Conform Ordinului 430 din 11 mai 2010, Articolul 1, paragraful 25, punctul (6) - Angajatorii au obligatia sa transmita casei de asigurari sociale de sanatate, in termen de maxim 6 zile de la data la care au fost instiintati cu privire la aparitia starii de incapacitate temporara de munca,...
Incepand cu luna Mai 2010 a fost modificata legislatia privind modul de eliberare, raportare si plata al concediilor medicale conform (dupa cum am specificat si aici - link) : - OUG 36/2010, publicata in MO 268/26.04.2010 - Ordinul 430/2010 publicat in MO 312/12.05.2010 (norme de aplicare) MODEL LISTA CU...
Iata o actualizare la data actuala a cotelor de contributii de asigurari de sanatate valabile: - Persoane care desfasoara activitatati independente - 5,5 % (cota cass) - Persoane care realizeaza venituri din agricultura supuse impozitului pe venit si venituri din silvicultura - 5,5 % (cota cass) - Persoane cu venituri din chirii,...
Conform, ORDINULUI Nr. 1016 din 18 iulie 2005 – privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale Legii...
Conform, ORDINULUI Nr. 1016 din 18 iulie 2005 – privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea...
Conform, ORDINULUI Nr. 1016 din 18 iulie 2005 – privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale – nivelul...
Conform, ORDINULUI Nr. 1016 din 18 iulie 2005 - privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale -...
Cand se merge cu contractul la ITM, dosarul cuprinde: - 3 exemplare contract individual de munca completate (1 exemplar pentru ITM, 1 exemplar pentru salariat, 1 exemplar pentru angajator) - Cerere de angajare aprobata de angajatorul care inregistreaza contractul - Carnet de munca sau declaratie pe propria raspundere unde e carnetul...
La sediul firmei, dosarul angajatului trebuie pastrat in dosar cu sina separat de ceilalti salariati, si trebuie sa contina: - Contractul individual de munca - Fisa postului - Fisa medicala de la cabinet medicina muncii - Curriculum vitae - Copii diplome de studiu si acte de calificare - Copie livret militar (daca e cazul) -...
În conformitate cu dispoziţiile: - Legii nr. 11/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2010, şi - Legii nr. 12/2010 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, cotele de contribuţii aplicabile începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010, sunt: Cotele de contribuţii pentru asigurările de sănătate: - 5,5 % pentru...
Va redam in continuare o precizare ANAF cu privire la depunerea fiselor fiscale. Angajatorii / plătitorii de venituri din salarii sau asimilate salariilor au obligaţia să depună la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială aceştia îşi au domiciliul sau sunt luaţi în evidenţă fiscală fişele fiscale (Formularul 210 -...
Nu uitati ca termenul pentru depunerea fiselor fiscale este 28.02.2010, dar dupa cum vedeti termenul limita cade in ziua de duminica, asa ca puteti depune si luni 01.03.2010. IMPORTANT – Fisele fiscale listate cu ajutorul aplicatiei trebuie insotite si de: - adresa inaintare – CLICK AICI PENTRU MODEL - borderou –...
Ca asa e la noi in Romania, adica toate trebuie sa se complice - in data de 20.01.2010 a fost publicată in MO - HG 37/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, care prevede urmatoarele (cele mai...
Fisele fiscale se depun de catre angajatori la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala acestia isi au domiciliul fiscal sau sunt luati in evidenta fiscala, dupa caz. In cazul sediului secundar al angajatorului persoana juridica, inregistrat ca platitor de impozit pe veniturile din salarii, fisele fiscale, corespunzatoare activitatii...
La fel ca si pana acum - link, aici referindu-ma la mediul privat si la sectorul bugetar: 1. muncitori: - necalificaţi = 1; (salariu minim 600 de lei) – grupa 9 din COR (codul începe cu 9) – muncitori necalificaţi şi ucenici - calificaţi = 1,2 (salariu minim 720 de lei)...
error: Conținutul este protejat !!