Va supunem atentiei un articol din publicatia oficiala a MFP - Revista Finanţe Publice şi Contabilitate - ce prezinta o serie de aspecte referitoare la modalitatea de raportare de către operatorii economici la 31 decembrie 2015. Speram sa va fie de folos si multumim institutiei pentru posibilitatea preluarii. NU UITATI...
In conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 90/2010 - text integral - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi ale Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2870/2010 - text integral - privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale...
Ziua de astazi, 28 februarie 2012, constituie data limita pentru depunerea urmatoarelor declaratii: - Declaraţia informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi. Reglementare: art.119 Cod Fiscal; PENTRU MODELUL DE DECLARATIE (NEREZIDENTI) - CLICK AICI - Declaraţie informativă...
Va reamintim faptul ca, potrivit reglementarilor OMFP 10/03.01.2019 – privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile (MO 35 din 14.01.2019) - text integral...
Va propunem in cele ce urmeaza modelul de Raport/Atestare cu observatii – dezacord, incertitudine, intocmit de expertul contabil la bilantul unei companii. Modelul poate fii aplicat pentru situatiile financiare la 31.12.2013, acolo unde este cazul. IMPORTANT (RECOMANDARE) – Pe langa anexarea in format listat (pentru cei ce depun la...
PDF-ul inteligent pentru generarea Situatiilor Financiare Anuale la 31 decembrie 2011 si Situatiilor Financiare Anuale Simplificate la 31 decembrie 2011 – întocmite de cãtre entitãtile al cãror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic – prevãzute la art. 3 si art. 4 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 52/16.01.2012 –...
Conform articolului cu privire la termene - link - urmatorii contribuabili au obligatia de a depune bilantul maine: - societăţile cooperatiste, alte persoane juridice care, în baza legilor speciale de organizare, funcţionează pe principiile societăţilor comerciale – in 120 de zile de la încheierea exerciţiilor financiare (adică 30.04.2009) - asociaţiile...
Reluam problematica (urmare dezbateri pe FB) potrivit careia, in momentul in care salariul minim trebuie crescut urmare a unei prevederi legislative obligatorii, cum este urmare a aparitiei Hotararii Guvernului României nr. 1091/10.12.2014 (ce modifica salariul minim la 1.050 lei incepand cu 01.07.2015 - text integral - este suficienta...
Pentru a se asigura informaţiile necesare determinării corecte a bazei de date privind indicatorii economico-financiari ai României, ANAF informează contribuabilii cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României nr. 274 din 12 aprilie 2016, a Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de...
Va supunem atentiei un material oficial, elaborat de - structura ANAF - referitor la depunerea situaţiilor financiare şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale MFP pentru anul 2015. Speram sa va fie de folos si multumiri institutiei pentru posibilitatea preluarii. ALTE ARTICOLE UTILE PE TEMA BILANTULUI ANUAL LA 2015: -...
Până luni, 30 aprilie a.c., trebuie să se depună la unitatile DGFP, obligatiile mentionate mai jos, desi trebuie sa urmarim cu mare atentie comunicatele emise de Guvern si MFP, deoarece se pare ca ziua de luni, 30.04.2012, va fii zi nelucratoare. Iata deci ce obligatii trebuie indeplinite: - Situaţiile financiare...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizat PDF-ul inteligent necesar pentru generarea - S1002-S1003-S1005 - Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2015 şi situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2015 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 din...
Pe site-ul oficial al MFP a fost publicat (în data de 29.12.2014) proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Avand in vedere cele...
Pe site-ul oficial al MFP a fost publicat un - Proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial - prin care se intentioneaza o serie de modificari interesante....
Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au îndeplinit concomitent următoarele două criterii de mărime: cifra de afaceri sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro inclusiv şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro inclusiv, şi au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate întocmesc...
error: Conținutul este protejat !!