Va informam pe acteasta cale ca, in MONITORUL OFICIAL NR. 243 din 7 aprilie 2017 a fost publicat - ORDINUL Nr. 543/2017 din 4 aprilie 2017 - privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare...
Pe site-ul oficial al MFP - mfinante.ro - a fost publicat azi un - "Ghid privind aplicarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate" - aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare. Ghidul contine 193 de pagini si...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizat, in data de 09.04.2019, PDF-ul inteligent - S1002-S1003-S1005 Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2018 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr....
Dupa cum procedam in fiecare an, va supunem atenției modelul actualizat la nivelul anului 2019, pentru “Raport Administrator″ - necesar pentru bilanțul la 31.12.2018, prin care administratorul societatii supune informarii datele cu privire la societate (indicatori si alte detalii - realizati/realizate in anul fiscal anterior - respectiv 2018). Astfel,...
Va propunem mai jos, modelele actualizate la nivelul anului 2014 pentru - Nota explicativa 11 (Stocuri) si Nota explicativa 12 (Disponibilitati banesti) - necesare pentru dosar situatii financiare la 31.12.2013, note ce se intocmesc de regula pentru entitatile care depun bilant lung. ATENTIE – Pe langa anexarea in...
Va propunem in in cele ce urmeaza (ca si in anii trecuti), un model de Raport de examinare - intocmit de expertul contabil la bilantul unei societati cu cenzori statutari. Modelul poate fii aplicat pentru situatiile financiare la 31.12.2013, acolo unde este cazul. IMPORTANT (RECOMANDARE) – Pe langa anexarea...
Va supunem atentiei un material oficial elaborat de - DGRFP Brasov - cu privire la intocmirea si depunerea situatiilor financiare si a raportarilor anuale pentru anul 2013 - la unitatile teritoriale ale MFP – material structurat in 4 pagini. Speram sa va fie de folos. ATENTIE - cele mai...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat Pdf-ul inteligent (S1014-S1015-S1016-S1017) necesar pentru generarea Situaţiilor financiare la 31 decembrie 2013 în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin OMEF nr. 1969/ 2007. Aplicatia (PDF) este actualizata la data de 25.02.2014 si este la vers....
Pentru a se alinia la prevederile OMFP 470/11.01.2018 – text integral - declaratia scrisã a persoanelor prevãzute la art. 10 alin. (1) din Legea Contabilitãtii – LINK AICI – prin care îsi asumã rãspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale, este un document obligatoriu la dosarul de bilant si automat...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicata aplicatia actualizata în 15/03/2010, cu versiunea 1.0.2 pentru generarea bilantului (normal si prescurtat) la 31.12.2009. FISIER GENERARE BILANT (ambele) – CLICK AICI Versiunea 1.0.2. din 15.03.2010 (BL si BS) aduce ca noutati: - s-au completat corelatiile intre F10 si F40 - la...
In continuarea traditiei din fiecare an, va supunem atentiei modelul pentru “Anexa 8″ pentru dosar bilant ONG la 31.12.2014, nota ce se intocmeste in mod obligatoriu de persoanele juridice fără scop patrimonial si care aduce informatii in ceea ce priveste salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere....
Va supunem atentiei modelul (actualizat la nivelul anului 2014) de “Anexa 7″ pentru dosar bilant ONG la 31.12.2014, nota ce se intocmeste in mod obligatoriu de persoanele juridice fără scop patrimonial si care aduce informatii in ceea ce priveste principiile, politicile si metodele contabile. ATENTIE – Pe langa anexarea...
Potrivit prevederilor OMFP 65/22.01.2015 – text integral – formatul electronic al situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2014 si al situatiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2014, generat prin programele de asistentã, consta într-un fisier PDF având atasat un fisier xml, care contin formularele cod 10, cod 20,...
Iata in continuare modelul actualizat la nivelul anului 2015 pentru Nota explicativa nr. 5 "Situatia creantelor si datoriilor" , necesara la dosarul bilantului la 31 decembrie 2014 – situatie organizata in doua tabele distincte. Speram sa va fie de folos. Pe langa anexarea in format listat (pentru cei ce...
Cu aceasta ocazie, va supunem atentiei un fisier oficial, ce contine informatii cu privire la depunerea situaţiilor financiare şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale M.F.P pentru anul 2016. Fisierul este via DGFP Iasi, institutie careia ii multumim pentru posibilitatea preluarii. Speram sa va fie de folos. PENTRU A...
error: Conținutul este protejat !!