Principalele aspecte referitoare la obligaţia înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice sunt redate mai jos. Persoanele impozabile în sensul TVA Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfăşoară, de o manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi economice, oricare...
Va redam in continuare principalele reglementări referitoare la aplicarea plafonului de scutire de taxă pe valoarea adăugată pentru întreprinderile mici, prevăzut la art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Plafonul de scutire pentru întreprinderile mici Persoana impozabilă stabilită în România a cărei...
Prin Hotărârea Guvernului nr. 150/2011 - text integral - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, au fost introduse precizări suplimentare privind obligaţia anumitor categorii de persoane impozabile de a solicita organelor fiscale competente înregistrarea în scopuri de TVA, dacă a...
Dupa cum am precizat si in articolul publicat saptamana trecuta - link - în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74/28.01.2011, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 120/2011 privind aprobarea modalităţii de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii realizate ocazional,...
Potrivit art. 148 lit. c) din Codul Fiscal, deducerea iniţială se ajustează în situaţia în care persoana impozabilă îşi pierde dreptul de deducere a taxei pentru bunurile mobile nelivrate şi serviciile neutilizate, la momentul pierderii dreptului de deducere. Potrivit prevederilor art. 148 din Codul Fiscal, se ajustează taxa pe...
În sensul ajustării taxei pe valoarea adăugată potrivit art. 149 din Codul Fiscal, bunurile de capital reprezintă toate activele corporale fixe, definite la art. 125 indice 1 alin. (1) pct. 3, a căror durată normală de funcţionare este egală sau mai mare de 5 ani, precum şi operaţiunile de...
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA a căror cifră de afaceri realizată la finele unui an calendaristic, este inferioară sumei de 35.000 euro, calculată la cursul de schimb valutar de la data aderării, vor comunica printr-o notificare scrisă organelor fiscale, până la 25 februarie, inclusiv, a anului următor,...
Mentiunea referitoare la faptul ca nu s-au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent se depune impreuna cu D 094 - model 094 in Excel aici - la unitatile teritoriale ale Ministerului de Finante. Reglementarea era in vigoare si anul trecut si era sa uitam de ea -...
Pro-rata aplicabilă provizoriu pentru un an este pro-rata definitivă, prevăzută la alin. (8) - Cod fiscal - determinată pentru anul precedent, sau pro-rata estimată pe baza operaţiunilor prevăzute a fi realizate în anul calendaristic curent, în cazul persoanelor impozabile pentru care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în totalul...
Articolul este în atentia persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de tva, cu privire la unele aspecte valabile incepand cu anul 2011: - A : Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, precum şi persoanele impozabile nou-înfiinţate în anul 2010 şi înregistrate în scopuri de TVA conform...
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la OPANAF 75/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată", a fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial de catre ANAF, iar textul lui il...
Maine, 20 ianuarie 2011, expiră termenul până la care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal care, în cursul anului 2010, nu au depăşit plafonul de scutire de 35.000 euro calculat la cursul de schimb de la data aderării României la UE,...
Modelul propus este conform cu Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 13/2011 - text integral - pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (096). Mai precizam inca odata ca D 096 este - o declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile,...
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 13/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (096) " Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic...
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 13/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (096) aduce un nou model de declaratie, denumita " Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul...
error: Conținutul este protejat !!