Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la OPANAF 75/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată", a fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial de catre ANAF, iar textul lui il...
Maine, 20 ianuarie 2011, expiră termenul până la care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal care, în cursul anului 2010, nu au depăşit plafonul de scutire de 35.000 euro calculat la cursul de schimb de la data aderării României la UE,...
Modelul propus este conform cu Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 13/2011 - text integral - pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (096). Mai precizam inca odata ca D 096 este - o declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile,...
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 13/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (096) " Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic...
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 13/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (096) aduce un nou model de declaratie, denumita " Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul...
O măsură de ordin tehnic foarte importantă, aplicabilă începând cu data de 1 ianuarie 2011, o constituie instituirea posibilităţii persoanelor impozabile care au realizat o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire pentru întreprinderi mici - detalii plafon aici - de a solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în...
Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 - text integral - pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891/2010, au fost aduse o serie de modificări şi completări Titlului VI „Taxa pe valoarea...
Declaraţia privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent”, formularul 094 – trebuie depusa pana la data de 25.01.2011 la unitatile Ministerului Finantelor Publice. Iata mai jos modelele valabile 2011...
Conform celor publicate de Banca Naţională a României, cursul valabil la 31.12.2010 este de - 4,2848 lei pentru un euro - curs ce se va aplica la calculul cifrei de afaceri pentru anul 2010, dar si la intocmirea bilanturior.
Persoanele impozabile, beneficiare ale transferului de active, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din CF şi nu se vor înregistra în scopuri de TVA ca urmare a transferului, au obligaţia depunerii formularului 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în...
Va prezentam in continuare instructiunile de completare a formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată", conforme cu cele prevazute in OPANAF 2689/2010 - link -...
Dacă persoana impozabilă a atins sau a depăşit plafonul de scutire şi nu a solicitat înregistrarea , organele fiscale competente vor proceda după cum urmează: - în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificată de organele de inspecţie fiscală înainte de înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA,...
Contribuabilii persoane juridice care solicită înregistrarea în scopuri de TVA la depăşirea plafonului de scutire depun formularul 010 - link model - sau declaratia 010 - „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”. La depăşirea plafonului de scutire, persoanele fizice...
Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată a acestor sume - a fost introdusa prin OPANAF nr. 2691/2010 - text...
OPANAF nr. 2691/2010, datat 17/11/2010 - pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată", precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată...
error: Conținutul este protejat !!