Dupa cum stiti, in funcţie de criteriile de mărime prevăzute la punctul 9 alineatele (2), (3) şi (4) din Ordinul MFP 1802/2014 entităţile se grupează în trei categorii: microentităţi, entităţi mici şi entităţi mijlocii şi mari. Încadrarea în aceste criterii de mărime se efectuează la sfârşitul exerciţiului financiar, pe baza...
Va propunem mai jos modelul de “Propunere de distribuire a profitului realizat (acoperire a pierderilor) in exercitiul financiar anterior″, model pentru bilantul la 31.12.2010, prin care reprezentantii societatii supun informarii datele cu privire la repartizarile facute in contul profitului (in cazul in care nu este pierdere)....
Va supunem atentiei, pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, felul in care de face transpunerea soldurilor conturilor din balanța de verificare la 31.12.2017 în noul plan de conturi general , urmare a modificarilor aduse de noul ORDIN AL MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE Nr. 3103 din 24 noiembrie 2017 - TEXT...
Va prezentam in continuare modelul de nota explicativa nr. 6 pentru bilantul la 31 decembrie 2010 (Principii si politici contabile) – organizata in doua fisiere distincte. Primul fisier (Excel) contine modelul de nota in conformitate cu legislatia, iar cel de-al doilea fisier (Word) - o detaliere extinsa cu privire...
Va propunem in continuare un model de raport de cenzori, pentru depunerea bilantului contabil la 31.12.2010 la ONG – model ce poate fii folosit de o asociatie/fundatie/federatie. Stim ca este cam tarziu, dar speram sa va fie de folos, avand in vedere termenul de depunere a bilantului...
Datorita faptului ca data limita de depunere a bilanturilor se apropie, va propunem in continuare o nou recapitulare a modelelor de note explicative publicate pana la aceasta data, note necesare pentru alcatuirea dosarelor de bilant la 31.12.2011 (pentru bilant lung, bilant scurt si bilant ONG). Speram sa va fie...
Va oferim in continuare varianta actualizata la nivelul anului 2012 pentru Nota explicativa nr. 9 - Exemple de calcul si analiza principalilor indicatori economico-financiari pentru 2011 - model in varianta Excel si cu un numar de 3 pagini. ATENTIE – Pe langa anexarea in format listat (pentru cei ce...
Va supunem atentiei modelul actualizat la nivelul anului 2015 pentru “Anexa 3″ – necesara la dosar bilant ONG la 31.12.2014 – nota explicativa ce se intocmeste in mod obligatoriu de entitatile fara scop patrimonial (persoanele juridice fara scop lucrativ) - si aduce informatii in ceea ce priveste disponibilul cu...
Potrivit OMFP 470/11.01.2018 – privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile (MO 66/23.01.2018) - text integral aici - in anul 2018...
Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la 31 decembrie 2013 (sfârşitul exerciţiului financiar de raportare) - nu întocmesc situaţii financiare anuale, respectiv situaţii financiare anuale simplificate, urmând să depună în acest sens la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o declaraţie pe propria răspundere a persoanei...
In conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 470 din 11 Ianuarie 2018 - text aici - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea...
Depunerea situaţiilor financiare anuale (la 31.12.2017) şi a documentelor cerute de lege, precum şi a raportărilor anuale (la 31.12.2017) - la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se efectuează astfel: - în format hârtie şi în format electronic (format pdf cu fisier xml atasat, pe suport CD) la...
Programul de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2010 – aplicabil entităţilor al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic -a suferit deja a doua actualizare in data de 11.02.2011. La întocmirea situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2010 de către entităţile...
Va propunem mai jos modelul de “Anexa 8″ pentru dosar bilant ONG la 31.12.2010, nota ce se intocmeste in mod obligatoriu de entitatile non-profit (persoanele juridice fara scop lucrativ) si face parte integranta din dosarul pentru bilant. Pentru celelalte note pentru ...
Azi va punem la dispozitie nota explicativa 4, necesara pentru situatiile financiare la 31.12.2009. PENTRU MODEL – CLICK AICI MODELE DOCUMENTE NECESARE LA DOSAR BILANT 31.12.2009 - CLICK AICI Alte modele de note explicative pentru bilantul la 31.12.2009: - nota 1 - click aici - nota 2 si 3 - click aici
error: Conținutul este protejat !!