Contribuabilii înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA), trebuie sa stie că, în scopul combaterii în regim de urgenţă a fraudei fiscale în domeniul TVA şi al implementării taxării inverse pentru cereale şi plante tehnice, a fost aprobată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49 - text...
Anexa la declaraţia de menţiuni pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea conform art. 153 alin.(1) lit.a) şi c) din Codul fiscal, a fost postata pe site-ul oficial al ANAF, fiind necesara urmare a modificarilor aduse de OMFP 1984/2011 - text integral - publicat in MO 361/2011. Atenţie ! Este...
Dupa cum am precizat in postul anterior, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361/24.05.2011, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1984/2011- text integral - ce stabileste criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor comerciale care sunt înfiinţate în...
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 361 din 24 mai 2011, iar in continuare aveti textul lui integral. Textul il puteti si descarca, dand click pe download. Sursa fisier - anaf.ro. DE INTERES...
În data de 23 martie 2011 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată. Acest...
Pentru interpretarea si aplicarea unitara a art. 137 alin. (1) lit. a), referitor la baza de impozitare a TVA si a art. 140, referitor la cotele de TVA din Codul fiscal, în M.O. nr. 278 din 20 aprilie 2011 a fost publicata Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011, potrivit...
Persoanele fizice care desfăşoară, de o manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităţi (ex. activităţile producătorilor, comercianţilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităţile extractive, agricole şi activităţile profesiilor libere sau asimilate acestora, sunt persoane impozabile în scopul TVA. De asemenea,...
Contribuabilii persoane impozabile trebuie sa stie că a fost emis Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1977 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 1786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor...
Dupa cum am precizat si noi intr-un articol anterior, in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 18.04.2011 s-a publicat Ordinul nr. 1.967/2011 - text integral - al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit...
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 1967/2011 - pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal - text integral - și pentru aprobarea modelului și conținutului unui...
Iata mai jos principalele regelementări referitoare la măsurile de simplificare privind plata taxei pe valoarea adăugată (taxarea inversă), aplicate pentru anumite operaţiuni pentru care beneficiarii sunt obligaţi la plata taxei. Taxarea inversă se aplică pentru urmatoarele operatiuni: - livrarea de deşeuri şi materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora,...
Principalele aspecte referitoare la obligaţia înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice sunt redate mai jos. Persoanele impozabile în sensul TVA Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfăşoară, de o manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi economice, oricare...
Va redam in continuare principalele reglementări referitoare la aplicarea plafonului de scutire de taxă pe valoarea adăugată pentru întreprinderile mici, prevăzut la art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Plafonul de scutire pentru întreprinderile mici Persoana impozabilă stabilită în România a cărei...
Prin Hotărârea Guvernului nr. 150/2011 - text integral - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, au fost introduse precizări suplimentare privind obligaţia anumitor categorii de persoane impozabile de a solicita organelor fiscale competente înregistrarea în scopuri de TVA, dacă a...
Dupa cum am precizat si in articolul publicat saptamana trecuta - link - în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74/28.01.2011, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 120/2011 privind aprobarea modalităţii de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii realizate ocazional,...
error: Conținutul este protejat !!