Până luni, 30 aprilie a.c., trebuie să se depună la unitatile DGFP, obligatiile mentionate mai jos, desi trebuie sa urmarim cu mare atentie comunicatele emise de Guvern si MFP, deoarece se pare ca ziua de luni, 30.04.2012, va fii zi nelucratoare. Iata deci ce obligatii trebuie indeplinite: - Situaţiile financiare...
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2414/2010 pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010, aprobate prin OMFP 980/2010, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 692 din 15 octombrie 2010. Aveti in...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat PDF-ul inteligent (actualizat) necesar generarii - S1002-S1003-S1005 - Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2013 şi situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2013 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 şi...
Ordinul al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/01.03.2012 - pentru punerea în aplicare a Normelor privind încheierea exerciţiului financiar 2011 pentru societăţile din domeniul asigurărilor - a fost Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 146 din 05/03/2012. Actul a intrat in vigoare la data de 05 martie...
Ziua de astazi, 28 februarie 2012, constituie data limita pentru depunerea urmatoarelor declaratii: - Declaraţia informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi. Reglementare: art.119 Cod Fiscal; PENTRU MODELUL DE DECLARATIE (NEREZIDENTI) - CLICK AICI - Declaraţie informativă...
Conform OMFP 40/15.01.2013 – privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (MO 44/2013) - text integral aici - in anul 2013 (pentru anul fiscal 2012) , au obligaţia să depuna...
Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au îndeplinit concomitent următoarele două criterii de mărime: cifra de afaceri sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro inclusiv şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro inclusiv, şi au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate întocmesc...
Data de 30 aprilie 2012 constituie termen limita pentru depunerea situaţiilor financiare anuale (la 31.12.2012) ale ONG-urilor la unităţile teritoriale ale MFP - potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare si ale OMFP 40/2013 . Persoanele juridice fără scop patrimonial care aplică Reglementările contabile...
Din totalul de 789.548 de firme care aveau obligaţia de a efectua publicitatea legală a situaţiilor financiare pe anul 2009 prin depunere la registrul comerţului, 585.369 de societăţi au solicitat înregistrarea, reprezentând un procent de 74,14%. Un număr de 204.179, şi anume 25,86% din totalul societăţilor comerciale care aveau...
Pentru a usura punerea la punct a dosarului, iata pe link-ul de mai jos, modelul de "Opis Dosar Bilanț la 31.12.2013", insa actualizat la 2014. Practic, dupa descarcarea lui, nu trebuie decat sa il listati si sa il puneti la inceputul dosarului pentru bilantul contabil la 31.12.2013, iar dupa...
error: Conținutul este protejat !!