Dupa cum stiti, in aceasta luna, in Monitorul Oficial nr. 599 din 13.07.2018, a fost publicata Legea (Emitent: Parlamentul României) nr. 165 din 10 iulie 2018 - text integral aici - privind acordarea biletelor de valoare. AVAND IN VEDERE CELE DE MAI SUS, va supunem atentiei cateva precizări suplimentare...
Ca si in cazul modelului de fisa de evaluare pentru muncitori (orientativ) - link document - dar ca si in cazul modelului de act aditional la RI (cu privire la criteriile de evaluare a performantelor si procedura de evaluare) - link document - tot din cautari pe net am...
Mulțumită colegilor de pe grupul - Salarizare, Resurse Umane, Codul Muncii - continuam si astazi cu prezentrea documentelor necesare in vederea demararii negocierilor colective pentru majorarea salariilor brute (respectiv cu un model de acord angajator), in contextul transferului CAS/CASS in totalitate la salariati (avand in vedere OUG 82/2017)...
Dupa cum stiti, in MONITORUL OFICIAL NR. 31 din 12 ianuarie 2018, a fost publicat ORDINUL COMUN AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII Nr. 15/05.01.2018 si al CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NR. 1311/29.12.2017 - text integral - pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr....
Cei care urmaresc frecvent blogul nostru, cunosc faptul ca orice angajator are obligatia: - de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati (la angajare); - de a pastra dosarele de personal in bune conditii la sediul social; - de a prezenta dosarele de personal inspectorilor de munca, la solicitarea acestora....
Ţinând cont de prevederile Legii 53-2003 ART. 251 “ (1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura, cu exceptia celei prevazute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. (2) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat...
Avand in vedere - Legea 187/2014 - a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2015 si Legea 186/2014 - a bugetului de stat pentru anul 2015, publicate în Monitorul Oficial nr. 961 din 30 decembrie 2014, iata in continuare cotele de contributii ce trebuie platite de catre anagajator...
Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 672 din 2 august 2018, a fost publicat Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1701 din 4 iulie 2018 pentru aprobarea Procedurii se stabilire şi de regularizare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale...
Formularul 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii", se completează de către contribuabili, sau de către împuterniciţii acestora, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect datele prevăzute de formular şi se depune, împreună cu anexele completate, dacă...
Aplicaţia de preluare online a registrului electronic este destinată angajatorilor, care efectuează online depuneri ale registrului în format electronic conform Hotărârii de Guvern nr. 500/2011 pe baza datelor de autentificare obtinute de la ITM. Aplicaţia este de tip web şi poate fi accesată utilizând un browser de internet. Se...
În ultimele 2 săptămâni ale lunii iunie, s-a desfășurat la nivel naţional „Campania privind respectarea de către angajatori a prevederilor legale referitoare la încheierea, modificarea, suspendarea, executarea, înregistrarea și transmiterea în registrul general de evidență a salariaților a contractelor individuale de muncă cu timp parțial”. Acest tip de contract...
Avand in vedere ca în Monitorul Oficial, Partea I nr. 979 din 06 decembrie 2016, a fost publicata Hotărârea Guvernului României nr. 885/29.11.2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin...
Mesajul de eroare „Date angajator modificate. Va rugam sa va prezentati la ghiseu” din momentul încărcării fisierului .rvs pe on-line semnifica faptul ca operatorul a modificat datele angajatorului sau ca datele angajatorului din Revisalul vechi (in cazul transferului angajatorului de la un contabil la altul) nu corespund cu datele...
Contribuabilii care au cel puţin 50 de angajaţi, trebuie sa stie că, potrivit Legii nr. 448/2006 - text integra aici - privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap în proporţie de...
In Sedinta de Guvern de ieri s-au aprobat - Normele pentru aplicarea Programului „Prima chirie” destinat stimulării mobilității forței de muncă. Normele de aplicare ale Programului „Prima chirie”, prin care se acordă o primă de relocare șomerilor înregistrați la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, care își schimbă...
error: Conținutul este protejat !!