" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " In conformitate cu Ordinul MINISTERULUI FINANȚELOR nr. 4.268 din 15 decembrie 2022 – privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " Avand in vedere ca, in Monitorul Oficial nr. 22 din 09 ianuarie 2023 , a fost publicat Ordinul MINISTERULUI FINANȚELOR nr. 4.268 din 15 decembrie 2022 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " In data de, 24.11.2022, pe site-ul oficial al MF a fost postat - Proiectul de Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale...
ANAF reaminteşte societăţilor, societăţilor/companiilor naţionale, regiilor autonome,institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, subunităţilor fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European că termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale pentru...
Dupa cum stiti, potrivit reglementarilor OMF 85/26.01.2022 – privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile (MO 100 din 01.02.2022 ) - text...
Dupa cum am mai precizat si anterior (cu ocazia prezentarii notelor de la 1-10), in conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 85/2022 - text aici - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale...
In conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 85/2022 - text aici - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile ( Monitorul Oficial nr....
Stimati colegi, avand in vedere termenul limita de 31.05.2022 - DETALII AICI - va supunem atenției in continuare, modelul de “Propunere de distribuire a profitului realizat (acoperire a pierderilor) in exercitiul financiar anterior″ - actualizat la nivelul anului 2022 - model pentru bilantul la 31.12.2021, prin care...
Pe parcursul si in special al finalul lunii MAI 2022 (mai exact in perioada 01-31.05.2022 - trebuie depuse la unitățile teritoriale MFP/ANAF (ghișeu sau online), după caz, declarațiile fiscale precizate mai jos. Multumiri pentru fisier - ANAF. UTIL - DACĂ DORIȚI SA ȘTIȚI CE TREBUIA DEPUS LUNA TRECUTA (PANA...
Potrivit prevederilor OMFP 85/2022 – text integral – formatul electronic al situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2021 si al situatiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2021, generat prin programele de asistentã, consta într-un fisier PDF având atasat un fisier xml, care contin formularele cod 10, cod 20,...
Stimati colegi, avand in vedere termenul limita al bilantului - DETALII AICI - va supunem atentiei, modelul actualizat la nivelul anului 2022 al Procesului-verbal al adunarii generale a actionarilor/asociatilor, necesar pentru bilantul ce se depune in 2022(situatii financiare la 31.12.2021), model pentru cazul in care compania in cauza inregistreaza...
Stimati colegi, avand in vedere termenul limita de 02.05.2021 - DETALII AICI - va supunem atentiei, ca in fiecare an, modelul gratuit pentru Raport Cenzor/Cenzori, actualizat la nivelul anului 2022, necesar la completarea dosarului pentru depunerea bilantului contabil la 31.12.2021 (la ONG) – model ce poate fii folosit de...
Stimati colegi, avand in vedere termenul limita de 02.05.2022 - DETALII AICI - va precizam ca - si ONG-urile sunt obligate sa anexeze o serie de documente la dosarul de bilant - motiv pentru care va supunem atentiei - modelul de Raport al Presedintelui, actualizat la nivelul anului...
ANAF informează contribuabilii persoane juridice că termenele de depunere a situaţiilor financiare anuale pentru anul 2021 sunt următoarele: - 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic pentru depunerea raportărilor contabile de către persoanele juridice aflate in lichidare; - 120...
1) Pentru entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, care la data bilanţului nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime, respectiv: - totalul...
error: Conținutul este protejat !!