Avand in vedere publicarea OMFP 10/2019 - text integral – ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale (la 31.12.2018) ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice , precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile...
Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la 31 decembrie 2013 (sfârşitul exerciţiului financiar de raportare) - nu întocmesc situaţii financiare anuale, respectiv situaţii financiare anuale simplificate, urmând să depună în acest sens la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o declaraţie pe propria răspundere a persoanei...
Conform cu ANEXA Nr. 2 din OMFP 79/2014 – text integral aici – neîntocmirea, nesemnarea şi nedepunerea în termenul legal – detalii termene aici – la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile...
Conform cu ANEXA Nr. 2 din OMFP 40/2013 – text integral aici – neîntocmirea, nesemnarea şi nedepunerea în termenul legal – adica pana la finalul acestei luni – la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi...
Va prezentam in continuare modelul de nota explicativa nr. 10, pentru situatiile financiare la 31.12.2010 (cu titlul - alte informatii) - care reda informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, info...
In Monitorul Oficial nr. 46 din 19 ianuarie 2012 a fost publicat Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 52/2012 - privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, al carui text integral vi-l redam in continuare....
Dupa modelele actualizate la nivelul anului 2013 pentru Nota explicativa 1 - click aici - si pentru Notele explicative 2 si 3 - click aici - va propunem in continuare modelul realizat de noi pentru "Nota explicativa 4 - ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2013" - model ce...
Desi nu sunt necesare pentru toate entitatile, in urma cererilor, dar si cu acordul vostru, va propunem in continuare modelele actualizate la nivelul anului 2017 pentru Nota Explicativa 2 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli in anul 2016" si pentru Nota Explicativa 3 "Repartizarea profitului in anul 2016", note ce...
Va propunem mai jos, modelul de “Raport al al auditorului/auditorilor independent/i asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2011 ″, actualizat la nivelul acestui an, prin care auditorul/ii societatii supun informarii datele rezultate in urma auditului efectuat. Modelul este aplicabil in cazul unui SA. Pentru modelul de “Raport al al auditorului/auditorilor...
Conform OMFP 65/22.01.2015 – privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (MO 69/2015) - text integral aici - in anul 2015 (pentru anul fiscal 2014) , termenele pentru depunerea situaţiilor...
Va oferim azi modelul de "Raport administrator" pentru situatiile financiare la 31.12.2009, sau "Raportul de gestiune al administratorului" cum se mai cunoaste in terminologia contabila. PENTRU MODEL - CLICK AICI ALTE RESURSE IMPORTANTE PENTRU DOSARUL DE BILANT: - Adresa de inaintare situatii financiare anuale – click aici -...
Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1969/2007,...
Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale, in anul 2012 pentru anul fiscal 2011, la unităţile teritoriale ale MFP sunt următoarele: - pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar - adica 29.05.2012. - pentru celelalte persoane prevăzute la art....
Va propunem in cele ce urmeaza modelul de Raport/Atestare cu observatii – dezacord, incertitudine, intocmit de expertul contabil la bilantul unei companii. Modelul poate fii aplicat pentru situatiile financiare la 31.12.2013, acolo unde este cazul. IMPORTANT (RECOMANDARE) – Pe langa anexarea in format listat (pentru cei ce depun la...
Va propunem in cele ce urmeaza modelul Notelor explicative (actualizate la nivelul anului 2014) nr. 15 si nr. 16 pentru dosar bilant 31.12.2013, note ce se intocmesc de regula pentru entitatile care depun bilant lung. Speram sa va fie de folos. Notele in cauza aduc informatii dupa cum urmeaza: -...
error: Conținutul este protejat !!