Avand in vedere precizarile colegilor de pe grupul - Contabili pe Facebook - va supunem atentiei modelul actualizat la nivelul 17.03.2017, pentru “Raport Administrator″ - necesar pentru bilanțul la 31.12.2016, prin care administratorul societatii supune informarii datele cu privire la societate (indicatori si alte detalii - realizati/realizate in anul...
Va propunem mai jos modelul de “Anexa 8″ pentru dosar bilant ONG la 31.12.2010, nota ce se intocmeste in mod obligatoriu de entitatile non-profit (persoanele juridice fara scop lucrativ) si face parte integranta din dosarul pentru bilant. Pentru celelalte note pentru ...
Dupa cum stiti deja din articolele publicate de noi, incepand cu anul 2012, urmare a prevederilor aduse de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 52/16.01.2012 – text integral – formatul electronic al situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2011 si al situatiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2011, generat...
Potrivit art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) - (4) din lege au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale . Conform art. 27 alin. (1) din aceeaşi lege, exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat PDF-ul inteligent - S1014-S1015 - Situaţii financiare la 31 decembrie 2017 în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin OMEF nr. 3103/2017, precum şi cu OMFP nr. 470/11.01.2018 . Entitati raportoare : - PJ fara scop patrimonial -...
Potrivit OMFP nr. 2870 din 23 decembrie 2010 - text integral - privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (MO 889/2010) – raportările anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate potrivit legii...
Intrucat termenul limita pentru depunerea bilantului/situatiilor financiare la 31.12.2012 (pentru SRL/SA/etc.) este la sfarsitul acestei saptamani, mai exact vineri - detalii termen depunere aici - NE-AM GANDIT SA VA ADUCEM DIN NOU LA CUNOSTINTA RESURSELE PUBLICATE PE ACEST SUBIECT PANA ACUM . Speram sa va fie de folos,...
Nota informativa adresata persoanelor juridice fara scop patrimonial - referitor la incheierea exercitiului financiar al anului 2010 - se gaseste in aplicatia pentru bilant pusa la dispozitie de ANAF si prevede urmatoarele: Persoanele juridice fara scop patrimonial prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat PDF-ul inteligent - S1002-S1003-S1005 Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2018 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 10/03.01.2019 - privind principalele...
Programul de asistenţă, actualizat în 23/04/2010 - cu vers.1.0.0, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, este aplicabil: 1. Potrivit prevederilor OMFP nr. 864/2010 privind unele aspecte referitoare la întocmirea raportărilor anuale şi a situaţiilor financiare anuale, Sistemul de raportare anuală la 31 decembrie 2009,...
Va reamintim faptul ca, potrivit reglementarilor OMFP 10/03.01.2019 – privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile (MO 35 din 14.01.2019) - text integral...
Situaţiile financiare anuale întocmite de persoanele juridice care, la data bilanţului, depăşesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii, denumite criterii de mărime: - total active - 3.650.000 euro; - cifra de afaceri netă - 7.300.000 euro; - număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar - 50, vor fi auditate potrivit...
Potrivit art. 41 alin.2 lit.e) din Legea nr. 82/1991, legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - text integral - constituie contravenţie, dacă nu este săvârsită în astfel de condiţii să fie considerată infracţiune nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la depunerea la unităţile teritoriale...
In Monitorul Oficial nr. 88 din 04 februarie 2014 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 116 din 30 Ianuarie 2014 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2013 . Iata si textul - CU MULTUMIRI COLEGILOR DE...
In aceasta categorie intra: - companiile/societatile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, asociatiile si celelalte persoane juridice fara scop patrimonial - care nu depun bilant la ONRC, depunand numai la unitatile MFP - societatile cooperative si grupurile de interes economic - care pe langa depunerea la MFP a bilantului...
error: Conținutul este protejat !!