Va supunem atentiei modelul (actualizat la nivelul anului 2014) de “Anexa 9″ pentru dosar bilant ONG la 31.12.2013, nota ce se intocmeste in mod obligatoriu de persoanele juridice fără scop patrimonial si care aduce alte informatii (cu referire la anul 2013) in ceea ce priveste asociatia in cauza. ATENTIE...
In MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 69/27.01.2015 a fost publicat Ordin al ministrului finanțelor publice nr. 65/22.01.2015 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, MOTIV PENTRU CARE...
Conform art. 489 (alin. 1) - consiliul de administraţie elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care conţine o prezentare fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale, precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care aceasta se...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizat PDF-ul inteligent - S1002-S1003-S1005 - Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2016 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 166/25.01.2017 privind principalele...
1) Pentru entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, care la data bilanţului nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime, respectiv: - totalul...
In cele ce urmeaza, va supunem atentiei - nota informativă a MFP/ANAF (în atenția persoanelor juridice fără scop patrimonial) - referitor la încheierea exercițiului financiar la data de 31.12.2018. Speram sa va fie de folos materialul. Atentie insa si la articolele de mai jos - cu privire la acelasi subiect. PENTRU...
Dupa cum am precizat intr-un articol anterior – link, societatile comerciale care se afla in lichidare, trebuie sa depuna in contul situatiei financiare la 31.12.2009, o declaratie la ONRC, in termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, pe suport electronic şi listata (cu semnăturile corespunzătoare). Noi...
Trebuie intocmit, deoarece este cerut la depunerea bilantului. Cei care doresc modelul - CLICK AICI PENTRU MODEL AGA 2010 (AFERENT BILANT LA 31.12.2009) - CLICK AICI Fiecare completeaza dupa caz. Spor.
Dupa cum stiti, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46/19.01.2012 a fost publicat OMFP nr. 52/2012 - text integral - privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (MFP), prin care au fost...
Dupa cum am precizat in articolul cu privire la documentele ce trebuie sa fie depuse odata cu dosarul bilantului la 31.12.2009 - link, este necesara si depunerea acestei declaratii. Modelul il puteti lua de aici - link ALTE ARTICOLE DE INTERES PE TEMA BILANTURILOR - model note explicative, adrese, decizii,...
Va propunem mai jos modelul de “Declaratie conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991″ pentru dosar bilant ONG la 31.12.2010, declaratie ce se intocmeste in mod obligatoriu de entitatile non-profit (persoanele juridice fara scop lucrativ) si face parte integranta din dosarul pentru bilant....
Dupa modelul notei explicative nr. 1 - model actualizat aici - iata in cele ce urmeaza si modelele actualizate la nivelul anului 2013 pentru Nota Explicativa 2 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli in anul 2012" si pentru Nota Explicativa 3 "Repartizarea profitului in anul 2012", note ce trebuie anexate...
In conformitate cu OMFP 79/21.01.2014 – privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (MO 70/2014) - text integral aici - in anul 2014 (pentru anul fiscal 2013) , termenele pentru...
Intrucat termenul limita pentru depunerea bilantului/situatiilor financiare la 31.12.2013 (pentru SRL/SA/etc.) este la sfarsitul acestei luni, mai exact vineri – detalii termen depunere aici – NE-AM GANDIT SA VA ADUCEM DIN NOU LA CUNOSTINTA RESURSELE PUBLICATE PE ACEST SUBIECT PANA ACUM . Speram sa va fie de folos, mai...
Celor interesati, le supunem atentiei modelul actualizat la nivelul anului 2015 al Procesului-verbal al adunarii generale a actionarilor/asociatilor, necesar pentru bilantul ce se depune in anul 2015 (situatii financiare la 31.12.2014), model pentru cazul in care compania/entitatea in cauza inregistreaza profit. Speram sa va fie de folos, mentionandu-va ca...
error: Conținutul este protejat !!