431 din 28 iunie 2010. REZUMAT CONTINUT OUG 58/2010 - CLICK AICI UPDATE - A APARUT OUG 82/2010 CE MODIFICA OUG...
In continuarea postului anterior - link - mai trebuie amintit ca potrivit noului act normativ, vor răspunde în solidar cu debitorul în vederea recuperării creanţelor fiscale şi: - asociaţii din asocierile fără personalitate juridică, inclusiv membrii întreprinderilor familiale, pentru obligaţiile fiscale datorate de acestea, în condiţiile prevăzute la art....
Guvernul a aprobat majorarea TVA cu 5%, de la 19% la 24%, în scopul încadrării în ţinta de deficit bugetar de 6,8% din PIB, a anunţat primul-ministru Emil Boc. “În aceste condiţii, acordul cu Fondul Monetar Internaţional merge mai departe. Obiectivul nostru este ca miercuri, când se va reuni...
Asta reiese dintr-un proiect de ordin al preşedintelui ANAF privind depunerea prin mijloace electronice: - a formularului (318) "Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art.1472 alin. (2) din Codul fiscal" - a formularului (319) "Declaraţie de ajustare a pro-ratei, potrivit...
Luna trecuta, a fost adoptată Legea nr. 88/2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii, care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I , nr. 351/27.05.2010, prin care au fost aprobate o serie de măsuri financiare pentru întreprinderile mici şi...
error: Conținutul este protejat !!