Reamintim societătilor comerciale, societătilor/companiilor nationale, regiilor autonome, institutelor nationale de cercetare-dezvoltare că au obligatia de a întocmi si depune situatiile financiare anuale la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice în termen de 150 zile de la încheierea exercitiului financiar . Astfel, ultima zi stabilită prin Ordinul ministrului Finantelor Publice...
Va supunem atentiei modelul Notelor explicative (actualizate la nivelul anului 2014) nr. 13 si nr. 14 pentru dosar bilant 31.12.2014, note ce se intocmesc de regula pentru entitatile care depun bilant lung. Speram sa va fie de folos. Notele in cauza aduc informatii dupa cum urmeaza: - Nota 13 –...
Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au îndeplinit concomitent următoarele două criterii de mărime: cifra de afaceri sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro inclusiv şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro inclusiv, şi au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate întocmesc...
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2414/2010 pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010, aprobate prin OMFP 980/2010, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 692 din 15 octombrie 2010. Aveti in...
Pe site-ul oficial al MFP a fost publicat un - Proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial - prin care se intentioneaza o serie de modificari interesante....
Avand in vedere ca maine, 29.05.2012 , se atinge numarul de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar – detalii termen depunere bilant si aici – va informam pe aceasta cale ca trebuie sa finalizati dosarele aferente bilantului la 31.12.2011 si sa le depuneti la unitatile teritoriale ale...
Va supunem atentiei un material oficial, elaborat de - structura ANAF - referitor la depunerea situaţiilor financiare şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale MFP pentru anul 2015. Speram sa va fie de folos si multumiri institutiei pentru posibilitatea preluarii. ALTE ARTICOLE UTILE PE TEMA BILANTULUI ANUAL LA 2015: -...
Pentru a se asigura informaţiile necesare determinării corecte a bazei de date privind indicatorii economico-financiari ai României, ANAF informează contribuabilii cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României nr. 274 din 12 aprilie 2016, a Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de...
Reluam problematica (urmare dezbateri pe FB) potrivit careia, in momentul in care salariul minim trebuie crescut urmare a unei prevederi legislative obligatorii, cum este urmare a aparitiei Hotararii Guvernului României nr. 1091/10.12.2014 (ce modifica salariul minim la 1.050 lei incepand cu 01.07.2015 - text integral - este suficienta...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizat PDF-ul inteligent necesar pentru generarea - S1002-S1003-S1005 - Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2015 şi situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2015 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 din...
Va supunem atentiei un comunicat ANAF adresat persoanelor juridice fără scop patrimonial cu privire la depunerea situatiilor financiare pentru anul 2014. Speram sa va fie de folos. Multumim AJFP Arges pentru posibilitatea preluarii. NU UITATI, TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU DOSAR BILANT ONG LE GASITI AICI - LINK. NU UITATI SA...
Pe site-ul oficial al MFP a fost publicat (în data de 29.12.2014) proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Avand in vedere cele...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizat azi PDF-ul inteligent - S1002-S1003-S1005 Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2019 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3781/23.12.2019 - privind...
Ordinul al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/01.03.2012 - pentru punerea în aplicare a Normelor privind încheierea exerciţiului financiar 2011 pentru societăţile din domeniul asigurărilor - a fost Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 146 din 05/03/2012. Actul a intrat in vigoare la data de 05 martie...
Din totalul de 789.548 de firme care aveau obligaţia de a efectua publicitatea legală a situaţiilor financiare pe anul 2009 prin depunere la registrul comerţului, 585.369 de societăţi au solicitat înregistrarea, reprezentând un procent de 74,14%. Un număr de 204.179, şi anume 25,86% din totalul societăţilor comerciale care aveau...
error: Conținutul este protejat !!